Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2021

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ, για το 2021, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταχύτητας µοτοσυκλετών, αποτελούμενο από 4 αγώνες σύμφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Το πρόγραμμα είναι προσωρινό.

Για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ταχύτητας  2021  προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες µμοτοσυκλετών/αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

SUPERBIKES:      Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Superbike (34/κύλινδρες έως 1000 κ.ε., 2/κύλινδρες έως 1200 κ.ε.), με ελευθερία σε βελτιώσεις. Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος. Αθλητές 18 ετών και άνω οι – λευκό φόντο φόντα, μαύροι αριθµοί.

Supersport:Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Supersport (4/κύλινδρες έως 600κ.ε., 3/κύλινδρες έως 675 κ.ε.. 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε.). Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος.Αθλητές 16 ετών και άνω – άσπρα φόντα, µπλε αριθµοί.

Racing: Πρωτάθλημα με µοτοσυκλέτες δίχρονες μέχρι 2 κυλίνδρους, μέχρι 250 κε, και τετράχρονες μέχρι δύο κυλίνδρους και μέχρι 550 κε, ακολουθώντας τον τεχνικό κανονισµό RACING, αθλητές 14 ετών και άνω, 15 ετών για μοτ/τες διχρονες, δικύλινδρες πάνω από 247 κε. Πράσινα φόντα, λευκοί αριθµοί.

SUPERSPORT 300:Κύπελλο για αθλητές 14 ετών και πάνω.   Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους   κανονισμούς Supersport 300. Ο τύπος ελαστικών είναι ελεύθερος.. Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

ΝΕΩΝ : Πρωτάθλημα για αθλητές 13-20 ετών. Για τις αθλήτριες το μέγιστο όριο αυξάνεται κατά 5 έτη (13-25 ετών).    Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 248-500 4Τ μέχρι 2 κυλίνδρους. Ακολουθούν τους  κανονισμούς Supersport 300. Eλαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου  Κίτρινα φόντα με Μαύρους αριθμούς.

ΟΡΕΝ : ΚΥΠΕΛΛΟ,  με μοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για τις κατηγορίες superbike, supersport & stocksport (καθώς και µοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, κυβισµού 400-1450 κ.εκ) οποιασδήποτε χρονιάς και με ελευθερία βελτιώσεων στο πλαίσιο η και στον κινητήρα, ελαστικά εγκεκριμένα για χρήση δρόμου. Αθλητές 16 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 675κ.ε. και 2/κύλινδρες έως 750 κ.ε., 4Τ και αθλητές 18 ετών και άνω για μοτοσυκλέτες από 400 έως 1450 κε – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί. Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή καταταγµένου  βαθµολογικά σε αγώνισμα (μοτοσυκλέτας) κυκλικής διαδροµής (ελάχιστο όριο η συµµετοχή σε 3 αγώνες).

Στην κατηγορία OPEN έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν αθλητές που δεν έχουν συμμετάσχει σε ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΗ κατηγορία (Superbike, Supersport, Racing) από το 2012 μέχρι σήμερα.

Ο αθλητής που κατά τις χρονομετρημένες δοκιμές της ΟΡΕΝ, επιτύχει χρόνο ίσο, η, μικρότερο του 107% του καλύτερου χρόνου του πρώτου αθλητή στην κατάταξη των αντίστοιχων χρονομετρημένων δοκιμών των κατηγοριών SUPERSPORT και SUPERBIKE, ανάλογα με την κατηγορία της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιεί για την επίτευξη του χρόνου του, έχει δικαίωμα (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) να συμμετάσχει στον αγώνα της αντίστοιχης κατηγορίας (SS, SBK), με θέση στην εκκίνηση, ανάλογη με τη σειρά χρόνων της αντίστοιχης κατηγορίας. Ο κυπελλούχος της κατηγορίας ΟΡΕΝ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής την κατηγορία την επόμενη χρονιά, αλλά θα συμμετάσχει σε αντίστοιχη με τον κυβισμό της μοτοσυκλέτας του κατηγορία.

Θεσπίζεται κατηγορία SENIOR, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές ηλικίας άνω των 50 ετών. Θα αγωνίζονται μαζί με την κατηγορία ΟΡΕΝ με τους αντίστοιχους κανονισμούς της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά με ξεχωριστή βαθμολογία. Η κατηγορία SENIOR αθλοθετείται ως ΕΠΑΘΛΟ.

Στις κατηγορίες Supersport και Superbike µπορούν να συµµετάσχουν όσοι έχουν συµµετάσχει σε τουλάχιστον µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιηµένη αγωνιστική εµπειρία σε αγώνες ταχύτητας μοτοσυκλετών, η έχουν καταταχθεί στις 3 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος σε άλλο άθλημα μοτοσυκλέτας κλειστής κυκλικής διαδρομής (Moto-cross, Super-Motard).

O καλύτερος της τελικής κατάταξης του αγώνα, πρωτοεμφανιζόμενος σε πρωταθληματική κατηγορία αθλητής, θα βραβεύεται με το ΕΠΑΘΛΟ ROOKIE του αγώνα. (Να μην έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε Πρωταθληματική κατηγορία ακόμα και αν έχει προέλθει από το φίλτρο του 107% της ΟΡΕΝ)

Οι κατηγορίες RACING και SUPERSPORT 300 θα διαγωνίζονται μαζί, με ξεχωριστές βαθμολογίες και αθλοθέτηση. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών είναι μεγαλύτερος από τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας της πίστας, τότε οι κατηγορίες  αυτές θα διαχωριστούν.

Σε περίπτωση μειωμένων συμμετοχών σε μία κατηγορία,  η κατηγορία αυτή θα συμπτύσσεται με την αμέσως πλησιέστερη σε επιδόσεις και σύμφωνα πάντα με τον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Ο μέγιστος χρόνος που ορίζεται σαν προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα, πρέπει να είναι ο καλύτερος επιτευχθείς χρόνος, επαυξημένος κατά 10% για τις κατηγορίες Supersport και Superbikes και κατά 20% για τις υπόλοιπες κατηγορίες (OPEN, Racing, Supersport 300, ΝΕΟΙ). Σε ειδικές περιπτώσεις και με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση των Aγωνοδικών, τα παραπάνω όρια μπορεί να αυξηθούν. Για την περίπτωση της κατηγορίας ΟΡΕΝ και στην περίπτωση που οι συνθήκες διεξαγωγής των δοκιμών είναι σημαντικά διαφοροποιημένες (πχ.στεγνό-βρεγμένο) σε κάθε κατηγορία και μετά από αιτιολογημένη απόφαση των Αγωνοδικών, η επιλογή των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα γίνεται αναλογικά από τους αθλητές που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους από κάθε κατηγορία χωριστά.

Οι οδηγοί των πρωταθληματικών κατηγοριών SUPERSPORT και SUPERBIKE που δεν επιτυγχάνουν, κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμών, χρόνο εντός φίλτρων μεταφέρονται στη κατηγορία Open, εφόσον πληρούν τους κανονισμούς της Open.

Οι ΑΠΟΝΟΜΕΣ θα γίνονται ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ, οι βραβευόμενοι αθλητές θα παρουσιάζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ντυμένοι με την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ περιβολή.

Σέ όλες τις κατηγορίες, βραβεύονται με κύπελλα οι 1ος-2ος-3ος  και με μετάλλια οι 4ος-5ος-6ος.

Για το έτος 2021, το παράβολο συμμετοχής  για όλες τις κατηγορίες ορίζεται στα 140 €. Η συµµετοχή σε δεύτερη κατηγορία επιβαρύνεται µε 40€. Το παράβολο του 2πλού αγώνα ορίζεται στα 190€.

Με σκοπό την θέσπιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους, ορίζονται τα παρακάτω:

Απαγορεύονται οι δοκιµές µε οποιαδήποτε µμοτοσυκλέτα στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα 11 µέρες πριν την Παρασκευή της εβδομάδας τέλεσης του αγώνα.  Σε περίπτωση διπλού αγώνα το 11ήμερο ισχύει από την Πέμπτη πριν τον αγώνα.

Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισµού, επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου 45 µέρες νωρίτερα.

Ο αριθµός των ελαστικών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στους αγώνες, είναι ∆ΥΟ ΖΕΥΓΗ (για χρονομετρημένες δοκιµές και αγώνα) – εξαιρούνται τα RACING. Στους διπλούς αγώνες ο αριθμός των ελαστικών  θα είναι ΤΡΙΑ ΖΕΥΓΗ. ΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση που ο αγώνας ανακηρυχτεί από τον Αλυτάρχη ‘’βρόχινος’’, ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.  Επιτρέπονται επιπλέον ζευγάρια βρόχινων ελαστικών, αντικατάσταση καινούργιων ελαστικών µε βρόχινα καθώς και κοπή αυλακώσεων σε κάθε τύπο ελαστικών (slicks & µε έγκριση τύπου).

Οι αθλητές µπορούν να συµµετέχουν σε 2 κατηγορίες στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Οι περιορισµοί της εκάστοτε κατηγορίας ισχύουν. Ο κάθε αθλητής δικαιούται να χρησιµοποιήσει µόνο µια µοτοσυκλέτα σε δοκιµές/αγώνα ανά κατηγορία (εξαιρούνται τα RACING).

Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Αθλητικού ∆ελτίου σωµατείου της ΑΜΟΤΟΕ.

Οι αθλητές θα βαθµολογούνται σύµφωνα  με την θέση που τερµάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα:

Θέση:
1η  25β                 6η    10β
2η  20β                7η    9β
3η  16β                8η    8β
4η  13β                 9η    7β
5η  11β                10η  6β
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους τερµατισµούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας προσµετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσµα.

Σχετικά με τα ηλικιακά όρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ

ΑΠΟ 13 ετών εννοείται ότι αφορά σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 13 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα ΜΕΧΡΙ 20 ετών (συμπληρωμένα).

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Από 14 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 14 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Από 15 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 15 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

Από 16 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα. Από 18 ετών εννοείται ότι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος, κατά την ημερομηνία του αγώνα.

 

Τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή  με αναγνωρισμένη αγωνιστική εμπειρία – με απόφαση/έγκριση του ΔΣ της ΑΜΟΤΟΕ.

 

 

Related Posts