Διευκρινίσεις για την ιατρική βεβαίωση αθλητών, από την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ

Αθήνα, 19-05-2020 – Διευκρινίσεις για την ιατρική βεβαίωση αθλητών, αθλητριών και αθλουμένων από την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την ιατρική βεβαίωση που πρέπει να προσκομίσουν αθλητές, αθλήτριες και αθλούμενοι, για την επανέναρξη των προπονήσεών τους,  η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ διευκρινίζει τα εξής:
•             Ουδέποτε καθόρισε το μοριακό τεστ PCR ως προαπαιτούμενο για την επιστροφή αθλητών, αθλητριών και αθλουμένων στην αθλητική δραστηριότητα, όπως άλλωστε φαίνεται ξεκάθαρα και στις οδηγίες της που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.
•             Το έντυπο της αρχικής ιατρικής βεβαίωσης τροποποιήθηκε έτσι ώστε να μην υπάρχει παρερμηνεία περί ανάγκης διενέργειας μοριακού τεστ PCR προκειμένου να υπογραφεί η βεβαίωση από τον ιατρό. Στο νέο έντυπο αναφέρονται αναλυτικά πλέον τα συμπτώματα που συνδέονται με τη λοίμωξη COVID-19.
•             Παραμένει το γεγονός ότι αν ο ιατρός, από την κλινική εξέταση και μετά τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού, θεωρήσει ότι χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις, παραπέμπει αναλόγως τον εξεταζόμενο.

Για την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
Γιώργος Μαυρωτάς

Διευκρινιστικές ΟδηγίεςΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ

Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό
για αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των
προπονήσεωνσεοργανωμένεςδημόσιεςκαιιδιωτικέςαθλητικές εγκαταστάσεις.

Εκ μέρους των μελών της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού για
αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων
σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, διευκρινίζονται τα
κάτωθι:
1. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού για αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό
προσωπικό συμπληρώνεται από τους ιδίους με τη βοήθεια του ιατρού της ομοσπονδίας ή
του σωματείου ή άλλου ιατρού με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδίατρου, παθολόγου,
καρδιολόγου, πνευμονολόγου και συναφών παθολογικών ειδικοτήτων.
2. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού και φυλάσσεται
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
3. Ο ιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του εντύπου του ιατρικού
ιστορικού και εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το
έντυπο της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει
προπονήσεις.
4. Στην επανέναρξη των προπονήσεων και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση,
οι αθλητές/αθλήτριες προσκομίζουν τη σχετική ιατρική βεβαίωση.
5. Όσον αφορά τους/ τις αθλούμενους/ες καθώς και το τεχνικό προσωπικό που κάνει
χρήση των οργανωμένων δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και δεν
εμπίπτουν στην κατηγορία των αθλητών/τριών με δελτίο αθλητικής ιδιότητας,
ακολουθείται η ίδια διαδικασία, συμπληρώνοντας, ωστόσο, το έντυπο ιατρικού ιστορικού
για τεχνικό προσωπικό και αθλούμενους/ες.
Διευκρινίζεται ότι η σχετική ιατρική βεβαίωση εκδίδεται και προσκομίζεται για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στον αθλητισμό και την επανεκκίνηση της
αθλητικής δραστηριότητας σε ασφαλείς συνθήκες.
Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα
«Έντυπα/ φόρμες προς συμπλήρωση https://gga.gov.gr/component/content/article/278-
covid/2981-covid19-sports
Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του φορέα σας τα σχετικά έντυπα
προκειμένου να είναι διαθέσιμα από ιατρούς και ενδιαφερόμενους/ες.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Related Posts