5ος Αγώνας πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2016 – Μεγαλόπολη 13/11/2016

Η Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης () Αρκαδίας, διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πρωταθλήματος   , που θα διεξαχθεί στις , στην πίστα Motocross του Λ.Κ. Μεγαλόπολης.

5os_mx_ne_2016
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΑΡΘΡΟ 2

5ος  ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ 2016.

13 Νοεμβρίου – – Α.Λ.Μ.Α. Μεγαλόπολης               .

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

Η Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης (Α.Λ.Μ.Α.) Αρκαδίας, με την έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ, διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πρωταθλήματος  . Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 13/11/2016, στην πίστα Motocross του Λ.Κ. Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2016

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζώταλη

Μέλη: Κυριαζής Άγγελος , Ρουλά Ζώταλη

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Αγωνοδίκης: Νίκος Λαφογιάννης

Αλυτάρχης : Παναγιώτης Πατσιλιβας

Τεχνικός Έφορος: Σπύρος Κυριαζής

Γραμματεία : Κωνσταντίνα Δελληγιωργη

Αποτελεσμάτων: Sportiming

Ιατρός Αγώνα: Σταύρός Τσίχλης , Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας

Πληροφορίες: [email protected]“> [email protected]

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών:                Παρασκευή            4/11/2016

Λήξη εγγραφών:   Πέμπτη  10/11/2016            24:00

Τεχνικός έλεγχος:                  Κυριακή 11/11/2016            08:00’ έως 09:15’

Ενημέρωση αγωνιζομένων:                 Κυριακή 11/11/2016            09:00’ στον χώρο         αναμονής.

Έναρξη ελεύθ.&χρονομ. δοκιμών: Κυριακή   11/11/2016            09:15’

Έναρξη αγώνων     Κυριακή 11/11/2016            11:00’

Δημοσίευση αποτελεσμάτων:           Κυριακή 11/11/2016            16:15’

Απονομή επάθλων:              Κυριακή 11/11/2016            16:30’

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου τηs A.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2016.

Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT, OPEN ορίζεται στα 50 ευρώ και για τις κατηγορίες MX65, MX85 στα 5 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο εάν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 28/11/2016.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί και

ΜΧ2Τ μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65μοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85μοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’- 19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 ετών – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί.

EXPERT μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, υποχρεωτικά οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη εξάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS2016 και οι πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1-ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Ν. Ελλάδος 2015. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες.

OPEN  μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του Λ.Κ. Μεγαλόπολης η οποία έχει μήκος 1810 μ, ελάχιστο πλάτος 7μ., είναι αριστερόστροφη, έδαφος σχετικά μαλακό, χωρίς πέτρες και αρκετές εναλλαγές κλίσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των συμμετεχόντων αθλητών, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η παρουσία των αθλητών, κρίνεται απαραίτητη. Κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που έχει αποδεδειγμένη σχέση με αυτόν κατά την διάρκεια της αγωνιστικής συνάντησης. Προσοχή!  η όποια αντικανονική ή αντιαθλητική συμπεριφορά των προσώπων αυτών καθιστά  τον αθλητή σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού καθώς και η είσοδος των στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια, των δοκιμαστικώς και του αγώνα, .

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ-

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων. Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Από την κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης προς Ανδρίτσαινα, υπάρχουν πινακίδες (η πίστα είναι δίπλα στην κοινότητα Πλάκας). Συντεταγμένες GPS:  37°25’48.31″ B  22°06’20.24″ E

 

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία :                Ξενώνας Λεωντάρι – 2791061108, 2791025700

«Αρέθουσα», 2791029090,  www.arethoussa.gr

«Λυκαίον» 279125000, www.hotel-likaion.gr

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ
MX1-EXPERT ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9 25’
MX1-EXPERT ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ 9 30’ 20’
MX2 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9 50’
MX2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ 9 55’ 20’
MX OPEN ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10 15’
MX OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ 10 20’ 20
MX85 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10 40’
MX85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ 10 45’ 15’
MX65 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11 00’
MX65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟ/ΜΕΝΑ 11 05’ 15’
MX1-EXPERT ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11 20’
MX1-EXPERT ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡIΣΗΣ 11 25’
MX1-EXPERT 1Ο ΣΚΕΛΟΣ 11 30’ 20’+1 ΓΥΡΟ
MX2 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11 50’
MX2 ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11 55’
MX2 1Ο ΣΚΕΛΟΣ 12 00’ 20’+1 ΓΥΡΟ
MX OPEN ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12 20’
MX OPEN ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12 25’
MX OPEN 1Ο ΣΚΕΛΟΣ 12 30’ 15’+1 ΓΥΡΟ
MX85 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12 45’
MX85 ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12 50’
MX85 1Ο ΣΚΕΛΟΣ 12 55’ 15’+1 ΓΥΡΟ
MX65 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13 10’
MX65 ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 13 15’
MX65 1Ο ΣΚΕΛΟΣ 13 20’ 12’+1 ΓΥΡΟ
MX1-EXPERT ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13 50’
MX1-EXPERT ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 13 55’
MX1-EXPERT 2Ο ΣΚΕΛΟΣ 14 00’ 20’+1 ΓΥΡΟ
MX2 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14 20’
MX2 ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14 25’
MX2 2Ο ΣΚΕΛΟΣ 14 30’ 20’+1 ΓΥΡΟ
MX OPEN ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14 50’
MX OPEN ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14 55’
MX OPEN 2Ο ΣΚΕΛΟΣ 15 00’ 15’+1 ΓΥΡΟ
MX85 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15 15’
MX85 ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15 20’
MX85 2Ο ΣΚΕΛΟΣ 15 35’ 15’+1 ΓΥΡΟ
MX65 ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15 40’
MX65 ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15 45’
MX65 2Ο ΣΚΕΛΟΣ 15 50’ 12’+1 ΓΥΡΟ
ΑΠΟΝΟΜΕΣ 16 30’

Related Posts