7ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018 – 17/6 Αρχαία Ολυμπία

Το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Μοτοσυκλέτας Ολυμπίας (Α.Ο.Λ.Μ.Ο.) διοργανώνει τον 7ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018, που θα διεξαχθεί στις16 & 17 Ιουνίου 2018., στην πίστα motocross Δ.Δ. Πλατάνου Αρχαίας Ολυμπίας.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Μοτοσυκλέτας Ολυμπίας (Α.Ο.Λ.Μ.Ο.) μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 7ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις16 & 17 Ιουνίου 2018., στην πίστα motocross Δ.Δ. Πλατάνου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Σπυρόπουλος Βασίλειος

Μέλη: Μπιρίτης Ανδρέας, Αρβανιτόπουλος Βασίλειος .

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Λαφογιάννης Νικόλαος

Αγωνοδίκες: Τσονόπουλος Χαράλαμπος, Θ.Α.

Αλυτάρχης: Φραγκούλης Κωνσταντίνος

Τεχνικός Έφορος: Κοντοβουνήσιος Λάμπης

Γραμματεία: Αγγελική Φραγκούλη, Αντωνία Φραγκούλη

Έκδοση Αποτελεσμάτων: ΙRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr & Σπήλιος Αναστάσιος (τηλ. 6977503496 μόνο για έκτατη ανάγκη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 στις 24:00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στις 24:00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 από 08:00 έως 11:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο …16 Ιουνίου 2018 από 08:00 έως 11:15

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 στις10:45 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 11:15 & Κυριακή 08:50

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 13:15

Έναρξη αγώνων Κυριακής: 11:10

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή ώρα 17:00

Απονομή επάθλων: Κυριακή ώρα 17:30

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 85 € για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD-QUAD B και στα 20€ για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας (e-qmotoe.gr). Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018. ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ : Αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2 .

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – μαύροι αριθμοί.

QUAD : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ. Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

QUAD Β: Αθλητές 16 ετών και άνω Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ. Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία QUAD, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην QUAD

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Δ.Δ. Πλατάνου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας η οποία έχει μήκος 1720μ, ελάχιστο πλάτος 6,0 μ, είναι κυρίως δεξιόστροφη, με μαλακό χώμα δίχως πέτρες και πλήρως καταβρεχόμενη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης για όλες τις κατηγορίες (ακόμη και για τις κατηγορίες ΜΧ65 – ΜΧ85 – ΜΧ2Τ στις οποίες επιδοτείται ποσό του παράβολου συμμετοχής) είναι ίσο με το ποσό του κανονικού παράβολου συμμετοχής (85€), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (170€).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στο χώρο των pits μηχανικών και χρονομετρών άλλων εκτός από αυτών της κατηγορίας που αγωνίζεται.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ερχόμενοι από Πύργο Ηλείας προς Αρχαία Ολυμπία, 1Km πριν την Αρχ. Ολυμπία συναντάμε στα αριστερά μας, επί του δρόμου, την πίστα motocross του Δ.Δ. Πλατάνου.

Συντεταγμένες Google Earth: 37ο39’47.11’’Β 21ο36’05.45’’Ε.

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

EUROPA HOTEL (Αρχαία Ολυμπία) **** , τηλ. 26240 22650 – 6942018020

NEDAS HOTEL (Αρχαία Ολυμπία) ***, τηλ. 26240 22692 – 6942709063

HOTEL ΟLYMPION ASTY (Αρχαία Ολυμπία) ****, τηλ. 26240 23665-7

ANTONIOS HOTEL – Αρχαία Ολυμπία ****, Τηλ: 26240 22348 – 6944538792

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:45

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ    
ΩΡΑ

Κατηγορία

Χρόνος

 

8:00 – 11:15

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

11:05

OPEN

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:15

OPEN

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:25

ΜΧ1

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:35

ΜΧ1

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

11:45

ΜΧ2

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

11:55

ΜΧ2

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

0:05

ΜΧ 65

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:15

ΜΧ 65

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

12:25

ΜΧ 85

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:35

ΜΧ 85

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

12:45

QUAD

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

12:55

QUAD

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

13:05

OPEN

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:15

OPEN

15′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

13:25

ΜΧ1

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

13:35

ΜΧ1

20′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

13:50

ΜΧ2

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:00

ΜΧ2

20′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

14:15

ΜΧ 65

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:25

ΜΧ 65

15′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

14:35

ΜΧ 85

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

14:45

ΜΧ 85

15′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

 

15:30

QUAD

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

15:40

QUAD

15′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

15:55

OPEN

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

OPEN

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:10

OPEN

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

16:30

ΜΧ1

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

16:40

ΜΧ1

20′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

16:55

ΜΧ2

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

17:05

ΜΧ2

20′

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ

17:20

ΜΧ 65

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ 65

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

17:35

ΜΧ 65

12’+ 2 ΓΥΡΟΙ

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

17:50

ΜΧ 85

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ 85

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

18:05

ΜΧ 85

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

18:25

QUAD

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

QUAD

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

18:40

QUAD

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΩΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ

 

8:50

QUAD

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:00

QUAD

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

9:10

MX2

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:20

MX2

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

9:30

MX1

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

9:40

MX1

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

9:50

MX 65

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:00

MX 65

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:10

MX 85

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:20

ΜΧ 85

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:30

OPEN

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

10:40

OPEN

15′

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

10:55

ΜΧ2

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ2

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:10

ΜΧ2

25’+2 ΓΥΡΟΙ

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

11:40

ΜΧ1

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ1

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

11:55

ΜΧ1

25’+2 ΓΥΡΟΙ

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

12:25

ΜΧ 65

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ 65

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

12:40

ΜΧ 65

12’+2 ΓΥΡΟΙ

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

12:45

ΜΧ 85

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ 85

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:00

ΜΧ 85

15’+ 2 ΓΥΡΟΙ

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

13:20

OPEN

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

OPEN

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

13:35

OPEN

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

 

14:20

QUAD

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

QUAD

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

14:35

QUAD

15′ + 2 ΓΥΡΟΙ

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

15:15

ΜΧ2

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ2

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

15:30

ΜΧ2

25’+ 2 ΓΥΡΟΙ

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

16:00

ΜΧ1

 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 

ΜΧ1

 

Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

16:15

ΜΧ1

25′ + 2 ΓΥΡΟΙ

Β’ ΣΚΕΛΟΣ

17:30

 

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Σχετικά Άρθρα