Ανάκληση SUZUKI DL650, GSX-S750 και GSX-R1000 για αντικατάσταση «O Ring» της αντλίας καυσίμου

Η   Γενική   Γραµµατεία   Βιοµηχανίας   ανακοινώνει   ότι   η   εταιρεία   ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.Ε.Β.E.  εκτελεί  πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών  SUZUKI τύπων DL650, GSX-S750 και  GSX-R1000.

Η ανάκληση αφορά σε 400 µοτοσικλέτες, µοντέλα ετών 2017-2018 (L7-L8), µε εύρος πλαισίων:

DL650:  Από JS1C733AZH0100851 έως JS1C733AZJ0103051

GSX-S 750:  Από JS1C533AZH2102164 έως JS1C533AZH2105558

GSX-R  1000:  Από JS1DM11AZH2100177 έως JS1DM11GZJ2101317

Εξαιτίας ακατάλληλου σχεδιασµού στεγάνωσης για την τοποθέτηση της αντλίας βενζίνη στο δοχείο καυσίµου, ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης «O Ring» µπορεί να συστραφεί κατά την τοποθέτηση. Υπό αυτές τις συνθήκες αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη απόδοση στεγάνωσης, καθώς η εσωτερική πίεση καυσίµου αυξάνεται, µε αποτέλεσµα στην χειρότερη περίπτωση να διαρρεύσει καύσιµο.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω µοτοσικλετών, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών µοτοσικλετών SUZUKI σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση του ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης «O Ring» της αντλίας καυσίµου, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την 24ωρη γραµµή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.Ε.Β.E. στο τηλέφωνο 210 9988168.

Σχετικά Άρθρα