Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2016

Η Αθλητική MΟΤΟΕ, για το 2016, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταχύτητας µοτοσυκλετών, αποτελούµενο από 5 αγώνες σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
1  16-17 Απριλίου ΑΜΟΤΟΕ Τρίπολη
2 14-15 Μαίου ΛΑΜΣ Σέρρες
3 25-26 Ιουνίου ΑΜΟΤΟΕ Μέγαρα
4 17-18 Σεπτεµβρίου ΛΑΜΣ Σέρρες
5 15-16 Οκτωβρίου ΑΜΟΤΟΕ Μέγαρα

Για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ταχύτητας προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες µοτοσυκλετών/αγωνιζοµένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

Supersport  Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Supersport (4/κύλινδρες έως 600κ.ε., 3/κύλινδρες έως 675 κ.ε.. 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.), αθλητές 16 ετών και άνω – άσπρα φόντα, µπλε αριθµοί.

Formula Extreme:  Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Superstock (3-4/κύλινδρες έως 1000 κ.ε., 2/κύλινδρες έως 1200 κ.ε.), με ελευθερία σε βελτιώσεις και  δικαίωμα χρήσης βοηθητικού ψυγείου νερού. Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος. Αθλητές 18 ετών και άνω οι – κόκκινα φόντα, λευκοί αριθµοί.

Racing:  Πρωτάθλημα μεµοτοσυκλέτες δίχρονες μέχρι 2 κυλίνδρους, μέχρι 250 κε, και τετράχρονες μέχρι δύο κυλίνδρους μέχρι 450 κε, ακολουθώντας τον τεχνικό κανονισµό RACING, αθλητές 15/16 ετών (15 ετών για μονοκύλινδρες δίχρονες και τετράχρονες)– πράσινα φόντα, λευκοί αριθµοί.

ΝΕΩΝ :  Κύπελλο για αθλητές 15-25ετών, 15-19 ετών ανεξαρτήτου εμπειρίας και 20-25 ετών  που αποκτούν Δελτίο Αθλητή η, άλλη προηγούμενη αγωνιστική άδεια για πρώτη φορά. Για τις αθλήτριες το όριο αυξάνεται κατά 5 έτη (15-30 ετών). Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-400 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους, 248 μέχρι 350κε µε ελευθερία βελτιώσεων και 351µέχρι 399κε χωρίς µετατροπές (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ). Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

ΟΡΕΝ:  Έπαθλο με μοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για τις κατηγορίες superbike, supersport & stocksport (καθώς και µοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, κυβισµού 400-1450 κ.εκ) οποιασδήποτε χρονιάς και με ελευθερία βελτιώσεων στο πλαίσιο η και στον κινητήρα, ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου. Αθλητές 16 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 675κ.ε. και 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.,4Τ και αθλητές 18 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 1450 κε – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί. Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή καταταγµένου  βαθµολογικά σε αγώνισμα (μοτοσυκλέτας) κυκλικής διαδροµής (ελάχιστο όριο η συµµετοχή σε 3 αγώνες).

Στην κατηγορία OΡΕΝ δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής:

  1. 1.οι 3 πρώτοι της τελικής (γενικής) κατάταξης OPEN της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου, με εξαίρεση τους αθλητές κάτω των 25 ετών που μπορούν να συμμετάσχουν 2 χρόνια.
  2. 2.οι 10 πρώτοι της τελικής κατάταξης όλων των υπολοίπων πρωταθληµατικών κατηγοριών,

Στις κατηγορίες Supersport και Formula Extreme µπορούν να συµµετάσχουν όσοι έχουν συµµετάσχει σε τουλάχιστον µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιηµένη αγωνιστική εµπειρία σε αγώνες ταχύτητας μοτοσυκλετών, η έχουν καταταχθεί στις 3 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος σε άλλο άθλημα μοτοσυκλέτας κλειστής κυκλικής διαδρομής (Moto-cross, Super-Motard).

Οι ΑΠΟΝΟΜΕΣ θα γίνονται ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ, οι βραβευόμενοι αθλητές θα παρουσιάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ντυμένοι με την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ περιβολή.

Στις κατηγορίες Racing, Supersport, Formula Extreme και ΝΕΩΝ, βραβεύονται με κύπελλα οι τρείς πρώτοι και με μετάλλια οι 4ος, 5ος και 6ος.

Στην κατηγορία OPEN βραβεύονται με έπαθλα οι τρείς πρώτοι και απονέμονται αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους τερματίσαντες.

Για το έτος 2016, το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα 125 €. Η συµµετοχή σε δεύτερη κατηγορία επιβαρύνεται µε 40€.

Με σκοπό την θέσπιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους, ορίζονται τα παρακάτω:

Απαγορεύονται οι δοκιµές µε οποιαδήποτε µοτοσυκλέτα στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα 11 µέρες πριν την Παρασκευή της εβδοµάδας τέλεσης του αγώνα.

Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισµού, επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου 45 µέρες νωρίτερα.

Ο αριθµός των ελαστικών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στους αγώνες, είναι ∆ΥΟ ΖΕΥΓΗ (για χρονοµετρηµένες δοκιµές και αγώνα). ΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση που ο αγώνα ανακηρυχτεί από τον Αλυτάρχη βρόχινος, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  Επιτρέπονται επιπλέον ζευγάρια βρόχινων ελαστικών, αντικατάσταση καινούργιων ελαστικών µε βρόχινα καθώς και κοπή αυλακώσεων σε κάθε τύπο ελαστικών (slicks & µε έγκριση τύπου).

Οι αθλητές µπορούν να συµµετέχουν σε 2 κατηγορίες στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Οι περιορισµοί της εκάστοτε κατηγορίας ισχύουν. Ο κάθε αθλητής δικαιούται να χρησιµοποιήσει µόνο µια µοτοσυκλέτα σε δοκιµές/αγώνα ανά κατηγορία (εξαιρούνται τα RACING).

Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Αθλητικού ∆ελτίου σωµατείου της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι αθλητές θα βαθµολογούνται σύµφωνα την θέση που τερµάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα:

Θέση:

1η  25β  6η   10β 11η 5β
2η  20β  7η    9β 12η 4β
3η  16β 8η    8β 13η 3β
4η  13β 9η    7β 14η 2β
5η  11β 10η  6β 15η 1β

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους τερµατισµούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας προσµετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσµα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 Μαρτίου 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΤ/ΤΩΝ 2016

  1. 1.Σχετικά με τα ηλικιακά όρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ

ΑΠΟ 15 ετών εννοείται ότι αφορά σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 15 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα. Παράδειγμα: για να συμμετάσχει ο αθλητής στον αγώνα της 16-17/4/2016, θα πρέπει να έχει γεννηθεί πριν από και έως τις 16/4/2001.

ΜΕΧΡΙ 19 ετών, για γεννηθέντες το έτος 1997 και μετά.

Από 20 ετών εννοείται, ότι αφορά σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 20 ο έτος, πρίν απο την ημερομηνία του ΠΡΩΤΟΥ αγώνα.

ΜΕΧΡΙ 25 ετών, για γεννηθέντες το έτος 1991 και μετά.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Από 15 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 15 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα (γεννηθέντες το 2001).

Από 16 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα (γεννηθέντες το 2000).

Από 18 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα (γεννηθέντες το 1998).

  1. 2.Σχετικά με τους περιορισμούς Συμμετεχόντων στη κατηγορία ΟΡΕΝ.

Στην κατηγορία OΡΕΝ δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής:

  1. 1.οι 3 πρώτοι της τελικής (γενικής) κατάταξης OPEN της προηγούµενης αγωνιστικήςπεριόδου, με εξαίρεση τους αθλητές κάτω των 25 ετών που μπορούν να συμμετάσχουν 2 χρόνια.
  2. 2.οι 10 πρώτοι της τελικής κατάταξης πρωταθληµατικών κατηγοριών ταχύτητας, τα προηγούμενα 5 χρόνια
  3. 3.οι 3 πρώτοι της  τελικής κατάταξης πρωταθληµατικών κατηγοριών τα προηγούμενα 10 χρόνια.

Τεχνικός Κανονισμός Αγώνων Ταχύτητας 2016

Σχετικά Άρθρα