Γενικός Κανονισμός Αγώνων MOTOCROSS 2020

A.MOT.O.E. – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Έκδοση 2 – Σε εφαρμογή από 1/1/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

5

05                           Προσδιορισμός του Motocross – Γενικές παραδοχές και προϋποθέσεις

 

Το Motocross είναι αγώνας εκτός δρόμου, ο οποίος διοργανώνεται σε κυκλική διαδρομή με φυσικά ή τεχνητά (με χώμα) εμπόδια.

Κάθε έτος, η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross και Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross, όπως και αδειοδοτεί και εποπτεύει τοπικά κύπελλα καθώς και τοπικούς αγώνες που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της.

Διεξάγονται πάντα σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης του κάθε θεσμού προκήρυξης και:

τον Αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του τον Δικαιοδοτικό Κώδικα της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

τον παρόντα Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross

τους ειδικούς κανονισμούς του κάθε αγώνα

 

και τα πληροφορικά δελτία που τυχόν εκδοθούν σε κάθε αγώνα.

 

Όλοι οι αναβάτες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις, οι ομάδες και τα μέλη τους (μηχανικοί, συνοδοί) όπως και όλα τα στελέχη, αναλαμβάνουν για λογαριασμό τους όπως και για λογαριασμό των εκπροσώπων τους να τηρούν τους κανονισμούς και τις διατάξεις όπως συμπληρώνονται και τροποποιούνται.

Είναι ευθύνη του κάθε αναβάτη ή/και ομάδας να διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη συμμετοχή, τηρούν ανά πάσα στιγμή τους κανονισμούς. Η ευθύνη του αναβάτη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει την ευθύνη μιας μοτοσυκλέτας που έχει εγγραφεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, είναι αλληλέγγυα με την ευθύνη της ομάδας.

Όλα τα άτομα που έχουν σχέση με τη συμμετοχή μιας μοτοσυκλέτας ή είναι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρόντα σε περιοχές όπως τα Paddock, τα Pits, ή ζώνη αναμονής ή και η διαδρομή πρέπει να έχουν την κατάλληλη διαπίστευση.

Οι αναβάτες, οι συνοδοί τους και τα μέλη των ομάδων τους, τα στελέχη αλλά και συνολικά όσοι εμπλέκονται σε μια αθλητική εκδήλωση, οφείλουν να πράττουν και να συμπεριφέρονται με τρόπο ο οποίος προάγει το άθλημα και τον αθλητισμό γενικότερα. Ενέργειες οι οποίες κρίνονται πως είναι ενάντια στους κανονισμούς ή στο συμφέρον του αγώνα ή του αθλήματος, υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή τον Δικαιοδοτικό και Πειθαρχικό Κώδικα.

Σε όποιο σημείο αναφέρεται η λέξη αναβάτης εννοείται και αναβάτρια όπως και όπου η λέξη αθλητής και αθλήτρια.

 

05.1                       Πανελλήνιο και Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross και λοιποί αγώνες

 

 

 

 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross

 

Κάθε χρόνο η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Motocross, οι αγώνες του οποίου διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία μέλη της, βασισμένο στον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και το οποίο απευθύνεται σε αναβάτες με μοτοσυκλέτες δίτροχες ή τετράτροχες.

Οι ημερομηνίες, οι τοποθεσίες διεξαγωγής των αγώνων όπως και οι κατηγορίες που συμμετέχουν σε κάθε έναν από αυτούς, αναφέρονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήματος.

Αυτοί οι αγώνες διοργανώνονται σε αθλητικούς χώρους οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί και αδειοδοτηθεί σύμφωνα με σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Αθλητικών Χώρων Motocross όπως και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Motocross είναι διήμεροι.

Κανένα αθλητικό γεγονός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν έχουν παρθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Οι οργανωτές είναι υπεύθυνοι στο να παρέχουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και να διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Οι διοργανώσεις ξεκινούν από την στιγμή της προγραμματισμένης ώρας για τον τεχνικό και γραμματειακό έλεγχο και τελειώνουν όταν έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

Α) Όλες οι προθεσμίες έχουν παρέλθει.

Β) Όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί.

Γ) Τα τελικά αποτελέσματα έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Αν εκκρεμεί μια ένσταση, τα αποτελέσματα δεν οριστικοποιούνται μέχρι να παρθεί απόφαση.

Η οργάνωση με όλα τα στελέχη, πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι το τέλος της προθεσμίας των ενστάσεων, διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στο Συμβούλιο Αγωνοδικών.

05.1.2                   Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross

 

Κάθε χρόνο η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει τα Πρωταθλήματα και Κύπελλα Motocross Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, οι αγώνες των οποίων διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία μέλη της, βασισμένο στον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και τα οποία απευθύνονται σε αναβάτες με μοτοσυκλέτες δίτροχες ή τετράτροχες.

Οι αγώνες για τα Πρωταθλήματα και Κύπελλα Motocross Βόρειας και Νότιας Ελλάδας είναι μονοήμεροι.

Ισχύουν και για αυτά όσα αναφέρονται στο άρθρο 05.1.1

05.1.3                   Τοπικά Κύπελλα και τοπικοί αγώνες Motocross

7

Κάθε χρόνο η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. αδειοδοτεί και εποπτεύει τοπικά κύπελλα και αγώνες που

προκηρύσσονται και διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία μέλη της και οι οποίοι βασίζονται στον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και απευθύνονται σε αναβάτες με μοτοσυκλέτες δίτροχες ή τετράτροχες.

Οι αγώνες για τα Τοπικά Κύπελλα και οι τοπικοί αγώνες είναι μονοήμεροι. Ισχύουν και για αυτούς όσα αναφέρονται στο άρθρο 05.1.1

05.1.4                   Κατηγορίες και Κλάσεις Μοτοσυκλετών

 

Στους αγώνες Motocross γίνονται δεκτές μοτοσυκλέτες δίτροχες, τρίτροχες (sidecars) ή τετράτροχες (Quads) των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τον Τεχνικό Κανονισμό Motocross κι όπως συγκεκριμένα περιγράφονται στο άρθρο 04.1.4.

Μια αγωνιστική συνάντηση Motocross μπορεί να περιλαμβάνει αγώνες για δίτροχες, τρίτροχες ή τετράτροχες μοτοσυκλέτες, όπως και για μια ή περισσότερες κατηγορίες και κλάσεις αυτών. Οι κατηγορίες και οι κλάσεις των μοτοσυκλετών περιγράφονται αναλυτικά στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross, ενώ αυτές που συμμετέχουν, πρέπει να αναφέρονται στην προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Επάθλου και ειδικότερα αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε αγώνα, πρέπει να αναφέρονται, συγκεκριμένα, στον Ειδικό Κανονισμό του κάθε αγώνα.

Οι αποδεκτές κατηγορίες είναι:

Κατηγορία Κλάσεις Μοτοσυκλετών
ΜΧ65 Κατ.I Gr.A1, άνω των 50cc κι έως 65cc, 2T, ελάχιστο βάρος 53kg, μεγ.διαστ.τροχών 14’’/12’’ (μόνο ακτινωτοί τροχοί)
MX85 Κατ.I Gr.A1, άνω των 65cc κι έως 85cc για 2T, και 85-150cc για 4Τ, μεγ.διαστ.τροχών 19’’/16’’
MX125 Κατ.I Gr.A1, 2T, άνω των 100cc κι έως 150cc, μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
MX2 Κατ.I Gr.A1, άνω των 100cc κι έως 150cc για 2T, και άνω των 175cc κι έως 250cc για 4Τ, μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
MX300 Κατ.I Gr.A1, 2T, άνω των 175cc κι έως 300cc μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
MX1 Κατ.I Gr.A1, άνω των 175cc κι έως 300cc για 2T, και άνω των 290cc κι έως 450cc για 4Τ, μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
OPEN Μοτοσυκλέτες κατηγορίας ΜΧ2 και ΜΧ1
WOMEN Μοτοσυκλέτες κατηγορίας ΜΧ2
QUAD Κινητήρες έως 500cc 2Τ ή 4Τ

05.1.5                   Μορφή των αγώνων

 

 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα – Κύπελλο (διήμεροι αγώνες)
Κατηγορίες

ΜΧ1 – ΜΧ2 – ΜΧ2Τ – MX300

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 20’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 30’ 50
1 Χ Αγώνας Κατάταξης 15’ + 2 γύροι 40
1 Χ Ζέσταμα 15’ 40
2 Χ Αγώνες 25’ + 2 γύροι 40

 

 

Κατηγορίες

ΜΧ85 – OPEN – SENIOR – QUAD (*)

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Ζέσταμα 15’ 40
2 Χ Αγώνες 15’ + 2 γύροι 40 (*)

(*) Mέγιστος αριθμός Quad = 32

Κατηγορία ΜΧ65 Διάρκεια Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Ζέσταμα 15’ 40
2 Χ Αγώνες 12’ + 2 γύροι 40
Κατηγορίες WOMEN – VINTAGE Διάρκεια Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Αγώνας 12’ + 2 γύροι 40

Αν οι συμμετοχές, σε κάποια κατηγορία, ξεπερνούν τον αριθμό των 50 συμμετοχών, τότε θα δημιουργούνται 2 ομάδες αναβατών. Η κατανομή των αναβατών σε κάθε ομάδα θα γίνεται βάση της μέχρι στιγμής βαθμολογίας. Η ένταξη σε ομάδα των αναβατών που δεν συμμετέχουν στην βαθμολογία μέχρι εκείνη τη στιγμή ή για τον πρώτο αγώνα του θεσμού

θα αποφασίζεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 05.04.08. Στους αγώνες θα συμμετέχουν οι αναβάτες με τους 20 καλύτερους χρόνους των χρονομετρημένων δοκιμών της κάθε ομάδας. Ο πρώτος αναπληρωματικός αναβάτης θα προέρχεται από την ομάδα του αναβάτη με τον καλύτερο χρόνο και ο δεύτερος από την άλλη ομάδα.

Στο ενδεχόμενο που οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί σε κάποια κατηγορία είναι τόσες που δεν δικαιολογείται η δυνατότητα διεξαγωγής της σε αυτόνομο σκέλος, τότε και μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, είναι δυνατή η κοινή συμμετοχή της κατηγορίας, με άλλη με παρόμοια χαρακτηριστικά (δυναμικότητα, χρονική διάρκεια διεξαγωγής, π.χ. ΜΧ2 με ΜΧ1)

05.1.5.2               Περιφερειακά Πρωταθλήματα – Κύπελλα και τοπικοί θεσμοί (μονοήμεροι αγώνες)

 

 

 

Κατηγορίες

ΜΧ1 – ΜΧ2 – ΜΧ2Τ – MX300

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες και Χρονομετρημένες Δοκιμές 20’ 40
2 Χ Αγώνες 20’ + 2 γύροι Έως 40 (*)

 

 

Κατηγορίες

ΜΧ85 – OPEN – SENIOR

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες και Χρονομετρημένες Δοκιμές 20’ 40
2 Χ Αγώνες 15’ + 2 γύροι Έως 40 (*)

 

 

Κατηγορίες ΜΧ65 – WOMEN  

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες και Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 40
2 Χ Αγώνες 12’ + 2 γύροι Έως 40 (*)

 

 

(*) Επειδή αυτοί οι αγώνες διοργανώνονται και σε πίστες των οποίων οι θέσεις στην μπάρα εκκίνησης μπορεί να είναι λιγότερες από 40, δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι αναβάτες που έχουν πετύχει στις χρονομετρημένες δοκιμές τους, τους ίσους με τον αριθμό των θέσεων στην μπάρα καλύτερους χρόνους, συν οι επόμενοι 2 σαν αναπληρωματικοί, στο ενδεχόμενο που κάποιος αναβάτης δεν μπορεί να συμμετάσχει.

Στο ενδεχόμενο που οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί σε κάποια κατηγορία είναι τόσες που δεν δικαιολογείται η δυνατότητα διεξαγωγής της σε αυτόνομο σκέλος, τότε και μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, είναι δυνατή η κοινή συμμετοχή της κατηγορίας, με άλλη με παρόμοια χαρακτηριστικά (δυναμικότητα, χρονική διάρκεια διεξαγωγής, π.χ. ΜΧ2 με ΜΧ1)

05.1.6                   Κριτήρια τελικής κατάταξης θεσμού και βαθμολογίας

 

Ο νικητής ενός θεσμού είναι ο αναβάτης ο οποίος έχει πετύχει την μεγαλύτερη βαθμολογία ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγώνων στους οποίους έχει συμμετάσχει.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Αν συνεχίσει να υπάρχει ισοβαθμία, θα προσμετρήσει η βαθμολογία του τελευταίου αγώνα, του προτελευταίου κ.ο.κ.

Η τελική βαθμολογία του κάθε θεσμού δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστική αν δεν έχουν παρέλθει όλες οι προθεσμίες για εφέσεις ή αν δεν έχουν εκδικαστεί όλες οι εφέσεις από τα αρμόδια όργανα.

05.2                       Συμμετοχές, Αθλητές και ομάδες.

 

 

 

 • Ειδικός κανονισμός

 

Οι Οργανωτές μιας συνάντησης πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους αναβάτες και διαγωνιζόμενους με αντίτυπο του ειδικού, συμπληρωματικού κανονισμού της συνάντησης ο οποίος περιέχει όλες τις λεπτομέρειες τέλεσης του αγώνα, όπως το πλήρες πρόγραμμα του αγώνα (έναρξη και λήξη συμμετοχών, ωράριο δοκιμών, αγώνα κλπ), τα ονόματα των στελεχών του αγώνα, απονομή, όπως και οτιδήποτε άλλες τροποποιήσεις έχει ο οργανωτής για τον συγκεκριμένο αγώνα. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι γενικοί κανονισμοί ή/και οι προκηρύξεις που διέπουν την αγωνιστική συνάντηση.

Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί παραπάνω από 40 συμμετοχές σε κάθε κατηγορία ή αν τις δεχθεί θα πρέπει να εφαρμόσει το σύστημα αποκλεισμού των πιο αργών οδηγών και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων στη μπάρα εκκίνησης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην τελέσει τον αγώνα αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος από 25 στο σύνολο των κατηγοριών. Τα αμέσως παραπάνω πρέπει να αναφέρονται στον ειδικό κανονισμό.

Ο ειδικός κανονισμός του κάθε αγώνα πρέπει να πρέπει να δημοσιεύεται το λιγότερο 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.

Καμία τροποποίηση δεν επιτρέπεται πάνω σε αυτόν μετά την έγκριση και δημοσίευσή του εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας ή ανωτέρας βίας κι εφόσον υπάρξει έγκριση από το Συμβούλιο Αγωνοδικών. Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ειδικός κανονισμός να τροποποιεί άρθρα του παρόντος Γενικού Κανονισμού. Μπορεί όμως να συμπληρώνει ελλείψεις του ή να διορθώνει ασάφειες.

05.2.2                   Συμμετέχοντες αθλητές.

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε αγωνιστική συνάντηση, έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. που είναι σε ισχύ για το τρέχον έτος.

Η δήλωση συμμετοχής για να είναι έγκυρη, γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας, εντός των προβλεπόμενων από τον ειδικό κανονισμό προθεσμιών κι εφόσον καταβληθεί το ορισμένο στην προκήρυξη ή ειδικό κανονισμό, παράβολο.

Οι αναβάτες μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες κατά τη διάρκεια του θεσμού, αλλά σε κάθε αγωνιστική συνάντηση μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μια κατηγορία.

Η ηλικία των συμμετεχόντων αναβατών πρέπει να είναι εντός των ηλικιακών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 05.2.3

Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και αθλητές – κάτοχοι αθλητικών δελτίων (Licance) χωρών-μελών της FIM – FIM-E , εφόσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα αι οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αθλητικό Νόμο, κατατάσσονται αλλά δεν βαθμολογούνται.

Οι αναβάτες θα κληθούν να υπογράψουν τη δήλωση συμμετοχής τους κατά την διάρκεια του γραμματειακού ελέγχου.

05.2.3                   Ηλικιακά όρια συμμετεχόντων αθλητών

 

Οι αναβάτες κάτοχοι αθλητικού δελτίου σε ισχύ, γίνονται δεκτοί στις αντίστοιχες κατηγορίες, μόνο αν η ηλικία τους είναι σύμφωνη με τα όρια ηλικίας που περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία Ηλικιακό όριο αθλητών
ΜΧ65 8 – 12 ετών
MX85 11 – 15 ετών
MX125 13 – 18 ετών
MX2 15 ετών και άνω
MX300 15 ετών και άνω
MX1 16 ετών και άνω
VETERAN – OPEN 36 ετών και άνω
SENIOR 50 ετών και άνω
WOMEN 15 ετών και άνω με 4Τ 13 ετών και άνω με 2Τ
VINTAGE 16 ετών και άνω
QUAD 16 ετών και άνω
SIDECAR οδηγός 18 ετών και άνω
SIDECAR συνεπιβάτης 18 ετών και άνω

Το όριο της ελάχιστης ηλικίας, όπου αυτό αναφέρεται, ξεκινά από την ημέρα γενεθλίων του αθλητή, η οποία μπορεί και να συμπίπτει με την ημέρα των δοκιμών. Το όριο της μεγίστης

ηλικίας, όπου αυτό αναφέρεται, είναι η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο αθλητής συμπληρώνει το σχετικό όριο ηλικίας.

Τα ηλικιακά όρια της κάθε κατηγορίας πρέπει να αναφέρονται και στην Προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Επάθλου, ενώ αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε αγώνα πρέπει να αναφέρονται, συγκεκριμένα, στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.

05.2.4                   Αναπληρωματικοί αναβάτες

 

Οι αναπληρωματικοί αναβάτες (μέγιστος αριθμός 2) είναι οι αναβάτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να πετύχουν χρόνο τέτοιο που να τους επιτρέψει την συμμετοχή στον αγώνα, αλλά τους παρέχεται η δυνατότητα να πάρουν την θέση προκριθέντων αναβατών που δεν δύνανται να συμμετάσχουν.

Σε κάθε κατηγορία, αυτοί ορίζονται μετά τις χρονομετρημένες δοκιμές και βάση των υπαρχόντων κριτηρίων.

Δεν εγγυάται η συμμετοχή τους στους αγώνες.

Η απόφαση για την συμμετοχή ενός ή και των δύο αναπληρωματικών αναβατών θα παρθεί 10 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε αγώνα και αμέσως με το κλείσιμο της ζώνης αναμονής. Εκείνη τη στιγμή, όποιος εκ των δύο ή και οι δύο, δεν συμμετάσχει στον αγώνα, πρέπει να εγκαταλείψει την ζώνη αναμονής.

Σε έναν αναπληρωματικό αναβάτη που δεν επιτράπηκε να συμμετάσχει στον πρώτο αγώνα, μπορεί να του επιτραπεί να συμμετάσχει στον δεύτερο αν αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης, παρόλο που αν ένας αναπληρωματικός αναβάτης συμμετείχε στον πρώτο αγώνα, αν όλοι οι προκριθέντες αναβάτες είναι στην ζώνη αναμονής στην ώρα τους, δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στον δεύτερο αγώνα.

05.2.5                   Αριθμοί συμμετοχής

 

 • Αριθμοί συμμετοχής αθλητών

 

Οι αριθμοί συμμετοχής των αθλητών δίνονται σύμφωνα με την κατάταξη τους στην βαθμολογία της κατηγορίας τους της προηγούμενης χρονιάς και χωρίς αυτό να είναι απολύτως δεσμευτικό. Οι πρώτοι δέκα (10) αριθμοί της κάθε κατηγορίας είναι δεσμευμένοι για τους αθλητές που τερμάτισαν στις αντίστοιχες θέσεις της κατηγορίας το προηγούμενο έτος και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το αν θα τους επιλέξουν και χρησιμοποιήσουν. Οι υπόλοιποι αθλητές μπορούν να δεσμεύσουν ένανα αριθμό της αρεσκείας τους μετά την 5η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και από την θέση έντεκα (11) και πλέον.

Η αλλαγή αριθμού συμμετοχής μέσα στο έτος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των δέκα (10) πρώτων αριθμών (1-10) από αθλητές των οποίων η κατηγορία συμμετέχει μαζί με κάποια άλλη βασική (π.χ. ΜΧ2Τ με ΜΧ2), εκτός κι αν δικαιούνται τον αριθμό συμμετοχής από την κατάταξη του προηγούμενου έτους στην βασική κατηγορία.

05.2.5.2               Φόντα αριθμών συμμετοχής

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα επιτρεπόμενα χρώματα σε φόντο και αριθμό συμμετοχής:

Κατηγορία Χρώμα Φόντου Χρώμα Αριθμού
MX65 ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ
MX85 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ
MX2 – MX125 ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ
MX1 – MX300 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ
VETERAN – OPEN ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
SENIOR ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ
QUAD ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
WOMEN ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ
VINTAGE Αντίστοιχο με την κλάση της

μοτοσυκλέτας

Αντίστοιχο με την κλάση της

μοτοσυκλέτας

Τα επιτρεπόμενα χρώματα σε φόντα και αριθμούς συμμετοχής της κάθε κατηγορίας πρέπει να αναφέρονται και στην προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Επάθλου, ενώ αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε αγώνα πρέπει να αναφέρονται, συγκεκριμένα, στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.

05.2.5.3               Χαρακτηριστικά αριθμών συμμετοχής.

 

Οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των αριθμών συμμετοχής, αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross άρθρα 04.30.02 και 04.30.03

Οι αντανακλαστικοί αριθμοί συμμετοχής ή αριθμοί που καθρεφτίζουν, δεν επιτρέπονται. Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από κριτές και χρονομέτρες.

Στον προπορευόμενο στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος κάθε κατηγορίας, παρέχεται η δυνατότητα να έχει αριθμούς συμμετοχής με λευκό χρώμα σε κόκκινο φόντο. Για την πρώτη διοργάνωση του κάθε θεσμού, οι πρωταθλητές του προηγούμενου έτους έχουν τη δυνατότητα χρήσης του κόκκινου φόντου. Η χρήση του από άλλους αθλητές οποιαδήποτε κατηγορίας δεν επιτρέπεται. Όταν κάποια κατηγορία συμμετέχει κε άλλη βασική (π.χ. ΜΧ2Τ με ΜΧ2) τότε ή χρήση του κόκκινου φόντου γίνεται από τον προπορευόμενο στη βασική κατηγορία.

Παρόλο που προτείνεται ο κοινός σχεδιασμός – εμφάνιση του εμπρός με των πλαϊνών αριθμών συμμετοχής, δίνεται ελευθερία στη σχεδίαση και το χρώμα στις πλαϊνές θέσεις των αριθμών συμμετοχής (φόντα / αριθμοί). Παρόλα αυτά θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές όσον αφορά τις διαστάσεις και να υπάρχει σαφής διαφορά χρώματος ανάμεσα στο φόντο και τον αριθμό συμμετοχής έτσι ώστε ο αριθμός συμμετοχής να είναι ευδιάκριτος.

05.2.6                   Εξοπλισμός αναβατών

 

Είναι ευθύνη του κάθε αναβάτη να επιλέξει το κράνος και τον εξοπλισμό που θα του προσφέρουν την απαραίτητη και κατάλληλη προστασία.

Το κράνος, η προστασία των ματιών αλλά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός προστασίας, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό.

Οι αναβάτες πρέπει κατά τη διάρκεια των δοκιμών όπως και των αγώνων να φορούν υποχρεωτικά τον παρακάτω εξοπλισμό:

 • Κράνος. Τα κράνη πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε ένα από τα επίσημα σήματα που αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross. Αν ο αναβάτης έχει μακριά μαλλιά, αυτά πρέπει να τα έχει μαζεμένα εντός του κράνους.
 • Προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικά γυαλιά πρέπει να φοριούνται πάντα κατά την εκκίνηση δοκιμών, γύρου αναγνώρισης ή αγώνα.
 • Εξοπλισμός προστασίας και ρουχισμός. Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και δεν περιορίζεται σε: μπότες, παντελόνια, μακρυμάνικες μπλούζες, προστατευτικό ρουχισμό και προστασία στήθους και πλάτης.

Ο αναβάτης πρέπει να φοράει πάντα γάντια και γυαλιά κατά την είσοδο του σε δοκιμές, γύρο αναγνώρισης ή αγώνα. Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση στο να φοριούνται τα γυαλιά καθ’ όλη την παραμονή του αναβάτη στην πίστα. Επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή η αλλαγή τους στη ζώνη μηχανικών.

Οι αναβάτες πρέπει να πάντα να φορούν προστατευτικό θώρακα (προστασία στήθους και πλάτης) όπως και επιγονατίδες καθ’ όλη την παραμονή τους στην πίστα σε δοκιμές, γύρο αναγνώρισης ή αγώνα. Ιδιαίτερα στις κατηγορίες Junior (MX65, MX85) είναι επιπλέον υποχρεωτική η χρήση προστατευτικών για ώμους και αγκώνες (επωμίδες, αγκωνίδες). Στις υπόλοιπες κατηγορίες η χρήση τους συστήνεται χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική.

4)  Ραχιαίος αριθμός συμμετοχής.

Είναι επιθυμητό οι αναβάτες να έχουν τυπωμένο στην πλάτη της μπλούζας τους ή του θώρακα (αν τον φορούν έξω από την μπλούζα), τον αριθμό συμμετοχής τους, τα χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 04.36 του Τεχνικού Κανονισμού, όπως επίσης και το επίθετό τους πάνω από τον αριθμό συμμετοχής και στο ύψος του ώμου.

05.2.7                   Ενδυμασία αναβατών, μηχανικών, ομάδων

 

Όλοι οι αναβάτες, οι μηχανικοί και τα μέλη της ομάδας τους, πρέπει να έχουν μια καθαρή και ευπρεπή εμφάνιση.

Μόνο κατάλληλα ντυμένα άτομα που εμφανίζουν τα κατάλληλα διαπιστευτήρια θα επιτρέπονται στις ελεγχόμενες περιοχές.

Κομμένα-σκισμένα jeans, αμάνικα μπλουζάκια και τα ανοικτά παπούτσια απαγορεύονται στη ζώνη αναμονής όπως και τη ζώνη μηχανικών.

05.2.8                   On-board Κάμερες.

 

Αν μια μοτοσυκλέτα είναι εφοδιασμένη με on-board κάμερα, το βάρος της κάμερας και του συνοδευτικού εξοπλισμού της μετρά στο συνολικό ελάχιστο βάρος της μοτοσυκλέτας.

Αν η κάμερα είναι τοποθετημένη στο κράνος του αναβάτη το παραπάνω δεν ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση τους, η οποία δεν θα αλλοιώνει τις προδιαγραφές και την κατασκευαστική δομή του κράνους.

Η τοποθέτηση κάμερας μετά από απαίτηση του οργανωτή, είναι υποχρέωση του κάθε αναβάτη.

Οι κάμερες και ο συνοδευτικός εξοπλισμός τους, δεν θεωρούνται σαν συσκευές τηλεμετρίας.

Τα αποδεικτικά στοιχεία (οπτικό υλικό) που προέρχονται από κάμερες τοποθετημένες πάνω σε αναβάτη ή μοτοσυκλέτα, λαμβάνονται υπόψη ελεύθερα και δεν είναι δεσμευτικά για την λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα.

05.2.9                   Κανόνες ενεργειών και συμπεριφοράς αναβάτη όπως και βοήθειας προς αυτόν

 

Οι αναβάτες πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των κανονισμών.

Οι αναβάτες πρέπει να είναι σωματικά και διανοητικά ικανοί να ελέγχουν τις μοτοσυκλέτες τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των άλλων αναβατών, μελών της ομάδας, στελεχών, θεατών και λοιπών ατόμων που συμμετέχουν στην εκδήλωση.

Όλα τα κοσμήματα πρέπει ή να είναι κολλημένα στο δέρμα ή να αφαιρούνται κατά την διάρκεια που ο αναβάτης είναι μέσα στην πίστα.

Τα μακριά μαλλιά πρέπει να περιέχονται μέσα στο κράνος.

Οι αναβάτες πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε ιατρική διαταραχή ή τραυματισμό που μπορεί να έχουν, στον υπεύθυνο Ιατρό του αγώνα.

Οι αναβάτες είναι υποχρεωμένοι, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, να παρουσιαστούν στον Τεχνικό Έφορο με τη (τις) μοτοσυκλέτα (ες) τους και τον εξοπλισμό τους, προς έλεγχο, αν ο αυτός το ζητήσει.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αναβάτης είναι υπεύθυνος στο να είναι πάντα η μοτοσυκλέτα του σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Οι αναβάτες ή και τα μέλη των ομάδων τους, απαγορεύεται να οδηγήσουν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο ή όχι όχημα στην πίστα εκτός των επίσημων δοκιμών – αγώνων.

Οι αναβάτες ή και τα μέλη των ομάδων τους, απαγορεύεται να κινούνται με τις μοτοσυκλέτες τους στον χώρο των paddock με τρόπο ο οποίος μπορεί να προξενήσει κινδύνους σε άλλα άτομα.

Οι αναβάτες πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπακούουν στις οδηγίες που δίνονται είτε από πίνακες ανακοινώσεων είτε από σημαίες.

Οι αναβάτες είναι υπεύθυνοι στο να παραβρεθούν και να παρακολουθήσουν την ενημέρωση αναβατών όπως και ενημερώνονται για όλα τα πληροφοριακά δελτία και

οδηγίες που εκδίδονται. Επιθυμητό είναι το να παρακολουθείται η ενημέρωση αναβατών και από τα μέλη της ομάδας τους.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, ο αναβάτης πρέπει πάντα να προσπαθεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του και να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα. Αν όχι, δεν θα επιτρέπεται να συνεχίσει τον διαγωνισμό και επιπλέον μπορεί και να τιμωρηθεί από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Οι αναβάτες θα πρέπει σε όλους τους χώρους, πάντα, να οδηγούν με τρόπο υπεύθυνο και τέτοιο που δεν θα προκαλεί κίνδυνο σε άλλους συναθλητές τους / συμμετέχοντες.

Η οδήγηση στη διαδρομή με αντίθετη φορά, απαγορεύεται.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά και κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση, καθώς και για τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αντιαθλητική, επιθετική ή απερίσκεπτη συμπεριφορά από τον αναβάτη ή/και τα μέλη της ομάδας του ή/και το περιβάλλον του, προς άλλους αθλητές, μηχανικούς, μέλη ομάδας και στελέχη ή άλλους συμμετέχοντες (προσωπικό οργανωτή, ιατρικό προσωπικό, εκπροσώπους τύπου, θεατές κλπ.) εντός και εκτός της πίστας, μπορεί να τιμωρηθεί από το Συμβούλιο Αγωνοδικών ή από την Πειθαρχική Επιτροπή με τις ποινές που καθορίζονται στον Πειθαρχικό και Δικαιοδοτικό Κώδικα.

Κάθε φορά που ένας αναβάτης λαμβάνει φροντίδα ή θεραπεία από το ιατρικό προσωπικό, τα μέλη της ομάδας / η οικογένεια δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν ή να τους παρεμποδίζουν.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής, το Συμβούλιο Αγωνοδικών έχει το δικαίωμα τιμωρίας του αναβάτη για παραβάσεις που εμπίπτουν στους Κανονισμούς όπως και στον Πειθαρχικό και Δικαιοδοτικό Κώδικα.

Οι αναβάτες ξεκινούν πάντα τις δοκιμές, ελεύθερες ή χρονομετρημένες από την ζώνη αναμονής.

Όταν οι αναβάτες βρίσκονται στην πίστα, η επικοινωνία μεταξύ αυτών και των μελών της ομάδας τους / μηχανικούς τους, περιορίζεται στην εγκεκριμένη ζώνη σηματωρών και επισκευών (pits). Οι αναβάτες που σταματούν κατά μήκος της διαδρομής για επικοινωνία με άλλους, ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόοδο άλλων αναβατών και οι ενέργειες αυτές θα θεωρηθούν ως εξωτερική βοήθεια.

Εκτός αν είναι αναπόφευκτο, οι αναβάτες δεν επιτρέπεται να σταματούν μέσα στη διαδρομή ή δίπλα σε αυτήν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δοκιμών. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι παρεμποδίζει την πρόοδο στην επίτευξη χρόνου άλλων αναβατών. Η ποινή για την σκόπιμη στάση, (εκτός εάν έχει δοθεί εντολή από εξουσιοδοτημένο στέλεχος) είναι η απώλεια του ταχύτερου γύρου τους στις συγκεκριμένες δοκιμές.

Επιτρέπονται μόνο τα ακόλουθα σήματα μεταξύ αναβατών / μοτοσυκλετών και προσώπων που συνδέονται με αυτούς: δεδομένα και εικόνες από επίσημους αναμεταδότες χρονομέτρησης όπως και κάμερες επί του μοτοσυκλέτας, μηνύματα μέσω πινακίδας τα οποία εμφανίζονται σε εγκεκριμένες περιοχές (ζώνη σηματωρών) και επικοινωνία του αναβάτη με τη γλώσσα του σώματος (νοήματα). Η ραδιοφωνική επικοινωνία με τους αναβάτες απαγορεύεται αυστηρά.

Οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια μέσα στη διαδρομή προς τους αναβάτες απαγορεύεται, εκτός εάν παρέχεται από κριτή που εκτελεί το καθήκον του και για λόγους ασφαλείας. Οποιαδήποτε παράβαση αυτού του κανόνα τιμωρείται.

Οι κριτές μπορούν να βοηθήσουν τους αναβάτες σηκώνοντας πεσμένες μοτοσικλέτες ή βγάζοντας τες στην άκρη. Οποιαδήποτε επισκευή ή ρύθμιση, μέσα στη διαδρομή πρέπει να γίνει από τον αναβάτη, και χωρίς την παροχή εξωτερικής βοήθειας. Οι κριτές δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τους αναβάτες στο να βάλουν μπροστά τις μοτοσυκλέτες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή σωματική διάπλαση και δύναμη των αθλητών των κατηγοριών ΜΧ65 και ΜΧ85, δίνεται η δυνατότητα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να μπορεί να παρασχεθεί εξωτερική βοήθεια στους αθλητές αυτών των δύο κατηγοριών. Αυτή μπορεί να παρασχεθεί από άτομα της οργάνωσης αλλά κι εάν κι εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη για άτομα απ’ αυτήν κι από τον οποιονδήποτε διαπιστευμένο μηχανικό ή συνοδό με την προϋπόθεση να μην εμποδίζουν τους άλλους αναβάτες ή να εκθέτουν τον εαυτό τους ή άλλα άτομα σε κίνδυνο και μόνο αφού τους έχει επιτραπεί από τα επιβλέποντα στο χώρο στελέχη. Η εξωτερική βοήθεια πρέπει να παρέχεται μόνο σε ιδιάζουσες συνθήκες (πχ κακοκαιρία και κόλλημα αναβατών στη λάσπη) λόγω των οποίων μπορεί να τεθεί και θέμα ασφαλείας, καθώς και σε περίπτωση πτώσης και αδυναμίας του αθλητή να απεγκλωβιστεί από τη μοτοσυκλέτα. Δεν επιτρέπεται να παρέχεται βοήθεια στο να βάλει μπροστά τον κινητήρα (εκτός από το να του κρατήσουν τη μοτοσυκλέτα αν χρειαστεί) ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία επισκευής – διόρθωσης (πχ ίσιωμα τιμονιού, χειριστήρια κλπ) της μοτοσυκλέτας και των περιφερειακών μερών της.

Οι αναβάτες πρέπει ανά πάσα στιγμή δοκιμών, γύρου αναγνώρισης ή αγώνα, να χρησιμοποιούν μόνο την οριοθετημένη διαδρομή.

Η οδήγηση εκτός της οριοθετημένης διαδρομής απαγορεύεται. Εάν ο αναβάτης βγει τυχαία ή αθέλητα από την οριοθετημένη διαδρομή, μπορεί να συνεχίσει, παράλληλα με τη διαδρομή, χωρίς επιτάχυνση και με πολύ μειωμένη ταχύτητα, και να εισέλθει ξανά στην διαδρομή με ασφάλεια στο πλησιέστερο δυνατό σημείο, χωρίς να αποκτήσει πλεονέκτημα.

Η ποινή για να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα ή να επιχειρήσετε να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα ενώ βρίσκεστε εκτός διαδρομής, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας κατά τη διάρκεια δοκιμών, θα είναι η απώλεια του ταχύτερου γύρου στις αντίστοιχες δοκιμές. Επιπλέον κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Η ποινή για να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα ή να επιχειρήσετε να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα με έξοδο από τη διαδρομή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, θα είναι η απώλεια του αριθμού των θέσεων που κερδίσατε συν μία πρόσθετη θέση στα τελικά αποτελέσματα του αντίστοιχου αγώνα. Εάν δεν αποκτήθηκαν θέσεις, η ποινή θα είναι η απώλεια μιας θέσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο Αλυτάρχης του αγώνα θα καθορίσει εάν η έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή ήταν σκόπιμη, τυχαία ή αναπόφευκτη και / ή αν  αποκτήθηκε ή όχι πλεονέκτημα και προτείνει τις ανάλογες κυρώσεις στο Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Αν έγινε παράκαμψη της διαδρομής, η ποινή γι αυτή την παράβαση είναι ο αποκλεισμός από τις συγκεκριμένες δοκιμές ή αγώνα.

 

Στη ζώνη μηχανικών και σηματωρών (PITS) κατά τη διάρκεια δοκιμών ή αγώνων, επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο οι μηχανικοί και σηματωροί της κατηγορίας που αγωνίζεται εκείνη τη στιγμή καθώς και τα διαπιστευμένα από την οργάνωση στελέχη.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία δεύτερης μοτοσυκλέτας στη ζώνη μηχανικών και σηματωρών κατά την διάρκεια αγώνα. Η μη τήρηση αυτού του κανόνα συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Οι αναβάτες πρέπει πάντα να εισέρχονται στη ζώνη μηχανικών από τη σηματοδοτημένη είσοδο της. Όταν ένας αναβάτης «χάσει» την είσοδο στη ζώνη μηχανικών, πρέπει να συνεχίσει την πορεία του και να εισέλθει στον επόμενο γύρο. Η είσοδο στη ζώνη μηχανικών από την έξοδο της, θεωρείται προσπάθεια του αναβάτη να αποκτήσει πλεονέκτημα με παράκαμψη της διαδρομής. Η ποινή είναι αποκλεισμός από τις συγκεκριμένες δοκιμές ή αγώνα.

Οι αναβάτες μπορούν να εισέλθουν στη ζώνη μηχανικών για να λάβουν βοήθεια ή να ρυθμίσουν / επισκευάσουν / αντικαταστήσουν οποιοδήποτε τμήμα της μοτοσυκλέτας τους (εκτός του πλαισίου)  ή της ένδυσης ασφαλείας τους. Για τους σιγαστήρες, ανατρέξτε  στους τεχνικούς κανονισμούς. Ο ανεφοδιασμός σε καύσιμο επιτρέπεται, αλλά πρέπει να γίνεται με σβηστούς κινητήρες.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ή αγώνων, η αντικατάσταση του εξοπλισμού ασφαλείας, ο ανεφοδιασμός με καύσιμο και η επισκευή / ρύθμιση της μοτοσυκλέτας, δεν επιτρέπεται πουθενά αλλού εκτός από τη ζώνη μηχανικών και τη ζώνη αναμονής.

Οι αναβάτες που εισέρχονται στη ζώνη μηχανικών πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να σταματήσουν πλήρως Η κίνηση τους μέσα στη ζώνη πρέπει να γίνεται με χαμηλή ταχύτητα και πειθαρχημένο τρόπο. Εννοείτε πως σούζες, απότομες επιταχύνσεις κλπ. απαγορεύονται. Οι παραβάτες αποκλείονται από τις συγκεκριμένες δοκιμές / αγώνα.

Οι αναβάτες που σβήνουν τους κινητήρες στη ζώνη μηχανικών, μπορούν να βοηθηθούν για την επανεκκίνηση τους.

Οι αναβάτες που επιστρέφουν στα paddock κατά τη διάρκεια γύρου αναγνώρισης / αγώνα, δεν επιτρέπεται η επανείσοδο τους σε αυτόν.

Οι αναβάτες οι οποίοι επιστρέφουν αργά στη ζώνη μηχανικών θα πρέπει να προσέχουν να αποφεύγουν τις αγωνιστικές γραμμές και να μην εμποδίζουν άλλους αναβάτες.

Οι αναβάτες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τη θέση τους πίσω από τη μπάρα εκκίνησης, χωρίς όμως τη χρήση εργαλείων. Δεν επιτρέπεται να αγγίζουν ή να ρίχνουν τη μπάρα εκκίνησης κατά την προετοιμασία της θέσης εκκίνησης τους. Δεν επιτρέπεται η προετοιμασία της θέσης τους μπροστά από τη μπάρα εκκίνησης. Το πότισμα της θέσης εκκίνησης από τους αναβάτες ή / και τους μηχανικούς τους απαγορεύεται.

Ράμπες οποιουδήποτε είδους δεν μπορούν να σχηματιστούν στη γραμμή εκκίνησης που προετοιμάζει ο αναβάτης πίσω από τη μπάρα εκκίνησης. Το μπροστινό και το πίσω ελαστικό πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο. Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι κάθετες και κεντραρισμένες στη μπάρα εκκίνησης. Οι αναβάτες δεν πρέπει να ξεκινούν υπό γωνία.

Οι αναβάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά βοηθήματα εκκίνησης, εκτός αν παρέχονται από τον κατασκευαστή σαν βασικός εξοπλισμός της μοτοσυκλέτας.

Εντούτοις, βοηθήματα εκκίνησης (τάκοι κλπ. ) επιτρέπονται στις κατηγορίες ΜΧ65, ΜΧ85 και Women. Η χρήση τους από τις υπόλοιπες κατηγορίες αφήνεται στην ευχέρεια του Αλυτάρχη.

Όταν ένας αναβάτης έχει πάρει τη θέση του στην μπάρα εκκίνησης, δεν επιτρέπεται να την αλλάξει ή να επιστρέψει στη ζώνη αναμονής ή να δεχθεί εξωτερική βοήθεια πριν από το σήμα εκκίνησης.

Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης ή δεν καταφέρνουν να επιστρέψουν στη ζώνη αναμονής εγκαίρως, θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα στη ζώνη αναμονής αλλά δεν καταφέρνουν να επισκευάσουν τη μοτοσυκλέτας τους πριν κλείσει η είσοδος στη μπάρα εκκίνησης, πρέπει να περιμένουν στη ζώνη αναμονής μέχρι να δοθεί η εκκίνηση. Από τη στιγμή που πέσει η μπάρα και δοθεί ή εκκίνηση, μπορούν αν εισέλθουν στη περιοχή εκκίνησης και να ξεκινήσουν τον αγώνα. Η ποινή για παραβίαση αυτού του κανόνα είναι αποκλεισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα στη μπάρα εκκίνησης, πρέπει να περιμένουν και να δεχθούν βοήθεια εφόσον δοθεί η εκκίνηση . Όταν πέσει η μπάρα εκκίνησης, ο μηχανικός τους μπορεί να τους παράσχει βοήθεια στο συγκεκριμένο χώρο. Η ποινή για παραβίαση αυτού του κανόνα είναι αποκλεισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Κατά την διέλευση από τις γραμμές ελέγχου (χρονομέτρησης) ο αναβάτης πρέπει πάντα να είναι σε επαφή με τη μοτοσυκλέτα.

Αφού διασχίσουν τη γραμμή τερματισμού, οι αναβάτες πρέπει να συνεχίσουν σε ταχύτητα αγώνα μέχρι να περάσουν το σημείο “ΤΕΛΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ – END OF FINISH ZONE” και να προσπεράσουν αυτήν την περιοχή όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η επιβράδυνση ή η απότομη στάση σε αυτή την περιοχή δεν επιτρέπεται, εκτός εάν διατάσσεται από στέλεχος του αγώνα.

Ένας αναβάτης ο οποίος έχει παρουσιαστεί σε μια εκδήλωση αλλά δεν συμμετέχει σε δοκιμές ή αγώνα ή/και εγκαταλείπει το χώρο το χώρο της εκδήλωσης, πρέπει να ενημερώνει τους οργανωτές για τους λόγους της μη συμμετοχής του.

Είναι υποχρέωση των αναβατών που βραβεύονται να παραβρίσκονται στην τελετή των απονομών. Για την παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα μπορεί να επιβληθεί ποινή από το Συμβούλιο Αγωνοδικών. Ο αναβάτης που δεν συμμετέχει θα πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο Αγωνοδικών ή τον Αλυτάρχη για τους λόγους που δεν μπορεί να συμμετέχει.

05.3                       Στελέχη και διαδικασίες

 

 

 

 • Γενικά

 

Η διαχείριση και εποπτεία των εκδηλώσεων, όπως και η δικαστική διαδικασία, είναι αρμοδιότητα των εγκεκριμένων και διορισμένων από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. στελεχών.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. ή το αθλητικό σωματείο/οργανωτής έχουν το δικαίωμα να αναβάλουν ή ακυρώσουν μια εκδήλωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες όπως δημοσιεύονται στον παρόντα Γενικό Κανονισμό καθώς και σε τυχόν παραρτήματα του ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Ένα στέλεχος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα στην ίδια εκδήλωση σαν αναβάτης, ή μηχανικός, ή μέλος ομάδας, ή χορηγός, ή προμότερ.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. εγκρίνει ή διορίζει στελέχη των οποίων η ικανότητα και η ακεραιότητα για την συγκεκριμένη θέση είναι αποδεδειγμένη.

Αυτά το στελέχη πρέπει να έχουν περάσει με επιτυχία τα ανάλογα υποχρεωτικά σεμινάρια που οργανώνουν τα αρμόδια όργανα και να έχουν πιστοποιηθεί οι γνώσεις τους για τη θέση στην οποία ορίζονται. Η πιστοποίηση δίνεται εφόσον οι εξεταζόμενοι ολοκληρώσουν το σεμινάριο και περάσουν επιτυχώς τις ανάλογες εξετάσεις.

Η ισχύς της πιστοποίησης είναι τριετής, συνεπώς η συμμετοχή σε ένα σεμινάριο είναι αναγκαία κάθε τρία χρόνια. Για σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται το Νοέμβρη ή τον Δεκέμβρη, η ισχύ της πιστοποίησης θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Όλα τα στελέχη, οι κριτές όπως και ο απαραίτητος εξοπλισμός τους, πρέπει να παραμένουν στην εκδήλωση και λειτουργικά μέχρι να λήξουν όλες οι προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων.

05.3.2                   Πιστοποιημένα στελέχη

 

Οποιοδήποτε από τα παρακάτω στελέχη, .όταν εκτελεί τα καθήκοντα του σε αγώνες Motocross αδειοδοτημένους από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., πρέπει να είναι κάτοχος την ανάλογης πιστοποίησης και σε ισχύ για το τρέχον έτος.

 • Πρόεδρος Αγωνοδικών
 • Αγωνοδίκες
 • Αλυτάρχης
 • Τεχνικός Έφορος

Ο Ιατρός του αγώνα ορίζεται είτε από τον Οργανωτή, είτε από την εταιρεία που έχει αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη των διοργανώσεων, οι οποίοι κι εγγυούνται την επάρκεια και ικανότητα του.

05.3.3                   Δικαιοδοσία

 

Εκτός του Προέδρου Αγωνοδικών και των Αγωνοδικών, όλα τα υπόλοιπα στελέχη υπάγονται στη δικαιοδοσία του Αλυτάρχη.

05.3.4                 Πρόεδρος Αγωνοδικών

 

Ο Πρόεδρος αγωνοδικών είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανονισμών όπως και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος Αγωνοδικών δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος του σωματείου του οποίου διοργανώνει τον αγώνα.

Στα βασικά του καθήκοντα κι όχι μόνο είναι:

Την προηγουμένη του αγώνα οφείλει μαζί με τον Αλυτάρχη και τον οργανωτή να επιθεωρήσει την πίστα, έτσι ώστε να βεβαιώσει ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας κι ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σωστά προετοιμασμένος για τον αγώνα.

Συγκαλεί Σ.Α. πριν την έναρξη του αγώνα για να εγκρίνει:

Α) Αλλαγές που πιθανόν να χρειάζονται στον ΕΚ για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση.

Β) ότι οι συμμετέχοντες όπως και τα στελέχη είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και να εγκρίνει τον πίνακα εκκινούντων.

Γ) Ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας κι επιβάλει επιπλέον μέτρα ασφαλείας αν χρειάζεται.

Δ) Ζητά αναφορά από τον αλυτάρχη στην οποία θα παρουσιάζονται όλα τα βήματα τα οποία θα εξασφαλίζουν την ορθή διεξαγωγή του αγώνα.

Ε) Ελέγχει την ύπαρξη όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Μπορεί να κάνει συστάσεις στο Σ.Α. για να παρθεί απόφαση σχετικά με την αλλαγή προγράμματος, την επανεκκίνηση ενός αγώνα, την διάρκεια, προσωρινή διακοπή ή ακόμη και ακύρωση του αγώνα κλπ.

Με το τέλος της κάθε μέρας, συγκαλεί το Σ.Α για να λάβουν αναφορές για τα πεπραγμένα από τον Αλυτάρχη, καθώς κι από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος αν χρειάζεται.

Στο τέλος του αγώνα και στο τελευταίο Σ.Α. υπογράφει μαζί με τον Αλυτάρχη τα επίσημα αποτελέσματα. Υπογράφει επίσης μαζί με τους αγωνοδίκες όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Συμπληρώνει την έκθεση πεπραγμένων η οποία και συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αγώνα. Επίσης συμπληρώνει και την έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα την οποία και στέλνει στην αρμόδια Επιτροπή.

05.3.5                   Συμβούλιο Αγωνοδικών

 

Ο Πρόεδρος Αγωνοδικών και το Συμβούλιο Αγωνοδικών ασκούν τον ανώτατο έλεγχο της εκδήλωσης ως προς την τήρηση των κανονισμών. Μπορεί να εγκρίνει μια τροποποίηση στον κανονισμό ή να εγκρίνει ή να αποφασίσει τροποποίηση στο πρόγραμμα του αγώνα. Είναι υπεύθυνο για την αθλητική πλευρά της εκδήλωσης, στην οποία έχει εκτελεστική εξουσία. Μπορεί να αποφανθεί για οποιαδήποτε ένσταση προκύψει με την επιφύλαξη του δικαιώματος περαιτέρω προσφυγής, όπως και να επιβάλλει ποινές σύμφωνα με τους κανονισμούς. Μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον Γενικό ή και τον Ειδικό Κανονισμό όπως επίσης μπορεί να ερμηνεύσει και να αποφανθεί έναντι οποιασδήποτε ασάφειας των κανονισμών. Δικαιούται είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτημα του Αλυτάρχη να καθυστερήσει ή ακόμα και να ακυρώσει τον αγώνα για λόγους ασφαλείας ή για λόγους ανωτέρω βίας.

Οι αποφάσεις του Σ.Α παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Όλες οι απαραίτητες αποφάσεις για την ορθή ροή του αγώνα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να ανακοινώνονται το συντομότερο δυνατόν. Για την όσο πιο δυνατόν ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, αποφάσεις σε θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ή αποφάσεις για παραβίαση των κανονισμών, πρέπει να παίρνονται άμεσα και ει δυνατόν αμέσως με το που το θέμα γίνεται αντιληπτό. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη σωστή τήρηση των διαδικασιών και των χρονικών περιθωρίων.

Τα πρακτικά του Σ.Α όπως και η έκθεση του Π.Α. πρέπει να περιέχονται στον φάκελο του αγώνα, αντίγραφο του οποίου στέλνεται στην αρμόδια Επιτροπή.

05.3.6                   Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών

 

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αγωνοδικών συνιστάται να παρίσταται ο Γραμματέας της εκδήλωσης με σκοπό να κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Στα πρακτικά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι επιβαλλόμενες ποινές, οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τυχόν ενστάσεις που έχουν παραληφθεί (αντίγραφα των οποίων πρέπει να επισυνάπτονται), τα τυχόν ατυχήματα που σημειώθηκαν, τυχόν παρατηρούμενες παρατυπίες, καθώς και τη γνώμη του Συμβουλίου Αγωνοδικών σχετικά με την επιτυχία της διοργάνωσης και τυχόν παρατηρήσεις που θεωρούνται άξιες ιδιαίτερης αναφοράς

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο Αγωνοδικών και τους Αγωνοδίκες.

05.3.7                   Δημοσίευση αποφάσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών

 

 • Όλες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από το Συμβούλιο Αγωνοδικών και αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπως και τα αποτελέσματα, πρέπει να δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν.

Κάθε απόφαση η οποία εκδίδεται από το Συμβούλιο Αγωνοδικών, πρέπει να κοινοποιείται απευθείας στον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Τα εμπλεκόμενα στην απόφαση μέρη πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον προφορικά. Εν τούτοις είναι προτιμητέο η απόφαση να κοινοποιείται γραπτώς.

Στο έγγραφο της απόφασης θα αναφέρονται: Η Σύσταση του Συμβουλίου Αγωνοδικών. Η μέρα και ώρα της συνεδρίασης.

Τα ονόματα και λοιπά στοιχεία των εμπλεκόμενων. Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η συνεδρίαση.

Αν πρόκειται για ένσταση, αναφορά στο ότι έχει καταβληθεί το παράβολο από τον ενιστάμενο.

Τα άρθρα βάση των οποίων λήφθηκε η απόφαση.

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την ακρόαση των εμπλεκομένων ή και μαρτύρων.

Η απόφαση που πάρθηκε, τα αποδεικτικά στοιχεία και οι αιτίες σε συντομία.

Να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αγωνοδικών όπως και από τα μέλη του.

Όταν οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται εγγράφως, θα πρέπει να υπογράψουν αντίγραφο παραλαβής.

Αντίγραφο της απόφασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην έκθεση του Προέδρου Αγωνοδικών.

 • Στην περίπτωση των ακόλουθων παραβάσεων (γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται ένσταση), ακολουθείται διαφορετική διαδικασία:
  • Έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή κατά τη διάρκεια δοκιμών και απόκτηση πλεονεκτήματος = απώλεια του ταχύτερου γύρου στις συγκεκριμένες δοκιμές.
  • Έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή κατά την διάρκεια αγώνα και απόκτηση πλεονεκτήματος χωρίς να κερδηθεί κάποια θέση = απώλεια μιας θέσης στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή κατά την διάρκεια αγώνα και απόκτηση πλεονεκτήματος όπως και θέσεις = απώλεια των θέσεων που κερδήθηκαν συν μια επιπλέον θέσης στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Ασέβεια στην κίτρινη κινούμενη σημαία = 10 θέσεις στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Ασέβεια στην σημαία ιατρικού συμβάντος = αποκλεισμός στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Ανεπιτυχής έλεγχος ηχομέτρησης μετά από αγώνα = 5 θέσεις στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Στα δοκιμαστικά: σταμάτημα στην διαδρομή χωρίς να υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος = απώλεια του γρηγορότερου γύρου στις συγκεκριμένες δοκιμές.
  • Στην περιοχή εκκίνησης : αναβάτης ο οποίος γυρνά στην ζώνη αναμονής πριν να σηκωθεί η πράσινη σημαία = απώλεια της προεπιλεγμένης θέσης πίσω από τη μπάρα εκκίνησης και επιλογή της πρώτης διαθέσιμης.
 • Στη διαδρομή: παράκαμψη της διαδρομής
 • Στη διαδρομή: στάση και συζήτηση με άλλους
 • Στη διαδρομή: οποιαδήποτε συζήτηση/επικοινωνία με άλλους εκτός της ζώνης μηχανικών και σηματωρών
 • Στη διαδρομή: αποδοχή οποιαδήποτε βοήθειας από άλλο άτομο εκτός από κριτή επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον.
 • Στη διαδρομή: αποδοχή βοήθειας επανεκκίνησης του κινητήρα.
 • Στη διαδρομή: ανεφοδιασμός
 • Είσοδος στη ζώνη μηχανικών χωρίς πλήρη στάση
 • Είσοδος και κυκλοφορία μέσα στη ζώνη μηχανικών με μεγάλη ταχύτητα, σούζες κλπ.
 • Έξοδος από τη ζώνη μηχανικών χωρίς το σήμα του κριτή.
 • Είσοδος στη ζώνη μηχανικών από την έξοδο

= Αποκλεισμός από τις συγκεκριμένες δοκιμές ή αγώνα (σκέλος)

 

 • Αναβάτες οι οποίοι φθάνουν αργά στη ζώνη αναμονής (10 λεπτά πριν την εκκίνηση)
 • Είσοδος στη ζώνη μηχανικών κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης
 • Ύπαρξη δεύτερης μοτοσυκλέτας στη ζώνη μηχανικών κατά τη διάρκεια γύρου αναγνώρισης.
 • Ύπαρξη δεύτερης μοτοσυκλέτας στη ζώνη μηχανικών κατά τη διάρκεια αγώνα.
 • Αλλαγή μοτοσυκλέτας εφόσον έγινε είσοδο στη ζώνη αναμονής.
 • Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα στη ζώνη αναμονής, δεν κατάφεραν να τα λύσουν πριν να σηκωθεί η πράσινη σημαία και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες των υπεύθυνων στελεχών.
 • Αναβάτες που αλλάζουν τη θέση που επέλεξαν πίσω από τη μπάρα εκκίνησης.
 • Αναβάτες που έχουν μηχανικά προβλήματα στη μπάρα εκκίνησης και δέχονται βοήθεια από τους μηχανικούς τους πριν δοθεί η εκκίνηση.
 • Αναβάτες που έχουν πάρει θέσει πίσω από τη μπάρα εκκίνησης και την εγκαταλείπουν ή επιστρέφουν στη ζώνη αναμονής αφού έχει σηκωθεί η πράσινη σημαία.
 • Αναβάτες ου αργούν να επιστρέψουν στη ζώνη αναμονής από το γύρο αναγνώρισης.

= Αποκλεισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα (σκέλος)

 

 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Οι αναβάτες θα ενημερωθούν προφορικά.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα τροποποιηθούν αναλόγως και θα γίνεται αναφορά στον αναβάτη και την επιβαλλόμενη ποινή.

Ο αναβάτης μπορεί να κάνει ένσταση κατά της απόφασης (μόνο στην περίπτωση παράκαμψης της διαδρομής).

Στην περίπτωση κίνησης των αναβατών με μεγάλη ταχύτητα στα paddocks, επιβάλλεται τουλάχιστον πρόστιμο, ο αναβάτης ενημερώνεται προφορικά και η ποινή δεν δέχεται αμφισβήτηση.

05.3.8                   Αλυτάρχης

 

Ο αλυτάρχης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Εκτός του Προέδρου Αγωνοδικών και των Αγωνοδικών, όλα τα υπόλοιπα στελέχη του αγώνα υπάγονται στη δικαιοδοσία του Αλυτάρχη.

Παρίσταται στο χώρο της εκδήλωσης από την προηγούμενη μέρα και παραμένει μέχρι και τη λήξη των καθηκόντων του.

Τα βασικά του καθήκοντα κι όχι μόνο, είναι:

 • Την προηγουμένη του αγώνα οφείλει μαζί με τον Πρόεδρο Αγωνοδικών και τον οργανωτή να επιθεωρήσει την πίστα, έτσι ώστε να βεβαιώσει ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας κι ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σωστά προετοιμασμένος για τον αγώνα.
 • Να ενημερωθεί για τυχόν παρατηρήσεις που μπορεί να υπάρχουν στον έλεγχο καταλληλότητας της αθλητικής εγκατάστασης και σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν ικανοποιηθεί (ιδιαίτερα αν έχουν σχέση με την ασφάλεια του χώρου) έχει τη δυνατότητα να προτείνει την καθυστέρηση της έναρξης του αγώνα ή ακόμα και την αναβολή του μέχρι να διορθωθούν.
 • Να ζητήσει από τον οργανωτή και να έχει στην κατοχή του αντίγραφα από όλες τις άδειες σχετικά με τον αγώνα.
 • Να ενημερωθεί για το κοντινό εφημερεύων νοσοκομείο καθώς και το τηλέφωνό του, όπως επίσης και τα τηλέφωνα των οδηγών των ασθενοφόρων και του ιατρικού προσωπικού.
 • Να βεβαιωθεί ότι τα πάντα είναι έτοιμα για τον αγώνα, όλα τα στελέχη είναι στις θέσεις τους κι έτοιμα να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους κι ότι όλες οι υπηρεσίες (ασφάλειας,

ιατρικές, ελέγχου, γραμματειακές κλπ.) λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της οργάνωσης. Εκτός από τον έλεγχο την επάρκειας των απαραίτητων κριτών, να τους ενημερώσει – υπενθυμίσει τα καθήκοντα τους, αν δεν υπάρχει υπεύθυνος κριτών ορισμένος από τον οργανωτή.

 • Να επαληθεύσει τη σωστή ταυτότητα αθλητών και την αρίθμηση των μοτοσυκλετών, όπως και το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση συμμετοχής (έλεγχος γραμματείας και Τ.Ε.)
 • Να αναβάλει (με την σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.) την εκκίνηση του αγώνα ή κάποιου σκέλους λόγω τυχόν θεμάτων ασφαλείας ή λόγω ανωτέρας βίας ή για να γίνουν εργασίες βελτίωσης της πίστας. Να προτείνει στο Σ.Α ακύρωση σκέλους ή και του αγώνα για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας.
 • Να εισηγηθεί στο Σ.Α. τροποποίηση του προγράμματος ή τον τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των δοκιμών και των σκελών, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, θέματα ασφάλειας κλπ
 • Να μην επιτρέψει σε έναν αθλητή ή μοτοσυκλέτα να εισέλθει στα δοκιμαστικά ή στον γύρο αναγνώρισης ή στον αγώνα, αν θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας.
 • Να ελέγχει αν τηρούνται οι κανονισμοί κι αν όχι να προτείνει τιμωρίες στο Σ.Α.
 • Να διατάξει την απομάκρυνση ατόμων τα οποία δεν υπακούουν στις υποδείξεις των στελεχών. Αν πρόκειται για αθλητή ή μηχανικό του τότε γίνεται και αναφορά στο Σ.Α. το οποίο κι είναι αρμόδιο να αποφασίσει για πιθανό πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρία.
 • Να τιμωρήσει αυτεπάγγελτα αθλητή για παράπτωμα το οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία του και αναφέρεται ρητώς στον Γ.Κ. και να ενημερώσει το Σ.Α για την τιμωρία, το οποίο και θα την επικυρώσει.
 • Να ενημερώσει το Σ.Α. για οτιδήποτε αποφάσεις πάρθηκαν ή θα παρθούν καθώς και για κάθε διαμαρτυρία ή ένσταση του κατατέθηκε.
 • Να ενημερώνεται για οποιοδήποτε ατύχημα καθώς και την εξέλιξη του, το οποίο θα το αναφέρει και στον Πρόεδρο Αγωνοδικών αλλά και στην έκθεση του.
 • Να συγκεντρώσει αναφορές και έγγραφα από χρονομέτρη και λοιπά στελέχη κάτω από αυτόν (Τ.Ε. γραμματεία, υπεύθυνο κριτών, ιατρό κλπ) όπως και να ελέγξει και υπογράψει τα προσωρινά αποτελέσματα τα ποια και παραδίδει για επικύρωση στον Πρόεδρο Αγωνοδικών.
 • Στο τέλος του αγώνα συμπληρώνει την ανάλογη έκθεση πεπραγμένων η οποία και συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αγώνα.
 • Αν χρειαστεί μπορεί να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

05.3.9                   Τεχνικός Έφορος

 

Τα καθήκοντα του Τεχνικού Εφόρου αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross άρθρο 04.38

Αν χρειαστεί μπορεί να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

05.3.10                Ιατρός Αγώνα

 

Σε όλη τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός τουλάχιστον Ιατρού, με τις κατάλληλες γνώσεις (ειδικότητα), για να μπορέσει να καλύψει και ανταπεξέλθει σε πιθανές ανάγκες – τραυματισμούς αθλητών αλλά και λοιπών παραβρισκόμενων.

Η παρουσία δύο (2) τουλάχιστον ασθενοφόρων, ειδικότερα σε αγώνες Πανελληνίου και Περιφερειακών Πρωταθλημάτων, είναι υποχρεωτική.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, γύρων αναγνώρισης αλλά και αγώνων, συνιστάται και είναι επιθυμητή η παρουσία επιπλέον βοηθητικού ιατρικού προσωπικού όπως και ομάδας διάσωσης.

05.3.11                Χρονομέτρης και χρονομέτρηση

 

Οι χρονομέτρες πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ικανοί και έμπειροι στην χρήση του συστήματος χρονομέτρησης.

Για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους οι χρονομέτρες των Εθνικών αλλά και Διεθνών συναντήσεων, πρέπει ανάλογα με τον αγώνα να χρησιμοποιούν:

Δύο τουλάχιστον πολύ καλά χρονόμετρα με ενδείξεις ακριβείας 1/10 δευτερολέπτου.

Έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό με σύστημα καταγραφής των χρονομετρήσεων, ακριβείας 1/10 του δευτερολέπτου ή καλύτερης.

Μια αυτόματη συσκευή, συγχρονισμένη με την πραγματική ώρα και με ακρίβεια εγγραφών 1/100 του δευτερολέπτου. Για τις συσκευές αυτού του είδους απαιτείται ένα πιστοποιητικό, που όχι μόνο πιστοποιεί την ακρίβεια χρονομέτρησης, αλλά και την απόδοση σαν μια συνολική μονάδα που θα λειτουργήσει κάτω από τις συνθήκες για την οποία είναι κατάλληλη.

Ο χρονομέτρης που ασκεί καθήκοντα σε Διεθνή συνάντηση ή σε διοργανώσεις για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πρέπει να διαθέτει κι ένα εφεδρικό χρονόμετρο (όπως περιγράφεται παραπάνω) ώστε νε ελέγχει τις εγγραφές των συσκευών που χρησιμοποιούνται.

Οι παραπάνω αναφερόμενες συσκευές πρέπει να διαθέτουν ένα πρώτης τάξης πιστοποιητικό ακριβείας που να έχει εκδοθεί από επίσημο αντιπρόσωπο ή εθνικό ινστιτούτο χρονομέτρησης και η ημερομηνία του να μην είναι προγενέστερη των δύο ετών από την ημερομηνία του αγώνα στον οποίο χρησιμοποιείται.

Αν ζητηθεί από κάποιον αναβάτη, ο υπεύθυνος χρονομέτρησης είναι υποχρεωμένος να του παραδώσει την καταγραφή των χρόνων του όπως και των αποτελεσμάτων σε δοκιμές και αγώνα.

Ο υπεύθυνος χρονομέτρησης πρέπει να εκτυπώνει και παραδίδει τα αποτελέσματα στα ανάλογα στελέχη, όπως και ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στον Αλυτάρχη για έλεγχο και πιστοποίηση.

Αν χρειαστεί μπορεί να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι αναβάτες πρέπει να αποδέχονται οποιοδήποτε σύστημα χρονομέτρησης έχει εγκριθεί από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

05.3.12                Κριτές

 

Η ελάχιστη ηλικία για τους κριτές είναι 18 ετών.

Διορίζονται από τον διοργανωτή και πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε μια ενημέρωση από τον Αλυτάρχη και / ή έναν εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος.

Για κάθε θέση κριτή, ο διοργανωτής πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο με τα ονόματα των κριτών που κατέχουν τη θέση. Αυτός ο κατάλογος θα δοθεί στον Αλυτάρχη και αντίγραφό του στο Συμβούλιο Αγωνοδικών πριν από την πρώτη του συνεδρίαση.

Οι κριτές πρέπει να φορούν ομοιόμορφες στολές ή γιλέκα ουδέτερου χρώματος και σε καμία περίπτωση σε κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, έτσι ώστε να μην μπορούν να συγχέονται με τις σημαίες. Πρέπει επίσης να έχουν στην κατοχή τους μια σφυρίχτρα για να προσελκύσουν, αν χρειαστεί, την προσοχή.

Είναι επιθυμητό να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κριτές ανά θέση: ένας κριτής με σημαία και ένας κριτής χωρίς σημαία για να μπορεί να βοηθήσει έναν αναβάτη αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Ένας ή περισσότεροι επιπρόσθετοι κριτές συνιστώνται σε άλματα.

Ο Αλυτάρχης θα έχει την τελική απόφαση σχετικά με τιε θέσεις και την τοποθέτηση των κριτών.

Οι κριτές δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τους αναβάτες να ξεκινήσουν εκ νέου τις μοτοσυκλέτες τους.

 

Μετά από τη λήξη ενός αγώνα, οι κριτές θα πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμοι μέχρι να λήξει ο χρόνος των ενστάσεων.

05.3.13                Επίσημα σήματα

 

Τα επίσημα σήματα με πινακίδες δίδονται μέσω λευκής ταμπέλας ύψους 750 mm πλάτους 600 mm, με μαύρο τετράγωνο αριθμό με τα νούμερα 10‘, 4′, 15″ και 5″ και στις δύο πλευρές.

Οι αριθμοί πρέπει να έχουν ύψος 500 mm.

Σήμα Σημασία
Πινακίδα     10’

(Πριν την εκκίνηση)

Οι αναπληρωματικοί αναβάτες που δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν, πρέπει να εγκαταλείψουν τη ζώνη αναμονής.
Η είσοδος από τα Paddock στη ζώνη αναμονής κλείνει για τις μοτοσυκλέτες.
Η   πρόσβαση   από   τη    ζώνη   αναμονής   στη διαδρομή είναι ανοικτή.
Οι     αναβάτες αναγνώρισης. αναχωρούν για τον γύρο
Πινακίδα       4’

(Πριν την εκκίνηση)

Η είσοδος από τη διαδρομή στη ζώνη αναμονής κλείνει.
Η περιοχή στη μπάρα εκκίνησης είναι καθαρή.
Μετά  από  σφύριγμα  του  υπεύθυνου  της ζώνης

αναμονής, όλοι οι παραβρισκόμενοι, εκτός του αναβάτη  κι  ενός  μηχανικού  του, εκπροσώπους

του τύπου και τα εξουσιοδοτημένα στελέχη, πρέπει να αποχωρήσουν από τη ζώνη αναμονής.

Αναβάτες    στους     οποίους     παρουσιάστηκαν

μηχανικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης και οι οποίοι δεν κατάφεραν να    επιστρέψουν    στη    ζώνη    αναμονής στον

προβλεπόμενο χρόνο, αποκλείονται από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Οι αναβάτες ετοιμάζονται για την εκκίνηση του αγώνα.
Πινακίδα     15’’

(Στην εκκίνηση)

15 δευτερόλεπτα πριν η διαδικασία της εκκίνησης εισέλθει στην τελική φάση.
Πινακίδα       5’’

(Στην εκκίνηση)

Η μπάρα εκκίνησης θα πέσει μέσα στα επόμενα 5 με 10 δευτερόλεπτα.

Τα επίσημα σήματα σημαίας, δίνονται με τη βοήθεια σημαίας ύψους 750 mm πλάτους 600 mm, ως εξής:

Σημαία Σημασία
Κόκκινη Σημαία Διακοπή δοκιμών ή αγώνα. Υποχρεωτική και άμεση γενική ακινητοποίηση.

Όλοι οι αναβάτες πρέπει να κατευθυνθούν στην περιοχή που τους υποδεικνύεται.

Όλες οι λανθασμένες εκκινήσεις πρέπει να

υποδεικνύονται με τον κυματισμό κόκκινης σημαίας

Μαύρη Σημαία Συνοδευόμενη από πινακίδα με τον αριθμό συμμετοχής του αναβάτη Ο αναβάτης/ες του/των οποίου/ων ο αριθμός συμμετοχής αναφέρεται, πρέπει να σταματήσουν να αγωνίζονται, να εγκαταλείψουν τη διαδρομή μέσω της ζώνης μηχανικών ή της εξόδου και να επιστρέψουν στα paddock
Κίτρινη Σημαία

Σταθερή

Κίνδυνος Οδηγείστε προσεκτικά.

Ετοιμαστείτε να μειώσετε ταχύτητα.

Άμεσος Κίνδυνος !

Ετοιμαστείτε να σταματήσετε.

Κίτρινη Σημαία

Κινούμενη

Απαγορεύεται η προσπέραση.

Η σημαντική μείωση της ταχύτητας πρέπει να είναι εμφανής κι επομένως δεν πρέπει να επιχειρούνται άλματα.

Η κινούμενη κίτρινη σημαία είναι ανώτερη από την σταθερή.

Σημαία Ιατρικού Συμβάντος (Λευκή σημαία με διαγώνιο χιαστί κόκκινο σταυρό)

Πρέπει να είναι διαθέσιμη σε κάθε θέση κριτή.

Ατύχημα και παρουσία ιατρικού προσωπικού μέσα στην πίστα.

Προχωρήστε με μεγάλη προσοχή.

Απαγορεύεται η προσπέραση. Οι αναβάτες πρέπει να «ρολάρουν» σε κάθε άλμα και να είναι έτοιμοι ακόμη και για στάση.

Η συγκεκριμένη σημαία είναι ανώτερη από την κίτρινη κινούμενη ή σταθερή

Μπλε Σημαία

Κινούμενη

Προειδοποίηση.

Σας ρίχνει γύρο γρηγορότερος αναβάτης.

Κρατήστε τη γραμμή σας όπως και την ταχύτητα σας και μην κάνετε κινήσεις οι οποίες θα παρεμποδίζουν τον/τους γρηγορότερο/ους

αναβάτη/ες κι από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος.

Η μπλε Σημαία πρέπει να χρησιμοποιείται από επιπλέον κριτές, εξειδικευμένους στη χρήση της.
Πράσινη Σημαία Η διαδρομή είναι ελεύθερη και καθαρή για την εκκίνηση του αγώνα.
Χρησιμοποιείται μόνο από τον Αφέτη κατά τη διαδικασία της εκκίνησης
Καρό Σημαία Σημαία Τερματισμού.

Δηλώνει το τέλος των δοκιμών και αγώνα.

Ο ένδειξη ασέβειας στην κίτρινη κινούμενη σημαία τιμωρείται με απώλεια 10 θέσεων είτε πρόκειται για δοκιμές είτε για αγώνα.

Η ένδειξη ασέβειας στη σημαία ιατρικού συμβάντος τιμωρείται με αποκλεισμό από τον αγώνα.

Οι παραπάνω ενέργειες θεωρούνται ως γεγονότα στα οποία δεν γίνεται δεκτή ένσταση επί των επιβαλλομένων ποινών.

Όταν εμφανίζονται περισσότερες διαφορετικές σημαίες στην ίδια περιοχή, η ανώτερη σημαία έχει πάντα προτεραιότητα έναντι των άλλων σημαιών.

Τα χρώματα που επιλέγονται για τις σημαίες είναι τα παρακάτω: Black: Pantone Blac0k C Blue: Pantone 286C

Red: Pantone 186C                            Yellow: Pantone Yellow C

Green: Pantone 348C                         White: Pantone White C

05.4                       Διεξαγωγή της εκδήλωσης

 

 

 

 • Διοικητικός έλεγχος

 

Η δήλωση συμμετοχής στις εκδηλώσεις που εγκρίνονται και αδειοδοτούνται από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας.

Για να μπορέσουν οι αναβάτες οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε μια εκδήλωση να συμμετάσχουν σε αυτή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να περάσουν από τον διοικητικό έλεγχο στον οποίο θα :

Επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Ενημερωθούν οι όποιες πιθανές ελλείψεις στο Δελτίο Συμμετοχής.

Υπογράψουν το Δελτίο Συμμετοχής στο οποίο βεβαιώνουν ότι γνωρίζουν τον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και τον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα και τους αποδέχονται.

Αναβάτες από άλλες χώρες και κάτοχοι αθλητικών δελτίων ( Licance ) ξένων χωρών θα πρέπει να προσκομίσουν starting permission από τον εποπτικό τους φορέα για να τους επιτραπεί η συμμετοχή.

05.4.02                Τεχνικός έλεγχος

 

Αμέσως μετά τον Διοικητικό Έλεγχο διεξάγεται ο Τεχνικός Έλεγχος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και στις ώρες που αναφέρονται στον Ειδικό Κανονισμό του εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου ο αναβάτης μπορεί να υποχρεωθεί να υπογράψει γραπτή δήλωση στην οποία να βεβαιώνει τη συμμόρφωση της μοτοσυκλέτας του ή τμημάτων της όπως και του προστατευτικού εξοπλισμού, με τους κανονισμούς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιτρέπεται από τους αναβάτες να χρησιμοποιούν μόνο την/τις μοτοσυκλέτα /τες που παρουσιάστηκε/αν κι ελέγχθηκε/αν στον Τεχνικό Έλεγχο.

Για όλες τις κατηγορίες, ο κάθε αναβάτης πρέπει να παρουσιάσει μία μοτοσικλέτα στο όνομά του και τον αριθμό συμμετοχής του, στο τεχνικό έλεγχο. Υπάρχουν δύο δυνατότητες για μια δεύτερη μοτοσικλέτα, η οποία πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας όπως η πρώτη:

 • Οι αναβάτες μπορούν να παρουσιάσουν μια δεύτερη μοτοσυκλέτα στο δικό τους όνομα και αριθμό συμμετοχής.
 • Οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν κατά τον τεχνικό έλεγχο μια δεύτερη μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιηθεί από δύο ή περισσότερους αναβάτες. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα που παρουσιάζει τη μοτοσυκλέτα πρέπει να ενημερώσει τους Τεχνικούς Εφόρους για τα ονόματα και τους αριθμούς συμμετοχής των αναβατών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μοτοσικλέτα.

Οι αναβάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή στις ελεύθερες ή χρονομετρημένες δοκιμές να αλλάξουν τη μοτοσυκλέτα τους με την δεύτερη δηλωμένη (ή ανάποδα).

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια αγώνα. Η απόφαση γα το πια μοτοσυκλέτα θα χρησιμοποιηθεί, παίρνεται το αργότερο 10 λεπτά πριν την εκκίνηση του

αγώνα, ακριβώς πριν κλείσει η είσοδος στη ζώνη αναμονής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μοτοσυκλέτας από τη στιγμή που έχει εισέλθει στη ζώνη αναμονής (σε αγώνα).

Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

 • Κατόπιν αιτήματος του Τεχνικού Εφόρου, ο αναβάτης πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με τη μοτοσικλέτα (-ες) και / ή τον εξοπλισμό του για Τεχνικό Έλεγχο.
 • Ο αναβάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μοτοσυκλέτας ή / και του εξοπλισμού του σύμφωνα με τους κανόνες.
 • Το Συμβούλιο Αγωνοδικών όπως και ο Αλυτάρχης, μπορεί να αποκλείσει μια μοτοσικλέτα, η κατασκευή ή η κατάσταση της οποίας θεωρείται ή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για άλλους συμμετέχοντες, στελέχη, θεατές κλπ.

.

05.4.03                Ιατρικός Έλεγχος

 

Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Αγωνοδικών ή του Αλυτάρχη ή του Ιατρού του αγώνα, μπορεί να διεξαχθεί ειδική ιατρική εξέταση από τον επίσημο γιατρό του αγώνα ή και άλλον ορισμένο από την Οργάνωση γιατρό.

Αν ο επίσημος Ιατρός του αγώνα διαγνώσει πρόβλημα ιατρικού θέματος σε κάποιον αναβάτη και αποφασίσει ότι είναι αδύνατη η συμμετοχή του στις δοκιμές ή και στον αγώνα ακόμη και για προληπτικούς λόγους, η απόφαση του είναι οριστική, αμετάκλητη και δεν δέχεται αμφισβήτηση.

Οποιοσδήποτε αναβάτης που αρνείται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, αποκλείεται από την εκδήλωση και το γεγονός κοινοποιείται στην Ομοσπονδία για πιθανή εφαρμογή ποινής.

Δεν επιτρέπεται στους μηχανικούς ή και στα μέλη της ομάδας του αναβάτη, να επεμβαίνουν ή να δυσχεραίνουν την εργασία του ιατρικού προσωπικού.

05.4.04                Έλεγχος διαδρομής

 

Ένας έλεγχος της διαδρομής για τελευταίες λεπτομέρειες και πιθανές διορθώσεις, πρέπει να γίνεται την προηγούμενη των ελεύθερων δοκιμών ημέρα.

Ο έλεγχος θα γίνεται από τον Πρόεδρο Αγωνοδικών και τον Αλυτάρχη. Η παρουσία του εκπρόσωπου του Οργανωτή είναι επιθυμητή. Μπορούν να συμμετάσχουν και οι υπόλοιποι Αγωνοδίκες όπως και ο υπεύθυνος κριτών (αν έχει ορισθεί).

Αν χρειαστεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερος έλεγχος.

05.4.05                Σύσκεψη Στελεχών και Οργάνωσης

 

Μετά τον έλεγχο της διαδρομής θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ των διοργανωτών και του Συμβουλίου Αγωνοδικών.

Σκοπός της είναι να παρουσιαστούν κι αναλυθούν από τα στελέχη, όλες οι ενέργειες για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος Αγωνοδικών, ο Αλυτάρχης, και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Καλούνται επίσης να παρακολουθήσουν ο Γραμματέας της Εκδήλωσης, ο υπεύθυνος χρονομέτρησης, ο Τεχνικός Έφορος, ο υπεύθυνος κριτών και ο υπεύθυνος των paddock.

Εάν ο Ιατρός δεν είναι παρών, ο διοργανωτής πρέπει να είναι έτοιμος να συζητήσει τον τρόπο αντιμετώπισης ατυχημάτων και ιατρικών συμβάντων, όπως και το σχέδιο εκκένωσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

05.4.06                Ενημέρωση αναβατών

 

Πριν από τα ελεύθερα δοκιμαστικά πρέπει να πραγματοποιείται ενημέρωση των αναβατών.

Η ενημέρωση γίνεται από τον Αλυτάρχη της διοργάνωσης και με την παρουσία του Προέδρου Αγωνοδικών, του Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του υπεύθυνου των κριτών.

Η παρουσία των αναβατών είναι υποχρεωτική. Την ενημέρωση μπορούν να παρακολουθήσουν και τα μέλη της ομάδας τους.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη διαδρομή, τις διαδικασίες του αγώνα , καθώς και θέματα ασφαλείας.

Είναι επιθυμητό η ενημέρωση να γίνεται στην περιοχή της εκκίνησης έτσι ώστε, μετά την ενημέρωση, να υπάρξει επίδειξη της πλήρους διαδικασίας εκκίνησης.

Είναι ευθύνη του κάθε αναβάτη όπως και ομάδας να παραστούν στην ενημέρωση, να ενημερώνονται για όλες τις πληροφορίες και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που δίνονται.

05.4.07                Δοκιμές / περιορισμοί δοκιμών

 

Οι αναβάτες ή/και τα μέλη της ομάδας τους απαγορεύεται να οδηγήσουν οποιοδήποτε όχημα, μηχανοκίνητο ή όχι επί της διαδρομής, εκτός των επίσημων δοκιμών, προκριματικών, αγώνων.

05.4.08                Δοκιμές / ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές

 

Οι επίσημες ελεύθερες δοκιμές μιας εκδήλωσης είναι μέρος αυτής της εκδήλωσης και δεν μπορούν να θεωρηθούν δοκιμές πριν από την εκδήλωση.

Στους διήμερους αγώνες θα πρέπει να προβλέπεται μια περίοδος (σκέλος) για ελεύθερες δοκιμές και μια για χρονομετρημένες, ενώ στους μονοήμερους οι ελεύθερες και οι χρονομετρημένες δοκιμές θα γίνονται μαζί σε μια περίοδο (σκέλος).

Το μέγιστο όριο των αναβατών που μπορούν να συμμετάσχουν μαζί σε αγώνα και σε μια κατηγορία είναι 40.

Η κατάταξη των αναβατών από τις χρονομετρημένες δοκιμές καθορίζει τη σειρά με την οποία θα επιλέξουν τη θέση τους στην μπάρα εκκίνησης των αγώνων των κατηγοριών τους. Στην περίπτωση που στην κατηγορία τους έχουν προβλεφθεί αγώνες κατάταξης,

τότε η κατάταξη τους στις χρονομετρημένες δοκιμές, καθορίζει τη σειρά με την οποία θα επιλέξουν τη θέση τους στους αγώνες κατάταξης.

Αν έχουν δηλώσει περισσότεροι των 40 αναβατών κι έως τον αριθμό των 50 σε μια κατηγορία, τότε οι αναβάτες που προκρίνονται για τους αγώνες είναι αυτοί που πέτυχαν τους 40 καλύτερους χρόνους στις χρονομετρημένες δοκιμές ή στον οποιοδήποτε άλλο προβλεπόμενο τρόπο κατάταξης. Οι αμέσως επόμενοι 2 αναβάτες (στις θέσεις 41 και 42) θα είναι οι δύο αναπληρωματικοί αναβάτες της κατηγορίας.

Αν έχουν δηλώσει περισσότεροι των 50 αναβατών σε μια κατηγορία, τότε, οι αναβάτες θα κατανεμηθούν σε δύο ομάδες δοκιμών, «Α» και «Β».

α) Για το πρώτο γεγονός της σεζόν:

Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία αναβάτες θα κατανεμηθούν στις ομάδες “Α” και “Β” σύμφωνα με την κατάταξή τους στο Πρωτάθλημα Motocross του προηγούμενου έτους. Ο καλύτερος αναβάτης θα ενταχθεί στην ομάδα “Α”, ο δεύτερος καλύτερος αναβάτης Ομάδα “B”, ο τρίτος καλύτερος αναβάτης στην ομάδα “Α”, και ούτω καθεξής. Η ένταξη σε κάθε ομάδα των αναβατών που δεν είχαν βαθμολογηθεί στο πρωτάθλημα του προηγούμενου έτους της ίδιας κατηγορίας, θα αποφασισθεί με κλήρωση.

β) Από το δεύτερο γεγονός της σεζόν:

Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία αναβάτες θα κατανεμηθούν στις ομάδες “Α” και “Β” σύμφωνα με την ως εκείνη τη στιγμή κατάταξή τους στο Πρωτάθλημα Motocross. Ο αναβάτης με την καλύτερη θέση θα ενταχθεί στην ομάδα “Α”, ο δεύτερος καλύτερος αναβάτης στον Όμιλο “B”, ο τρίτος καλύτερος αναβάτης στην ομάδα “Α” και ούτω καθεξής. Η ένταξη σε κάθε ομάδα των αναβατών που δεν έχουν μέχρι στιγμής βαθμολογηθεί στο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας, θα αποφασισθεί με κλήρωση.

Η κλήρωση γίνεται από το Συμβούλιο Αγωνοδικών αμέσως μετά από τον Διοικητικό και Τεχνικό έλεγχο και πριν να ξεκινήσουν οι ελεύθερες δοκιμές της κατηγορίας.

Αν το σύνολο των συμμετεχόντων αναβατών είναι μονός αριθμός, η ομάδα «Α» θα έχει έναν αναβάτη επιπλέον.

Η αλλαγή ομάδων απαγορεύεται.

Για τους αγώνες της κατηγορίας (ή για τον αγώνα κατάταξης αν η κατηγορία έχει τέτοιον) προκρίνονται: Στην πρώτη θέση ο 1ος αναβάτης από τη Ομάδα «Α», στη δεύτερη θέση ο 1ος αναβάτης από την Ομάδα «Β», στην τρίτη θέση ο 2ος από την Ομάδα «Α» κ.ο.κ. μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις στην μπάρα εκκίνησης.

Ο πρώτος εναπομείναντας αναβάτης από την κάθε ομάδα (δηλ. ο 21ος), είναι ο ένας από τους δύο αναπληρωματικούς αναβάτες.

05.4.09                Αγώνας κατάταξης κι επιλογή σειράς εκκίνησης αγώνων

 

Για τις κατηγορίες που έχει προγραμματιστεί αγώνας κατάταξης, η θέση του κάθε αναβάτη καθορίζεται από τη θέση που πέτυχε στις χρονομετρημένες δοκιμές της κατηγορίας του.

Ανάλογα με την θέση που θα τερματίσει στον αγώνα κατάταξης, θα επιλέξει τη θέση του στην μπάρα εκκίνησης στους αγώνες της κατηγορίας του.

Αν κάποιος αθλητής εγκαταλείψει ή δεν συμμετάσχει στον αγώνα κατάταξης για λόγους ανωτέρας βίας, λαμβάνει θέση στην μπάρα εκκίνησης του αγώνα της κατηγορίας του, τελευταίος. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αθλητές, τότε αναλογικά θα λάβουν θέση στην μπάρα εκκίνησης τελευταίοι και σύμφωνα με το χρόνο των χρονομετρημένων ή ελεύθερων δοκιμών.

Για τις κατηγορίες που δεν έχει προβλεφθεί αγώνας κατάταξης, η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης, ορίζεται από τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν πραγματοποιηθεί ο αγώνας κατάταξης κάποιας κατηγορίας, τότε η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης των αγώνων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ορίζεται από τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών αυτής.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν πραγματοποιηθούν χρονομετρημένες δοκιμές σε οποιαδήποτε κατηγορία, τότε η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης των αγώνων της κατηγορίας, ορίζεται από τα αποτελέσματα των ελεύθερων δοκιμών αυτής.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή ούτε η πραγματοποίηση ελεύθερων δοκιμών, τότε (για τους 2ήμερους αγώνες) είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των αναβατών στις ελεύθερες δοκιμές (προθέρμανση) της Κυριακής και λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι αυτοί.

Στους μονοήμερους αγώνες θα πρέπει να προηγηθεί (ούν) γύρος (οι) αναγνώρισης πριν τον κάθε αγώνα και η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης θα καθοριστεί από τη μέχρι στιγμής βαθμολογία της κατηγορίας στο θεσμό ή για τον πρώτο αγώνα του θεσμού από την κατάταξη (βαθμολογία) του προηγούμενου έτους. Η θέση των αναβατών που δεν έχουν βαθμολογηθεί, θα αποφασισθεί με κλήρωση.

Σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο Αγωνοδικών μετά από πρόταση του Αλυτάρχη, θα αποφασίσει για το αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας ή λόγοι ανωτέρας βίας για τη μη πραγματοποίηση των ή κάποιων εκ των δοκιμών και θα τροποποιήσει ανάλογα το πρόγραμμα.

Αν σε μεμονωμένες κι εξαιρετικές περιπτώσεις και για αιτιολογημένους λόγους ανωτέρας βίας, που ένας αναβάτης δε δύναται να συμμετάσχει στις ελεύθερες ή χρονομετρημένες δοκιμές, το Συμβούλιο Αγωνοδικών μπορεί να αποφασίσει αν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στους αγώνες, κι αυτό μόνο αν οι συμμετοχές στην κατηγορία είναι λιγότερες από τις θέσεις στην μπάρα εκκίνησης. Αν η απόφαση είναι θετική, ο αναβάτης υποχρεούται να λάβει μέρος στις ελεύθερες δοκιμές – ζέσταμα όπως και στο γύρο αναγνώρισης. Αυτό ισχύει μόνο σε 2ήμερους αγώνες κι όχι σε μονοήμερους. Αυτός ο αναβάτης λαμβάνει τελευταίος θέση στη μπάρα εκκίνησης. Αν οι συμμετοχές στην κατηγορία του εν λόγω αναβάτη ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο και υπάρξουν δύο σειρές δοκιμών, τότε η συμμετοχή του δεν επιτρέπεται.

05.4.10                Ελεύθερες δοκιμές / Προθέρμανση αναβατών

 

Εάν το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δοκιμές και αγώνα της κατηγορίας είναι μεγαλύτερο των 6 ωρών, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα διάστημα προθέρμανσης-αναγνώρισης 10 λεπτών τουλάχιστον.

Η συμμετοχή σε αυτές είναι προαιρετική, εκτός αν ληφθεί αντίθετη απόφαση από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

05.4.11                Ζώνη αναμονής

 

Η ακόλουθη διαδικασία ακολουθείται στη Ζώνη Αναμονής:

20’ πριν την εκκίνηση Ανοίγει η είσοδος στη ζώνη αναμονής.
10’ πριν την εκκίνηση Κλείνει η είσοδος στη ζώνη αναμονής.

Οι μοτοσυκλέτες όλων των συμμετεχόντων αναβατών πρέπει να βρίσκονται εντός στη ζώνη αναμονής.

Η ποινή για την καθυστερημένη προσέλευση είναι αποκλεισμός από τον αγώνα (σκέλος).

Οι αναπληρωματικοί αναβάτες που δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν     στο     σκέλος,     υποχρεούνται     να

αποχωρήσουν.

05.4.10                Γύρος αναγνώρισης

 

Πριν από κάθε αγώνα (σκέλος) πρέπει να δίνεται στους αναβάτες η δυνατότητα να κάνουν ένα γύρο αναγνώρισης.

Η συμμετοχή στον γύρο αναγνώρισης είναι προαιρετική.

Από τη στιγμή που κάποιος αναβάτης ξεκινήσει τον γύρο αναγνώρισης, πρέπει να συνεχίσει την πορεία του κατά μήκος της διαδρομής. Δοκιμές εκκίνησης δεν επιτρέπονται.

Με την ολοκλήρωση του γύρου αναγνώρισης, ο αναβάτης πρέπει να επιστρέψει με τη μοτοσυκλέτα του απευθείας στη ζώνη αναμονής χρησιμοποιώντας την πορεία που του υποδεικνύεται.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μοτοσυκλετών.

Όσο μια μοτοσυκλέτα βρίσκεται στη ζώνη αναμονής (χωρίς όμως να έχει περάσει στην περιοχή εκκίνησης), επιτρέπεται να αλλαχθούν οι τροχοί της όπως επίσης και η επισκευή της. Η ποινή για παραβίαση των κανόνων αυτών, είναι αποκλεισμός από το σκέλος. Με κάποιο όμως από τα παραπάνω γεγονότα, είναι πιθανό ο αναβάτης να χάσει τη σειρά του για την επιλογή της θέσης στη μπάρα εκκίνησης.

Συνολικά ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 

 

20’ πριν την εκκίνηση

Ανοίγει η είσοδος στη ζώνη αναμονής.

Οι αναβάτες οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν

στον γύρο αναγνώρισης, εισέρχονται στη ζώνη αναμονής.

 

 

 

10’ πριν την εκκίνηση

Ανοίγει η είσοδος από τη ζώνη αναμονής προς την πίστα.

Όλοι οι παραβρισκόμενοι στην ώρα τους αναβάτες, ξεκινούν τον γύρο αναγνώρισης. .

 

 

7’ πριν την εκκίνηση

Η είσοδος προς την πίστα κλείνει.

Δεν επιτρέπεται πλέον γύρος αναγνώρισης.

Από τη στιγμή που κάποιος αναβάτης ξεκινήσει τον γύρο αναγνώρισης, πρέπει να συνεχίσει την πορεία του κατά μήκος της διαδρομής. Δοκιμές εκκίνησης

δεν επιτρέπονται.

 

 

 

4’ πριν την εκκίνηση

Η είσοδος από την πίστα στη ζώνη αναμονής κλείνει.

Όλοι οι αναβάτες πρέπει να έχουν επιστρέψει από τον γύρο αναγνώρισης.

Η διαδρομή πρέπει να είναι καθαρή.

Όσοι αναβάτες έχουν μηχανικά προβλήματα και/ή δεν κατάφεραν να επιστρέψουν εγκαίρως στη ζώνη αναμονής, αποκλείονται από το

σκέλος.

 • Διαδικασία Εκκίνησης

 

Κατά την εκκίνηση του αγώνα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

15’’ πριν την εκκίνηση Η είσοδος από την ζώνη αναμονής προς την περιοχή της εκκίνησης κλείνει.

Οι αναβάτες που αντιμετωπίζουν μηχανικά προβλήματα στη ζώνη αναμονής και δεν έχουν καταφέρει να επιδιορθώσουν τη μοτοσικλέτα τους    εγκαίρως,  πρέπει  να  παραμείνουν εκεί

μέχρι να πέσει η μπάρα εκκίνησης. Μόλις πέσει

Οι εκκινήσεις δίνονται σε μια σειρά αναβατών. Δεν επιτρέπεται δεύτερη σειρά εκτός από την κατηγορία Quad στην οποία επιτρέπονται 2 σειρές εκκίνησης με μέγιστο αριθμό αναβατών σε κάθε σειρά τους 16.

Οι εκκινήσεις δίνονται με τους κινητήρες σε λειτουργία.

Στο χώρο της εκκίνησης επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο τα εντεταλμένα στελέχη και οι εκπρόσωποι του τύπου. Η είσοδος σε αναβάτες ( ή και μηχανικούς τους (*) ) όπως και η προετοιμασία της θέσης καθενός από αυτούς, επιτρέπεται μόνο όταν ανοίξει η είσοδος σε αυτήν από τη ζώνη αναμονής, κι εφόσον το αρμόδιο στέλεχος δώσει την ανάλογη εντολή.

Μόλις ο αναβάτης λάβει τη θέση του στη μπάρα εκκίνησης, δεν μπορεί να την αλλάξει, να επιστρέψει στη ζώνη αναμονής ή να λάβει βοήθεια πριν την εκκίνηση.

Όταν όλοι οι αναβάτες βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης, θα σηκωθεί μια πράσινη σημαία με την οποία οι αναβάτες εκκινούν τους κινητήρες τους υποχρεωτικά.

Θα εμφανιστεί μια πινακίδα “15 δευτερολέπτων”, με την οποία οι αναβάτες βρίσκονται κάτω από τις εντολές του αφέτη. Η πινακίδα “15 δευτερόλεπτα” θα εμφανιστεί για 15 πλήρη δευτερόλεπτα.

Στο τέλος των 15 δευτερολέπτων, θα εμφανιστεί μια πινακίδα “5 δευτερολέπτων” και η μπάρα εκκίνησης θα πέσει μεταξύ 5 και 10 δευτερολέπτων αφού εμφανιστεί το σύμβολο “5 δευτερόλεπτα”.

Ένα εντεταλμένο από τον Αλυτάρχη στέλεχος θα ελευθερώσει («ρίξει») τη μπάρα εκκίνησης.

Η περιοχή που βρίσκεται μπροστά από τη μπάρα εκκίνησης πρέπει να προετοιμάζεται κατά τέτοιο τρόπο συνεπή ώστε να παρέχει ίδιες συνθήκες σε όλους τους αναβάτες. Κανείς εκτός από τους βασικά στελέχη και τους δημοσιογράφους – φωτογράφους δεν θα επιτρέπεται να βρίσκεται σε αυτόν τον τομέα. Δεν επιτρέπεται η περιποίηση της περιοχής αυτής από τους αναβάτες.

Στο ενδεχόμενο που η εκκίνηση με τη χρήση της μπάρας εκκίνησης δεν είναι εφικτή, τότε:

Ο αφέτης, βρισκόμενος σε ορατό από όλους τους αγωνιζόμενους σημείο, στη μέση περίπου της ευθείας εκκίνησης, υψώνει την πράσινη σημαία για περίπου  10’’, κατευθύνεται προς την άκρη της διαδρομής κρατώντας την υψωμένη για περίπου 5’’  ακόμη και την κατεβάζει απότομα για να εκκινήσουν οι αναβάτες.

Να σημειώσουμε πως:

Οι αναβάτες αν το θελήσουν μπορούν αν εισέλθουν στη περιοχή της εκκίνησης με τους κινητήρες σε λειτουργία. Θα πρέπει όμως να τους σβήσουν παίρνοντας την θέση τους πίσω από τη μπάρα εκκίνησης έως να δοθεί σήμα με την ύψωση της πράσινης σημαίας.

Αν κάποιος αναβάτης αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να βάλει σε λειτουργία τη μοτοσυκλέτα του, δίνεται η ευχέρεια στα υπεύθυνα στελέχη να του επιτρέψουν να μη σβήσει τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας του.

(*) Η είσοδος στη μπάρα εκκίνησης από τη ζώνη αναμονής, επιτρέπεται μόνο στους αναβάτες με τις μοτοσυκλέτες τους. Είναι στην ευχέρεια του Αλυτάρχη να επιτρέψει την είσοδο και ενός μόνο μηχανικού, για κάθε αναβάτη, ο οποίος θα αποχωρήσει και θα επιστρέψει στη ζώνη αναμονής με το που θα υψωθεί η πράσινη σημαία και οι αναβάτες θα εκκινήσουν τους κινητήρες των μοτοσυκλετών τους.

05.4.12                Διάρκεια αγώνα

 

Σε όλες τις διοργανώσεις διεξάγονται 2 ξεχωριστοί αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία,  των οποίων η χρονική διάρκεια αναφέρεται στα άρθρα 05.1.5.1 και 05.1.5.2

05.4.13                Άκυρη εκκίνηση

 

Σε περίπτωση λανθασμένης εκκίνησης η εκκίνηση κηρύσσεται άκυρη και δίνεται εκ νέου εκκίνηση.

Μια κόκκινη σημαία θα υψώνεται στους αναβάτες, σήμα πως η εκκίνηση είναι άκυρη.

Οι αναβάτες πρέπει να επιστρέψουν στη ζώνη αναμονής και η επανεκκίνηση του αγώνα θα δοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, με τους ίδιους αναβάτες και με την ίδια προαναφερόμενη διαδικασία (άρθρο 05.4.11) .

Η αλλαγή μοτοσυκλέτας μετά από άκυρη εκκίνηση απαγορεύεται.

Ένας αναπληρωματικός αναβάτης στον οποίο δεν έχει επιτραπεί η συμμετοχή στην κανονική εκκίνηση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην επανεκκίνηση.

Ο Αλυτάρχης μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο Αγωνοδικών τον αποκλεισμό αναβάτη ή αναβατών ο/οι οποίος/οι ήταν υπαίτιος της εσφαλμένης εκκίνησης.

05.4.14                Διακοπή του αγώνα

 

Ο Αλυτάρχης του αγώνα έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση του, για λόγους ασφαλείας ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας να διακόψει πρόωρα τον αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί μια κόκκινη σημαία στους αναβάτες:

Αν με τη διακοπή του αγώνα

1)    Δεν έχουν συμπληρωθεί δύο γύροι, τότε:

 

Θα γίνει μια πλήρης επανεκκίνηση.

Οι αναβάτες επιστρέφουν στη ζώνη αναμονής.

Η αλλαγή μοτοσυκλέτας δεν επιτρέπεται.

Αναβάτης ο οποίος είναι υπαίτιος για την διακοπή του αγώνα μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αναπληρωματικών αναβατών.

2)    Έχουν συμπληρωθεί δύο γύροι αλλά δεν έχει συμπληρωθεί το 51% της διάρκειας του αγώνα (χωρίς τους πρόσθετους γύρους), τότε:

 

Οι αναβάτες επιστρέφουν στη ζώνη αναμονής.

Θα γίνει μια πλήρη επανεκκίνηση, όσο το δυνατόν συντομότερα και μέσα σε 30’ από τη ύψωση της κόκκινης σημαίας.

Η αλλαγή μοτοσυκλέτας επιτρέπεται, Η επιλογή μοτοσυκλέτας πρέπει να γίνει έως 10’ πριν την εκκίνηση και η μοτοσυκλέτα να βρίσκεται στη ζώνη αναμονής.

Αναπληρωματικοί αναβάτες (αν υπάρχουν) μπορούν να συμμετάσχουν αν η συμμετοχή κάποιου από τους αρχικά συμμετέχοντες αναβάτες είναι αδύνατη.

Αναβάτης ο οποίος είναι υπαίτιος για την διακοπή του αγώνα μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν.

3)    Έχει συμπληρωθεί το 51% της διάρκειας του αγώνα (στρογγυλοποιημένο και χωρίς τους πρόσθετους γύρους), τότε:

Ο αγώνας (σκέλος) θεωρείται ολοκληρωμένος και οι αναβάτες κατατάσσονται και βαθμολογούνται κανονικά.

Ισχύει η κατάταξη των αναβατών στον προηγούμενο της διακοπής γύρο.

Αναβάτης ο οποίος είναι υπαίτιος για την διακοπή του αγώνα μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν.

05.4.15                Μέτρηση στάθμης θορύβου μετά από κάθε αγώνα.

 

Αμέσως μετά από κάθε αγώνα (σκέλος) κι εάν η Οργάνωση διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, μπορεί σε τρεις μοτοσυκλέτες οι οποίες ορίζονται με τυχαία επιλογή, είτε από το συμβούλιο των αγωνοδικών, είτε ύστερα από πρόταση του αλυτάρχη του αγώνα, να γίνει έλεγχος ως προς την στάθμη θορύβου που εκπέμπουν. Επιπλέον αριθμός μοτοσυκλετών μπορεί να ελεγχθεί. Ο αναβάτης του οποίου η μοτοσυκλέτα έχει στάθμη θορύβου περισσότερη από το αναφερόμενο στον Τεχνικό Κανονισμό όριο ( άρθρο 04.41.05), θα τιμωρείται με την απώλεια πέντε (5) θέσεων στον συγκεκριμένο αγώνα (σκέλος). O αναβάτης ο οποίος υπέστη την τιμωρία αυτή, έχει δικαίωμα να επισκευάσει  την μοτοσυκλέτα του πριν από τον επόμενο αγώνα, αν υπάρχει τέτοιος. Για τον λόγο αυτό ο τεχνικός έφορος και η συσκευή ηχομέτρησης (αν εφαρμόζεται η διαδικασία αυτή) πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων της συνάντησης.

05.4.16                Έλεγχος Καυσίμου.

 

Το καύσιμο που θα χρησιμοποιείται στις αγωνιστικές συναντήσεις του Motocross πρέπει να είναι αυτό του εμπορίου και για το οποίο υπάρχει δυνατότητα προμήθειάς του από όλους ανεξαιρέτως τους οδηγούς μιας αγωνιστικής συνάντησης. O έλεγχος καυσίμου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή που θα είναι εφικτή η εξαγωγή του καυσίμου από το ρεζερβουάρ μιας μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό. O αναβάτης του οποίου το καύσιμο δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς αποκλείεται από όλους τους αγώνες της ημέρας εκείνης και χάνει τους τυχόν βαθμούς και τα έπαθλα που τυχόν έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια των αγώνων της ημέρας εκείνης. Tο κόστος του ελέγχου θα βαρύνει τον αναβάτη που υπέπεσε στο παράπτωμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τιμωρηθεί επιπλέον από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

05.4.17                Τελικός Τεχνικός Έλεγχος.

 

Αμέσως μετά τον τελευταίο αγώνα της κάθε κατηγορίας, οι μοτοσυκλέτες των τριών πρώτων αναβατών καθώς και μια στην τύχη, παραμένουν στον χώρο του park ferme για 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του νικητή, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ενστάσεις άλλων οδηγών εναντίον των μοτοσυκλετών αυτών. Τυχόν ενστάσεις για θέματα τεχνικών κανονισμών σε μοτοσυκλέτες που αγωνίσθηκαν στον πρώτο αγώνα (σκέλος), εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Τεχνικό Κανονισμό.

05.4.18                Αλκοτέστ και έλεγχος αντιντόπινγκ.

 

Πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον ιατρικό κώδικα. Ένας αναβάτης του οποίου το τεστ είναι θετικό αποκλείεται από όλους τους αγώνες της ημέρας.

05.4.19                Αποτελέσματα – Διαδικασία.

 

Όλες οι επίσημοι γύροι των αναβατών επί της διαδρομής (βλ. Άρθρο 05.1.5.1 και 05.1.5.2 Μορφή των αγώνων) πρέπει να καταγράφονται, να είναι χρονομετρημένοι και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε οθόνες και να ανακοινώνονται εγγράφως.

Το χρονικό όριο ορίζεται ως εξής::

 • 5 λεπτά μετά το πέρας των δοκιμαστικών ή των αγώνων κατάταξης.
 • 5 λεπτά μετά τον τερματισμό του νικητή του εν λόγω αγώνα.

Ο νικητής ενός αγώνα είναι ο αναβάτης που διασχίζει πρώτος τη γραμμή τερματισμού.

Οι αγώνες τερματίζονται επίσημα κατά την ολοκλήρωση του γύρου στο οποίο εμφανίζεται η καρό σημαία στο νικητή.

Οι αναβάτες που ακολουθούν τον νικητή στη συνέχεια θα σταματήσουν κατά τη διέλευση της γραμμής τερματισμού.

Ο χρόνος κατά τον οποίο μια μοτοσικλέτα τερματίζει, καταγράφεται τη στιγμή που το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας διασχίζει τη γραμμή τερματισμού.

Κατά τη διέλευση της γραμμής τερματισμού, ο αναβάτης πρέπει πάντα να είναι σε επαφή με τη μοτοσυκλέτα.

Για να θεωρηθεί ένας αναβάτης ότι τερμάτισε τον αγώνα, θα πρέπει να:

Α) Περάσει τη γραμμή τερματισμού μέσα σε 5 λεπτά από τον τερματισμό του νικητή. Β) Έχει καλύψει τα 3/4 (75%) του συνολικού αριθμού των γύρων που έκανε ο νικητής.

Γ) Για τις κατηγορίες ΜΧ65 και ΜΧ85, να έχει καλύψει τα 2/4 (50%) του συνολικού αριθμού των γύρων που έκανε ο νικητής.

Αν τα παραπάνω ποσοστά δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.

Όλοι οι αναβάτες που συμμετέχουν στον αγώνα κατάταξης και / ή στον Αγώνα θα ταξινομηθούν με τη σειρά του τερματισμού και τον αριθμό γύρων που ολοκληρώθηκαν. δηλαδή όλοι οι αναβάτες που τελειώνουν στον ίδιο γύρο με τον νικητή θα ταξινομηθούν με τη σειρά που διασχίζουν τη γραμμή τερματισμού, ακολουθούμενοι από αναβάτες με έναν γύρο λιγότερο, δύο γύρους και ούτω καθεξής.

Εάν ο τερματισμός του αγώνα δοθεί από λάθος του κριτή αργότερα από τον επίσημο χρόνο / απόσταση, η τελική κατάταξη καθορίζεται από την τρέχουσα σειρά κατά τον επίσημο χρόνο / απόσταση (κατάταξη στο χρόνο/γύρο που θα έπρεπε να σηκωθεί η καρό σημαία).

Κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, όπως εσφαλμένη εμφάνιση της καρό σημαίας πριν από τον επίσημο χρόνο / απόσταση, η τελική κατάταξη καθορίζεται από την τρέχουσα σειρά κατά τη στιγμή που εμφανίζεται η καρό σημαία.

Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Τα αποτελέσματα δεν οριστικοποιούνται αν δεν παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων.

Αν κατατεθεί ένσταση, τα αποτελέσματα δεν οριστικοποιούνται αν δεν ληφθεί απόφαση επ’ αυτής από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Εάν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά έως ότου ληφθεί τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο.

05.4.20                Αποτελέσματα – Βαθμολογία Αγώνα.

 

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα (σκέλος), βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η 25 11Η 10
2Η 22 12Η 9
3Η 20 13Η 8
4Η 18 14Η 7
5Η 16 15Η 6
6Η 15 16Η 5
7Η 14 17Η 4
8Η 13 18Η 3
9Η 12 19Η 2
10Η 11 20Η 1

05.4.21                Αποτελέσματα – Κατάταξη Αγώνα (συνολική).

 

Σε κάθε κατηγορία, ο νικητής του συνόλου της διοργάνωσης, είναι ο αναβάτης ό οποίος έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς αθροίζοντας τη βαθμολογία και των δύο αγώνων (σκελών). Δεύτερος είναι ο αναβάτης που έχει συγκεντρώσει τους αμέσως λιγότερους βαθμούς κ.ο.κ. και ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγώνων στους οποίους έχει τερματίσει.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αναβάτης με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου αγώνα (σκέλους).

Τα συνολικά αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν με τους αναβάτες που δεν έχουν σημειώσει κανένα βαθμό. Θα καταταγούν προσθέτοντας τις θέσεις του κάθε αγώνα. Από αυτούς τους αναβάτες, ο αναβάτης που έχει πετύχει την καλύτερη συνολικά κατάταξη θα τοποθετηθεί πρώτα πίσω από τους αναβάτες που σημείωσαν βαθμούς. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος μη βαθμολογημένος αναβάτης και ούτω καθεξής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αναβάτης με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου αγώνα (σκέλους).

05.4.22                Γύρος θριάμβου.

 

Ο νικητής του Αγώνα θα αναμένεται να κάνει ένα γύρο θριάμβου αμέσως μετά τη διέλευση από τη γραμμή τερματισμού κι εφόσον οι συνθήκες και ο καιρός το επιτρέπουν.

05.4.23                Απονομές.

 

Στο τέλος της κάθε εκδήλωσης κι εκτός αν οι συνθήκες ή ο καιρός δεν το επιτρέπουν, πραγματοποιείται η τελετή της απονομής των επάθλων στους νικητές των κατηγοριών.

Βραβεύονται οι έξι πρώτοι αναβάτες των συνολικών αποτελεσμάτων από την κάθε κατηγορία.

Η παρουσία τους στην τελετή απονομών είναι υποχρεωτική. Αναβάτες οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να παραστούν στην απονομή των επάθλων του αγώνα, θα πρέπει να έχουν ενημερώσει και αιτιολογήσει επαρκώς στο Σ.Α. τον λόγο απουσίας τους. Παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα μπορεί να εκληφθεί σαν πειθαρχικό παράπτωμα και να τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα με πρόστιμο. Η συγκεκριμένη ποινή δεν αμφισβητείται, κοινοποιείται στον αθλητή μέσω του σωματείου του και δεν γίνεται δεκτή ένσταση πάνω σε αυτή. Εκτός αυτού, στους συγκεκριμένους κι άνευ αιτιολογίας απόντες αθλητές, δεν αποδίδονται και τα έπαθλα τα οποία θα τους απονέμονταν.

05.4.24                Αποτελέσματα – Τελική κατάταξη Θεσμού.

 

Νικητής του θεσμού ανακηρύσσεται ο αναβάτης ο οποίος έχει πετύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από όλες τις διοργανώσεις κι άσχετα με το σε πόσες από αυτές έχει λάβει μέρος. Δεύτερος κατατάσσεται ο αναβάτης με τους αμέσως λιγότερους βαθμούς, και ούτω καθεξής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο αναβάτης με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προηγείται ο αναβάτης με το καλύτερο αποτέλεσμα στον τελευταίο αγώνα, στον προτελευταίο κ.ο.κ.

05.5                       Ενστάσεις – Εφέσεις – Ποινές

 

 

 

 • Ενστάσεις – Εφέσεις.

 

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον Δικαιοδοτικό Κανονισμό της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα

. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 • για αντικανονική συμμετοχή αθλητή ή μοτοσυκλέτας, το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας των ελέγχων εξακρίβωσης.
 • κατά των αποτελεσμάτων, εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
 • για τεχνικούς λόγους, εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.
 • για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αμέσως μετά από την στιγμή που αυτός έγινε αντιληπτός.

Η ένσταση πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα, από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο όπως αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα. Το χρηματικό ποσό του παραβόλου κατατίθεται υπέρ της Ομοσπονδίας.

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται και να ανακοινώνονται το συντομότερο δυνατόν. Η απόφαση μπορεί να ανακοινώνεται κατ αρχάς προφορικά στα εμπλεκόμενα μέλη κι εφόσον αναρτηθεί (το συντομότερο δυνατό) στον πίνακα ανακοινώσεων, πρέπει να τους δίνεται αντίγραφο της απόφασης για την παραλαβή του οποίου θα υπογράφουν. Στην απόφαση θα πρέπει να αναγράφεται σε πιο άρθρο των κανονισμών έγινε παράβαση και βάση ποίου λήφθηκε η απόφαση, όπως και οι πιθανές καταθέσεις – μαρτυρίες στελεχών και εμπλεκομένων. (αναφορά γίνεται λεπτομερώς στα άρθρα 05.3.7.1 και 05.3.7.2)

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής έφεσης επί της απόφασης, για εκδίκαση από τα δευτεροβάθμια όργανα και μέσα σε 30 λεπτά από την ανακοίνωση της. Η έφεση πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα, από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο κι όπως αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα. Το χρηματικό ποσό του παραβόλου κατατίθεται υπέρ της Ομοσπονδίας. Εναλλακτικά ο αθλητής μπορεί να υποβάλλει στη γραμματεία του αγώνα, πρόθεση έφεσης κι εντός 5 ημερών να καταθέσει την ένσταση του στη Γραμματεία της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., η οποία έφεση θα συνοδεύεται κι από το αντίστοιχο παράβολο.

Ένσταση σε αποφάσεις που παίρνονται για παραβάσεις στις οποίες ο Γ.Κ. αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά και η ποινή είναι συγκεκριμένη, μπορεί να γίνει μεν αποδεκτή, αλλά το Συμβούλιο Αγωνοδικών αποφασίζει για το αν συντρέχουν λόγοι εκδίκασης ή απόρριψης και πράττει αναλόγως.

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών έχει τη δυνατότητα/δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να καλεί όλα τα σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης εμπλεκόμενα μέλη αλλά και στελέχη του αγώνα, για να καταθέσουν σχετικά με αυτήν. Επιπροσθέτως, είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του κάθε αθλητή, o οποίος κατηγορείται για οποιοδήποτε αδίκημα και του οποίου τα συμφέροντα θίγονται, να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Αγωνοδικών είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου (αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η παρουσία του) και να καταθέσει, με σκοπό την υπεράσπισή του.

05.5.02                Ποινές

 

Κάθε παράβαση αυτού του κανονισμού και των παραρτημάτων του, ή και κάθε Συμπληρωματικού Κανονισμού, που γίνεται από έναν Οργανωτή, ή Στέλεχος, ή Αθλητή, ή Συνοδό, ή άλλο πρόσωπο, μπορεί να επιφέρει ποινή ή πρόστιμο. Οι ποινές και τα πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν από το Συμβούλιο Αγωνοδικών ή από τα δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά όργανα. Η απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών γίνεται αμέσως δεσμευτική παρά το δικαίωμα έφεσης, εφόσον αυτή αφορά παράβαση αυτού του κανονισμού και των παραρτημάτων του, ή και κάθε Συμπληρωματικού Κανονισμού, ή θέματα ασφαλείας ή αντικανονικότητα συμμετοχής αγωνιζομένου στον αγώνα, ή όταν, κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα, διαπραχθεί μια περαιτέρω παραβίαση που να δικαιολογεί την τιμωρία ή έκπτωση του ίδιου αγωνιζόμενου. Η απόφαση του Σ.Α. πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη ή μη ύπαρξη των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων οι οποίες δικαιολογούν ότι η απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή παρά την έφεση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την έφεση δεν επιτρέπει στον αγωνιζόμενο να μπορεί να συμμετάσχει στην απονομή, ούτε μπορεί να εμφανίζεται στα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα σε θέση διαφορετική από αυτή στην οποία συνυπολογίζεται η ποινή. Τα δικαιώματα του αγωνιζόμενου θα αποκατασταθούν, αν κερδίσει την έφεση ενώπιον των δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων.

Οι ποινές όπως καθορίζονται και αναφέρονται ρητά σε παραπάνω άρθρα του παρόντος Γενικού Κανονισμού ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ και ΔΕΝ ΕΦΕΣΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.

Οι υπόλοιπες ποινές που επιβάλλονται σε κάθε αθλητή, στέλεχος, ή μηχανικό/συνοδό (η ποινή βαρύνει τον αθλητή) ανάλογα με τη σπουδαιότητα του παραπτώματος, διαβαθμίζονται κατά σειρά σπουδαιότητας όπως παρακάτω:

α) Επίπληξη β) Πρόστιμο

γ) Ποινή χρόνου

δ) Απώλεια θέσεων

ε) Αποκλεισμός από δοκιμές ή αγώνα (σκέλος) στ) Αποκλεισμός από το σύνολο της διοργάνωσης ζ) Αργία

Οι ποινές μπορούν να επιβληθούν είτε μεμονωμένα είτε με συνδυασμό αυτών. Ειδικά σε περίπτωση αντιαθλητικής συμπεριφοράς και ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης μπορούν να επιβληθούν οι ποινές ε, στ και επιφέρει και την πιθανή παραπομπή του αθλητή στα Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτικά Όργανα. Οι κυρώσεις εκτός από τους αθλητές,

μπορούν να επιβληθούν και στους συνοδούς τους (αυτή η περίπτωση βαρύνει τον αθλητή), όπως και σε στελέχη για τη μη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αν επιβληθεί απώλεια συγκεκριμένων θέσεων (π.χ. παραβίαση κινούμενης κίτρινης σημαίας) και οι συμμετοχές είναι λιγότερες από τις θέσεις που επιβάλει η ποινή, τότε ο  αγωνιζόμενος παίρνει τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που θα κατέληγε μετά την ποινή και με το ανάλογο πλήθος συμμετοχών (π.χ. τερματίζει στην 5η θέση με 12 συμμετοχές στο σκέλος. Βαθμολογείται με τους βαθμούς της 15ης θέσης και όχι της 12ης. Στην περίπτωση που μετά την εφαρμογή της ποινής καταταχθεί μετά την 20άδα, δεν βαθμολογείται καθόλου). Στη περίπτωση επιβολής προστίμου, ο τιμωρημένος οφείλει να το καταθέσει στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας, εντός 48 ωρών. Τα έσοδα από τα πρόστιμα χρησιμοποιούνται για την προβολή και οργάνωση του πρωταθλήματος. Κάθε καθυστέρηση καταβολής του, επιφέρει αργία για όσο χρονικό διάστημα παραμένει απλήρωτο.

Ο αθλητής έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις όποιες αποφάσεις του Συμβουλίου Αγωνοδικών καταθέτοντας την αντίστοιχη έφεση όπως αυτό ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Δικαιοδοτικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας και του Ειδικού Κανονισμού του κάθε αγώνα. Έφεση σε ποινές που επιβάλλονται για θέματα ή παραβάσεις στα οποία ο Γενικός Κανονισμός αναφέρεται ρητά, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται.

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει όλες τις παραπάνω ποινές εκτός από αυτή της Αργίας. Η ποινή της Αργίας, μπορεί να επιβληθεί μόνο από τα Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτικά Όργανα

Σε ποινές για παραβάσεις στις οποίες ο παρών κανονισμός αναφέρεται ρητά και προτείνει συγκεκριμένα, δίνεται η ευχέρεια στο Συμβούλιο Αγωνοδικών κατά την κρίση του και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, να επιβάλει επιπλέον ποινές ή μεγαλύτερες ή και συνδυασμό αυτών.

05.6                       Συμπληρωματικοί κανονισμοί

 

 

 

 • Καθαρισμός Μοτοσυκλετών

 

Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός – πλύσιμο της μοτοσυκλέτας σε χώρο άλλον από αυτόν  που έχει ορίσει ο Οργανωτής για τον συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. πλυντήρια μοτοσυκλετών). Παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα επιφέρει ποινή προστίμου το οποίο βαρύνει τον αθλητή.

05.6.02                Τάπητας Προστασίας Περιβάλλοντος

 

Η χρήση ενός τάπητα περιβάλλοντος ή άλλου κατάλληλου εξοπλισμού είναι υποχρεωτική στα σημεία που γίνεται η συντήρηση και ο ανεφοδιασμός των μοτοσυκλετών στον χώρο των paddock. Το ελάχιστο μέγεθος του τάπητα θα πρέπει να είναι ίσο με το μεταξόνιο της μοτοσυκλέτας και το πλάτος του τιμονιού. Ο τάπητας αυτός, θα πρέπει να αποτελείται από μια αδιάβροχη σόλα κι ένα απορροφητικό ύφασμα.

Παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα επιφέρει ποινή προστίμου, το οποίο βαρύνει τον αθλητή.

Έκδοση 2 – Σε εφαρμογή από 1/1/2020

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

 • Προσδιορισμός του Motocross – Γενικές παραδοχές και προϋποθέσεις
 • Πανελλήνιο και Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross και λοιποί αγώνες
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross
 • Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross
 • Τοπικά Κύπελλα και τοπικοί αγώνες Motocross
 • Κατηγορίες και Κλάσεις Μοτοσυκλετών
 • Μορφή των αγώνων
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα – Κύπελλο (διήμεροι αγώνες)
 • Περιφερειακά Πρωταθλήματα – Κύπελλα και τοπικοί θεσμοί (μονοήμεροι αγώνες)
 • Κριτήρια τελικής κατάταξης θεσμού και βαθμολογίας
 • Συμμετοχές, Αθλητές και ομάδες.
 • Ειδικός κανονισμός
 • Συμμετέχοντες αθλητές.
 • Ηλικιακά όρια συμμετεχόντων αθλητών
 • Αναπληρωματικοί αναβάτες
 • Αριθμοί συμμετοχής
 • Αριθμοί συμμετοχής αθλητών
 • Φόντα αριθμών συμμετοχής
 • Χαρακτηριστικά αριθμών συμμετοχής.
 • Εξοπλισμός αναβατών
 • Ενδυμασία αναβατών, μηχανικών, ομάδων
 • On-board Κάμερες.
 • Κανόνες ενεργειών και συμπεριφοράς αναβάτη όπως και βοήθειας προς αυτόν
 • Στελέχη και διαδικασίες
 • Γενικά
 • Πιστοποιημένα στελέχη
 • Δικαιοδοσία
 • Πρόεδρος Αγωνοδικών
 • Συμβούλιο Αγωνοδικών
 • Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών
 • Δημοσίευση αποφάσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών
 • Αλυτάρχης
 • Τεχνικός Έφορος
 • Ιατρός αγώνα
 • Χρονομέτρης και χρονομέτρηση
 • Κριτές
 • Επίσημα σήματα
 • Διεξαγωγή της εκδήλωσης
 • Διοικητικός έλεγχος
 • Τεχνικός έλεγχος
 • Ιατρικός Έλεγχος
 • Έλεγχος διαδρομής
 • Σύσκεψη Στελεχών και Οργάνωσης
 • Ενημέρωση αναβατών
 • Δοκιμές / περιορισμοί δοκιμών
 • Δοκιμές / ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές
 • Αγώνας κατάταξης – Επιλογή σειράς εκκίνησης
 • Ελεύθερες δοκιμές / Προθέρμανση αναβατών
 • Ζώνη αναμονής
 • Γύρος αναγνώρισης
 • Διαδικασία Εκκίνησης
 • Διάρκεια αγώνα
 • Άκυρη εκκίνηση
 • Διακοπή του αγώνα
 • Μέτρηση στάθμης θορύβου μετά από κάθε αγώνα.
 • Τελικός Τεχνικός Έλεγχος.
 • Τελικός Τεχνικός Έλεγχος.
 • Αλκοτέστ και έλεγχος αντιντόπινγκ.
 • Αποτελέσματα – Διαδικασία.
 • Αποτελέσματα – Βαθμολογία Αγώνα.
 • Αποτελέσματα – Κατάταξη Αγώνα (συνολική).
 • Γύρος θριάμβου.
 • Απονομές.
 • Αποτελέσματα – Τελική κατάταξη Θεσμού.
 • Ενστάσεις – Εφέσεις – Ποινές
 • Ενστάσεις – Εφέσεις.
 • Ποινές
 • Συμπληρωματικοί Κανονισμοί
 • Καθαρισμός Μοτοσυκλετών
 • Τάπητας Προστασίας Περιβάλλοντος

5

05                           Προσδιορισμός του Motocross – Γενικές παραδοχές και προϋποθέσεις

 

Το Motocross είναι αγώνας εκτός δρόμου, ο οποίος διοργανώνεται σε κυκλική διαδρομή με φυσικά ή τεχνητά (με χώμα) εμπόδια.

Κάθε έτος, η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross και Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross, όπως και αδειοδοτεί και εποπτεύει τοπικά κύπελλα καθώς και τοπικούς αγώνες που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της.

Διεξάγονται πάντα σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης του κάθε θεσμού προκήρυξης και:

τον Αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του τον Δικαιοδοτικό Κώδικα της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

τον παρόντα Γενικό Κανονισμό Αγώνων Motocross τον Τεχνικό Κανονισμό Αγώνων Motocross

τους ειδικούς κανονισμούς του κάθε αγώνα

 

και τα πληροφορικά δελτία που τυχόν εκδοθούν σε κάθε αγώνα.

 

Όλοι οι αναβάτες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις, οι ομάδες και τα μέλη τους (μηχανικοί, συνοδοί) όπως και όλα τα στελέχη, αναλαμβάνουν για λογαριασμό τους όπως και για λογαριασμό των εκπροσώπων τους να τηρούν τους κανονισμούς και τις διατάξεις όπως συμπληρώνονται και τροποποιούνται.

Είναι ευθύνη του κάθε αναβάτη ή/και ομάδας να διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη συμμετοχή, τηρούν ανά πάσα στιγμή τους κανονισμούς. Η ευθύνη του αναβάτη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει την ευθύνη μιας μοτοσυκλέτας που έχει εγγραφεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, είναι αλληλέγγυα με την ευθύνη της ομάδας.

Όλα τα άτομα που έχουν σχέση με τη συμμετοχή μιας μοτοσυκλέτας ή είναι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρόντα σε περιοχές όπως τα Paddock, τα Pits, ή ζώνη αναμονής ή και η διαδρομή πρέπει να έχουν την κατάλληλη διαπίστευση.

Οι αναβάτες, οι συνοδοί τους και τα μέλη των ομάδων τους, τα στελέχη αλλά και συνολικά όσοι εμπλέκονται σε μια αθλητική εκδήλωση, οφείλουν να πράττουν και να συμπεριφέρονται με τρόπο ο οποίος προάγει το άθλημα και τον αθλητισμό γενικότερα. Ενέργειες οι οποίες κρίνονται πως είναι ενάντια στους κανονισμούς ή στο συμφέρον του αγώνα ή του αθλήματος, υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή τον Δικαιοδοτικό και Πειθαρχικό Κώδικα.

Σε όποιο σημείο αναφέρεται η λέξη αναβάτης εννοείται και αναβάτρια όπως και όπου η λέξη αθλητής και αθλήτρια.

 

05.1                       Πανελλήνιο και Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross και λοιποί αγώνες

 

 

 

 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross

 

Κάθε χρόνο η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Motocross, οι αγώνες του οποίου διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία μέλη της, βασισμένο στον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και το οποίο απευθύνεται σε αναβάτες με μοτοσυκλέτες δίτροχες ή τετράτροχες.

Οι ημερομηνίες, οι τοποθεσίες διεξαγωγής των αγώνων όπως και οι κατηγορίες που συμμετέχουν σε κάθε έναν από αυτούς, αναφέρονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήματος.

Αυτοί οι αγώνες διοργανώνονται σε αθλητικούς χώρους οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί και αδειοδοτηθεί σύμφωνα με σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Αθλητικών Χώρων Motocross όπως και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Κύπελλο Motocross είναι διήμεροι.

Κανένα αθλητικό γεγονός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν έχουν παρθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

Οι οργανωτές είναι υπεύθυνοι στο να παρέχουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και να διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Οι διοργανώσεις ξεκινούν από την στιγμή της προγραμματισμένης ώρας για τον τεχνικό και γραμματειακό έλεγχο και τελειώνουν όταν έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

Α) Όλες οι προθεσμίες έχουν παρέλθει.

Β) Όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί.

Γ) Τα τελικά αποτελέσματα έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Αν εκκρεμεί μια ένσταση, τα αποτελέσματα δεν οριστικοποιούνται μέχρι να παρθεί απόφαση.

Η οργάνωση με όλα τα στελέχη, πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι το τέλος της προθεσμίας των ενστάσεων, διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στο Συμβούλιο Αγωνοδικών.

05.1.2                   Περιφερειακά Πρωταθλήματα Motocross

 

Κάθε χρόνο η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει τα Πρωταθλήματα και Κύπελλα Motocross Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, οι αγώνες των οποίων διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία μέλη της, βασισμένο στον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και τα οποία απευθύνονται σε αναβάτες με μοτοσυκλέτες δίτροχες ή τετράτροχες.

Οι αγώνες για τα Πρωταθλήματα και Κύπελλα Motocross Βόρειας και Νότιας Ελλάδας είναι μονοήμεροι.

Ισχύουν και για αυτά όσα αναφέρονται στο άρθρο 05.1.1

05.1.3                   Τοπικά Κύπελλα και τοπικοί αγώνες Motocross

7

Κάθε χρόνο η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. αδειοδοτεί και εποπτεύει τοπικά κύπελλα και αγώνες που

προκηρύσσονται και διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία μέλη της και οι οποίοι βασίζονται στον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και απευθύνονται σε αναβάτες με μοτοσυκλέτες δίτροχες ή τετράτροχες.

Οι αγώνες για τα Τοπικά Κύπελλα και οι τοπικοί αγώνες είναι μονοήμεροι. Ισχύουν και για αυτούς όσα αναφέρονται στο άρθρο 05.1.1

05.1.4                   Κατηγορίες και Κλάσεις Μοτοσυκλετών

 

Στους αγώνες Motocross γίνονται δεκτές μοτοσυκλέτες δίτροχες, τρίτροχες (sidecars) ή τετράτροχες (Quads) των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τον Τεχνικό Κανονισμό Motocross κι όπως συγκεκριμένα περιγράφονται στο άρθρο 04.1.4.

Μια αγωνιστική συνάντηση Motocross μπορεί να περιλαμβάνει αγώνες για δίτροχες, τρίτροχες ή τετράτροχες μοτοσυκλέτες, όπως και για μια ή περισσότερες κατηγορίες και κλάσεις αυτών. Οι κατηγορίες και οι κλάσεις των μοτοσυκλετών περιγράφονται αναλυτικά στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross, ενώ αυτές που συμμετέχουν, πρέπει να αναφέρονται στην προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Επάθλου και ειδικότερα αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε αγώνα, πρέπει να αναφέρονται, συγκεκριμένα, στον Ειδικό Κανονισμό του κάθε αγώνα.

Οι αποδεκτές κατηγορίες είναι:

Κατηγορία Κλάσεις Μοτοσυκλετών
ΜΧ65 Κατ.I Gr.A1, άνω των 50cc κι έως 65cc, 2T, ελάχιστο βάρος 53kg, μεγ.διαστ.τροχών 14’’/12’’ (μόνο ακτινωτοί τροχοί)
MX85 Κατ.I Gr.A1, άνω των 65cc κι έως 85cc για 2T, και 85-150cc για 4Τ, μεγ.διαστ.τροχών 19’’/16’’
MX125 Κατ.I Gr.A1, 2T, άνω των 100cc κι έως 150cc, μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
MX2 Κατ.I Gr.A1, άνω των 100cc κι έως 150cc για 2T, και άνω των 175cc κι έως 250cc για 4Τ, μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
MX300 Κατ.I Gr.A1, 2T, άνω των 175cc κι έως 300cc μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
MX1 Κατ.I Gr.A1, άνω των 175cc κι έως 300cc για 2T, και άνω των 290cc κι έως 450cc για 4Τ, μεγ.διαστ.τροχών 21’’/19’’
OPEN Μοτοσυκλέτες κατηγορίας ΜΧ2 και ΜΧ1
WOMEN Μοτοσυκλέτες κατηγορίας ΜΧ2
QUAD Κινητήρες έως 500cc 2Τ ή 4Τ

05.1.5                   Μορφή των αγώνων

 

 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα – Κύπελλο (διήμεροι αγώνες)
Κατηγορίες

ΜΧ1 – ΜΧ2 – ΜΧ2Τ – MX300

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 20’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 30’ 50
1 Χ Αγώνας Κατάταξης 15’ + 2 γύροι 40
1 Χ Ζέσταμα 15’ 40
2 Χ Αγώνες 25’ + 2 γύροι 40

 

 

Κατηγορίες

ΜΧ85 – OPEN – SENIOR – QUAD (*)

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Ζέσταμα 15’ 40
2 Χ Αγώνες 15’ + 2 γύροι 40 (*)

(*) Mέγιστος αριθμός Quad = 32

Κατηγορία ΜΧ65 Διάρκεια Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Ζέσταμα 15’ 40
2 Χ Αγώνες 12’ + 2 γύροι 40
Κατηγορίες WOMEN – VINTAGE Διάρκεια Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 50
1 Χ Αγώνας 12’ + 2 γύροι 40

Αν οι συμμετοχές, σε κάποια κατηγορία, ξεπερνούν τον αριθμό των 50 συμμετοχών, τότε θα δημιουργούνται 2 ομάδες αναβατών. Η κατανομή των αναβατών σε κάθε ομάδα θα γίνεται βάση της μέχρι στιγμής βαθμολογίας. Η ένταξη σε ομάδα των αναβατών που δεν συμμετέχουν στην βαθμολογία μέχρι εκείνη τη στιγμή ή για τον πρώτο αγώνα του θεσμού

θα αποφασίζεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 05.04.08. Στους αγώνες θα συμμετέχουν οι αναβάτες με τους 20 καλύτερους χρόνους των χρονομετρημένων δοκιμών της κάθε ομάδας. Ο πρώτος αναπληρωματικός αναβάτης θα προέρχεται από την ομάδα του αναβάτη με τον καλύτερο χρόνο και ο δεύτερος από την άλλη ομάδα.

Στο ενδεχόμενο που οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί σε κάποια κατηγορία είναι τόσες που δεν δικαιολογείται η δυνατότητα διεξαγωγής της σε αυτόνομο σκέλος, τότε και μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, είναι δυνατή η κοινή συμμετοχή της κατηγορίας, με άλλη με παρόμοια χαρακτηριστικά (δυναμικότητα, χρονική διάρκεια διεξαγωγής, π.χ. ΜΧ2 με ΜΧ1)

05.1.5.2               Περιφερειακά Πρωταθλήματα – Κύπελλα και τοπικοί θεσμοί (μονοήμεροι αγώνες)

 

 

 

Κατηγορίες

ΜΧ1 – ΜΧ2 – ΜΧ2Τ – MX300

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες και Χρονομετρημένες Δοκιμές 20’ 40
2 Χ Αγώνες 20’ + 2 γύροι Έως 40 (*)

 

 

Κατηγορίες

ΜΧ85 – OPEN – SENIOR

 

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες και Χρονομετρημένες Δοκιμές 20’ 40
2 Χ Αγώνες 15’ + 2 γύροι Έως 40 (*)

 

 

Κατηγορίες ΜΧ65 – WOMEN  

Διάρκεια

Μέγιστος Αριθμός Αναβατών
1 Χ Ελεύθερες και Χρονομετρημένες Δοκιμές 15’ 40
2 Χ Αγώνες 12’ + 2 γύροι Έως 40 (*)

 

 

(*) Επειδή αυτοί οι αγώνες διοργανώνονται και σε πίστες των οποίων οι θέσεις στην μπάρα εκκίνησης μπορεί να είναι λιγότερες από 40, δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι αναβάτες που έχουν πετύχει στις χρονομετρημένες δοκιμές τους, τους ίσους με τον αριθμό των θέσεων στην μπάρα καλύτερους χρόνους, συν οι επόμενοι 2 σαν αναπληρωματικοί, στο ενδεχόμενο που κάποιος αναβάτης δεν μπορεί να συμμετάσχει.

Στο ενδεχόμενο που οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί σε κάποια κατηγορία είναι τόσες που δεν δικαιολογείται η δυνατότητα διεξαγωγής της σε αυτόνομο σκέλος, τότε και μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, είναι δυνατή η κοινή συμμετοχή της κατηγορίας, με άλλη με παρόμοια χαρακτηριστικά (δυναμικότητα, χρονική διάρκεια διεξαγωγής, π.χ. ΜΧ2 με ΜΧ1)

05.1.6                   Κριτήρια τελικής κατάταξης θεσμού και βαθμολογίας

 

Ο νικητής ενός θεσμού είναι ο αναβάτης ο οποίος έχει πετύχει την μεγαλύτερη βαθμολογία ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγώνων στους οποίους έχει συμμετάσχει.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθεί ο αγωνιζόμενος με τους καλύτερους τερματισμούς. Αν συνεχίσει να υπάρχει ισοβαθμία, θα προσμετρήσει η βαθμολογία του τελευταίου αγώνα, του προτελευταίου κ.ο.κ.

Η τελική βαθμολογία του κάθε θεσμού δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστική αν δεν έχουν παρέλθει όλες οι προθεσμίες για εφέσεις ή αν δεν έχουν εκδικαστεί όλες οι εφέσεις από τα αρμόδια όργανα.

05.2                       Συμμετοχές, Αθλητές και ομάδες.

 

 

 

 • Ειδικός κανονισμός

 

Οι Οργανωτές μιας συνάντησης πρέπει να εφοδιάζουν όλους τους αναβάτες και διαγωνιζόμενους με αντίτυπο του ειδικού, συμπληρωματικού κανονισμού της συνάντησης ο οποίος περιέχει όλες τις λεπτομέρειες τέλεσης του αγώνα, όπως το πλήρες πρόγραμμα του αγώνα (έναρξη και λήξη συμμετοχών, ωράριο δοκιμών, αγώνα κλπ), τα ονόματα των στελεχών του αγώνα, απονομή, όπως και οτιδήποτε άλλες τροποποιήσεις έχει ο οργανωτής για τον συγκεκριμένο αγώνα. Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται οι γενικοί κανονισμοί ή/και οι προκηρύξεις που διέπουν την αγωνιστική συνάντηση.

Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί παραπάνω από 40 συμμετοχές σε κάθε κατηγορία ή αν τις δεχθεί θα πρέπει να εφαρμόσει το σύστημα αποκλεισμού των πιο αργών οδηγών και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων στη μπάρα εκκίνησης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην τελέσει τον αγώνα αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος από 25 στο σύνολο των κατηγοριών. Τα αμέσως παραπάνω πρέπει να αναφέρονται στον ειδικό κανονισμό.

Ο ειδικός κανονισμός του κάθε αγώνα πρέπει να πρέπει να δημοσιεύεται το λιγότερο 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.

Καμία τροποποίηση δεν επιτρέπεται πάνω σε αυτόν μετά την έγκριση και δημοσίευσή του εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας ή ανωτέρας βίας κι εφόσον υπάρξει έγκριση από το Συμβούλιο Αγωνοδικών. Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ειδικός κανονισμός να τροποποιεί άρθρα του παρόντος Γενικού Κανονισμού. Μπορεί όμως να συμπληρώνει ελλείψεις του ή να διορθώνει ασάφειες.

05.2.2                   Συμμετέχοντες αθλητές.

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε αγωνιστική συνάντηση, έχουν όλοι οι αθλητές κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. που είναι σε ισχύ για το τρέχον έτος.

Η δήλωση συμμετοχής για να είναι έγκυρη, γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας, εντός των προβλεπόμενων από τον ειδικό κανονισμό προθεσμιών κι εφόσον καταβληθεί το ορισμένο στην προκήρυξη ή ειδικό κανονισμό, παράβολο.

Οι αναβάτες μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες κατά τη διάρκεια του θεσμού, αλλά σε κάθε αγωνιστική συνάντηση μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μια κατηγορία.

Η ηλικία των συμμετεχόντων αναβατών πρέπει να είναι εντός των ηλικιακών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 05.2.3

Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και αθλητές – κάτοχοι αθλητικών δελτίων (Licance) χωρών-μελών της FIM – FIM-E , εφόσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα αι οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αθλητικό Νόμο, κατατάσσονται αλλά δεν βαθμολογούνται.

Οι αναβάτες θα κληθούν να υπογράψουν τη δήλωση συμμετοχής τους κατά την διάρκεια του γραμματειακού ελέγχου.

05.2.3                   Ηλικιακά όρια συμμετεχόντων αθλητών

 

Οι αναβάτες κάτοχοι αθλητικού δελτίου σε ισχύ, γίνονται δεκτοί στις αντίστοιχες κατηγορίες, μόνο αν η ηλικία τους είναι σύμφωνη με τα όρια ηλικίας που περιγράφονται παρακάτω:

Κατηγορία Ηλικιακό όριο αθλητών
ΜΧ65 8 – 12 ετών
MX85 11 – 15 ετών
MX125 13 – 18 ετών
MX2 15 ετών και άνω
MX300 15 ετών και άνω
MX1 16 ετών και άνω
VETERAN – OPEN 36 ετών και άνω
SENIOR 50 ετών και άνω
WOMEN 15 ετών και άνω με 4Τ 13 ετών και άνω με 2Τ
VINTAGE 16 ετών και άνω
QUAD 16 ετών και άνω
SIDECAR οδηγός 18 ετών και άνω
SIDECAR συνεπιβάτης 18 ετών και άνω

Το όριο της ελάχιστης ηλικίας, όπου αυτό αναφέρεται, ξεκινά από την ημέρα γενεθλίων του αθλητή, η οποία μπορεί και να συμπίπτει με την ημέρα των δοκιμών. Το όριο της μεγίστης

ηλικίας, όπου αυτό αναφέρεται, είναι η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο αθλητής συμπληρώνει το σχετικό όριο ηλικίας.

Τα ηλικιακά όρια της κάθε κατηγορίας πρέπει να αναφέρονται και στην Προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Επάθλου, ενώ αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε αγώνα πρέπει να αναφέρονται, συγκεκριμένα, στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.

05.2.4                   Αναπληρωματικοί αναβάτες

 

Οι αναπληρωματικοί αναβάτες (μέγιστος αριθμός 2) είναι οι αναβάτες οι οποίοι δεν κατάφεραν να πετύχουν χρόνο τέτοιο που να τους επιτρέψει την συμμετοχή στον αγώνα, αλλά τους παρέχεται η δυνατότητα να πάρουν την θέση προκριθέντων αναβατών που δεν δύνανται να συμμετάσχουν.

Σε κάθε κατηγορία, αυτοί ορίζονται μετά τις χρονομετρημένες δοκιμές και βάση των υπαρχόντων κριτηρίων.

Δεν εγγυάται η συμμετοχή τους στους αγώνες.

Η απόφαση για την συμμετοχή ενός ή και των δύο αναπληρωματικών αναβατών θα παρθεί 10 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε αγώνα και αμέσως με το κλείσιμο της ζώνης αναμονής. Εκείνη τη στιγμή, όποιος εκ των δύο ή και οι δύο, δεν συμμετάσχει στον αγώνα, πρέπει να εγκαταλείψει την ζώνη αναμονής.

Σε έναν αναπληρωματικό αναβάτη που δεν επιτράπηκε να συμμετάσχει στον πρώτο αγώνα, μπορεί να του επιτραπεί να συμμετάσχει στον δεύτερο αν αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης, παρόλο που αν ένας αναπληρωματικός αναβάτης συμμετείχε στον πρώτο αγώνα, αν όλοι οι προκριθέντες αναβάτες είναι στην ζώνη αναμονής στην ώρα τους, δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στον δεύτερο αγώνα.

05.2.5                   Αριθμοί συμμετοχής

 

 • Αριθμοί συμμετοχής αθλητών

 

Οι αριθμοί συμμετοχής των αθλητών δίνονται σύμφωνα με την κατάταξη τους στην βαθμολογία της κατηγορίας τους της προηγούμενης χρονιάς και χωρίς αυτό να είναι απολύτως δεσμευτικό. Οι πρώτοι δέκα (10) αριθμοί της κάθε κατηγορίας είναι δεσμευμένοι για τους αθλητές που τερμάτισαν στις αντίστοιχες θέσεις της κατηγορίας το προηγούμενο έτος και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το αν θα τους επιλέξουν και χρησιμοποιήσουν. Οι υπόλοιποι αθλητές μπορούν να δεσμεύσουν ένανα αριθμό της αρεσκείας τους μετά την 5η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και από την θέση έντεκα (11) και πλέον.

Η αλλαγή αριθμού συμμετοχής μέσα στο έτος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των δέκα (10) πρώτων αριθμών (1-10) από αθλητές των οποίων η κατηγορία συμμετέχει μαζί με κάποια άλλη βασική (π.χ. ΜΧ2Τ με ΜΧ2), εκτός κι αν δικαιούνται τον αριθμό συμμετοχής από την κατάταξη του προηγούμενου έτους στην βασική κατηγορία.

05.2.5.2               Φόντα αριθμών συμμετοχής

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα επιτρεπόμενα χρώματα σε φόντο και αριθμό συμμετοχής:

Κατηγορία Χρώμα Φόντου Χρώμα Αριθμού
MX65 ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ
MX85 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ
MX2 – MX125 ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ
MX1 – MX300 ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ
VETERAN – OPEN ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
SENIOR ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ
QUAD ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
WOMEN ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟ
VINTAGE Αντίστοιχο με την κλάση της

μοτοσυκλέτας

Αντίστοιχο με την κλάση της

μοτοσυκλέτας

Τα επιτρεπόμενα χρώματα σε φόντα και αριθμούς συμμετοχής της κάθε κατηγορίας πρέπει να αναφέρονται και στην προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Επάθλου, ενώ αυτές που περιλαμβάνονται σε κάθε αγώνα πρέπει να αναφέρονται, συγκεκριμένα, στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.

05.2.5.3               Χαρακτηριστικά αριθμών συμμετοχής.

 

Οι επιτρεπόμενες διαστάσεις των αριθμών συμμετοχής, αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross άρθρα 04.30.02 και 04.30.03

Οι αντανακλαστικοί αριθμοί συμμετοχής ή αριθμοί που καθρεφτίζουν, δεν επιτρέπονται. Οι αριθμοί συμμετοχής πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από κριτές και χρονομέτρες.

Στον προπορευόμενο στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος κάθε κατηγορίας, παρέχεται η δυνατότητα να έχει αριθμούς συμμετοχής με λευκό χρώμα σε κόκκινο φόντο. Για την πρώτη διοργάνωση του κάθε θεσμού, οι πρωταθλητές του προηγούμενου έτους έχουν τη δυνατότητα χρήσης του κόκκινου φόντου. Η χρήση του από άλλους αθλητές οποιαδήποτε κατηγορίας δεν επιτρέπεται. Όταν κάποια κατηγορία συμμετέχει κε άλλη βασική (π.χ. ΜΧ2Τ με ΜΧ2) τότε ή χρήση του κόκκινου φόντου γίνεται από τον προπορευόμενο στη βασική κατηγορία.

Παρόλο που προτείνεται ο κοινός σχεδιασμός – εμφάνιση του εμπρός με των πλαϊνών αριθμών συμμετοχής, δίνεται ελευθερία στη σχεδίαση και το χρώμα στις πλαϊνές θέσεις των αριθμών συμμετοχής (φόντα / αριθμοί). Παρόλα αυτά θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές όσον αφορά τις διαστάσεις και να υπάρχει σαφής διαφορά χρώματος ανάμεσα στο φόντο και τον αριθμό συμμετοχής έτσι ώστε ο αριθμός συμμετοχής να είναι ευδιάκριτος.

05.2.6                   Εξοπλισμός αναβατών

 

Είναι ευθύνη του κάθε αναβάτη να επιλέξει το κράνος και τον εξοπλισμό που θα του προσφέρουν την απαραίτητη και κατάλληλη προστασία.

Το κράνος, η προστασία των ματιών αλλά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός προστασίας, πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό.

Οι αναβάτες πρέπει κατά τη διάρκεια των δοκιμών όπως και των αγώνων να φορούν υποχρεωτικά τον παρακάτω εξοπλισμό:

 • Κράνος. Τα κράνη πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε ένα από τα επίσημα σήματα που αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross. Αν ο αναβάτης έχει μακριά μαλλιά, αυτά πρέπει να τα έχει μαζεμένα εντός του κράνους.
 • Προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικά γυαλιά πρέπει να φοριούνται πάντα κατά την εκκίνηση δοκιμών, γύρου αναγνώρισης ή αγώνα.
 • Εξοπλισμός προστασίας και ρουχισμός. Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει και δεν περιορίζεται σε: μπότες, παντελόνια, μακρυμάνικες μπλούζες, προστατευτικό ρουχισμό και προστασία στήθους και πλάτης.

Ο αναβάτης πρέπει να φοράει πάντα γάντια και γυαλιά κατά την είσοδο του σε δοκιμές, γύρο αναγνώρισης ή αγώνα. Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση στο να φοριούνται τα γυαλιά καθ’ όλη την παραμονή του αναβάτη στην πίστα. Επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή η αλλαγή τους στη ζώνη μηχανικών.

Οι αναβάτες πρέπει να πάντα να φορούν προστατευτικό θώρακα (προστασία στήθους και πλάτης) όπως και επιγονατίδες καθ’ όλη την παραμονή τους στην πίστα σε δοκιμές, γύρο αναγνώρισης ή αγώνα. Ιδιαίτερα στις κατηγορίες Junior (MX65, MX85) είναι επιπλέον υποχρεωτική η χρήση προστατευτικών για ώμους και αγκώνες (επωμίδες, αγκωνίδες). Στις υπόλοιπες κατηγορίες η χρήση τους συστήνεται χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική.

4)  Ραχιαίος αριθμός συμμετοχής.

Είναι επιθυμητό οι αναβάτες να έχουν τυπωμένο στην πλάτη της μπλούζας τους ή του θώρακα (αν τον φορούν έξω από την μπλούζα), τον αριθμό συμμετοχής τους, τα χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 04.36 του Τεχνικού Κανονισμού, όπως επίσης και το επίθετό τους πάνω από τον αριθμό συμμετοχής και στο ύψος του ώμου.

05.2.7                   Ενδυμασία αναβατών, μηχανικών, ομάδων

 

Όλοι οι αναβάτες, οι μηχανικοί και τα μέλη της ομάδας τους, πρέπει να έχουν μια καθαρή και ευπρεπή εμφάνιση.

Μόνο κατάλληλα ντυμένα άτομα που εμφανίζουν τα κατάλληλα διαπιστευτήρια θα επιτρέπονται στις ελεγχόμενες περιοχές.

Κομμένα-σκισμένα jeans, αμάνικα μπλουζάκια και τα ανοικτά παπούτσια απαγορεύονται στη ζώνη αναμονής όπως και τη ζώνη μηχανικών.

05.2.8                   On-board Κάμερες.

 

Αν μια μοτοσυκλέτα είναι εφοδιασμένη με on-board κάμερα, το βάρος της κάμερας και του συνοδευτικού εξοπλισμού της μετρά στο συνολικό ελάχιστο βάρος της μοτοσυκλέτας.

Αν η κάμερα είναι τοποθετημένη στο κράνος του αναβάτη το παραπάνω δεν ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση τους, η οποία δεν θα αλλοιώνει τις προδιαγραφές και την κατασκευαστική δομή του κράνους.

Η τοποθέτηση κάμερας μετά από απαίτηση του οργανωτή, είναι υποχρέωση του κάθε αναβάτη.

Οι κάμερες και ο συνοδευτικός εξοπλισμός τους, δεν θεωρούνται σαν συσκευές τηλεμετρίας.

Τα αποδεικτικά στοιχεία (οπτικό υλικό) που προέρχονται από κάμερες τοποθετημένες πάνω σε αναβάτη ή μοτοσυκλέτα, λαμβάνονται υπόψη ελεύθερα και δεν είναι δεσμευτικά για την λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα.

05.2.9                   Κανόνες ενεργειών και συμπεριφοράς αναβάτη όπως και βοήθειας προς αυτόν

 

Οι αναβάτες πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των κανονισμών.

Οι αναβάτες πρέπει να είναι σωματικά και διανοητικά ικανοί να ελέγχουν τις μοτοσυκλέτες τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των άλλων αναβατών, μελών της ομάδας, στελεχών, θεατών και λοιπών ατόμων που συμμετέχουν στην εκδήλωση.

Όλα τα κοσμήματα πρέπει ή να είναι κολλημένα στο δέρμα ή να αφαιρούνται κατά την διάρκεια που ο αναβάτης είναι μέσα στην πίστα.

Τα μακριά μαλλιά πρέπει να περιέχονται μέσα στο κράνος.

Οι αναβάτες πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε ιατρική διαταραχή ή τραυματισμό που μπορεί να έχουν, στον υπεύθυνο Ιατρό του αγώνα.

Οι αναβάτες είναι υποχρεωμένοι, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, να παρουσιαστούν στον Τεχνικό Έφορο με τη (τις) μοτοσυκλέτα (ες) τους και τον εξοπλισμό τους, προς έλεγχο, αν ο αυτός το ζητήσει.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αναβάτης είναι υπεύθυνος στο να είναι πάντα η μοτοσυκλέτα του σύμφωνη με τους κανονισμούς.

Οι αναβάτες ή και τα μέλη των ομάδων τους, απαγορεύεται να οδηγήσουν οποιοδήποτε μηχανοκίνητο ή όχι όχημα στην πίστα εκτός των επίσημων δοκιμών – αγώνων.

Οι αναβάτες ή και τα μέλη των ομάδων τους, απαγορεύεται να κινούνται με τις μοτοσυκλέτες τους στον χώρο των paddock με τρόπο ο οποίος μπορεί να προξενήσει κινδύνους σε άλλα άτομα.

Οι αναβάτες πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπακούουν στις οδηγίες που δίνονται είτε από πίνακες ανακοινώσεων είτε από σημαίες.

Οι αναβάτες είναι υπεύθυνοι στο να παραβρεθούν και να παρακολουθήσουν την ενημέρωση αναβατών όπως και ενημερώνονται για όλα τα πληροφοριακά δελτία και

οδηγίες που εκδίδονται. Επιθυμητό είναι το να παρακολουθείται η ενημέρωση αναβατών και από τα μέλη της ομάδας τους.

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, ο αναβάτης πρέπει πάντα να προσπαθεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του και να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα. Αν όχι, δεν θα επιτρέπεται να συνεχίσει τον διαγωνισμό και επιπλέον μπορεί και να τιμωρηθεί από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Οι αναβάτες θα πρέπει σε όλους τους χώρους, πάντα, να οδηγούν με τρόπο υπεύθυνο και τέτοιο που δεν θα προκαλεί κίνδυνο σε άλλους συναθλητές τους / συμμετέχοντες.

Η οδήγηση στη διαδρομή με αντίθετη φορά, απαγορεύεται.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά και κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση, καθώς και για τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αντιαθλητική, επιθετική ή απερίσκεπτη συμπεριφορά από τον αναβάτη ή/και τα μέλη της ομάδας του ή/και το περιβάλλον του, προς άλλους αθλητές, μηχανικούς, μέλη ομάδας και στελέχη ή άλλους συμμετέχοντες (προσωπικό οργανωτή, ιατρικό προσωπικό, εκπροσώπους τύπου, θεατές κλπ.) εντός και εκτός της πίστας, μπορεί να τιμωρηθεί από το Συμβούλιο Αγωνοδικών ή από την Πειθαρχική Επιτροπή με τις ποινές που καθορίζονται στον Πειθαρχικό και Δικαιοδοτικό Κώδικα.

Κάθε φορά που ένας αναβάτης λαμβάνει φροντίδα ή θεραπεία από το ιατρικό προσωπικό, τα μέλη της ομάδας / η οικογένεια δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν ή να τους παρεμποδίζουν.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής, το Συμβούλιο Αγωνοδικών έχει το δικαίωμα τιμωρίας του αναβάτη για παραβάσεις που εμπίπτουν στους Κανονισμούς όπως και στον Πειθαρχικό και Δικαιοδοτικό Κώδικα.

Οι αναβάτες ξεκινούν πάντα τις δοκιμές, ελεύθερες ή χρονομετρημένες από την ζώνη αναμονής.

Όταν οι αναβάτες βρίσκονται στην πίστα, η επικοινωνία μεταξύ αυτών και των μελών της ομάδας τους / μηχανικούς τους, περιορίζεται στην εγκεκριμένη ζώνη σηματωρών και επισκευών (pits). Οι αναβάτες που σταματούν κατά μήκος της διαδρομής για επικοινωνία με άλλους, ενδέχεται να εμποδίσουν την πρόοδο άλλων αναβατών και οι ενέργειες αυτές θα θεωρηθούν ως εξωτερική βοήθεια.

Εκτός αν είναι αναπόφευκτο, οι αναβάτες δεν επιτρέπεται να σταματούν μέσα στη διαδρομή ή δίπλα σε αυτήν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δοκιμών. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι παρεμποδίζει την πρόοδο στην επίτευξη χρόνου άλλων αναβατών. Η ποινή για την σκόπιμη στάση, (εκτός εάν έχει δοθεί εντολή από εξουσιοδοτημένο στέλεχος) είναι η απώλεια του ταχύτερου γύρου τους στις συγκεκριμένες δοκιμές.

Επιτρέπονται μόνο τα ακόλουθα σήματα μεταξύ αναβατών / μοτοσυκλετών και προσώπων που συνδέονται με αυτούς: δεδομένα και εικόνες από επίσημους αναμεταδότες χρονομέτρησης όπως και κάμερες επί του μοτοσυκλέτας, μηνύματα μέσω πινακίδας τα οποία εμφανίζονται σε εγκεκριμένες περιοχές (ζώνη σηματωρών) και επικοινωνία του αναβάτη με τη γλώσσα του σώματος (νοήματα). Η ραδιοφωνική επικοινωνία με τους αναβάτες απαγορεύεται αυστηρά.

Οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια μέσα στη διαδρομή προς τους αναβάτες απαγορεύεται, εκτός εάν παρέχεται από κριτή που εκτελεί το καθήκον του και για λόγους ασφαλείας. Οποιαδήποτε παράβαση αυτού του κανόνα τιμωρείται.

Οι κριτές μπορούν να βοηθήσουν τους αναβάτες σηκώνοντας πεσμένες μοτοσικλέτες ή βγάζοντας τες στην άκρη. Οποιαδήποτε επισκευή ή ρύθμιση, μέσα στη διαδρομή πρέπει να γίνει από τον αναβάτη, και χωρίς την παροχή εξωτερικής βοήθειας. Οι κριτές δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τους αναβάτες στο να βάλουν μπροστά τις μοτοσυκλέτες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή σωματική διάπλαση και δύναμη των αθλητών των κατηγοριών ΜΧ65 και ΜΧ85, δίνεται η δυνατότητα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να μπορεί να παρασχεθεί εξωτερική βοήθεια στους αθλητές αυτών των δύο κατηγοριών. Αυτή μπορεί να παρασχεθεί από άτομα της οργάνωσης αλλά κι εάν κι εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη για άτομα απ’ αυτήν κι από τον οποιονδήποτε διαπιστευμένο μηχανικό ή συνοδό με την προϋπόθεση να μην εμποδίζουν τους άλλους αναβάτες ή να εκθέτουν τον εαυτό τους ή άλλα άτομα σε κίνδυνο και μόνο αφού τους έχει επιτραπεί από τα επιβλέποντα στο χώρο στελέχη. Η εξωτερική βοήθεια πρέπει να παρέχεται μόνο σε ιδιάζουσες συνθήκες (πχ κακοκαιρία και κόλλημα αναβατών στη λάσπη) λόγω των οποίων μπορεί να τεθεί και θέμα ασφαλείας, καθώς και σε περίπτωση πτώσης και αδυναμίας του αθλητή να απεγκλωβιστεί από τη μοτοσυκλέτα. Δεν επιτρέπεται να παρέχεται βοήθεια στο να βάλει μπροστά τον κινητήρα (εκτός από το να του κρατήσουν τη μοτοσυκλέτα αν χρειαστεί) ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία επισκευής – διόρθωσης (πχ ίσιωμα τιμονιού, χειριστήρια κλπ) της μοτοσυκλέτας και των περιφερειακών μερών της.

Οι αναβάτες πρέπει ανά πάσα στιγμή δοκιμών, γύρου αναγνώρισης ή αγώνα, να χρησιμοποιούν μόνο την οριοθετημένη διαδρομή.

Η οδήγηση εκτός της οριοθετημένης διαδρομής απαγορεύεται. Εάν ο αναβάτης βγει τυχαία ή αθέλητα από την οριοθετημένη διαδρομή, μπορεί να συνεχίσει, παράλληλα με τη διαδρομή, χωρίς επιτάχυνση και με πολύ μειωμένη ταχύτητα, και να εισέλθει ξανά στην διαδρομή με ασφάλεια στο πλησιέστερο δυνατό σημείο, χωρίς να αποκτήσει πλεονέκτημα.

Η ποινή για να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα ή να επιχειρήσετε να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα ενώ βρίσκεστε εκτός διαδρομής, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας κατά τη διάρκεια δοκιμών, θα είναι η απώλεια του ταχύτερου γύρου στις αντίστοιχες δοκιμές. Επιπλέον κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Η ποινή για να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα ή να επιχειρήσετε να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα με έξοδο από τη διαδρομή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, θα είναι η απώλεια του αριθμού των θέσεων που κερδίσατε συν μία πρόσθετη θέση στα τελικά αποτελέσματα του αντίστοιχου αγώνα. Εάν δεν αποκτήθηκαν θέσεις, η ποινή θα είναι η απώλεια μιας θέσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο Αλυτάρχης του αγώνα θα καθορίσει εάν η έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή ήταν σκόπιμη, τυχαία ή αναπόφευκτη και / ή αν  αποκτήθηκε ή όχι πλεονέκτημα και προτείνει τις ανάλογες κυρώσεις στο Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Αν έγινε παράκαμψη της διαδρομής, η ποινή γι αυτή την παράβαση είναι ο αποκλεισμός από τις συγκεκριμένες δοκιμές ή αγώνα.

 

Στη ζώνη μηχανικών και σηματωρών (PITS) κατά τη διάρκεια δοκιμών ή αγώνων, επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο οι μηχανικοί και σηματωροί της κατηγορίας που αγωνίζεται εκείνη τη στιγμή καθώς και τα διαπιστευμένα από την οργάνωση στελέχη.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία δεύτερης μοτοσυκλέτας στη ζώνη μηχανικών και σηματωρών κατά την διάρκεια αγώνα. Η μη τήρηση αυτού του κανόνα συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Οι αναβάτες πρέπει πάντα να εισέρχονται στη ζώνη μηχανικών από τη σηματοδοτημένη είσοδο της. Όταν ένας αναβάτης «χάσει» την είσοδο στη ζώνη μηχανικών, πρέπει να συνεχίσει την πορεία του και να εισέλθει στον επόμενο γύρο. Η είσοδο στη ζώνη μηχανικών από την έξοδο της, θεωρείται προσπάθεια του αναβάτη να αποκτήσει πλεονέκτημα με παράκαμψη της διαδρομής. Η ποινή είναι αποκλεισμός από τις συγκεκριμένες δοκιμές ή αγώνα.

Οι αναβάτες μπορούν να εισέλθουν στη ζώνη μηχανικών για να λάβουν βοήθεια ή να ρυθμίσουν / επισκευάσουν / αντικαταστήσουν οποιοδήποτε τμήμα της μοτοσυκλέτας τους (εκτός του πλαισίου)  ή της ένδυσης ασφαλείας τους. Για τους σιγαστήρες, ανατρέξτε  στους τεχνικούς κανονισμούς. Ο ανεφοδιασμός σε καύσιμο επιτρέπεται, αλλά πρέπει να γίνεται με σβηστούς κινητήρες.

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ή αγώνων, η αντικατάσταση του εξοπλισμού ασφαλείας, ο ανεφοδιασμός με καύσιμο και η επισκευή / ρύθμιση της μοτοσυκλέτας, δεν επιτρέπεται πουθενά αλλού εκτός από τη ζώνη μηχανικών και τη ζώνη αναμονής.

Οι αναβάτες που εισέρχονται στη ζώνη μηχανικών πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να σταματήσουν πλήρως Η κίνηση τους μέσα στη ζώνη πρέπει να γίνεται με χαμηλή ταχύτητα και πειθαρχημένο τρόπο. Εννοείτε πως σούζες, απότομες επιταχύνσεις κλπ. απαγορεύονται. Οι παραβάτες αποκλείονται από τις συγκεκριμένες δοκιμές / αγώνα.

Οι αναβάτες που σβήνουν τους κινητήρες στη ζώνη μηχανικών, μπορούν να βοηθηθούν για την επανεκκίνηση τους.

Οι αναβάτες που επιστρέφουν στα paddock κατά τη διάρκεια γύρου αναγνώρισης / αγώνα, δεν επιτρέπεται η επανείσοδο τους σε αυτόν.

Οι αναβάτες οι οποίοι επιστρέφουν αργά στη ζώνη μηχανικών θα πρέπει να προσέχουν να αποφεύγουν τις αγωνιστικές γραμμές και να μην εμποδίζουν άλλους αναβάτες.

Οι αναβάτες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τη θέση τους πίσω από τη μπάρα εκκίνησης, χωρίς όμως τη χρήση εργαλείων. Δεν επιτρέπεται να αγγίζουν ή να ρίχνουν τη μπάρα εκκίνησης κατά την προετοιμασία της θέσης εκκίνησης τους. Δεν επιτρέπεται η προετοιμασία της θέσης τους μπροστά από τη μπάρα εκκίνησης. Το πότισμα της θέσης εκκίνησης από τους αναβάτες ή / και τους μηχανικούς τους απαγορεύεται.

Ράμπες οποιουδήποτε είδους δεν μπορούν να σχηματιστούν στη γραμμή εκκίνησης που προετοιμάζει ο αναβάτης πίσω από τη μπάρα εκκίνησης. Το μπροστινό και το πίσω ελαστικό πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο. Οι μοτοσυκλέτες πρέπει να είναι κάθετες και κεντραρισμένες στη μπάρα εκκίνησης. Οι αναβάτες δεν πρέπει να ξεκινούν υπό γωνία.

Οι αναβάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά βοηθήματα εκκίνησης, εκτός αν παρέχονται από τον κατασκευαστή σαν βασικός εξοπλισμός της μοτοσυκλέτας.

Εντούτοις, βοηθήματα εκκίνησης (τάκοι κλπ. ) επιτρέπονται στις κατηγορίες ΜΧ65, ΜΧ85 και Women. Η χρήση τους από τις υπόλοιπες κατηγορίες αφήνεται στην ευχέρεια του Αλυτάρχη.

Όταν ένας αναβάτης έχει πάρει τη θέση του στην μπάρα εκκίνησης, δεν επιτρέπεται να την αλλάξει ή να επιστρέψει στη ζώνη αναμονής ή να δεχθεί εξωτερική βοήθεια πριν από το σήμα εκκίνησης.

Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης ή δεν καταφέρνουν να επιστρέψουν στη ζώνη αναμονής εγκαίρως, θα αποκλείονται από τον αγώνα.

Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα στη ζώνη αναμονής αλλά δεν καταφέρνουν να επισκευάσουν τη μοτοσυκλέτας τους πριν κλείσει η είσοδος στη μπάρα εκκίνησης, πρέπει να περιμένουν στη ζώνη αναμονής μέχρι να δοθεί η εκκίνηση. Από τη στιγμή που πέσει η μπάρα και δοθεί ή εκκίνηση, μπορούν αν εισέλθουν στη περιοχή εκκίνησης και να ξεκινήσουν τον αγώνα. Η ποινή για παραβίαση αυτού του κανόνα είναι αποκλεισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα στη μπάρα εκκίνησης, πρέπει να περιμένουν και να δεχθούν βοήθεια εφόσον δοθεί η εκκίνηση . Όταν πέσει η μπάρα εκκίνησης, ο μηχανικός τους μπορεί να τους παράσχει βοήθεια στο συγκεκριμένο χώρο. Η ποινή για παραβίαση αυτού του κανόνα είναι αποκλεισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Κατά την διέλευση από τις γραμμές ελέγχου (χρονομέτρησης) ο αναβάτης πρέπει πάντα να είναι σε επαφή με τη μοτοσυκλέτα.

Αφού διασχίσουν τη γραμμή τερματισμού, οι αναβάτες πρέπει να συνεχίσουν σε ταχύτητα αγώνα μέχρι να περάσουν το σημείο “ΤΕΛΟΣ ΖΩΝΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ – END OF FINISH ZONE” και να προσπεράσουν αυτήν την περιοχή όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η επιβράδυνση ή η απότομη στάση σε αυτή την περιοχή δεν επιτρέπεται, εκτός εάν διατάσσεται από στέλεχος του αγώνα.

Ένας αναβάτης ο οποίος έχει παρουσιαστεί σε μια εκδήλωση αλλά δεν συμμετέχει σε δοκιμές ή αγώνα ή/και εγκαταλείπει το χώρο το χώρο της εκδήλωσης, πρέπει να ενημερώνει τους οργανωτές για τους λόγους της μη συμμετοχής του.

Είναι υποχρέωση των αναβατών που βραβεύονται να παραβρίσκονται στην τελετή των απονομών. Για την παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα μπορεί να επιβληθεί ποινή από το Συμβούλιο Αγωνοδικών. Ο αναβάτης που δεν συμμετέχει θα πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο Αγωνοδικών ή τον Αλυτάρχη για τους λόγους που δεν μπορεί να συμμετέχει.

05.3                       Στελέχη και διαδικασίες

 

 

 

 • Γενικά

 

Η διαχείριση και εποπτεία των εκδηλώσεων, όπως και η δικαστική διαδικασία, είναι αρμοδιότητα των εγκεκριμένων και διορισμένων από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. στελεχών.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. ή το αθλητικό σωματείο/οργανωτής έχουν το δικαίωμα να αναβάλουν ή ακυρώσουν μια εκδήλωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες όπως δημοσιεύονται στον παρόντα Γενικό Κανονισμό καθώς και σε τυχόν παραρτήματα του ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Ένα στέλεχος δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα στην ίδια εκδήλωση σαν αναβάτης, ή μηχανικός, ή μέλος ομάδας, ή χορηγός, ή προμότερ.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. εγκρίνει ή διορίζει στελέχη των οποίων η ικανότητα και η ακεραιότητα για την συγκεκριμένη θέση είναι αποδεδειγμένη.

Αυτά το στελέχη πρέπει να έχουν περάσει με επιτυχία τα ανάλογα υποχρεωτικά σεμινάρια που οργανώνουν τα αρμόδια όργανα και να έχουν πιστοποιηθεί οι γνώσεις τους για τη θέση στην οποία ορίζονται. Η πιστοποίηση δίνεται εφόσον οι εξεταζόμενοι ολοκληρώσουν το σεμινάριο και περάσουν επιτυχώς τις ανάλογες εξετάσεις.

Η ισχύς της πιστοποίησης είναι τριετής, συνεπώς η συμμετοχή σε ένα σεμινάριο είναι αναγκαία κάθε τρία χρόνια. Για σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται το Νοέμβρη ή τον Δεκέμβρη, η ισχύ της πιστοποίησης θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Όλα τα στελέχη, οι κριτές όπως και ο απαραίτητος εξοπλισμός τους, πρέπει να παραμένουν στην εκδήλωση και λειτουργικά μέχρι να λήξουν όλες οι προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων.

05.3.2                   Πιστοποιημένα στελέχη

 

Οποιοδήποτε από τα παρακάτω στελέχη, .όταν εκτελεί τα καθήκοντα του σε αγώνες Motocross αδειοδοτημένους από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., πρέπει να είναι κάτοχος την ανάλογης πιστοποίησης και σε ισχύ για το τρέχον έτος.

 • Πρόεδρος Αγωνοδικών
 • Αγωνοδίκες
 • Αλυτάρχης
 • Τεχνικός Έφορος

Ο Ιατρός του αγώνα ορίζεται είτε από τον Οργανωτή, είτε από την εταιρεία που έχει αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη των διοργανώσεων, οι οποίοι κι εγγυούνται την επάρκεια και ικανότητα του.

05.3.3                   Δικαιοδοσία

 

Εκτός του Προέδρου Αγωνοδικών και των Αγωνοδικών, όλα τα υπόλοιπα στελέχη υπάγονται στη δικαιοδοσία του Αλυτάρχη.

05.3.4                 Πρόεδρος Αγωνοδικών

 

Ο Πρόεδρος αγωνοδικών είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανονισμών όπως και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος Αγωνοδικών δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος του σωματείου του οποίου διοργανώνει τον αγώνα.

Στα βασικά του καθήκοντα κι όχι μόνο είναι:

Την προηγουμένη του αγώνα οφείλει μαζί με τον Αλυτάρχη και τον οργανωτή να επιθεωρήσει την πίστα, έτσι ώστε να βεβαιώσει ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας κι ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σωστά προετοιμασμένος για τον αγώνα.

Συγκαλεί Σ.Α. πριν την έναρξη του αγώνα για να εγκρίνει:

Α) Αλλαγές που πιθανόν να χρειάζονται στον ΕΚ για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση.

Β) ότι οι συμμετέχοντες όπως και τα στελέχη είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και να εγκρίνει τον πίνακα εκκινούντων.

Γ) Ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας κι επιβάλει επιπλέον μέτρα ασφαλείας αν χρειάζεται.

Δ) Ζητά αναφορά από τον αλυτάρχη στην οποία θα παρουσιάζονται όλα τα βήματα τα οποία θα εξασφαλίζουν την ορθή διεξαγωγή του αγώνα.

Ε) Ελέγχει την ύπαρξη όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Μπορεί να κάνει συστάσεις στο Σ.Α. για να παρθεί απόφαση σχετικά με την αλλαγή προγράμματος, την επανεκκίνηση ενός αγώνα, την διάρκεια, προσωρινή διακοπή ή ακόμη και ακύρωση του αγώνα κλπ.

Με το τέλος της κάθε μέρας, συγκαλεί το Σ.Α για να λάβουν αναφορές για τα πεπραγμένα από τον Αλυτάρχη, καθώς κι από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος αν χρειάζεται.

Στο τέλος του αγώνα και στο τελευταίο Σ.Α. υπογράφει μαζί με τον Αλυτάρχη τα επίσημα αποτελέσματα. Υπογράφει επίσης μαζί με τους αγωνοδίκες όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Συμπληρώνει την έκθεση πεπραγμένων η οποία και συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αγώνα. Επίσης συμπληρώνει και την έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα την οποία και στέλνει στην αρμόδια Επιτροπή.

05.3.5                   Συμβούλιο Αγωνοδικών

 

Ο Πρόεδρος Αγωνοδικών και το Συμβούλιο Αγωνοδικών ασκούν τον ανώτατο έλεγχο της εκδήλωσης ως προς την τήρηση των κανονισμών. Μπορεί να εγκρίνει μια τροποποίηση στον κανονισμό ή να εγκρίνει ή να αποφασίσει τροποποίηση στο πρόγραμμα του αγώνα. Είναι υπεύθυνο για την αθλητική πλευρά της εκδήλωσης, στην οποία έχει εκτελεστική εξουσία. Μπορεί να αποφανθεί για οποιαδήποτε ένσταση προκύψει με την επιφύλαξη του δικαιώματος περαιτέρω προσφυγής, όπως και να επιβάλλει ποινές σύμφωνα με τους κανονισμούς. Μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον Γενικό ή και τον Ειδικό Κανονισμό όπως επίσης μπορεί να ερμηνεύσει και να αποφανθεί έναντι οποιασδήποτε ασάφειας των κανονισμών. Δικαιούται είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτημα του Αλυτάρχη να καθυστερήσει ή ακόμα και να ακυρώσει τον αγώνα για λόγους ασφαλείας ή για λόγους ανωτέρω βίας.

Οι αποφάσεις του Σ.Α παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Όλες οι απαραίτητες αποφάσεις για την ορθή ροή του αγώνα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να ανακοινώνονται το συντομότερο δυνατόν. Για την όσο πιο δυνατόν ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, αποφάσεις σε θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ή αποφάσεις για παραβίαση των κανονισμών, πρέπει να παίρνονται άμεσα και ει δυνατόν αμέσως με το που το θέμα γίνεται αντιληπτό. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη σωστή τήρηση των διαδικασιών και των χρονικών περιθωρίων.

Τα πρακτικά του Σ.Α όπως και η έκθεση του Π.Α. πρέπει να περιέχονται στον φάκελο του αγώνα, αντίγραφο του οποίου στέλνεται στην αρμόδια Επιτροπή.

05.3.6                   Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών

 

Σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αγωνοδικών συνιστάται να παρίσταται ο Γραμματέας της εκδήλωσης με σκοπό να κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Στα πρακτικά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι επιβαλλόμενες ποινές, οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τυχόν ενστάσεις που έχουν παραληφθεί (αντίγραφα των οποίων πρέπει να επισυνάπτονται), τα τυχόν ατυχήματα που σημειώθηκαν, τυχόν παρατηρούμενες παρατυπίες, καθώς και τη γνώμη του Συμβουλίου Αγωνοδικών σχετικά με την επιτυχία της διοργάνωσης και τυχόν παρατηρήσεις που θεωρούνται άξιες ιδιαίτερης αναφοράς

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο Αγωνοδικών και τους Αγωνοδίκες.

05.3.7                   Δημοσίευση αποφάσεων του Συμβουλίου Αγωνοδικών

 

 • Όλες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από το Συμβούλιο Αγωνοδικών και αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπως και τα αποτελέσματα, πρέπει να δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν.

Κάθε απόφαση η οποία εκδίδεται από το Συμβούλιο Αγωνοδικών, πρέπει να κοινοποιείται απευθείας στον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Τα εμπλεκόμενα στην απόφαση μέρη πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον προφορικά. Εν τούτοις είναι προτιμητέο η απόφαση να κοινοποιείται γραπτώς.

Στο έγγραφο της απόφασης θα αναφέρονται: Η Σύσταση του Συμβουλίου Αγωνοδικών. Η μέρα και ώρα της συνεδρίασης.

Τα ονόματα και λοιπά στοιχεία των εμπλεκόμενων. Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η συνεδρίαση.

Αν πρόκειται για ένσταση, αναφορά στο ότι έχει καταβληθεί το παράβολο από τον ενιστάμενο.

Τα άρθρα βάση των οποίων λήφθηκε η απόφαση.

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την ακρόαση των εμπλεκομένων ή και μαρτύρων.

Η απόφαση που πάρθηκε, τα αποδεικτικά στοιχεία και οι αιτίες σε συντομία.

Να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αγωνοδικών όπως και από τα μέλη του.

Όταν οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται εγγράφως, θα πρέπει να υπογράψουν αντίγραφο παραλαβής.

Αντίγραφο της απόφασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην έκθεση του Προέδρου Αγωνοδικών.

 • Στην περίπτωση των ακόλουθων παραβάσεων (γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται ένσταση), ακολουθείται διαφορετική διαδικασία:
  • Έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή κατά τη διάρκεια δοκιμών και απόκτηση πλεονεκτήματος = απώλεια του ταχύτερου γύρου στις συγκεκριμένες δοκιμές.
  • Έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή κατά την διάρκεια αγώνα και απόκτηση πλεονεκτήματος χωρίς να κερδηθεί κάποια θέση = απώλεια μιας θέσης στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Έξοδος από την οριοθετημένη διαδρομή κατά την διάρκεια αγώνα και απόκτηση πλεονεκτήματος όπως και θέσεις = απώλεια των θέσεων που κερδήθηκαν συν μια επιπλέον θέσης στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Ασέβεια στην κίτρινη κινούμενη σημαία = 10 θέσεις στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Ασέβεια στην σημαία ιατρικού συμβάντος = αποκλεισμός στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Ανεπιτυχής έλεγχος ηχομέτρησης μετά από αγώνα = 5 θέσεις στον συγκεκριμένο αγώνα.
  • Στα δοκιμαστικά: σταμάτημα στην διαδρομή χωρίς να υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος = απώλεια του γρηγορότερου γύρου στις συγκεκριμένες δοκιμές.
  • Στην περιοχή εκκίνησης : αναβάτης ο οποίος γυρνά στην ζώνη αναμονής πριν να σηκωθεί η πράσινη σημαία = απώλεια της προεπιλεγμένης θέσης πίσω από τη μπάρα εκκίνησης και επιλογή της πρώτης διαθέσιμης.
 • Στη διαδρομή: παράκαμψη της διαδρομής
 • Στη διαδρομή: στάση και συζήτηση με άλλους
 • Στη διαδρομή: οποιαδήποτε συζήτηση/επικοινωνία με άλλους εκτός της ζώνης μηχανικών και σηματωρών
 • Στη διαδρομή: αποδοχή οποιαδήποτε βοήθειας από άλλο άτομο εκτός από κριτή επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον.
 • Στη διαδρομή: αποδοχή βοήθειας επανεκκίνησης του κινητήρα.
 • Στη διαδρομή: ανεφοδιασμός
 • Είσοδος στη ζώνη μηχανικών χωρίς πλήρη στάση
 • Είσοδος και κυκλοφορία μέσα στη ζώνη μηχανικών με μεγάλη ταχύτητα, σούζες κλπ.
 • Έξοδος από τη ζώνη μηχανικών χωρίς το σήμα του κριτή.
 • Είσοδος στη ζώνη μηχανικών από την έξοδο

= Αποκλεισμός από τις συγκεκριμένες δοκιμές ή αγώνα (σκέλος)

 

 • Αναβάτες οι οποίοι φθάνουν αργά στη ζώνη αναμονής (10 λεπτά πριν την εκκίνηση)
 • Είσοδος στη ζώνη μηχανικών κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης
 • Ύπαρξη δεύτερης μοτοσυκλέτας στη ζώνη μηχανικών κατά τη διάρκεια γύρου αναγνώρισης.
 • Ύπαρξη δεύτερης μοτοσυκλέτας στη ζώνη μηχανικών κατά τη διάρκεια αγώνα.
 • Αλλαγή μοτοσυκλέτας εφόσον έγινε είσοδο στη ζώνη αναμονής.
 • Αναβάτες οι οποίοι έχουν μηχανικά προβλήματα στη ζώνη αναμονής, δεν κατάφεραν να τα λύσουν πριν να σηκωθεί η πράσινη σημαία και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες των υπεύθυνων στελεχών.
 • Αναβάτες που αλλάζουν τη θέση που επέλεξαν πίσω από τη μπάρα εκκίνησης.
 • Αναβάτες που έχουν μηχανικά προβλήματα στη μπάρα εκκίνησης και δέχονται βοήθεια από τους μηχανικούς τους πριν δοθεί η εκκίνηση.
 • Αναβάτες που έχουν πάρει θέσει πίσω από τη μπάρα εκκίνησης και την εγκαταλείπουν ή επιστρέφουν στη ζώνη αναμονής αφού έχει σηκωθεί η πράσινη σημαία.
 • Αναβάτες ου αργούν να επιστρέψουν στη ζώνη αναμονής από το γύρο αναγνώρισης.

= Αποκλεισμός από τον συγκεκριμένο αγώνα (σκέλος)

 

 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Οι αναβάτες θα ενημερωθούν προφορικά.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα τροποποιηθούν αναλόγως και θα γίνεται αναφορά στον αναβάτη και την επιβαλλόμενη ποινή.

Ο αναβάτης μπορεί να κάνει ένσταση κατά της απόφασης (μόνο στην περίπτωση παράκαμψης της διαδρομής).

Στην περίπτωση κίνησης των αναβατών με μεγάλη ταχύτητα στα paddocks, επιβάλλεται τουλάχιστον πρόστιμο, ο αναβάτης ενημερώνεται προφορικά και η ποινή δεν δέχεται αμφισβήτηση.

05.3.8                   Αλυτάρχης

 

Ο αλυτάρχης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Εκτός του Προέδρου Αγωνοδικών και των Αγωνοδικών, όλα τα υπόλοιπα στελέχη του αγώνα υπάγονται στη δικαιοδοσία του Αλυτάρχη.

Παρίσταται στο χώρο της εκδήλωσης από την προηγούμενη μέρα και παραμένει μέχρι και τη λήξη των καθηκόντων του.

Τα βασικά του καθήκοντα κι όχι μόνο, είναι:

 • Την προηγουμένη του αγώνα οφείλει μαζί με τον Πρόεδρο Αγωνοδικών και τον οργανωτή να επιθεωρήσει την πίστα, έτσι ώστε να βεβαιώσει ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας κι ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σωστά προετοιμασμένος για τον αγώνα.
 • Να ενημερωθεί για τυχόν παρατηρήσεις που μπορεί να υπάρχουν στον έλεγχο καταλληλότητας της αθλητικής εγκατάστασης και σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν ικανοποιηθεί (ιδιαίτερα αν έχουν σχέση με την ασφάλεια του χώρου) έχει τη δυνατότητα να προτείνει την καθυστέρηση της έναρξης του αγώνα ή ακόμα και την αναβολή του μέχρι να διορθωθούν.
 • Να ζητήσει από τον οργανωτή και να έχει στην κατοχή του αντίγραφα από όλες τις άδειες σχετικά με τον αγώνα.
 • Να ενημερωθεί για το κοντινό εφημερεύων νοσοκομείο καθώς και το τηλέφωνό του, όπως επίσης και τα τηλέφωνα των οδηγών των ασθενοφόρων και του ιατρικού προσωπικού.
 • Να βεβαιωθεί ότι τα πάντα είναι έτοιμα για τον αγώνα, όλα τα στελέχη είναι στις θέσεις τους κι έτοιμα να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους κι ότι όλες οι υπηρεσίες (ασφάλειας,

ιατρικές, ελέγχου, γραμματειακές κλπ.) λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της οργάνωσης. Εκτός από τον έλεγχο την επάρκειας των απαραίτητων κριτών, να τους ενημερώσει – υπενθυμίσει τα καθήκοντα τους, αν δεν υπάρχει υπεύθυνος κριτών ορισμένος από τον οργανωτή.

 • Να επαληθεύσει τη σωστή ταυτότητα αθλητών και την αρίθμηση των μοτοσυκλετών, όπως και το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση συμμετοχής (έλεγχος γραμματείας και Τ.Ε.)
 • Να αναβάλει (με την σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.) την εκκίνηση του αγώνα ή κάποιου σκέλους λόγω τυχόν θεμάτων ασφαλείας ή λόγω ανωτέρας βίας ή για να γίνουν εργασίες βελτίωσης της πίστας. Να προτείνει στο Σ.Α ακύρωση σκέλους ή και του αγώνα για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας.
 • Να εισηγηθεί στο Σ.Α. τροποποίηση του προγράμματος ή τον τρόπο και χρόνο εκτέλεσης των δοκιμών και των σκελών, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, θέματα ασφάλειας κλπ
 • Να μην επιτρέψει σε έναν αθλητή ή μοτοσυκλέτα να εισέλθει στα δοκιμαστικά ή στον γύρο αναγνώρισης ή στον αγώνα, αν θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας.
 • Να ελέγχει αν τηρούνται οι κανονισμοί κι αν όχι να προτείνει τιμωρίες στο Σ.Α.
 • Να διατάξει την απομάκρυνση ατόμων τα οποία δεν υπακούουν στις υποδείξεις των στελεχών. Αν πρόκειται για αθλητή ή μηχανικό του τότε γίνεται και αναφορά στο Σ.Α. το οποίο κι είναι αρμόδιο να αποφασίσει για πιθανό πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρία.
 • Να τιμωρήσει αυτεπάγγελτα αθλητή για παράπτωμα το οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία του και αναφέρεται ρητώς στον Γ.Κ. και να ενημερώσει το Σ.Α για την τιμωρία, το οποίο και θα την επικυρώσει.
 • Να ενημερώσει το Σ.Α. για οτιδήποτε αποφάσεις πάρθηκαν ή θα παρθούν καθώς και για κάθε διαμαρτυρία ή ένσταση του κατατέθηκε.
 • Να ενημερώνεται για οποιοδήποτε ατύχημα καθώς και την εξέλιξη του, το οποίο θα το αναφέρει και στον Πρόεδρο Αγωνοδικών αλλά και στην έκθεση του.
 • Να συγκεντρώσει αναφορές και έγγραφα από χρονομέτρη και λοιπά στελέχη κάτω από αυτόν (Τ.Ε. γραμματεία, υπεύθυνο κριτών, ιατρό κλπ) όπως και να ελέγξει και υπογράψει τα προσωρινά αποτελέσματα τα ποια και παραδίδει για επικύρωση στον Πρόεδρο Αγωνοδικών.
 • Στο τέλος του αγώνα συμπληρώνει την ανάλογη έκθεση πεπραγμένων η οποία και συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αγώνα.
 • Αν χρειαστεί μπορεί να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

05.3.9                   Τεχνικός Έφορος

 

Τα καθήκοντα του Τεχνικού Εφόρου αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross άρθρο 04.38

Αν χρειαστεί μπορεί να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

05.3.10                Ιατρός Αγώνα

 

Σε όλη τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός τουλάχιστον Ιατρού, με τις κατάλληλες γνώσεις (ειδικότητα), για να μπορέσει να καλύψει και ανταπεξέλθει σε πιθανές ανάγκες – τραυματισμούς αθλητών αλλά και λοιπών παραβρισκόμενων.

Η παρουσία δύο (2) τουλάχιστον ασθενοφόρων, ειδικότερα σε αγώνες Πανελληνίου και Περιφερειακών Πρωταθλημάτων, είναι υποχρεωτική.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, γύρων αναγνώρισης αλλά και αγώνων, συνιστάται και είναι επιθυμητή η παρουσία επιπλέον βοηθητικού ιατρικού προσωπικού όπως και ομάδας διάσωσης.

05.3.11                Χρονομέτρης και χρονομέτρηση

 

Οι χρονομέτρες πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ικανοί και έμπειροι στην χρήση του συστήματος χρονομέτρησης.

Για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους οι χρονομέτρες των Εθνικών αλλά και Διεθνών συναντήσεων, πρέπει ανάλογα με τον αγώνα να χρησιμοποιούν:

Δύο τουλάχιστον πολύ καλά χρονόμετρα με ενδείξεις ακριβείας 1/10 δευτερολέπτου.

Έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό με σύστημα καταγραφής των χρονομετρήσεων, ακριβείας 1/10 του δευτερολέπτου ή καλύτερης.

Μια αυτόματη συσκευή, συγχρονισμένη με την πραγματική ώρα και με ακρίβεια εγγραφών 1/100 του δευτερολέπτου. Για τις συσκευές αυτού του είδους απαιτείται ένα πιστοποιητικό, που όχι μόνο πιστοποιεί την ακρίβεια χρονομέτρησης, αλλά και την απόδοση σαν μια συνολική μονάδα που θα λειτουργήσει κάτω από τις συνθήκες για την οποία είναι κατάλληλη.

Ο χρονομέτρης που ασκεί καθήκοντα σε Διεθνή συνάντηση ή σε διοργανώσεις για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πρέπει να διαθέτει κι ένα εφεδρικό χρονόμετρο (όπως περιγράφεται παραπάνω) ώστε νε ελέγχει τις εγγραφές των συσκευών που χρησιμοποιούνται.

Οι παραπάνω αναφερόμενες συσκευές πρέπει να διαθέτουν ένα πρώτης τάξης πιστοποιητικό ακριβείας που να έχει εκδοθεί από επίσημο αντιπρόσωπο ή εθνικό ινστιτούτο χρονομέτρησης και η ημερομηνία του να μην είναι προγενέστερη των δύο ετών από την ημερομηνία του αγώνα στον οποίο χρησιμοποιείται.

Αν ζητηθεί από κάποιον αναβάτη, ο υπεύθυνος χρονομέτρησης είναι υποχρεωμένος να του παραδώσει την καταγραφή των χρόνων του όπως και των αποτελεσμάτων σε δοκιμές και αγώνα.

Ο υπεύθυνος χρονομέτρησης πρέπει να εκτυπώνει και παραδίδει τα αποτελέσματα στα ανάλογα στελέχη, όπως και ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στον Αλυτάρχη για έλεγχο και πιστοποίηση.

Αν χρειαστεί μπορεί να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι αναβάτες πρέπει να αποδέχονται οποιοδήποτε σύστημα χρονομέτρησης έχει εγκριθεί από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

05.3.12                Κριτές

 

Η ελάχιστη ηλικία για τους κριτές είναι 18 ετών.

Διορίζονται από τον διοργανωτή και πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε μια ενημέρωση από τον Αλυτάρχη και / ή έναν εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος.

Για κάθε θέση κριτή, ο διοργανωτής πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο με τα ονόματα των κριτών που κατέχουν τη θέση. Αυτός ο κατάλογος θα δοθεί στον Αλυτάρχη και αντίγραφό του στο Συμβούλιο Αγωνοδικών πριν από την πρώτη του συνεδρίαση.

Οι κριτές πρέπει να φορούν ομοιόμορφες στολές ή γιλέκα ουδέτερου χρώματος και σε καμία περίπτωση σε κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, έτσι ώστε να μην μπορούν να συγχέονται με τις σημαίες. Πρέπει επίσης να έχουν στην κατοχή τους μια σφυρίχτρα για να προσελκύσουν, αν χρειαστεί, την προσοχή.

Είναι επιθυμητό να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κριτές ανά θέση: ένας κριτής με σημαία και ένας κριτής χωρίς σημαία για να μπορεί να βοηθήσει έναν αναβάτη αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Ένας ή περισσότεροι επιπρόσθετοι κριτές συνιστώνται σε άλματα.

Ο Αλυτάρχης θα έχει την τελική απόφαση σχετικά με τιε θέσεις και την τοποθέτηση των κριτών.

Οι κριτές δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τους αναβάτες να ξεκινήσουν εκ νέου τις μοτοσυκλέτες τους.

 

Μετά από τη λήξη ενός αγώνα, οι κριτές θα πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμοι μέχρι να λήξει ο χρόνος των ενστάσεων.

05.3.13                Επίσημα σήματα

 

Τα επίσημα σήματα με πινακίδες δίδονται μέσω λευκής ταμπέλας ύψους 750 mm πλάτους 600 mm, με μαύρο τετράγωνο αριθμό με τα νούμερα 10‘, 4′, 15″ και 5″ και στις δύο πλευρές.

Οι αριθμοί πρέπει να έχουν ύψος 500 mm.

Σήμα Σημασία
Πινακίδα     10’

(Πριν την εκκίνηση)

Οι αναπληρωματικοί αναβάτες που δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν, πρέπει να εγκαταλείψουν τη ζώνη αναμονής.
Η είσοδος από τα Paddock στη ζώνη αναμονής κλείνει για τις μοτοσυκλέτες.
Η   πρόσβαση   από   τη    ζώνη   αναμονής   στη διαδρομή είναι ανοικτή.
Οι     αναβάτες αναγνώρισης. αναχωρούν για τον γύρο
Πινακίδα       4’

(Πριν την εκκίνηση)

Η είσοδος από τη διαδρομή στη ζώνη αναμονής κλείνει.
Η περιοχή στη μπάρα εκκίνησης είναι καθαρή.
Μετά  από  σφύριγμα  του  υπεύθυνου  της ζώνης

αναμονής, όλοι οι παραβρισκόμενοι, εκτός του αναβάτη  κι  ενός  μηχανικού  του, εκπροσώπους

του τύπου και τα εξουσιοδοτημένα στελέχη, πρέπει να αποχωρήσουν από τη ζώνη αναμονής.

Αναβάτες    στους     οποίους     παρουσιάστηκαν

μηχανικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης και οι οποίοι δεν κατάφεραν να    επιστρέψουν    στη    ζώνη    αναμονής στον

προβλεπόμενο χρόνο, αποκλείονται από τον συγκεκριμένο αγώνα.

Οι αναβάτες ετοιμάζονται για την εκκίνηση του αγώνα.
Πινακίδα     15’’

(Στην εκκίνηση)

15 δευτερόλεπτα πριν η διαδικασία της εκκίνησης εισέλθει στην τελική φάση.
Πινακίδα       5’’

(Στην εκκίνηση)

Η μπάρα εκκίνησης θα πέσει μέσα στα επόμενα 5 με 10 δευτερόλεπτα.

Τα επίσημα σήματα σημαίας, δίνονται με τη βοήθεια σημαίας ύψους 750 mm πλάτους 600 mm, ως εξής:

Σημαία Σημασία
Κόκκινη Σημαία Διακοπή δοκιμών ή αγώνα. Υποχρεωτική και άμεση γενική ακινητοποίηση.

Όλοι οι αναβάτες πρέπει να κατευθυνθούν στην περιοχή που τους υποδεικνύεται.

Όλες οι λανθασμένες εκκινήσεις πρέπει να

υποδεικνύονται με τον κυματισμό κόκκινης σημαίας

Μαύρη Σημαία Συνοδευόμενη από πινακίδα με τον αριθμό συμμετοχής του αναβάτη Ο αναβάτης/ες του/των οποίου/ων ο αριθμός συμμετοχής αναφέρεται, πρέπει να σταματήσουν να αγωνίζονται, να εγκαταλείψουν τη διαδρομή μέσω της ζώνης μηχανικών ή της εξόδου και να επιστρέψουν στα paddock
Κίτρινη Σημαία

Σταθερή

Κίνδυνος Οδηγείστε προσεκτικά.

Ετοιμαστείτε να μειώσετε ταχύτητα.

Άμεσος Κίνδυνος !

Ετοιμαστείτε να σταματήσετε.

Κίτρινη Σημαία

Κινούμενη

Απαγορεύεται η προσπέραση.

Η σημαντική μείωση της ταχύτητας πρέπει να είναι εμφανής κι επομένως δεν πρέπει να επιχειρούνται άλματα.

Η κινούμενη κίτρινη σημαία είναι ανώτερη από την σταθερή.

Σημαία Ιατρικού Συμβάντος (Λευκή σημαία με διαγώνιο χιαστί κόκκινο σταυρό)

Πρέπει να είναι διαθέσιμη σε κάθε θέση κριτή.

Ατύχημα και παρουσία ιατρικού προσωπικού μέσα στην πίστα.

Προχωρήστε με μεγάλη προσοχή.

Απαγορεύεται η προσπέραση. Οι αναβάτες πρέπει να «ρολάρουν» σε κάθε άλμα και να είναι έτοιμοι ακόμη και για στάση.

Η συγκεκριμένη σημαία είναι ανώτερη από την κίτρινη κινούμενη ή σταθερή

Μπλε Σημαία

Κινούμενη

Προειδοποίηση.

Σας ρίχνει γύρο γρηγορότερος αναβάτης.

Κρατήστε τη γραμμή σας όπως και την ταχύτητα σας και μην κάνετε κινήσεις οι οποίες θα παρεμποδίζουν τον/τους γρηγορότερο/ους

αναβάτη/ες κι από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος.

Η μπλε Σημαία πρέπει να χρησιμοποιείται από επιπλέον κριτές, εξειδικευμένους στη χρήση της.
Πράσινη Σημαία Η διαδρομή είναι ελεύθερη και καθαρή για την εκκίνηση του αγώνα.
Χρησιμοποιείται μόνο από τον Αφέτη κατά τη διαδικασία της εκκίνησης
Καρό Σημαία Σημαία Τερματισμού.

Δηλώνει το τέλος των δοκιμών και αγώνα.

Ο ένδειξη ασέβειας στην κίτρινη κινούμενη σημαία τιμωρείται με απώλεια 10 θέσεων είτε πρόκειται για δοκιμές είτε για αγώνα.

Η ένδειξη ασέβειας στη σημαία ιατρικού συμβάντος τιμωρείται με αποκλεισμό από τον αγώνα.

Οι παραπάνω ενέργειες θεωρούνται ως γεγονότα στα οποία δεν γίνεται δεκτή ένσταση επί των επιβαλλομένων ποινών.

Όταν εμφανίζονται περισσότερες διαφορετικές σημαίες στην ίδια περιοχή, η ανώτερη σημαία έχει πάντα προτεραιότητα έναντι των άλλων σημαιών.

Τα χρώματα που επιλέγονται για τις σημαίες είναι τα παρακάτω: Black: Pantone Blac0k C Blue: Pantone 286C

Red: Pantone 186C                            Yellow: Pantone Yellow C

Green: Pantone 348C                         White: Pantone White C

05.4                       Διεξαγωγή της εκδήλωσης

 

 

 

 • Διοικητικός έλεγχος

 

Η δήλωση συμμετοχής στις εκδηλώσεις που εγκρίνονται και αδειοδοτούνται από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας.

Για να μπορέσουν οι αναβάτες οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε μια εκδήλωση να συμμετάσχουν σε αυτή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να περάσουν από τον διοικητικό έλεγχο στον οποίο θα :

Επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Ενημερωθούν οι όποιες πιθανές ελλείψεις στο Δελτίο Συμμετοχής.

Υπογράψουν το Δελτίο Συμμετοχής στο οποίο βεβαιώνουν ότι γνωρίζουν τον παρόντα Γενικό Κανονισμό όπως και τον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα και τους αποδέχονται.

Αναβάτες από άλλες χώρες και κάτοχοι αθλητικών δελτίων ( Licance ) ξένων χωρών θα πρέπει να προσκομίσουν starting permission από τον εποπτικό τους φορέα για να τους επιτραπεί η συμμετοχή.

05.4.02                Τεχνικός έλεγχος

 

Αμέσως μετά τον Διοικητικό Έλεγχο διεξάγεται ο Τεχνικός Έλεγχος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Τεχνικό Κανονισμό Motocross και στις ώρες που αναφέρονται στον Ειδικό Κανονισμό του εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου ο αναβάτης μπορεί να υποχρεωθεί να υπογράψει γραπτή δήλωση στην οποία να βεβαιώνει τη συμμόρφωση της μοτοσυκλέτας του ή τμημάτων της όπως και του προστατευτικού εξοπλισμού, με τους κανονισμούς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιτρέπεται από τους αναβάτες να χρησιμοποιούν μόνο την/τις μοτοσυκλέτα /τες που παρουσιάστηκε/αν κι ελέγχθηκε/αν στον Τεχνικό Έλεγχο.

Για όλες τις κατηγορίες, ο κάθε αναβάτης πρέπει να παρουσιάσει μία μοτοσικλέτα στο όνομά του και τον αριθμό συμμετοχής του, στο τεχνικό έλεγχο. Υπάρχουν δύο δυνατότητες για μια δεύτερη μοτοσικλέτα, η οποία πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας όπως η πρώτη:

 • Οι αναβάτες μπορούν να παρουσιάσουν μια δεύτερη μοτοσυκλέτα στο δικό τους όνομα και αριθμό συμμετοχής.
 • Οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν κατά τον τεχνικό έλεγχο μια δεύτερη μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιηθεί από δύο ή περισσότερους αναβάτες. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα που παρουσιάζει τη μοτοσυκλέτα πρέπει να ενημερώσει τους Τεχνικούς Εφόρους για τα ονόματα και τους αριθμούς συμμετοχής των αναβατών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μοτοσικλέτα.

Οι αναβάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή στις ελεύθερες ή χρονομετρημένες δοκιμές να αλλάξουν τη μοτοσυκλέτα τους με την δεύτερη δηλωμένη (ή ανάποδα).

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια αγώνα. Η απόφαση γα το πια μοτοσυκλέτα θα χρησιμοποιηθεί, παίρνεται το αργότερο 10 λεπτά πριν την εκκίνηση του

αγώνα, ακριβώς πριν κλείσει η είσοδος στη ζώνη αναμονής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μοτοσυκλέτας από τη στιγμή που έχει εισέλθει στη ζώνη αναμονής (σε αγώνα).

Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

 • Κατόπιν αιτήματος του Τεχνικού Εφόρου, ο αναβάτης πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με τη μοτοσικλέτα (-ες) και / ή τον εξοπλισμό του για Τεχνικό Έλεγχο.
 • Ο αναβάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μοτοσυκλέτας ή / και του εξοπλισμού του σύμφωνα με τους κανόνες.
 • Το Συμβούλιο Αγωνοδικών όπως και ο Αλυτάρχης, μπορεί να αποκλείσει μια μοτοσικλέτα, η κατασκευή ή η κατάσταση της οποίας θεωρείται ή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για άλλους συμμετέχοντες, στελέχη, θεατές κλπ.

.

05.4.03                Ιατρικός Έλεγχος

 

Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Αγωνοδικών ή του Αλυτάρχη ή του Ιατρού του αγώνα, μπορεί να διεξαχθεί ειδική ιατρική εξέταση από τον επίσημο γιατρό του αγώνα ή και άλλον ορισμένο από την Οργάνωση γιατρό.

Αν ο επίσημος Ιατρός του αγώνα διαγνώσει πρόβλημα ιατρικού θέματος σε κάποιον αναβάτη και αποφασίσει ότι είναι αδύνατη η συμμετοχή του στις δοκιμές ή και στον αγώνα ακόμη και για προληπτικούς λόγους, η απόφαση του είναι οριστική, αμετάκλητη και δεν δέχεται αμφισβήτηση.

Οποιοσδήποτε αναβάτης που αρνείται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, αποκλείεται από την εκδήλωση και το γεγονός κοινοποιείται στην Ομοσπονδία για πιθανή εφαρμογή ποινής.

Δεν επιτρέπεται στους μηχανικούς ή και στα μέλη της ομάδας του αναβάτη, να επεμβαίνουν ή να δυσχεραίνουν την εργασία του ιατρικού προσωπικού.

05.4.04                Έλεγχος διαδρομής

 

Ένας έλεγχος της διαδρομής για τελευταίες λεπτομέρειες και πιθανές διορθώσεις, πρέπει να γίνεται την προηγούμενη των ελεύθερων δοκιμών ημέρα.

Ο έλεγχος θα γίνεται από τον Πρόεδρο Αγωνοδικών και τον Αλυτάρχη. Η παρουσία του εκπρόσωπου του Οργανωτή είναι επιθυμητή. Μπορούν να συμμετάσχουν και οι υπόλοιποι Αγωνοδίκες όπως και ο υπεύθυνος κριτών (αν έχει ορισθεί).

Αν χρειαστεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερος έλεγχος.

05.4.05                Σύσκεψη Στελεχών και Οργάνωσης

 

Μετά τον έλεγχο της διαδρομής θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ των διοργανωτών και του Συμβουλίου Αγωνοδικών.

Σκοπός της είναι να παρουσιαστούν κι αναλυθούν από τα στελέχη, όλες οι ενέργειες για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος Αγωνοδικών, ο Αλυτάρχης, και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Καλούνται επίσης να παρακολουθήσουν ο Γραμματέας της Εκδήλωσης, ο υπεύθυνος χρονομέτρησης, ο Τεχνικός Έφορος, ο υπεύθυνος κριτών και ο υπεύθυνος των paddock.

Εάν ο Ιατρός δεν είναι παρών, ο διοργανωτής πρέπει να είναι έτοιμος να συζητήσει τον τρόπο αντιμετώπισης ατυχημάτων και ιατρικών συμβάντων, όπως και το σχέδιο εκκένωσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

05.4.06                Ενημέρωση αναβατών

 

Πριν από τα ελεύθερα δοκιμαστικά πρέπει να πραγματοποιείται ενημέρωση των αναβατών.

Η ενημέρωση γίνεται από τον Αλυτάρχη της διοργάνωσης και με την παρουσία του Προέδρου Αγωνοδικών, του Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του υπεύθυνου των κριτών.

Η παρουσία των αναβατών είναι υποχρεωτική. Την ενημέρωση μπορούν να παρακολουθήσουν και τα μέλη της ομάδας τους.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη διαδρομή, τις διαδικασίες του αγώνα , καθώς και θέματα ασφαλείας.

Είναι επιθυμητό η ενημέρωση να γίνεται στην περιοχή της εκκίνησης έτσι ώστε, μετά την ενημέρωση, να υπάρξει επίδειξη της πλήρους διαδικασίας εκκίνησης.

Είναι ευθύνη του κάθε αναβάτη όπως και ομάδας να παραστούν στην ενημέρωση, να ενημερώνονται για όλες τις πληροφορίες και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που δίνονται.

05.4.07                Δοκιμές / περιορισμοί δοκιμών

 

Οι αναβάτες ή/και τα μέλη της ομάδας τους απαγορεύεται να οδηγήσουν οποιοδήποτε όχημα, μηχανοκίνητο ή όχι επί της διαδρομής, εκτός των επίσημων δοκιμών, προκριματικών, αγώνων.

05.4.08                Δοκιμές / ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές

 

Οι επίσημες ελεύθερες δοκιμές μιας εκδήλωσης είναι μέρος αυτής της εκδήλωσης και δεν μπορούν να θεωρηθούν δοκιμές πριν από την εκδήλωση.

Στους διήμερους αγώνες θα πρέπει να προβλέπεται μια περίοδος (σκέλος) για ελεύθερες δοκιμές και μια για χρονομετρημένες, ενώ στους μονοήμερους οι ελεύθερες και οι χρονομετρημένες δοκιμές θα γίνονται μαζί σε μια περίοδο (σκέλος).

Το μέγιστο όριο των αναβατών που μπορούν να συμμετάσχουν μαζί σε αγώνα και σε μια κατηγορία είναι 40.

Η κατάταξη των αναβατών από τις χρονομετρημένες δοκιμές καθορίζει τη σειρά με την οποία θα επιλέξουν τη θέση τους στην μπάρα εκκίνησης των αγώνων των κατηγοριών τους. Στην περίπτωση που στην κατηγορία τους έχουν προβλεφθεί αγώνες κατάταξης,

τότε η κατάταξη τους στις χρονομετρημένες δοκιμές, καθορίζει τη σειρά με την οποία θα επιλέξουν τη θέση τους στους αγώνες κατάταξης.

Αν έχουν δηλώσει περισσότεροι των 40 αναβατών κι έως τον αριθμό των 50 σε μια κατηγορία, τότε οι αναβάτες που προκρίνονται για τους αγώνες είναι αυτοί που πέτυχαν τους 40 καλύτερους χρόνους στις χρονομετρημένες δοκιμές ή στον οποιοδήποτε άλλο προβλεπόμενο τρόπο κατάταξης. Οι αμέσως επόμενοι 2 αναβάτες (στις θέσεις 41 και 42) θα είναι οι δύο αναπληρωματικοί αναβάτες της κατηγορίας.

Αν έχουν δηλώσει περισσότεροι των 50 αναβατών σε μια κατηγορία, τότε, οι αναβάτες θα κατανεμηθούν σε δύο ομάδες δοκιμών, «Α» και «Β».

α) Για το πρώτο γεγονός της σεζόν:

Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία αναβάτες θα κατανεμηθούν στις ομάδες “Α” και “Β” σύμφωνα με την κατάταξή τους στο Πρωτάθλημα Motocross του προηγούμενου έτους. Ο καλύτερος αναβάτης θα ενταχθεί στην ομάδα “Α”, ο δεύτερος καλύτερος αναβάτης Ομάδα “B”, ο τρίτος καλύτερος αναβάτης στην ομάδα “Α”, και ούτω καθεξής. Η ένταξη σε κάθε ομάδα των αναβατών που δεν είχαν βαθμολογηθεί στο πρωτάθλημα του προηγούμενου έτους της ίδιας κατηγορίας, θα αποφασισθεί με κλήρωση.

β) Από το δεύτερο γεγονός της σεζόν:

Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία αναβάτες θα κατανεμηθούν στις ομάδες “Α” και “Β” σύμφωνα με την ως εκείνη τη στιγμή κατάταξή τους στο Πρωτάθλημα Motocross. Ο αναβάτης με την καλύτερη θέση θα ενταχθεί στην ομάδα “Α”, ο δεύτερος καλύτερος αναβάτης στον Όμιλο “B”, ο τρίτος καλύτερος αναβάτης στην ομάδα “Α” και ούτω καθεξής. Η ένταξη σε κάθε ομάδα των αναβατών που δεν έχουν μέχρι στιγμής βαθμολογηθεί στο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας, θα αποφασισθεί με κλήρωση.

Η κλήρωση γίνεται από το Συμβούλιο Αγωνοδικών αμέσως μετά από τον Διοικητικό και Τεχνικό έλεγχο και πριν να ξεκινήσουν οι ελεύθερες δοκιμές της κατηγορίας.

Αν το σύνολο των συμμετεχόντων αναβατών είναι μονός αριθμός, η ομάδα «Α» θα έχει έναν αναβάτη επιπλέον.

Η αλλαγή ομάδων απαγορεύεται.

Για τους αγώνες της κατηγορίας (ή για τον αγώνα κατάταξης αν η κατηγορία έχει τέτοιον) προκρίνονται: Στην πρώτη θέση ο 1ος αναβάτης από τη Ομάδα «Α», στη δεύτερη θέση ο 1ος αναβάτης από την Ομάδα «Β», στην τρίτη θέση ο 2ος από την Ομάδα «Α» κ.ο.κ. μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις στην μπάρα εκκίνησης.

Ο πρώτος εναπομείναντας αναβάτης από την κάθε ομάδα (δηλ. ο 21ος), είναι ο ένας από τους δύο αναπληρωματικούς αναβάτες.

05.4.09                Αγώνας κατάταξης κι επιλογή σειράς εκκίνησης αγώνων

 

Για τις κατηγορίες που έχει προγραμματιστεί αγώνας κατάταξης, η θέση του κάθε αναβάτη καθορίζεται από τη θέση που πέτυχε στις χρονομετρημένες δοκιμές της κατηγορίας του.

Ανάλογα με την θέση που θα τερματίσει στον αγώνα κατάταξης, θα επιλέξει τη θέση του στην μπάρα εκκίνησης στους αγώνες της κατηγορίας του.

Αν κάποιος αθλητής εγκαταλείψει ή δεν συμμετάσχει στον αγώνα κατάταξης για λόγους ανωτέρας βίας, λαμβάνει θέση στην μπάρα εκκίνησης του αγώνα της κατηγορίας του, τελευταίος. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αθλητές, τότε αναλογικά θα λάβουν θέση στην μπάρα εκκίνησης τελευταίοι και σύμφωνα με το χρόνο των χρονομετρημένων ή ελεύθερων δοκιμών.

Για τις κατηγορίες που δεν έχει προβλεφθεί αγώνας κατάταξης, η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης, ορίζεται από τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν πραγματοποιηθεί ο αγώνας κατάταξης κάποιας κατηγορίας, τότε η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης των αγώνων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ορίζεται από τα αποτελέσματα των χρονομετρημένων δοκιμών αυτής.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν πραγματοποιηθούν χρονομετρημένες δοκιμές σε οποιαδήποτε κατηγορία, τότε η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης των αγώνων της κατηγορίας, ορίζεται από τα αποτελέσματα των ελεύθερων δοκιμών αυτής.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή ούτε η πραγματοποίηση ελεύθερων δοκιμών, τότε (για τους 2ήμερους αγώνες) είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των αναβατών στις ελεύθερες δοκιμές (προθέρμανση) της Κυριακής και λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι αυτοί.

Στους μονοήμερους αγώνες θα πρέπει να προηγηθεί (ούν) γύρος (οι) αναγνώρισης πριν τον κάθε αγώνα και η σειρά επιλογής της θέσης στη μπάρα εκκίνησης θα καθοριστεί από τη μέχρι στιγμής βαθμολογία της κατηγορίας στο θεσμό ή για τον πρώτο αγώνα του θεσμού από την κατάταξη (βαθμολογία) του προηγούμενου έτους. Η θέση των αναβατών που δεν έχουν βαθμολογηθεί, θα αποφασισθεί με κλήρωση.

Σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο Αγωνοδικών μετά από πρόταση του Αλυτάρχη, θα αποφασίσει για το αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας ή λόγοι ανωτέρας βίας για τη μη πραγματοποίηση των ή κάποιων εκ των δοκιμών και θα τροποποιήσει ανάλογα το πρόγραμμα.

Αν σε μεμονωμένες κι εξαιρετικές περιπτώσεις και για αιτιολογημένους λόγους ανωτέρας βίας, που ένας αναβάτης δε δύναται να συμμετάσχει στις ελεύθερες ή χρονομετρημένες δοκιμές, το Συμβούλιο Αγωνοδικών μπορεί να αποφασίσει αν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στους αγώνες, κι αυτό μόνο αν οι συμμετοχές στην κατηγορία είναι λιγότερες από τις θέσεις στην μπάρα εκκίνησης. Αν η απόφαση είναι θετική, ο αναβάτης υποχρεούται να λάβει μέρος στις ελεύθερες δοκιμές – ζέσταμα όπως και στο γύρο αναγνώρισης. Αυτό ισχύει μόνο σε 2ήμερους αγώνες κι όχι σε μονοήμερους. Αυτός ο αναβάτης λαμβάνει τελευταίος θέση στη μπάρα εκκίνησης. Αν οι συμμετοχές στην κατηγορία του εν λόγω αναβάτη ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο και υπάρξουν δύο σειρές δοκιμών, τότε η συμμετοχή του δεν επιτρέπεται.

05.4.10                Ελεύθερες δοκιμές / Προθέρμανση αναβατών

 

Εάν το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δοκιμές και αγώνα της κατηγορίας είναι μεγαλύτερο των 6 ωρών, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα διάστημα προθέρμανσης-αναγνώρισης 10 λεπτών τουλάχιστον.

Η συμμετοχή σε αυτές είναι προαιρετική, εκτός αν ληφθεί αντίθετη απόφαση από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

05.4.11                Ζώνη αναμονής

 

Η ακόλουθη διαδικασία ακολουθείται στη Ζώνη Αναμονής:

20’ πριν την εκκίνηση Ανοίγει η είσοδος στη ζώνη αναμονής.
10’ πριν την εκκίνηση Κλείνει η είσοδος στη ζώνη αναμονής.

Οι μοτοσυκλέτες όλων των συμμετεχόντων αναβατών πρέπει να βρίσκονται εντός στη ζώνη αναμονής.

Η ποινή για την καθυστερημένη προσέλευση είναι αποκλεισμός από τον αγώνα (σκέλος).

Οι αναπληρωματικοί αναβάτες που δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν     στο     σκέλος,     υποχρεούνται     να

αποχωρήσουν.

05.4.10                Γύρος αναγνώρισης

 

Πριν από κάθε αγώνα (σκέλος) πρέπει να δίνεται στους αναβάτες η δυνατότητα να κάνουν ένα γύρο αναγνώρισης.

Η συμμετοχή στον γύρο αναγνώρισης είναι προαιρετική.

Από τη στιγμή που κάποιος αναβάτης ξεκινήσει τον γύρο αναγνώρισης, πρέπει να συνεχίσει την πορεία του κατά μήκος της διαδρομής. Δοκιμές εκκίνησης δεν επιτρέπονται.

Με την ολοκλήρωση του γύρου αναγνώρισης, ο αναβάτης πρέπει να επιστρέψει με τη μοτοσυκλέτα του απευθείας στη ζώνη αναμονής χρησιμοποιώντας την πορεία που του υποδεικνύεται.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μοτοσυκλετών.

Όσο μια μοτοσυκλέτα βρίσκεται στη ζώνη αναμονής (χωρίς όμως να έχει περάσει στην περιοχή εκκίνησης), επιτρέπεται να αλλαχθούν οι τροχοί της όπως επίσης και η επισκευή της. Η ποινή για παραβίαση των κανόνων αυτών, είναι αποκλεισμός από το σκέλος. Με κάποιο όμως από τα παραπάνω γεγονότα, είναι πιθανό ο αναβάτης να χάσει τη σειρά του για την επιλογή της θέσης στη μπάρα εκκίνησης.

Συνολικά ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

 

 

20’ πριν την εκκίνηση

Ανοίγει η είσοδος στη ζώνη αναμονής.

Οι αναβάτες οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν

στον γύρο αναγνώρισης, εισέρχονται στη ζώνη αναμονής.

 

 

 

10’ πριν την εκκίνηση

Ανοίγει η είσοδος από τη ζώνη αναμονής προς την πίστα.

Όλοι οι παραβρισκόμενοι στην ώρα τους αναβάτες, ξεκινούν τον γύρο αναγνώρισης. .

 

 

7’ πριν την εκκίνηση

Η είσοδος προς την πίστα κλείνει.

Δεν επιτρέπεται πλέον γύρος αναγνώρισης.

Από τη στιγμή που κάποιος αναβάτης ξεκινήσει τον γύρο αναγνώρισης, πρέπει να συνεχίσει την πορεία του κατά μήκος της διαδρομής. Δοκιμές εκκίνησης

δεν επιτρέπονται.

 

 

 

4’ πριν την εκκίνηση

Η είσοδος από την πίστα στη ζώνη αναμονής κλείνει.

Όλοι οι αναβάτες πρέπει να έχουν επιστρέψει από τον γύρο αναγνώρισης.

Η διαδρομή πρέπει να είναι καθαρή.

Όσοι αναβάτες έχουν μηχανικά προβλήματα και/ή δεν κατάφεραν να επιστρέψουν εγκαίρως στη ζώνη αναμονής, αποκλείονται από το

σκέλος.

 • Διαδικασία Εκκίνησης

 

Κατά την εκκίνηση του αγώνα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

15’’ πριν την εκκίνηση Η είσοδος από την ζώνη αναμονής προς την περιοχή της εκκίνησης κλείνει.

Οι αναβάτες που αντιμετωπίζουν μηχανικά προβλήματα στη ζώνη αναμονής και δεν έχουν καταφέρει να επιδιορθώσουν τη μοτοσικλέτα τους    εγκαίρως,  πρέπει  να  παραμείνουν εκεί

μέχρι να πέσει η μπάρα εκκίνησης. Μόλις πέσει

Οι εκκινήσεις δίνονται σε μια σειρά αναβατών. Δεν επιτρέπεται δεύτερη σειρά εκτός από την κατηγορία Quad στην οποία επιτρέπονται 2 σειρές εκκίνησης με μέγιστο αριθμό αναβατών σε κάθε σειρά τους 16.

Οι εκκινήσεις δίνονται με τους κινητήρες σε λειτουργία.

Στο χώρο της εκκίνησης επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο τα εντεταλμένα στελέχη και οι εκπρόσωποι του τύπου. Η είσοδος σε αναβάτες ( ή και μηχανικούς τους (*) ) όπως και η προετοιμασία της θέσης καθενός από αυτούς, επιτρέπεται μόνο όταν ανοίξει η είσοδος σε αυτήν από τη ζώνη αναμονής, κι εφόσον το αρμόδιο στέλεχος δώσει την ανάλογη εντολή.

Μόλις ο αναβάτης λάβει τη θέση του στη μπάρα εκκίνησης, δεν μπορεί να την αλλάξει, να επιστρέψει στη ζώνη αναμονής ή να λάβει βοήθεια πριν την εκκίνηση.

Όταν όλοι οι αναβάτες βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης, θα σηκωθεί μια πράσινη σημαία με την οποία οι αναβάτες εκκινούν τους κινητήρες τους υποχρεωτικά.

Θα εμφανιστεί μια πινακίδα “15 δευτερολέπτων”, με την οποία οι αναβάτες βρίσκονται κάτω από τις εντολές του αφέτη. Η πινακίδα “15 δευτερόλεπτα” θα εμφανιστεί για 15 πλήρη δευτερόλεπτα.

Στο τέλος των 15 δευτερολέπτων, θα εμφανιστεί μια πινακίδα “5 δευτερολέπτων” και η μπάρα εκκίνησης θα πέσει μεταξύ 5 και 10 δευτερολέπτων αφού εμφανιστεί το σύμβολο “5 δευτερόλεπτα”.

Ένα εντεταλμένο από τον Αλυτάρχη στέλεχος θα ελευθερώσει («ρίξει») τη μπάρα εκκίνησης.

Η περιοχή που βρίσκεται μπροστά από τη μπάρα εκκίνησης πρέπει να προετοιμάζεται κατά τέτοιο τρόπο συνεπή ώστε να παρέχει ίδιες συνθήκες σε όλους τους αναβάτες. Κανείς εκτός από τους βασικά στελέχη και τους δημοσιογράφους – φωτογράφους δεν θα επιτρέπεται να βρίσκεται σε αυτόν τον τομέα. Δεν επιτρέπεται η περιποίηση της περιοχής αυτής από τους αναβάτες.

Στο ενδεχόμενο που η εκκίνηση με τη χρήση της μπάρας εκκίνησης δεν είναι εφικτή, τότε:

Ο αφέτης, βρισκόμενος σε ορατό από όλους τους αγωνιζόμενους σημείο, στη μέση περίπου της ευθείας εκκίνησης, υψώνει την πράσινη σημαία για περίπου  10’’, κατευθύνεται προς την άκρη της διαδρομής κρατώντας την υψωμένη για περίπου 5’’  ακόμη και την κατεβάζει απότομα για να εκκινήσουν οι αναβάτες.

Να σημειώσουμε πως:

Οι αναβάτες αν το θελήσουν μπορούν αν εισέλθουν στη περιοχή της εκκίνησης με τους κινητήρες σε λειτουργία. Θα πρέπει όμως να τους σβήσουν παίρνοντας την θέση τους πίσω από τη μπάρα εκκίνησης έως να δοθεί σήμα με την ύψωση της πράσινης σημαίας.

Αν κάποιος αναβάτης αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να βάλει σε λειτουργία τη μοτοσυκλέτα του, δίνεται η ευχέρεια στα υπεύθυνα στελέχη να του επιτρέψουν να μη σβήσει τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας του.

(*) Η είσοδος στη μπάρα εκκίνησης από τη ζώνη αναμονής, επιτρέπεται μόνο στους αναβάτες με τις μοτοσυκλέτες τους. Είναι στην ευχέρεια του Αλυτάρχη να επιτρέψει την είσοδο και ενός μόνο μηχανικού, για κάθε αναβάτη, ο οποίος θα αποχωρήσει και θα επιστρέψει στη ζώνη αναμονής με το που θα υψωθεί η πράσινη σημαία και οι αναβάτες θα εκκινήσουν τους κινητήρες των μοτοσυκλετών τους.

05.4.12                Διάρκεια αγώνα

 

Σε όλες τις διοργανώσεις διεξάγονται 2 ξεχωριστοί αγώνες (σκέλη) για κάθε κατηγορία,  των οποίων η χρονική διάρκεια αναφέρεται στα άρθρα 05.1.5.1 και 05.1.5.2

05.4.13                Άκυρη εκκίνηση

 

Σε περίπτωση λανθασμένης εκκίνησης η εκκίνηση κηρύσσεται άκυρη και δίνεται εκ νέου εκκίνηση.

Μια κόκκινη σημαία θα υψώνεται στους αναβάτες, σήμα πως η εκκίνηση είναι άκυρη.

Οι αναβάτες πρέπει να επιστρέψουν στη ζώνη αναμονής και η επανεκκίνηση του αγώνα θα δοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, με τους ίδιους αναβάτες και με την ίδια προαναφερόμενη διαδικασία (άρθρο 05.4.11) .

Η αλλαγή μοτοσυκλέτας μετά από άκυρη εκκίνηση απαγορεύεται.

Ένας αναπληρωματικός αναβάτης στον οποίο δεν έχει επιτραπεί η συμμετοχή στην κανονική εκκίνηση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην επανεκκίνηση.

Ο Αλυτάρχης μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο Αγωνοδικών τον αποκλεισμό αναβάτη ή αναβατών ο/οι οποίος/οι ήταν υπαίτιος της εσφαλμένης εκκίνησης.

05.4.14                Διακοπή του αγώνα

 

Ο Αλυτάρχης του αγώνα έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση του, για λόγους ασφαλείας ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας να διακόψει πρόωρα τον αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί μια κόκκινη σημαία στους αναβάτες:

Αν με τη διακοπή του αγώνα

1)    Δεν έχουν συμπληρωθεί δύο γύροι, τότε:

 

Θα γίνει μια πλήρης επανεκκίνηση.

Οι αναβάτες επιστρέφουν στη ζώνη αναμονής.

Η αλλαγή μοτοσυκλέτας δεν επιτρέπεται.

Αναβάτης ο οποίος είναι υπαίτιος για την διακοπή του αγώνα μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αναπληρωματικών αναβατών.

2)    Έχουν συμπληρωθεί δύο γύροι αλλά δεν έχει συμπληρωθεί το 51% της διάρκειας του αγώνα (χωρίς τους πρόσθετους γύρους), τότε:

 

Οι αναβάτες επιστρέφουν στη ζώνη αναμονής.

Θα γίνει μια πλήρη επανεκκίνηση, όσο το δυνατόν συντομότερα και μέσα σε 30’ από τη ύψωση της κόκκινης σημαίας.

Η αλλαγή μοτοσυκλέτας επιτρέπεται, Η επιλογή μοτοσυκλέτας πρέπει να γίνει έως 10’ πριν την εκκίνηση και η μοτοσυκλέτα να βρίσκεται στη ζώνη αναμονής.

Αναπληρωματικοί αναβάτες (αν υπάρχουν) μπορούν να συμμετάσχουν αν η συμμετοχή κάποιου από τους αρχικά συμμετέχοντες αναβάτες είναι αδύνατη.

Αναβάτης ο οποίος είναι υπαίτιος για την διακοπή του αγώνα μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν.

3)    Έχει συμπληρωθεί το 51% της διάρκειας του αγώνα (στρογγυλοποιημένο και χωρίς τους πρόσθετους γύρους), τότε:

Ο αγώνας (σκέλος) θεωρείται ολοκληρωμένος και οι αναβάτες κατατάσσονται και βαθμολογούνται κανονικά.

Ισχύει η κατάταξη των αναβατών στον προηγούμενο της διακοπής γύρο.

Αναβάτης ο οποίος είναι υπαίτιος για την διακοπή του αγώνα μπορεί να αποκλειστεί από αυτόν.

05.4.15                Μέτρηση στάθμης θορύβου μετά από κάθε αγώνα.

 

Αμέσως μετά από κάθε αγώνα (σκέλος) κι εάν η Οργάνωση διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, μπορεί σε τρεις μοτοσυκλέτες οι οποίες ορίζονται με τυχαία επιλογή, είτε από το συμβούλιο των αγωνοδικών, είτε ύστερα από πρόταση του αλυτάρχη του αγώνα, να γίνει έλεγχος ως προς την στάθμη θορύβου που εκπέμπουν. Επιπλέον αριθμός μοτοσυκλετών μπορεί να ελεγχθεί. Ο αναβάτης του οποίου η μοτοσυκλέτα έχει στάθμη θορύβου περισσότερη από το αναφερόμενο στον Τεχνικό Κανονισμό όριο ( άρθρο 04.41.05), θα τιμωρείται με την απώλεια πέντε (5) θέσεων στον συγκεκριμένο αγώνα (σκέλος). O αναβάτης ο οποίος υπέστη την τιμωρία αυτή, έχει δικαίωμα να επισκευάσει  την μοτοσυκλέτα του πριν από τον επόμενο αγώνα, αν υπάρχει τέτοιος. Για τον λόγο αυτό ο τεχνικός έφορος και η συσκευή ηχομέτρησης (αν εφαρμόζεται η διαδικασία αυτή) πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων της συνάντησης.

05.4.16                Έλεγχος Καυσίμου.

 

Το καύσιμο που θα χρησιμοποιείται στις αγωνιστικές συναντήσεις του Motocross πρέπει να είναι αυτό του εμπορίου και για το οποίο υπάρχει δυνατότητα προμήθειάς του από όλους ανεξαιρέτως τους οδηγούς μιας αγωνιστικής συνάντησης. O έλεγχος καυσίμου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή που θα είναι εφικτή η εξαγωγή του καυσίμου από το ρεζερβουάρ μιας μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό. O αναβάτης του οποίου το καύσιμο δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς αποκλείεται από όλους τους αγώνες της ημέρας εκείνης και χάνει τους τυχόν βαθμούς και τα έπαθλα που τυχόν έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια των αγώνων της ημέρας εκείνης. Tο κόστος του ελέγχου θα βαρύνει τον αναβάτη που υπέπεσε στο παράπτωμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τιμωρηθεί επιπλέον από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

05.4.17                Τελικός Τεχνικός Έλεγχος.

 

Αμέσως μετά τον τελευταίο αγώνα της κάθε κατηγορίας, οι μοτοσυκλέτες των τριών πρώτων αναβατών καθώς και μια στην τύχη, παραμένουν στον χώρο του park ferme για 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του νικητή, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ενστάσεις άλλων οδηγών εναντίον των μοτοσυκλετών αυτών. Τυχόν ενστάσεις για θέματα τεχνικών κανονισμών σε μοτοσυκλέτες που αγωνίσθηκαν στον πρώτο αγώνα (σκέλος), εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Τεχνικό Κανονισμό.

05.4.18                Αλκοτέστ και έλεγχος αντιντόπινγκ.

 

Πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον ιατρικό κώδικα. Ένας αναβάτης του οποίου το τεστ είναι θετικό αποκλείεται από όλους τους αγώνες της ημέρας.

05.4.19                Αποτελέσματα – Διαδικασία.

 

Όλες οι επίσημοι γύροι των αναβατών επί της διαδρομής (βλ. Άρθρο 05.1.5.1 και 05.1.5.2 Μορφή των αγώνων) πρέπει να καταγράφονται, να είναι χρονομετρημένοι και τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε οθόνες και να ανακοινώνονται εγγράφως.

Το χρονικό όριο ορίζεται ως εξής::

 • 5 λεπτά μετά το πέρας των δοκιμαστικών ή των αγώνων κατάταξης.
 • 5 λεπτά μετά τον τερματισμό του νικητή του εν λόγω αγώνα.

Ο νικητής ενός αγώνα είναι ο αναβάτης που διασχίζει πρώτος τη γραμμή τερματισμού.

Οι αγώνες τερματίζονται επίσημα κατά την ολοκλήρωση του γύρου στο οποίο εμφανίζεται η καρό σημαία στο νικητή.

Οι αναβάτες που ακολουθούν τον νικητή στη συνέχεια θα σταματήσουν κατά τη διέλευση της γραμμής τερματισμού.

Ο χρόνος κατά τον οποίο μια μοτοσικλέτα τερματίζει, καταγράφεται τη στιγμή που το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας διασχίζει τη γραμμή τερματισμού.

Κατά τη διέλευση της γραμμής τερματισμού, ο αναβάτης πρέπει πάντα να είναι σε επαφή με τη μοτοσυκλέτα.

Για να θεωρηθεί ένας αναβάτης ότι τερμάτισε τον αγώνα, θα πρέπει να:

Α) Περάσει τη γραμμή τερματισμού μέσα σε 5 λεπτά από τον τερματισμό του νικητή. Β) Έχει καλύψει τα 3/4 (75%) του συνολικού αριθμού των γύρων που έκανε ο νικητής.

Γ) Για τις κατηγορίες ΜΧ65 και ΜΧ85, να έχει καλύψει τα 2/4 (50%) του συνολικού αριθμού των γύρων που έκανε ο νικητής.

Αν τα παραπάνω ποσοστά δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.

Όλοι οι αναβάτες που συμμετέχουν στον αγώνα κατάταξης και / ή στον Αγώνα θα ταξινομηθούν με τη σειρά του τερματισμού και τον αριθμό γύρων που ολοκληρώθηκαν. δηλαδή όλοι οι αναβάτες που τελειώνουν στον ίδιο γύρο με τον νικητή θα ταξινομηθούν με τη σειρά που διασχίζουν τη γραμμή τερματισμού, ακολουθούμενοι από αναβάτες με έναν γύρο λιγότερο, δύο γύρους και ούτω καθεξής.

Εάν ο τερματισμός του αγώνα δοθεί από λάθος του κριτή αργότερα από τον επίσημο χρόνο / απόσταση, η τελική κατάταξη καθορίζεται από την τρέχουσα σειρά κατά τον επίσημο χρόνο / απόσταση (κατάταξη στο χρόνο/γύρο που θα έπρεπε να σηκωθεί η καρό σημαία).

Κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, όπως εσφαλμένη εμφάνιση της καρό σημαίας πριν από τον επίσημο χρόνο / απόσταση, η τελική κατάταξη καθορίζεται από την τρέχουσα σειρά κατά τη στιγμή που εμφανίζεται η καρό σημαία.

Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Τα αποτελέσματα δεν οριστικοποιούνται αν δεν παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων.

Αν κατατεθεί ένσταση, τα αποτελέσματα δεν οριστικοποιούνται αν δεν ληφθεί απόφαση επ’ αυτής από το Συμβούλιο Αγωνοδικών.

Εάν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικά έως ότου ληφθεί τελική απόφαση από το αρμόδιο όργανο.

05.4.20                Αποτελέσματα – Βαθμολογία Αγώνα.

 

Οι αθλητές θα βαθμολογούνται σύμφωνα την θέση που τερμάτισαν σε κάθε αγώνα (σκέλος), βάσει του παρακάτω βαθμολογικού πίνακα:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1Η 25 11Η 10
2Η 22 12Η 9
3Η 20 13Η 8
4Η 18 14Η 7
5Η 16 15Η 6
6Η 15 16Η 5
7Η 14 17Η 4
8Η 13 18Η 3
9Η 12 19Η 2
10Η 11 20Η 1

05.4.21                Αποτελέσματα – Κατάταξη Αγώνα (συνολική).

 

Σε κάθε κατηγορία, ο νικητής του συνόλου της διοργάνωσης, είναι ο αναβάτης ό οποίος έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς αθροίζοντας τη βαθμολογία και των δύο αγώνων (σκελών). Δεύτερος είναι ο αναβάτης που έχει συγκεντρώσει τους αμέσως λιγότερους βαθμούς κ.ο.κ. και ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγώνων στους οποίους έχει τερματίσει.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αναβάτης με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου αγώνα (σκέλους).

Τα συνολικά αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν με τους αναβάτες που δεν έχουν σημειώσει κανένα βαθμό. Θα καταταγούν προσθέτοντας τις θέσεις του κάθε αγώνα. Από αυτούς τους αναβάτες, ο αναβάτης που έχει πετύχει την καλύτερη συνολικά κατάταξη θα τοποθετηθεί πρώτα πίσω από τους αναβάτες που σημείωσαν βαθμούς. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος μη βαθμολογημένος αναβάτης και ούτω καθεξής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγηθεί ο αναβάτης με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου αγώνα (σκέλους).

05.4.22                Γύρος θριάμβου.

 

Ο νικητής του Αγώνα θα αναμένεται να κάνει ένα γύρο θριάμβου αμέσως μετά τη διέλευση από τη γραμμή τερματισμού κι εφόσον οι συνθήκες και ο καιρός το επιτρέπουν.

05.4.23                Απονομές.

 

Στο τέλος της κάθε εκδήλωσης κι εκτός αν οι συνθήκες ή ο καιρός δεν το επιτρέπουν, πραγματοποιείται η τελετή της απονομής των επάθλων στους νικητές των κατηγοριών.

Βραβεύονται οι έξι πρώτοι αναβάτες των συνολικών αποτελεσμάτων από την κάθε κατηγορία.

Η παρουσία τους στην τελετή απονομών είναι υποχρεωτική. Αναβάτες οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να παραστούν στην απονομή των επάθλων του αγώνα, θα πρέπει να έχουν ενημερώσει και αιτιολογήσει επαρκώς στο Σ.Α. τον λόγο απουσίας τους. Παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα μπορεί να εκληφθεί σαν πειθαρχικό παράπτωμα και να τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα με πρόστιμο. Η συγκεκριμένη ποινή δεν αμφισβητείται, κοινοποιείται στον αθλητή μέσω του σωματείου του και δεν γίνεται δεκτή ένσταση πάνω σε αυτή. Εκτός αυτού, στους συγκεκριμένους κι άνευ αιτιολογίας απόντες αθλητές, δεν αποδίδονται και τα έπαθλα τα οποία θα τους απονέμονταν.

05.4.24                Αποτελέσματα – Τελική κατάταξη Θεσμού.

 

Νικητής του θεσμού ανακηρύσσεται ο αναβάτης ο οποίος έχει πετύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από όλες τις διοργανώσεις κι άσχετα με το σε πόσες από αυτές έχει λάβει μέρος. Δεύτερος κατατάσσεται ο αναβάτης με τους αμέσως λιγότερους βαθμούς, και ούτω καθεξής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο αναβάτης με τους καλύτερους τερματισμούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας προηγείται ο αναβάτης με το καλύτερο αποτέλεσμα στον τελευταίο αγώνα, στον προτελευταίο κ.ο.κ.

05.5                       Ενστάσεις – Εφέσεις – Ποινές

 

 

 

 • Ενστάσεις – Εφέσεις.

 

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον Δικαιοδοτικό Κανονισμό της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα.

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα

. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

 • για αντικανονική συμμετοχή αθλητή ή μοτοσυκλέτας, το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας των ελέγχων εξακρίβωσης.
 • κατά των αποτελεσμάτων, εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
 • για τεχνικούς λόγους, εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.
 • για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αμέσως μετά από την στιγμή που αυτός έγινε αντιληπτός.

Η ένσταση πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα, από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο όπως αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα. Το χρηματικό ποσό του παραβόλου κατατίθεται υπέρ της Ομοσπονδίας.

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται και να ανακοινώνονται το συντομότερο δυνατόν. Η απόφαση μπορεί να ανακοινώνεται κατ αρχάς προφορικά στα εμπλεκόμενα μέλη κι εφόσον αναρτηθεί (το συντομότερο δυνατό) στον πίνακα ανακοινώσεων, πρέπει να τους δίνεται αντίγραφο της απόφασης για την παραλαβή του οποίου θα υπογράφουν. Στην απόφαση θα πρέπει να αναγράφεται σε πιο άρθρο των κανονισμών έγινε παράβαση και βάση ποίου λήφθηκε η απόφαση, όπως και οι πιθανές καταθέσεις – μαρτυρίες στελεχών και εμπλεκομένων. (αναφορά γίνεται λεπτομερώς στα άρθρα 05.3.7.1 και 05.3.7.2)

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής έφεσης επί της απόφασης, για εκδίκαση από τα δευτεροβάθμια όργανα και μέσα σε 30 λεπτά από την ανακοίνωση της. Η έφεση πρέπει να παραδίδεται εγγράφως στην γραμματεία του αγώνα, από τον ίδιο τον αθλητή και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο κι όπως αναφέρεται στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα. Το χρηματικό ποσό του παραβόλου κατατίθεται υπέρ της Ομοσπονδίας. Εναλλακτικά ο αθλητής μπορεί να υποβάλλει στη γραμματεία του αγώνα, πρόθεση έφεσης κι εντός 5 ημερών να καταθέσει την ένσταση του στη Γραμματεία της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., η οποία έφεση θα συνοδεύεται κι από το αντίστοιχο παράβολο.

Ένσταση σε αποφάσεις που παίρνονται για παραβάσεις στις οποίες ο Γ.Κ. αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά και η ποινή είναι συγκεκριμένη, μπορεί να γίνει μεν αποδεκτή, αλλά το Συμβούλιο Αγωνοδικών αποφασίζει για το αν συντρέχουν λόγοι εκδίκασης ή απόρριψης και πράττει αναλόγως.

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών έχει τη δυνατότητα/δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να καλεί όλα τα σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης εμπλεκόμενα μέλη αλλά και στελέχη του αγώνα, για να καταθέσουν σχετικά με αυτήν. Επιπροσθέτως, είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του κάθε αθλητή, o οποίος κατηγορείται για οποιοδήποτε αδίκημα και του οποίου τα συμφέροντα θίγονται, να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Αγωνοδικών είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου (αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η παρουσία του) και να καταθέσει, με σκοπό την υπεράσπισή του.

05.5.02                Ποινές

 

Κάθε παράβαση αυτού του κανονισμού και των παραρτημάτων του, ή και κάθε Συμπληρωματικού Κανονισμού, που γίνεται από έναν Οργανωτή, ή Στέλεχος, ή Αθλητή, ή Συνοδό, ή άλλο πρόσωπο, μπορεί να επιφέρει ποινή ή πρόστιμο. Οι ποινές και τα πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν από το Συμβούλιο Αγωνοδικών ή από τα δευτεροβάθμια δικαιοδοτικά όργανα. Η απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών γίνεται αμέσως δεσμευτική παρά το δικαίωμα έφεσης, εφόσον αυτή αφορά παράβαση αυτού του κανονισμού και των παραρτημάτων του, ή και κάθε Συμπληρωματικού Κανονισμού, ή θέματα ασφαλείας ή αντικανονικότητα συμμετοχής αγωνιζομένου στον αγώνα, ή όταν, κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα, διαπραχθεί μια περαιτέρω παραβίαση που να δικαιολογεί την τιμωρία ή έκπτωση του ίδιου αγωνιζόμενου. Η απόφαση του Σ.Α. πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη ή μη ύπαρξη των ανωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων οι οποίες δικαιολογούν ότι η απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή παρά την έφεση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την έφεση δεν επιτρέπει στον αγωνιζόμενο να μπορεί να συμμετάσχει στην απονομή, ούτε μπορεί να εμφανίζεται στα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα σε θέση διαφορετική από αυτή στην οποία συνυπολογίζεται η ποινή. Τα δικαιώματα του αγωνιζόμενου θα αποκατασταθούν, αν κερδίσει την έφεση ενώπιον των δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων.

Οι ποινές όπως καθορίζονται και αναφέρονται ρητά σε παραπάνω άρθρα του παρόντος Γενικού Κανονισμού ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ και ΔΕΝ ΕΦΕΣΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.

Οι υπόλοιπες ποινές που επιβάλλονται σε κάθε αθλητή, στέλεχος, ή μηχανικό/συνοδό (η ποινή βαρύνει τον αθλητή) ανάλογα με τη σπουδαιότητα του παραπτώματος, διαβαθμίζονται κατά σειρά σπουδαιότητας όπως παρακάτω:

α) Επίπληξη β) Πρόστιμο

γ) Ποινή χρόνου

δ) Απώλεια θέσεων

ε) Αποκλεισμός από δοκιμές ή αγώνα (σκέλος) στ) Αποκλεισμός από το σύνολο της διοργάνωσης ζ) Αργία

Οι ποινές μπορούν να επιβληθούν είτε μεμονωμένα είτε με συνδυασμό αυτών. Ειδικά σε περίπτωση αντιαθλητικής συμπεριφοράς και ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης μπορούν να επιβληθούν οι ποινές ε, στ και επιφέρει και την πιθανή παραπομπή του αθλητή στα Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτικά Όργανα. Οι κυρώσεις εκτός από τους αθλητές,

μπορούν να επιβληθούν και στους συνοδούς τους (αυτή η περίπτωση βαρύνει τον αθλητή), όπως και σε στελέχη για τη μη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αν επιβληθεί απώλεια συγκεκριμένων θέσεων (π.χ. παραβίαση κινούμενης κίτρινης σημαίας) και οι συμμετοχές είναι λιγότερες από τις θέσεις που επιβάλει η ποινή, τότε ο  αγωνιζόμενος παίρνει τους βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση που θα κατέληγε μετά την ποινή και με το ανάλογο πλήθος συμμετοχών (π.χ. τερματίζει στην 5η θέση με 12 συμμετοχές στο σκέλος. Βαθμολογείται με τους βαθμούς της 15ης θέσης και όχι της 12ης. Στην περίπτωση που μετά την εφαρμογή της ποινής καταταχθεί μετά την 20άδα, δεν βαθμολογείται καθόλου). Στη περίπτωση επιβολής προστίμου, ο τιμωρημένος οφείλει να το καταθέσει στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας, εντός 48 ωρών. Τα έσοδα από τα πρόστιμα χρησιμοποιούνται για την προβολή και οργάνωση του πρωταθλήματος. Κάθε καθυστέρηση καταβολής του, επιφέρει αργία για όσο χρονικό διάστημα παραμένει απλήρωτο.

Ο αθλητής έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις όποιες αποφάσεις του Συμβουλίου Αγωνοδικών καταθέτοντας την αντίστοιχη έφεση όπως αυτό ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Δικαιοδοτικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας και του Ειδικού Κανονισμού του κάθε αγώνα. Έφεση σε ποινές που επιβάλλονται για θέματα ή παραβάσεις στα οποία ο Γενικός Κανονισμός αναφέρεται ρητά, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται.

Το Συμβούλιο Αγωνοδικών έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει όλες τις παραπάνω ποινές εκτός από αυτή της Αργίας. Η ποινή της Αργίας, μπορεί να επιβληθεί μόνο από τα Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτικά Όργανα

Σε ποινές για παραβάσεις στις οποίες ο παρών κανονισμός αναφέρεται ρητά και προτείνει συγκεκριμένα, δίνεται η ευχέρεια στο Συμβούλιο Αγωνοδικών κατά την κρίση του και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, να επιβάλει επιπλέον ποινές ή μεγαλύτερες ή και συνδυασμό αυτών.

05.6                       Συμπληρωματικοί κανονισμοί

 

 

 

 • Καθαρισμός Μοτοσυκλετών

 

Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός – πλύσιμο της μοτοσυκλέτας σε χώρο άλλον από αυτόν  που έχει ορίσει ο Οργανωτής για τον συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. πλυντήρια μοτοσυκλετών). Παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα επιφέρει ποινή προστίμου το οποίο βαρύνει τον αθλητή.

05.6.02                Τάπητας Προστασίας Περιβάλλοντος

 

Η χρήση ενός τάπητα περιβάλλοντος ή άλλου κατάλληλου εξοπλισμού είναι υποχρεωτική στα σημεία που γίνεται η συντήρηση και ο ανεφοδιασμός των μοτοσυκλετών στον χώρο των paddock. Το ελάχιστο μέγεθος του τάπητα θα πρέπει να είναι ίσο με το μεταξόνιο της μοτοσυκλέτας και το πλάτος του τιμονιού. Ο τάπητας αυτός, θα πρέπει να αποτελείται από μια αδιάβροχη σόλα κι ένα απορροφητικό ύφασμα.

Παράβαση του συγκεκριμένου κανόνα επιφέρει ποινή προστίμου, το οποίο βαρύνει τον αθλητή.

Related Posts