Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής της ΑΜΟΤΟΕ για τον Ανδρέα Ανδρέου

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2020

 Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) αποτελούμενη από τους δικηγόρους Αθήνας, Θοδωρή Ραχιώτη ως Πρόεδρο και Γιάννη Τσακανίκα και Κατερίνα Δάφνη ως Μέλη, συνήλθε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα για τη συζήτηση της υπόθεσης του αθλητή κ. Ανδρέα Ανδρέου, ο οποίος παραπέμφθηκε στην Επιτροπή με την από 9 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Η εξεταζόμενη υπόθεση έχει ως αφετηρία τις από 6/9/2020 αναφορές των Μάριου Κανάκη και Στάθη Κοσμίδη, αλλά και την από 10/9/2020 αναφορά του Τάσου Κανάκη προς την Π.Ε. για την τεκμηρίωση των οποίων προωθήθηκε προς την ΠΕ από τη ΓΓ της Ομοσπονδίας, βιντεοληπτικό υλικό προερχόμενο από το Σόλωνα Κοντό, η γνησιότητα του οποίου δεν αμφισβητήθηκε από την πλευρά του ελεγχόμενου αθλητή.

Με τις ανωτέρω αναφορές αποδίδεται  στον Ανδρέα Ανδρέου ότι κατά τη διάρκεια του 1ου Σκέλους του αγώνα της κατηγορίας ΜΧ2 του 5ου αγώνα του ΠΠΜΧ 2020 ο οποίος διεξήχθη στις 6/9/2020 στην Αρχαία Ολυμπία, και ενώ αυτός εκινείτο στο μέσον περίπου του πλάτους της πίστας, σε δεξιά στροφή της διαδρομής, με ελαφρά προπορευόμενο τον αθλητή της ίδιας κατηγορίας Μάριο Κανάκη (#49) ο οποίος εκινείτο στο αριστερό (εξωτερικό) μέρος της διαδρομής κοντά στο μπερμ, ο ελεγχόμενος αθλητής (#101) άλλαξε τη γραμμή πορείας του προς τα αριστερά και έπεσε εσκεμμένα με το σώμα και τη μοτοσυκλέτα του πάνω στον  Μάριο Κανάκη, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, έπεσε και τραυματίστηκε (κάταγμα κλείδας και δαχτύλου χεριού)

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, αν αποδειχθούν αληθείς, εμπίπτουν στο άρ. 41 του ν. 2725/1999 σύμφωνα με το οποίο «1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα … πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος. 2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους.»

Εξάλλου, με την ίδια ως άνω απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας ζητήθηκε από την Πειθαρχική επιτροπή να διερευνηθούν και οι τυχόν πειθαρχικές ευθύνες του ελεγχόμενου αθλητή και για τις πράξεις που φέρεται να έχει τελέσει το μέλος της ομάδας του (πατέρας του) Νίκος Ανδρέου κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη με αριθμό 2 απόφαση του Συμβουλίου Αγωνοδικών, αλλά και κατά την από 6/92020 αναφορά του αθλητή Ανέστη Ράδου (#97) αποδίδεται στο Νικόλαο Ανδρέου ότι κατά τη διάρκεια του 2ου σκέλους του αγώνα της κατηγορίας ΜΧ2, αυτός φωνασκούσε και έβριζε τον αθλητή Ανέστη Ράδο με τις φράσεις «θα τον ….. τον κοντό», «βγες έξω να σε ….» και «θα σου …. το σπίτι» και μετά το τέλος του σκέλους διαπληκτίσθηκε και εξύβρισε τον ως άνω αθλητή και τους συνοδούς του.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, αν αποδειχθούν αληθείς, εμπίπτουν στο άρ. 41 του ν. 2725/1999 σύμφωνα με το οποίο «1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα … πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος. 2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους.» σε συνδυασμό με το αρ. 4.23 (ζ) του Γεν. Κανονισμού Αγώνων MΧ «κυρώσεις εκτός από τους αθλητές μπορούν να επιβληθούν και στους συνοδούς τους (αυτή η περίπτωση βαρύνει τον αθλητή) όπως και σε στελέχη για τη μη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Για την απόκρουση της πρώτης κατηγορίας που αφορά τον Ανδρέα Ανδρέου,  ο ελεγχόμενος αθλητής – μέσω του πατέρα του, Νίκου Ανδρέου ο οποίος τον εκπροσωπεί λόγω ανηλικότητας – απέστειλε στην Επιτροπή το από 11/9/2020 απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνείται τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι στη συγκεκριμένη δεξιά στροφή εκινείτο περίπου 20 εκατοστά δεξιότερα από την πορεία του Μάριου Κανάκη (ο οποίος είχε καταλάβει την εξωτερική κοντά στο μπερμ) και κατά την έξοδο από τη στροφή τα σώματα των δύο αθλητών ήρθαν σε επαφή, επειδή ο Κανάκης έκλινε λίγο προς τα δεξιά.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, εξετάστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ο καταγέλλων, Μάριος Κανάκης, ο οποίος λόγω ανηλικότητας εκπροσωπήθηκε από τον πατέρα του, Τάσο Κανάκη, όπως επίσης και ο ελεγχόμενος αθλητής, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, εκπροσωπούμενος από τον πατέρα του και συνοδευόμενος από πρόσωπο της επιλογής του και συγκεκριμένα τον Ανδρέα Κοσκινά. Μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία έλαβαν το λόγο όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι, προβλήθηκε το σχετικό βίντεο στην αρχική του μορφή και σε μορφή μεγέθυνσης και slow motion που έγινε με επιμέλεια της Επιτροπής, και εξετάστηκαν φωτογραφίες τις οποίες προσκόμισε η πλευρά του ελεγχόμενου αθλητή.

Από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή κατέληξε στην εξής κρίση :

Κατά τον ανωτέρω τόπο και χρόνο  οι δύο αθλητές είχαν παράλληλη πορεία, με τη μοτοσυκλέτα του Ανδρέα Ανδρέου να βρίσκεται λίγα εκατοστά δεξιότερα από αυτή του Μάριου Κανάκη, σε δεξιά στροφή. Από την εξέταση του σχετικού βίντεο κατ’ αρχήν προκύπτει ότι κατά την προσέγγιση των δύο αθλητών (ο Α. Ανδρέου κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα) ο τελευταίος φαίνεται να απλώνει το αριστερό του χέρι προς τον προπορευόμενο  συναθλητή του, ο οποίος εν συνεχεία χάνει τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και εκτρέπεται προς τα αριστερά, προς την κατεύθυνση δηλαδή που θα εκτρέπετο αν είχε δεχθεί ώθηση. Για το λόγο αυτό έγιναν επανειλημμένες ερωτήσεις προς τον ελεγχόμενο αθλητή για σχετική αιτιολόγηση και αυτός αρνήθηκε ότι άπλωσε το αριστερό χέρι του προς το συναθλητή του, ισχυριζόμενος ότι η σχετική εντύπωση δημιουργείται από το γεγονός ότι είχε υιοθετήσει την ενδεδειγμένη για αγώνες μότοκρος στάση οδήγησης, δηλαδή με το σώμα γερμένο προς τα εμπρός και τους αγώνες λυγισμένους, εξήγηση η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, ελάχιστα αιτιολογεί όσα απεικονίζονται στο βίντεο (το οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι είναι σχετικά χαμηλής ανάλυσης, από κινητό τηλέφωνο και δεν προσφέρεται για αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα)

Σε κάθε περίπτωση τα προαναφερθέντα αξιολογούνται από την Επιτροπή μόνο ως ισχυρή ένδειξη, αφού στην κατάθεσή του ο καταγγέλλων αθλητής, Μάριος Κανάκης αναφέρει ότι ένιωσε να εξωθείται από ολόκληρη τη μοτοσυκλέτα του Ανδρέα Ανδρέου, χωρίς να καταθέτει με βεβαιότητα ότι αντιλήφθηκε την εξώθησή του με το χέρι του συναθλητή του.

Εν συνεχεία, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις για την ενδεδειγμένη αγωνιστική γραμμή που κατά τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων θα επεδίωκαν οι μοτοσυκλέτες, εν όψει της επόμενης δεξιάς στροφής που συνδυαζόταν με άλμα, ο ελεγχόμενος αθλητής ισχυρίστηκε ότι η φυσιολογική πορεία και των δύο αθλητών θα ήταν προς τα δεξιά. Όμως το γεγονός ότι αυτός είχα καταλάβει το κέντρο περίπου της διαδρομής και προσπερνούσε τον Μ. Κανάκη, έστω και με ελάχιστα μεγαλύτερη ταχύτητα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε, ήδη από το κέντρο της στροφής να διατηρήσει την θέση και την κατεύθυνσή του με σκοπό να κινηθεί βαθμιαία προς τα δεξιά, κίνηση η οποία θα απέτρεπε κάθε επαφή με το συναθλητή του. Παρά τα ανωτέρω, η μοτοσυκλέτα του Ανδρέα Ανδρέου εμφανίζεται να κινείται αδικαιολόγητα κοντά σε αυτή του Μ. Κανάκη, δηλαδή  ουσιαστικά έξω από την (κατά τα λεγόμενα του ίδιου) ενδεδειγμένη γραμμή, γεγονός το οποίο αποτελεί απόδειξη ότι κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκοντας με αντιαθλητικό και επικίνδυνο τρόπο εσκεμμένη επαφή με το συναθλητή του, αποσκοπώντας να τον θέσει εκτός πορείας.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω καταφανής κατά την κρίση της Επιτροπής πρόθεση του ελεγχόμενου αθλητή, δε μετριάζεται ούτε αποδυναμώνεται από το γεγονός ότι για την αντιαθλητική αυτή κίνησή του δεν είχε γενικότερο βαθμολογικό ενδιαφέρον ούτε συναγωνίζονταν για συγκεκριμένη θέση εντός του σκέλους, αφού για τη διαπίστωση εσκεμμένης αντιαθλητικής συμπεριφοράς δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη εμφανούς κινήτρου του υπαίτιου.

Υπό τις ανωτέρω παραδοχές προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος αθλητής ενήργησε αντιαθλητικά, παρέβη τις διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/1999 που προαναφέρθηκαν και πρέπει να τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή,  όπως εκτίθεται στο διατακτικό.

Στο σημείο αυτό γίνεται ειδική μνεία ότι, παρά τη φύση και τη σοβαρότητα του παραπτώματος και τα αποτελέσματα που επέφερε (κατάγματα στην κλείδα και το δάχτυλο του παθόντος) το Συμβούλιο Αγωνοδικών δεν προέβη, όπως όφειλε, στην επιβολή αγωνιστικής ποινής στον υπαίτιο και την εν συνεχεία παραπομπή του στην Πειθαρχική Επιτροπή, επιδεικνύοντας έτσι σοβαρή ολιγωρία στην άσκηση των καθηκόντων του.

Εξάλλου, για τις εξυβριστικές και απειλητικές φράσεις που αποδίδονται στον πατέρα του ελεγχόμενου αθλητή, Νίκο Ανδρέου, ο τελευταίος παραδέχθηκε ότι όντως τις απηύθυνε στον αθλητή Ανέστη Ράδο, αιτιολογώντας την πράξη του ως προϊόν δικαιολογημένης αγανάκτησης που είχε προκληθεί από αγωνιστικά παραπτώματα του άλλου αθλητή και από προσβλητικές χειρονομίες του.

Επειδή, ακόμη και αν οι ανωτέρω ισχυρισμοί θεωρηθούν αληθείς, δεν δικαιολογούν την μη αθλοπρεπή και ιδιαίτερα ανάρμοστη συμπεριφορά του εν λόγω συνοδού, ο οποίος λόγω της ηλικίας του και της εμπειρίας του με το συχνά τεταμένο κλίμα των αγώνων, όφειλε να επιδείξει τη σύνεση και την ψυχραιμία που αναμένεται από συνοδούς νεαρών αθλητών.  Προκύπτει έτσι ότι, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Motocross της ΑΜΟΤΟΕ, πρέπει να επιβληθεί στον αθλητή Ανδρέα Ανδρέου η ποινή που περιγράφεται στο διατακτικό, λόγω ανάρμοστης και προσβλητικής συμπεριφοράς του συνοδού του, η οποία συνιστά παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 41 παρ. 1 και 2 και 41ΣΤ περίπτ. (β) του ν. 2725/1999 και μπορούσε να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης και να πυροδοτήσει ένταση μεταξύ των φιλάθλων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ

Τιμωρεί τον αθλητή Ανδρέα Ανδρέου :

(α) με την ποινή του αρ. 26 παρ. 2 του Καταστατικού της ΑΜΟΤΟΕ, δηλαδή με προσωρινό αποκλεισμό από τέσσερις (4) αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motocross  της ΑΜΟΤΟΕ για την πρώτη πράξη την οποία τέλεσε σε βάρος του συναθλητή του Μάριου Κανάκη.

(β) με την ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από δύο (2) αγώνες του ΠΠΜΧ για τη δεύτερη πράξη την οποία τέλεσε ο συνοδός του, Νικόλαος Ανδρέου, σε βάρος του αθλητή Ανέστη Ράδου.

Επιβάλλει σε βάρος του κατά συγχώνευση των επιμέρους ποινών, συνολική ποινή αποτελούμενη από την πρώτη, προσαυξημένη από το ήμισυ της δεύτερης, δηλαδή συνολική ποινή αποκλεισμού από 5 αγώνες του ΠΠΜΧ της ΑΜΟΤΟΕ.

(γ) Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα δε θα επιβληθεί στον αθλητή άλλη πειθαρχική ποινή από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΑΜΟΤΟΕ για οποιοδήποτε παράπτωμα. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου της αναστολής του επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, η αναστολή θα αρθεί και ο αθλητής θα υποστεί και τις δύο ποινές.

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία της ΑΜΟΤΟΕ προκειμένου να εφαρμοστεί το άρ. 20 παρ. 2 του Καταστατικού περί έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Για την Πειθαρχική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Θοδωρής Ραχιώτης

Κατερίνα Δάφνη

Γιάννης Τσακανίκας.

Related Posts