Αγώνας SUPERMOTΟ – Κυριακή 14 Απριλίου 2019 – Πίστα Sparta Racing Cirquit Motul

Ο Αθλητικός Μοτοσικλετιστικός Όμιλος Σπάρτης, οργανώνει αγώνα SUPERMOTΟ που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στην πίστα SpartaRacingCirquitMotul.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Έναρξη εγγραφών:Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 12Απριλίου 2019 ώρα24:00.

Εκπρόθεσμες Συμμετοχές: Σάββατο 13 Απριλίου 2019 ώρα 24:00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

 

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 14 Απριλίου 2019 ώρα 08:00-9:00.

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Κυριακή 14 Απριλίου 2019 ώρα09:30.

Ενημέρωση αναβατών:Κυριακή 14 Απριλίου 2019 ώρα10:00.

Έναρξη χρονομετρημένων δοκιμών 1: Κυριακή 14 Απριλίου 2019ώρα10:15.

Έναρξη χρονομετρημενων δοκιμών 2: Κυριακή 14 Απριλίου 2019 ώρα 10:45.

Έναρξη αγώνα (1ο Σκέλος): Κυριακή 14 Απριλίου2019 ώρα12:00.

Έναρξη αγώνα (2ο Σκέλος): Κυριακή 14 Απριλίου 2019 ώρα 13:30.

Απονομές: Κυριακή 14 Απριλίου 2019. Μετά τη λήξη όλων των αγώνων

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : Αθλητικός Μοτοσικλετιστικός Όμιλος Σπάρτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : Βούλγαρης Ιωάννης

Μέλη : Στελλάκου Παναγιώτα, Νικιτέας Βαγγέλης

 

ΣΤΕΛΕΧΗ:

Πρόεδρος αγων/κών: Αναμουρλίδης Γιώργος

Αγωνοδίκες: Λυκούσης Θανάσης, Παστιλίβας Παναγιώτης

Αλυτάρχης: Θ.Α

Γραμματέας: Στελλάκου Μαριάννα

Τεχνικός έφορος: Σαχάμης Νίκος

Pit marshal: ΠρίμπαςΜένιος

Αποτελέσματα: IRON TEAM / sportstiming.gr

Ιατρός Αγώνα: Intersalonika

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

Ο Αθλητικός Μοτοσικλετιστικός Όμιλος Σπάρτης μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ οργανώνει αγώνα SUPERMOTΟ που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στην πίστα SpartaRacingCirquitMotul.

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

 

– τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

 

– τον γενικό και τεχνικό κανονισμό αγώνων SUPERMOTO

 

– τον παρόντα ειδικό κανονισμό

 

– τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστή ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ & ΧΩΜΑΤΙΝΗ διαδρομή (η χωμάτινη διαδρομή θα δωθεί αναλόγως των συνθηκών της ημέρας και θα αποφασιστεί από τον αλυτάρχη), και για κάθε κατηγορία χωριστά.

 

Για κάθε κατηγορία ανακηρύσσονται χωριστά νικητές.

Κάθε κατηγορία θα αγωνιστεί σε 2 σκέλη.

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Οι μοτοσικλέτες που θα γίνουν δεκτές στους αγώνες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

 

1.         RACING Μοτοσυκλέτες σόλο από 125 κ.εκ. και έως 501 κ.εκ. δίχρονες , από 250 κ.εκ. και έως 700 κ.εκ. τετράχρονες. Οι ζάντες είναι υποχρεωτικά 17’’και 16.5-16.Η κατηγορία έχει χρώμα φόντου κόκκινο και λευκά γράμματα.

 

2.         ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αναβάτες που απέκτησαν αθλητικό δελτίο Α.ΜΟΤ.Ο.Ε για πρώτη φορά από το 2018 και μετά. Μοτοσικλέτες σόλο από 125 κ.εκ. και έως 501 κ.εκ. δίχρονες , από 250 κ.εκ. και έως 700 κ.εκ. τετράχρονες. Οι ζάντες είναι υποχρεωτικά 17’’ και 16.5-16.Η κατηγορία έχει χρώμα φόντου λευκό και μαύρα γράμματα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2019

 

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 100ευρώ για τις κατηγορίες RACING& ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

 

Δεν γίνεται δεκτή συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 μόνο αν συντρέχει σοβαρός και αιτιολογημένος λόγος. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 5       ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα SPARTARACINGCIRCUIT η οποία έχει μήκος 1280μ, ελάχιστο πλάτος 9.5μ, είναι κυκλική με 10 δεξιές 5 αριστερές στροφές.

 

ΑΡΘΡΟ 6       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Οι αναβάτες που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να φορούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, δερμάτινη φόρμα ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, κράνος, μπότες και γάντια για χρήση σε αγώνες MOTOCROSS ή ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 7       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 8       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Στην κατηγορία ΝΕΩΝ, οι 3 πρώτοι θα λάβουν κύπελλοκαι οι 3 επόμενοι μετάλλιο.

Στην κατηγορία RACING, οι 3 πρώτοι θα λάβουν κύπελλο και οι 3 επόμενοι μετάλλιο.

Οι αγωνιζόμενοι στις κατηγορίες racing και νέων θα βαθμολογηθούν ως εξής:

1ος 25 βαθμοί

2ος 20 βαθμοί

3ος 16 βαθμοί

4ος 13 βαθμοί

5ος 11 βαθμοί

6ος 10 βαθμοί

7ος 9 βαθμοί

8ος 8 βαθμοί

9ος 7 βαθμοί

10ος 6 βαθμοί

11ος 5 βαθμοί

12ος 4 βαθμοί

13ος 3 βαθμοί

14ος 2 βαθμοί

15ος 1 βαθμός

 

ΑΡΘΡΟ 9       ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

 

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

Σχετικά Άρθρα