Ελευθέρα θα κυκλοφορούν τα ιστορικά οχήματα μετά το 1970 με νέα Υπουργική απόφαση

Μετά από την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την έκδοση νέας ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση), η οποία απαγόρευε την κίνηση όλων των Ιστορικών Οχημάτων μετά το 1970, μέχρι να ελεγχθούν από ειδική επιτροπή!, άρχετε μια νέα απόφαση του νέου Υπουργού και αναστέλλει την προηγούμενη απόφαση, μέχρι 31/12/2019!

Έτσι μετά από σημερινή απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ελεύθερα θα κυκλοφορούν τα ιστορικά οχήματα που είναι μετά το 1970.

132158-IMG_2989

Δείτε την υπουργική απόφαση:

Σχετικά Άρθρα