Μειώνεται το όριο ταχύτητας στα 30 ή 20 χλμ στις πόλεις

Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ εδω >>), μειώνεται το όριο ταχύτητας των οχημάτων στα 30 χιλιόμετρα, ακόμη και στα 20 χιλιόμετρα στις πόλεις!

Στο ΦΕΚ επισημαίνεται πως η δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητας τα 30 ή τα 20 χλμ./ώρα αποτελεί σημαντικό βήμα με στόχο να γίνουν οι δρόμοι πιο φιλικοί στον πεζό και τον ποδηλάτη ως προς την ασφάλεια, τη ρύπανση και τον θόρυβο. 

Το όριο αποτελεί επίσης προϋπόθεση για να λειτουργήσει το οδόστρωμα ως κοινής χρήσης για οχήματα και ποδηλάτες καθώς και για πεζούς.

Συνεπώς με τη θεσμοθέτηση ορίου ταχύτητας τα 30 ή τα 20 χλμ./ώρα σε μια οδό θα αποκτήσουν χώρο οι πεζοί και οι ποδηλάτες.

Έγκριση «Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας»,  είναι ο τίτλος της απόφασης που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τους τρόπους μετακίνησης σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως συμβαίνει και σε άλλα πολιτισμένα και  προηγμένα κράτη του κόσμου, ΑΝ εφαρμοστεί.

Στο ΦΕΚ διαβάσαμε ότι στην έγκριση των τεχνικών οδηγιών προβλέπεται η εξοικονόμηση χώρου που απαιτείται για την κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αφαίρεση ή προσωρινή κατάργηση μεμονωμένων θέσεων στάθμευσης ή μιας λωρίδας στάθμευσης, περιορισμός του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας, απομάκρυνση των θέσεων στάθμευσης – φορτοεκφόρτωσης μακριά από το πεζοδρόμιο και αποκλεισμός ολόκληρης λωρίδας κυκλοφορίας ή ολόκληρου του δρόμου από την κίνηση αυτοκινήτων. Όλο αυτό ΑΝ μπορέσει να εφαρμοστεί, θα συνδυάζεται με ταυτόχρονη και άμεση αλλαγή του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ./ώρα σε τοπικές οδούς και περιοχές πόλεων, όπου υπάρχει αυξημένη αλληλεπίδραση οχημάτων και ευάλωτων χρηστών, ή έντονη κίνηση πεζών και ιδιαιτέρως παιδιών (πλησίον σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πλατειών, κ.ά.).

Στα πλεονέκτημα όλων των παρεμβάσεων πέραν της οδικής ασφάλειας και της μείωσης του μόλυνσης του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και το χαμηλό κόστος κατασκευής των υποδομών για την γρήγορη εφαρμογή τους.

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ εδω >>)

Σχετικά Άρθρα