Συνεχίζει η άνοδος στην αγορά μοτοσυκλέτας – Αυξημένες οι Ταξινομήσεις των μοτοσυκλετών και τον Νοέμβριο 2019

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της και την επεξεργασία του , οι καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) το μήνα Νοέμβριο 2019 υπήρξαν αυξημένες κατά +16,4% ως προς το μήνα Νοέμβριο 2018.

Συνολικά,   στο   διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 οι ταξινομήσεις  στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) είναι αυξημένες κατά +14,7 % ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα στοιχεία ως προς την υπόλοιπη αγορά οχημάτων υπήρξαν αυξημένες στους περισσότερους τομείς, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:

   

Νοέμβριος 2019

 

Νοέμβριος 2018

 

Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 7.464 6.893 +8,3%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 765 655 +16,8%
Καινούργια λεωφορεία 12 8 +50,0%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 2.207 1.896 +16,4%

 

  Ιανουάριος

Νοέμβριος 2019

Ιανουάριος

Νοέμβριος 2018

 

Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά 107.512 98.094 +9,6%
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) 7.693 6.670 +15,3%
Καινούργια λεωφορεία 346 216 +60,2%
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) 36.918 32.193 +14,7%

 

Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Νοέμβριο, έχει ως εξής:

 

Segment

Νοέμβριος

2019

Νοέμβριος

2018

Διαφορά (μονάδες μεριδίου) Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 Ιανουάριος – Νοέμβριος 2018 Διαφορά (μονάδες μεριδίου)
A 8,9% 10,7% -1,8 14,3% 14,8% -0,5
A-SUV 0,8% 1,5% -0,7 1,4% 1,3% +0,1
B 29,4% 36,7% -7,3 33,6% 36,0% -2,4
B-SUV 18,9% 12,7% +6,2 12,8% 9,7% +3,1
C 13,4% 14,7% -1,3 13,4% 15,6% -2,2
C-SUV 21,4% 17,3% +4,1 17,9% 15,2% +2,7
D 1,7% 1,9% -0,2 1,5% 2,0% -0,5
D-SUV 3,7% 2,7% +1,0 2,3% 2,2% 0,1
E 0,2% 0,3% -0,1 0,2% 0,3% -0,1
E-SUV 0,4% 0,4% 0,0 0,2% 0,2% 0,0
F-G 0,1% 0,0% +0,1 0,0% 0,0% 0,0
F-G-SUV 0,1% 0,1% 0,0 0,1% 0,1% 0,0
(Total SUV) (45,3%) (34,7%) (+10,6) (34,7%) (28,7%) (+6,0)
SPORTS 0,1% 0,1% 0,0 0,2% 0,2% 0,0
MPV 0,3% 0,2% +0,1 0,2% 0,3% -0,1
MPV-M/COMBI 0,8% 0,6% +0,2 1,8% 2,1% -0,3
  100,0% 100,0% 0,0 100,0% 100,0% 0,0

 

   

Νοέμβριος

2019

 

Νοέμβριος

2018

 

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)

Ιανουάριος

Νοέμβριος

2019

Ιανουάριος

Νοέμβριος

2018

 

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)

Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Σεπ. ‘19* Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.Σεπ. ‘18*  

Διαφορά (μονάδες μεριδίου)

Βενζίνη 59,7% 56,9% +2,8 65,3% 59,4% +5,9 59,3% 56,5% +2,8
Πετρέλαιο 26,9% 35,7% -8,8 26,6% 35,7% -9,1 30,9% 36,4% -5,5
Υβριδικά (HEV) 9,8% 5,9% +3,9 5,7% 3,7% +2,0 5,5% 3,7% +1,8
Επαναφορτιζόμενα

(BEV-PHEV)

0,6% 0,5% +0,1 0,4% 0,3% +0,1 2,6% 1,8% +0,8
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου)  

2,5%

 

1,1%

 

+1,4

 

1,4%

 

1,0%

 

+0,4

 

 

1,7%

 

 

1,5%

 

 

+0,2

Υγραέριο

(αμιγώς ή διπλού καυσίμου)

0,5% 0,0% +0,5 0,6% 0,0% +0,6      

*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση

 

Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

(www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Οκτώβριο ως εξής:

 

  Οκτώβριος

2019

Οκτώβριος

2018

 

Μεταβολή

Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019 Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018  

Μεταβολή

ΕΕ(1) 1.177.746 1.083.693 +8,7% 12.946.921 13.039.134 -0,7%
ΕΕ 15(2) 1.056.957 979.405 +7,9% 11.695.665 11.833.416 -1,2%
ΕΕ(1) + EFTA(3) 1.214.989 1.18.939 +8,6% 13.330.918 13.427.130 -0,7%
Ελλάδα 7.276 7.125 +2,1% 100.048 91.201 +9,7%

 

(1) ΕΕ των 28, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.

(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.

(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.

Related Posts