Κανονισμός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Motocross BMU – Γιαννιτσά 10-11/3/2018

Το South East EUROPEAN MOTOCROSS CHAMPIONSHIP 2018 και Balcan MOTOCROSS  CHAMPIONSHIP 2018 θα γίνει στην πίστα των Γιαννιτσών (Ταλαμπά) στις 10 και 11 Μαρτίου

ΑΦΙΣΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ BMU EUROPEAN MOTOCROSS CHAMPIONSHIP

ΜΧ01      Kάθε χρόνο η BMU διοργανώνει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Motocross (BMU ECMX), ανοιχτό για μεμονωμένους αθλητές καθώς και για εθνικές ομάδες.

ΜΧ02       Για να μπορέσει κάποιος αθλητής να διαγωνιστεί στο BMU ECMX, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τους κανόνες του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης.

ΜΧ03       ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ BMU ECMX

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
ΜΧ65 7-12 ετών Μοτοσικλέτες 2Τ 51-65κ.ε. (αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται)
ΜΧ85 11-14 ετών Μοτοσικλέτες 2Τ 66-85κ.ε. Μοτοσικλέτες 4Τ 150κ.ε.
ΜΧ2 από 13 ετών για αθλητές με μοτοσικλέτες 125κ.ε.

από 14 ετών για αθλητές με μοτοσικλέτες 250κ.ε.

Μοτοσικλέτες 2Τ 101-125κ.ε. Μοτοσικλέτες 4Τ 176-250κ.ε.
ΜΧ2 JUNIOR 13-18 ετών για αθλητές με μοτοσικλέτες 125κ.ε.

14-18 ετών για αθλητές με μοτοσικλέτες 250κ.ε.

Μοτοσικλέτες 2Τ 101-125κ.ε. Μοτοσικλέτες 4Τ 176-250κ.ε.
MX1 από 15 ετών κι άνω Μοτοσικλέτες 2Τ 176-250κ.ε. Μοτοσικλέτες 4Τ 290-450κ.ε.
MX από 22 ετών κι άνω Μοτοσικλέτες άνω των 100κ.ε. 2Τ

Μοτοσικλέτες άνω των 150κ.ε. 4Τ

MX Veteran από 40 ετών κι άνω Μοτοσικλέτες άνω των 100κ.ε. 2Τ

Μοτοσικλέτες άνω των 150κ.ε. 4Τ

 

ΜΧ03.1     Το ελάχιστο όριο ηλικίας ξεκινά από την ημέρα των γενεθλίων του αθλητή και για

το μέγιστο όριο υπολογίζεται το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο

αθλητής πιάνει το μέγιστο όριο.

 

ΜΧ03.2       Αναβάτες ηλικίας άνω των 50 ετών πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς ειδικές

ιατρικές εξετάσεις στη χώρα τους.

 

ΜΧ04         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΜΧ04.1       Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις μοτοσικλέτες και τον εξοπλισμό των αναβατών

είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της FIM για το συγκεκριμένο έτος.

 

ΜΧ05           ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

ΜΧ05.01     Ο τρόπος διεξαγωγής του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Motocross (BMU

ECMX) είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς ΜΧ της FIM Europe. Σε κάθε

περίπτωση ο προβλεπόμενος τρόπος διεξαγωγής για κάθε κατηγορία είναι 2

ελεύθερες δοκιμές, 1 χρονομετρημένη, προθέρμανση και 2 αγώνες. Η διάρκεια

των δοκιμών και των αγώνων είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της FIM

Europe.

 

ΜΧ05.2       Σε περίπτωση ταυτόχρονης διοργάνωσης (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα MX

65cc/85cc με Βαλκανικό Πρωτάθλημα ΜΧ), ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων

της κατηγορίας ΜΧ65 και ΜΧ85 εναρμονίζεται με τους κανονισμούς της FIM

Europe. Σε τέτοια περίπτωση οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες, θα πρέπει μέσω των σωματείων τους να εφοδιαστούν με FIM-Europe Licance.

 

MX05.3       Οι κατηγορίες ΜΧ και ΜΧ Veteran διαγωνίζονται μαζί με ξεχωριστή κατάταξη. Οι

αναβάτες της κατηγορίας ΜΧ Veteran κατατάσσονται επίσης και συμπεριλαμβά-

νονται στα αποτελέσματα της κατηγορίας ΜΧ. Ο τρόπος διεξαγωγής για αυτές

τις κατηγορίες είναι 1 ελεύθερη δοκιμή χ 20’, 1 χρονομετρημένη δοκιμή χ 20’,

προθέρμανση και δύο αγώνες χ 15’ + 2 γύροι.

 

ΜΧ05.4       Οι κατηγορίες ΜΧ2 και ΜΧ2 Junior διαγωνίζονται μαζί με ξεχωριστή κατάταξη.

Οι αναβάτες της κατηγορίας ΜΧ2 Junior κατατάσσονται επίσης και συμπεριλαμ-

βάνονται στα αποτελέσματα της κατηγορίας ΜΧ2.

 

ΜΧ05.5       Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αναβατών στις κατηγορίες ΜΧ2,

ΜΧ2 Junior και ΜΧ1 δεν συμπληρώνει τους 30, οι τρεις κατηγορίες θα διαγωνι-

στούν μαζί στα δοκιμαστικά και στους αγώνες. Για το παραπάνω δίνεται η

ευχέρεια στους Αγωνοδίκες να πάρουν την τελική απόφαση.

 

ΜΧ05.6     Σε κάθε περίπτωση η BMU και οι Αγωνοδίκες μιας διοργάνωσης, μπορούν να

τροποποιήσουν το ωράρια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο κατάλληλο για τις

δεδομένες καταστάσεις.

 

ΜΧ06           ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

 

ΜΧ06.1        Οι αριθμοί συμμετοχής των αθλητών δίνονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη

της προηγούμενης χρονιάς. Ένας αθλητής μπορεί να δεσμεύσει ένα νούμερο για

το τρέχον έτος μετά τις 5 Ιανουαρίου. Η αλλαγή του αριθμού συμμετοχής μέσα

στο έτος απαγορεύεται.

 

ΜΧ06.1       Οι αθλητές της κατηγορίας ΜΧ65 και ΜΧ85 μπορούν να έχουν αριθμούς

συμμετοχής μόνο μεταξύ του 1 και του 199.

 

ΜΧ06.3       Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα επιτρεπόμενα χρώματα σε φόντο και αριθμό

συμμετοχής.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ ΧΡΩΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΜΧ65 ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ
ΜΧ85 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ
ΜΧ2

ΜΧ2 JUNIOR

ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ
MX1 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ
MX ΕΛΕΥΘΕΡΟ Σε αντίθεση με το φόντο
MX Veteran ΜΠΛΕ ή ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΕΥΚΟ
ΜΧ ATV ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ

 

ΜΧ06.3.1   Αριθμοί συμμετοχής σαν καθρέπτης ή αντανακλαστικοί δεν επιτρέπονται.

 

ΜΧ06.3.2   Οι αριθμοί πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από κριτές και χρονομέτρες.

 

ΜΧ06.3.3   Στον προπορευόμενο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος παρέχεται η

δυνατότητα να έχει εμπρός αριθμούς συμμετοχής με λευκό χρώμα σε κόκκινο

φόντο. Για την πρώτη διοργάνωση του θεσμού, οι πρωταθλητές της

προηγούμενης χρονιάς έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το κόκκινο

φόντο. Η χρήση του κόκκινου φόντου από άλλους αθλητές οποιασδήποτε

κατηγορίας, δεν επιτρέπεται.

 

ΜΧ06.3.4   Η χρήση κάμερας τοποθετημένης στο κράνος των αναβατών κατά την διάρκεια

δοκιμαστικών ή αγώνα, απαγορεύεται αυστηρώς εκτός εάν απαιτείται ή επιτραπεί

από τους αγωνοδίκες, τον οργανωτή ή τον τεχνικό έφορο του αγώνα.

 

 

MX07         ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

ΜΧ07.1       Οι αναβάτες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα βαθμολογούνται ατομικά μεν

αλλά οι βαθμοί τους προσθέτονται και στην βαθμολογία της εθνικής ομάδας. Οι

βαθμοί αναβατών οι οποίοι έχουν διαβατήριο διαφορετικής χώρας από αυτής

που ανήκει η ομοσπονδία με την οποία αγωνίζονται, δεν υπολογίζονται στη

βαθμολογία ομάδων. Οι βαθμοί αναβατών με διπλή υπηκοότητα θα μετρούν

μόνο για μια χώρα επιλογής τους, καθ’ όλη την αγωνιστική χρονιά.

 

ΜΧ07.2       Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας της διοργανώτριας χώρας είναι υπεύθυνος για

την επικοινωνία ανάμεσα στον Πρόεδρο Αγωνοδικών και στον Αλυτάρχη με

σκοπό να διασαφηνιστεί (αν υπάρχει θέμα) τη δυνατότητα οι βαθμοί ενός

αναβάτη να υπολογιστούν στην βαθμολογία ομάδων.

 

ΜΧ07.3       Ο Παρατηρητής της BMU θα προετοιμάζει την κατάταξη των ομάδων για κάθε

διοργάνωση.

 

ΜΧ07.4       Για να μπορέσει να βαθμολογηθεί μια ομοσπονδία, πρέπει σε κάθε διοργάνωση

να συμμετέχει με ομάδες αναβατών οι οποίες έχουν πάρει άδεια συμμετοχής

(starting permission) από αυτήν.

 

ΜΧ07.5       Η κατάταξη ομάδων θα ακολουθεί το παρακάτω σχέδιο:

 

Κατηγορία ΜΧ65                               ελάχιστα 1 αναβάτης

Κατηγορία ΜΧ85                               ελάχιστα 1 αναβάτης

Κατηγορία ΜΧ2                                 ελάχιστα 1 αναβάτης

Κατηγορία ΜΧ1                                 ελάχιστα 1 αναβάτης

 

Μία ομοσπονδία η οποία έχει ένα αναβάτη σε κάθε κατηγορία θα κατατάσσετε

μπροστά από αυτές που έχουν ένα αναβάτη σε τρεις κατηγορίες, δύο κατηγορίες και τελικά μια κατηγορία.

 

ΜΧ07.6           Για την κατάταξη της κάθε ομάδας θα λαμβάνονται υπόψη και μετά από έλεγχο τα 5 καλύτερα αποτελέσματα από τις 4 κατηγορίες (μέγιστο 125 βαθμοί ανά διοργάνωση). Οι βαθμοί που θα υπολογιστούν για την κατάταξη ομάδων είναι αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο ΜΧ08.01 (25-22-20 κλπ) για κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από το ποιος αναβάτης τους επέτυχε.

 

ΜΧ07.7           Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα λαμβάνεται υπόψη το 6ο καλύτερο αποτέλεσμα, μετά το 7ο και ούτω καθ’ εξής.

 

ΜΧ07.8           Η νικήτρια ομάδα της κάθε διοργάνωσης θα είναι η ομάδα που πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία. (ΜΧ07.7 οι βαθμοί δεν θα προστίθενται στη συνολική βαθμολογία της ομάδας με μέγιστη βαθμολογία το 125)

 

ΜΧ08              ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

MX08.1           Οι αναβάτες θα βαθμολογούνται ανάλογα με την κατάταξη τους σε κάθε αγώνα ανά διοργάνωση, βάση της παρακάτω βαθμολογίας:

 

1-25, 2-22, 3-20, 4-18, 5-16, 6-15, 7-14, 8-13, 9-12, 10-11, 11-10, 12-9,

13-8, 14-7, 15-6, 16-5, 17-4, 18-3, 19-2, 20-1

 

Για την κατάταξη των αναβατών σε κάθε αγώνα, ισχύουν οι κανονισμοί της FIM Europe.

 

MX08.2           Για την κατάταξη σε όλες τις κατηγορίες και σε κάθε διοργάνωση θα αθροίζο-νται τα αποτελέσματα και από τα δύο σκέλη

 

ΜΧ08.3           Για την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος και για όλες τις κατηγορίες, θα αθροίζονται οι βαθμοί από όλους τους αγώνες.

 

ΜΧ08.4           Το άθροισμα όλων των βαθμών από όλες τις διοργανώσεις θα διαμορφώνει την τελική κατάταξη για τις εθνικές ομάδες.

 

ΜΧ09             ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

ΜΧ09.1           Εξωτερική βοήθεια στις κατηγορίες ΜΧ65 και ΜΧ85 μπορεί να παρασχεθεί από τον οποιονδήποτε (εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη για άτομα από τον οργανωτή) με την προϋπόθεση να μην εμποδίζουν τους άλλους αναβάτες ή να εκθέτουν τον εαυτό τους ή άλλα άτομα σε κίνδυνο ή να ευνοούν αποκτώντας πλεονέκτημα οι αναβάτες που τους βοηθούν. Η εξωτερική βοήθεια πρέπει να παρέχετε μόνο σε περίπτωση θέματος ασφαλείας για τον βοηθούμενο αναβάτη ή και για τους άλλους. Δεν επιτρέπεται να παρέχεται βοήθεια στο να βάλει μπροστά τον κινητήρα ή να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των άλλων αναβατών.

 

ΜΧ09.2           Για τους αθλητές που συμμετέχουν με αθλητικό δελτίο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 85 € για τις κατηγορίες MX2 JUNIOR 4Τ, MX2, MX1, MX, VETERAN και στα 20€ για τις κατηγορίες ΜΧ65, ΜΧ85 και MX2 JUNIOR 2Τ. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας.

 

ΜΧ09.3           Σύμφωνα με την τακτική της FIM Europe ο οργανωτής καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης για τον Παρατηρητή της BMU και τον Πρόεδρο Αγωνοδικών.

 

ΜΧ09.4       Σε περίπτωση ταυτόχρονης διοργάνωσης (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα MX

65cc/85cc με Βαλκανικό Πρωτάθλημα ΜΧ) κι επειδή τα ηλικιακά όρια των αθλητών της κατηγορίας ΜΧ85 είναι διαφορετικά (BMU 11-14, EMX85 11-15) οι αναβάτες άνω των 14 ετών που συμμετέχουν στην κατηγορία, ΔΕΝ βαθμολογούνται στο πρωτάθλημα της BMU.

 

 

 

 

 

 

 

TIMETABLE
    EUROPEAN MX65/MX85 CHAMPIONSHIP Round 1
    BALKAN MX CHAMPIONSHIP Round 1
    10-11.03.2018, Giannitsa, Greece
     
FRIDAY
15:00 – 19:00 ALL TECHNICAL CONTROL AND VERIFICATION 4 HOURS
15:00   CIRCUIT CONTROL  
17:00   MEETING WITH ORGANIZERS  
18:00   SECOND CIRCUIT CONTROL (IF NECESSARY)  
SATURDAY
06:00 – 10:00   TRACK WATERING  
07:30 – 10:00 ALL TECHNICAL CONTROL AND VERIFICATION 2 HOURS
10:00   JURY MEETING  
10:15 ALL RIDERS BRIEFING  
11:00 – 11:20 EMX85 FREE PRACTICE 20 MIN
11:25 – 11:40 EMX65 FREE PRACTICE 15 MIN
11:45 – 12:00 MX FREE PRACTICE 15 MIN
12:05 – 12:30 MX2 FREE PRACTICE 25 MIN
12:35 – 13:00 MX1 FREE PRACTICE 25 MIN
13:05 – 13:25 EMX85 PREQUALIFYING PRACTICE 20 MIN
13:30 – 13:35 EMX85 START PRACTICE 5 MIN
13:40 – 13::55 EMX65 PREQUALIFYING PRACTICE 15 MIN
14:00 – 14:05 EMX65 START PRACTICE 5 MIN
14:10 – 14:30 MX QUALIFYING PRACTICE + START PRACTICE 15/5 MIN
15:00 EMX85 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
15:10 – 15:30 EMX85 QUALYFYING RACE 15 + 2 LAPS
15:35 EMX65 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
15:45 – 15:55 EMX65 QUALYFYING RACE 10 + 2 LAPS
16:05 – 16:30 MX2 QUALYFYING PRACTICE 25 MIN
16:35 – 17:00 MX1 QUALYFYING PRACTICE 25 MIN
17:05 MX WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
17:15 – 17:35 MX RACE 1 15 + 2 LAPS
18:00   JURY MEETING  
18:00   TRACK WATERING  
SUNDAY
06:00 – 08:00   TRACK WATERING  
08:30 – 08:45 MX WARM UP 15 MIN
08:50 – 09:05 EMX85 WARM UP 15 MIN
09:10 – 09:25 EMX65 WARM UP 15 MIN
09:30 – 09:50 MX2 START PRACTICE + WARM UP 5/15 MIN
09:55 – 10:15 MX1 START PRACTICE + WARM UP 5/15 MIN
       
10:30 ALL OFFICIAL OPENING  
       
11:00 MX WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
11:05 – 11:25 MX RACE 2 15+ 2 LAPS
11:30 EMX85 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
11:40 – 12:05 EMX85 RACE 1 20 + 2 LAPS
12:10 EMX65 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
12:20 – 12:40 EMX65 RACE 1 12+ 2 LAPS
12:45 MX2 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
12:50 – 13:20 MX2 RACE 1 25+ 2 LAPS
13:25 MX1 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
13:30 – 14:00 MX1 RACE 1 25+ 2 LAPS
14:05 EMX85 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
14:15 – 14:40 EMX85 RACE 2 20 + 2 LAPS
14:45 EMX65 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
14:55 – 15:15 EMX65 RACE 2 12+ 2 LAPS
15:20 MX2 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
15:25 – 15:55 MX2 RACE 2 25+ 2 LAPS
16:00 MX1 WAITING ZONE CLOSES / START OF SIGHTING LAP  
16:05 -16:35 MX1 RACE 2 25+ 2 LAPS
16:45 ALL PRIZE GIVING CEREMONY  
17:00   JURY MEETING  

Σχετικά Άρθρα