Προκήρυξη Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδας 2018

Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. για το 2018, προκηρύσσει Πρωτάθλημα MOTOCROSS Νοτίου Ελλάδας, για τους αθλητές και τις αθλήτριες των σωματείων των Περιφερειών, Αττικής, Πελοποννήσου, Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Νήσων Νοτ. & Βορ. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από 5 αγώνες.

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Motocross Ν. Ελλάδας 2018

Η Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε. για το 2018, προκηρύσσει Πρωτάθλημα MOTOCROSS Ν. Ελλάδας, για τους αθλητές και τις αθλήτριες των σωματείων των Περιφερειών, Αττικής, Πελοποννήσου, Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Νήσων Νοτ. & Βορ. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αποτελούμενο από 5 αγώνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Α.Ο.Λ.Μ.Ο.

ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ.

ΑΙΓΙΟ

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η.

ΔΟΥΝΕΪΚΑ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Θ.Α.

Θ.Α.

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Για το Πρωτάθλημα Motocross Ν. Ελλάδας προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες) :

  • ΜΧ1 : Πρωτάθλημα για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • ΜΧ2 : Πρωτάθλημα για αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ), όπως επίσης και για αθλητές από 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτες 2Τ, τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.
  • ΜΧ65 : Πρωτάθλημα για αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.
  • ΜΧ85 : Πρωτάθλημα για αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • ΟΡΕΝ : Πρωτάθλημα για αθλητές γεννημένους από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.
  • EXPERT Πρωτάθλημα για αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 καθώς και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος 2017. Η κατηγορία θα αγωνίζεται εκ περιτροπής μαζί με τις κατηγορίες ΜΧ1 ή ΜΧ2, αλλά θα κατατάσσεται και θα βαθμολογείται ξεχωριστά.

 

Οι συμμετέχοντες αθλητές ή/και αθλήτριες πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύοντος Αθλητικού Δελτίου σωματείου της ΑΜΟΤΟΕ. Οι αθλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μια μόνο κατηγορία στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν και να βαθμολογηθούν σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα επιλογής τους (Β. Ελλάδος ή Ν. Ελλάδος ) άσχετα με την έδρα του σωματείου στο οποίο ανήκουν ή τον τόπο διαμονής τους. Αν επιθυμήσουν να συμμετάσχουν και σε αγωνιστικές συναντήσεις του παράλληλου θεσμού, τους δίνεται η δυνατότητα, αλλά θα βαθμολογηθούν ΜΟΝΟ στον θεσμό που συμμετείχαν αρχικά. Αν θελήσουν να ακολουθήσουν και να βαθμολογηθούν στον δεύτερο – παράλληλο θεσμό, θα πρέπει να αποποιηθούν εγκαίρως (πριν συμμετάσχουν) και εγγράφως μέσω του σωματείου τους, την αρχική βαθμολογία.

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν, μόνο στην κατηγορία MXExpert, αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα (εκτός των αθλητών MΧ 65 & ΜΧ 85 όπου μετέχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες) αλλά δεν βαθμολογούνται.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 60€ για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-EXPERT και στα 20€ για τις κατηγορίες ΜΧ65 – ΜΧ85 – ΜΧ2Τ (Η κατηγορία ΜΧ2Τ απευθύνεται αυστηρά σε αναβάτες 13-18 ετών που συμμετέχουν στην κατ. ΜΧ2 με μοτοσικλέτα 2Τ 101-144κ.ε., οι οποίοι όμως ΔΕΝ κατατάσσονται και ΔΕΝ βαθμολογούνται ξεχωριστά – κοινή κατάταξη με την κατηγορία ΜΧ2)

Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε σκέλος. Ο Τεχνικός Έλεγχος, ο έλεγχος εξακρίβωσης και οι δοκιμές για τον αγώνα, θα γίνονται την ημέρα του αγώνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

Θέση:

1η 25β 6η 15β 11η 10β 16η

2η 22β 7η 14β 12η 9β 17η

3η 20β 8η 13β 13η 8β 18η

4η 18β 9η 12β 14η 7β   19η

5η 16β 10η 11β 15η 6β 20η

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσμα.

Οι απονομές επάθλων σε κάθε αγώνα αφορούν στην βαθμολογία του αθλητή στα 2 σκέλη συνολικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο αποτέλεσμα, αν η ισοβαθμία συνεχίζεται προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου σκέλους.

Βαθμολογούνται οι αθλητές όλων των κατηγοριών. Οι βαθμοί των αθλητών όλων των κατηγοριών αθροίζονται στη βαθμολογία του σωματείου τους.

Στη βαθμολογία σωματείων, βαθμολογούνται ΜΟΝΟ τα σωματεία των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Νήσων Νοτ. & Βορ. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Σχετικά Άρθρα