6ος Αγώνας Πανελλληνίου Πρωταθλήματος – 2ος Νοτίου Ελλάδος, Λουτράκι

Η ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 6ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO και τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Νοτίου Ελλάδος για το 2015 την Κυριακή 25/10/2015 στο Λουτράκι

6os-pppne-2015Ειδικός Κανονισμός Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro 5ος Αγώνας Πρωτάθλημα Enduro Νοτ. Ελλάδας Λουτράκι 25 Οκτωβρίου 2015

1. Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 19/10

2. Λήξη εγγραφών. Παρασκευή 23/10

3. Διανομή φακέλων στους αθλητές Στην γραμματεία του αγώνα κατά τον διοικητικό έλεγχο.

4. Έλεγχος εξακρίβωσης και Χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH. Σάββατο 24/10 ώρα 17:30 – 21.00 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κυριακή 25/10 ώρα 07:15– 09:20 για το Πρωτάθλημα Νοτ. Ελλάδος

5. Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων & σειρών εκκίνησης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σάββατο 24/10 ώρα 21:30. Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος Κυριακή 25/10 ώρα 09:45 στη Γραμματεία του αγώνα

6. Ενημέρωση αγωνιζομένων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Σάββατο 24/10 ώρα 21:30 Πρωτάθλημα Ν.Ελλάδος Κυριακή 25/10 ώρα 09.35 στη Γραμματεία του αγώνα

7. Έναρξη αγώνα. Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 25/10 ώρα 09:00 & Πρωταθλήματος Ν.Ελλάδος Κυριακή 25/10 ώρα 10.00

8.Τελικός τεχνικός έλεγχος Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Ν.Ελλάδος Μετά τη λήξη του αγώνα και 30 λεπτά στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης

9. Δημοσίευση αποτελεσμάτων. Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Ν.Ελλάδος 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, στη Γραμματεία

10. Απονομή επάθλων Πανελληνίου Πρωταθλήματος & Πρωταθλήματος Ν.Ελλάδος Μετά τη λήξη του αγώνα. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ωράρια των αγώνων θα τηρηθούν επακριβώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΜΟΤΟΕ Η γραμματεία θα λειτουργεί από Σάββατο 24/10 /2015 στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH. Επικοινωνία Κιν. 6944675484 Ζαχάρης Παναγιώτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Σταθούλιας Βασίλης

Μέλη: Zαχάρης Παναγιώτης,Κολιάκος Βασίλης

 

ΣΤΕΛΕΧΗ

Αλυτάρχης : Μουρίκης Φωτάγγελος

Πρόεδρος Αγωνοδικών:Λαφογιάννης Νικόλαος

Αγωνοδίκες:Χατζόπουλος Γεώργιος,Μαστραγγελόπουλος Παναγιώτης

Τεχνικός Εφορος:Κατσαμάκης Θεόδωρος-Σταματόπουλος Σπύρος

Παρατηρητής: ΚΟΥΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

Γραμματεία: Κριπάση Ελίνα, Κριπάση Άννα, Λίζα Λέφα, Μανώλης Γέρου

Αποτελέσματα: IRON TEAM

Ιατρός αγώνων:INTERSSALONICA

Το συμβούλιο αγωνοδικών κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συνέρχεται στο χώρο της γραμματείας.

Επίσημος πίνακας ανακοινώσεων στην Γραμματεία.

Άρθρο 1. – Αναγγελία διοργάνωσης Η ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 6ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ENDURO της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. και τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος Enduro Νοτίου Ελλάδος για το 2015 σύμφωνα με α. τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του β. τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. γ. τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε. ¨ δ. Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ Άρθρο 2 – Διαδρομή – Ειδικές. Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 25/10/2015 Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 170χιλ. μαζί με τις ειδικές. Θα γίνει σε τέσσερις κύκλους των 40 χλμ για όλες τις κατηγορίες εκτός από την ES η οποία θα κάνει τρείς κύκλους Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα Η πρώτη θα είναι τύπου ΜΟ.Λ.Π. TEST με μήκος 5 χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO TEST και μήκος 5χιλ. η οποία θα γίνει 4 φορές χρονομετρημένες

Πρωταθλήματος ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Κυριακή 25/10/2015 Η διαδρομή θα είναι κυκλική και θα έχει μήκος 130χιλ. (με τις ειδικές ) Θα γίνει σε τρείς κύκλους των 40χιλ,εκτός απο την EW που θα κάνει ενα κύκλο λιγότερο Θα υπάρχουν 2 Σεχ ανά κύκλο Οι ειδικές θα είναι δύο σε κάθε κύκλο του αγώνα Η πρώτη θα είναι τύπου ΜΟ.ΛΠ TEST και μήκος 5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες Η δεύτερη θα είναι τύπου ENDURO και μήκος 5χιλ. η οποία θα γίνει 3 φορές χρονομετρημένες Όταν οι μοτοσικλέτες θα κινούνται σε δρόμο δημόσιας κυκλοφορίας οφείλουν να οδηγούν σύμφωνα με Κ.Ο.Κ

Άρθρο 3 – Δικαίωμα – Δήλωση συμμετοχής Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν οι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ για το έτος 2015 Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε, (http://www.e-amotoe.gr) και μόνο μέσω του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής Τα παράβολα συμμετοχής είναι: Πανελληνίου Πρωταθλήματος α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕS-EW ορίζεται στο ποσό των 75€ β. Κατηγορίες ΕΝ & ΕΥouth ορίζεται στο ποσό των 5€ Πρωτάθλημα Ν.Ελλάδος α. Κατηγορίες Ε1 – Ε2 – Ε3 – ΕC – ES-EW-EE(Expert)ορίζεται στο ποσό των 50€ Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με το ποσό των 20€ Με την δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Το δικαίωμα συμμετοχής επιστρέφεται όταν ματαιωθεί ο αγώνας

* Άρθρο 4 – Κατηγορίες Οι κατηγορίες που συμμετέχουν είναι οι εξής: Πανελληνίου Πρωταθλήματος α. Ε1 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc. β. Ε2 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc. γ. Ε3 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω δ. ΕN Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι από το 1992 και μετά με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού ε. EYouth Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες έως 125 κ.ε. και αδ. Οδήγησης

* Α1 αθλητές γεννηθέντες από/και το 1995 και μετά οι οποίοι βαθμολογούνται.

και στην κατηγορία Ε

στ.ΕΝ ενιαία ηλικιακή κατηγορία συμμετεχουν οι γεννηθέντες το 1973 και πρίν

ζ.EW κατηγορία γυναικών με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού

Πρωτάθλημα Ν.Ελλάδος α. Ε1 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες έως 125cc και τετράχρονες έως 250cc. β. Ε2 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 175cc έως 250cc και τετράχρονες από 290cc έως 450cc. γ. Ε3 Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες δίχρονες από 270cc και άνω και τετράχρονες από 480cc και άνω δ. ES Συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι πριν από 31/12/1973 με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού . ε. ΕE(expert) Συμμετέχουν αθλητές με μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Ε1-Ε2-Ε3-ΕS

στ.EW κατηγορία γυναικών με μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού,η κατηγορία κάνει ένα γύρο λιγότερο. . Άρθρο 5 – Αριθμοί συμμετοχής Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνοι με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro όπως παρακάτω: Πανελληνίου Πρωταθλήματος α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί. β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί.

γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί. δ. ΕΝ Πράσινο φόντο Λευκοί αριθμοί. ε. ES Μπλέ φόντο Λευκοί αριθμοί.

στ.EW Ροζ φόντο Μαύροι αριθμοί Πρωτάθλημα Ν.Ελλάδος α. Ε1 Μαύρο φόντο Λευκοί αριθμοί. β. Ε2 Κόκκινο φόντο Λευκοί αριθμοί. γ. Ε3 Κίτρινο φόντο Μαύροι αριθμοί. δ. ES Μπλε φόντο Λευκοί αριθμοί.

ε.ΕΕ χωρίς περιορισμό στα φόντα

στ.EW Ροζ φόντο Μαύροι αριθμοί

Άρθρο 6 – Έλεγχος εξακρίβωσης – χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 24/10 από 17:30 – 21:00 και την Κυριακή 25/10 από 7:15 εως 09:20 στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH. της και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων) α. Άδεια οδηγήσεως Μοτοσυκλέτας αντίστοιχης κατηγορίας. β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας. γ. Ασφάλεια μοτοσυκλέτας.

Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει: α. Το κράνος για τον έλεγχό του β. Την μοτοσυκλέτα για έλεγχο ελαστικών – φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού – μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου . Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα. Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσικλέτα του σε όλη την διάρκεια του αγώνα. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Πρωτάθλημα Ν.Ελλάδος Ο έλεγχος εξακρίβωσης θα γίνει το Σάββατο 24/10 από 17:30 – 21:00 και την Κυριακή 25/10 από 7:15 εως 9:20 στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH και θα πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω έγγραφα (δεν θα γίνονται δεκτές φωτοτυπίες των εγγράφων) α. Άδεια οδηγήσεως Μοτοσυκλέτας αντίστοιχης κατηγορίας. β. Άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας.

γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας. Στον έλεγχο εξακρίβωσης ο αθλητής υποχρεούται και πρέπει να προσκομίσει: α. Το κράνος του για τον έλεγχό του β. Την μοτοσικλέτα για έλεγχο ελαστικών – φώτων – οργάνων – ταχυμέτρου – πινακίδων – φτερών – τιμονιού – μαρκάρισμα – φόντα / νούμερα – έλεγχο θορύβου . Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, μια μοτοσικλέτα δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, η μοτοσικλέτα αυτή μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση αγωνοδικών μπορεί να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται. Στο τέλος της εξακρίβωσης η μοτοσικλέτα τοποθετείται στον χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και παραδίδεται στον αθλητή 5΄ πριν την εκκίνησή του. Σε αθλητή του οποίου η μοτοσικλέτα δεν έχει περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον αγώνα. Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Οι τεχνικοί έφοροι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε αθλητή και την μοτοσικλέτα του σε όλη την διάρκεια του αγώνα. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Άρθρο 7 – Ενημέρωση αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. και ώρα 21:00 Πρωτάθλημα Ν .Ελλάδος Η ενημέρωση αθλητών μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. και ώρα 09:45

Άρθρο 8 – Εκκίνηση. Η εκκίνηση του αγώνα ορίζεται στις 09:00

Άρθρο 9 – Τερματισμός Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 25/10/2015 Ο τερματισμός θα γίνει στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα Πρωτάθλημα Ν.Ελλάδος Κυριακή 25/10/2015 Ο τερματισμός θα γίνει. στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH. Οι αθλητές θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης θα παραμείνουν εκεί για τον τελικό τεχνικό έλεγχο έως και το πέρας του ωραρίου των ενστάσεων. Οι αθλητές που δεν θα κατευθύνουν τις μοτοσικλέτες στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης αυτόματα θα αποκλείονται από τον αγώνα Άρθρο 9 – Ανεφοδιασμός, Χώρος εργασιών Οι μηχανικοί πρέπει να έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πυροσβεστήρα 5 kg τουλάχιστον, σε εμφανές σημείο στον χώρο των εργασιών. Η μη τήρηση της παρούσας, επιφέρει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Ανεφοδιασμός και χώρος εργασιών όπως παρακάτω: Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κυριακή 25/10/2015 Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH. Πρωτάθλημα Ν.Ελλάδος Κυριακή 25/10/2015 Πριν τα Σημεία Ελέγχου Χρόνου μεταξύ των Άσπρων και Κίτρινων σημαιών στο δημοτικό parking στα δεξιά της εισόδου του Λουτρακίου μετά την PEPSICO- HBH.

Άρθρο 10 – Ενστάσεις-Εφέσεις Οι ενστάσεις και οι προθέσεις εφέσεων πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. ∆εν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, ή από οποιονδήποτε άλλο έχει έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται: 1. Για αντικανονική συμμετοχή συμμετέχοντος ή αναβάτη το αργότερο 30′ λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης. 2. Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30′ λεπτών μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων. 3. Για τεχνικούς λόγους εντός 30΄ λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης.

Άρθρο 11 – Αποτελέσματα Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στο τέλος του αγώνα και θα οριστικοποιούνται 30΄λεπτά μετά από την δημοσίευσή τους.

Άρθρο 12 – Απονομή επάθλων Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο της Κεντρικής πλατείας Λαγκαδά αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα Στους νικητές του αγώνα κάθε κατηγορίας απονέμονται: Για τον 1ο – 2ο – 3ο κύπελλο Για τον 4ο – 5ο – 6ο μετάλλιο