5ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross – Δουνέϊκα Ηλείας – 29/4/2018

Το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας (ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. Α.Σ.) διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018, που θα διεξαχθεί στις 28-29 Απρίλη, στην πίστα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ» στα Δουνέϊκα Ηλείας.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας (ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. Α.Σ.) μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 5ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 28-29 Απρίλη, στην πίστα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ» στα Δουνέϊκα Ηλείας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γούναρης Γεώργιος

Μέλη: Κατσιλιέρης Διονύσιος, Αποστολόπουλος Θεόδωρος

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Θ.Α.

Αγωνοδίκες: Θ.Α.

Αλυτάρχης: Θ.Α.

Τεχνικός Έφορος: Θ.Α.

Γραμματεία: Τσιπολίτη Ευγενία

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Iron Team.

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: amotoe.gr – [email protected]

Βεργόπουλος Γεώργιος 6972818933  τηλ μόνο για έκτατη ανάγκη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 21 Απρίλιου

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 26 Απριλίου και ώρα  24:00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 27 Απρίλιου και ώρα  24:00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 28 Απριλίου από 08:00 έως 11:00

Τεχνικός έλεγχος: Σάββατο 28 Απριλίου από 08:00 έως 11:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 28 Απριλίου και ώρα10:30 στον χώρο της Γραμματείας.

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 11:00 & Κυριακή  08:50

Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 13:00

Έναρξη αγώνων Κυριακής: 11:10

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή ώρα 16:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 85 € για τις κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPEN-QUAD-QUAD B και στα 20€ για τις κατηγορίες  ΜΧ2Τ – ΜΧ65 – ΜΧ85.

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας (e-amotoe.gr).  Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μετά από αίτηση μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου ώρα 13.00 και ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

 

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό  290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

 

ΜΧ2 :  Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

 

ΜΧ2Τ : Αθλητές 13-18 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε . Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην ΜΧ2.

 

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε.  (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

 

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε. (2Τ)  ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

 

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν.  Μοτοσυκλέτες με τροχούς  21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε  (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – μαύροι αριθμοί.

 

QUAD : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ. Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

 

QUAD Β: Αθλητές 16 ετών και άνω Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ. Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατηγορία QUAD, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται και στην QUAD

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross «Παναγιωτόπουλος Κεραμοποιία»  η οποία έχει μήκος 1600.μ, ελάχιστο πλάτος 8.00.μ, είναι με μεσαίο προς μαλακό έδαφος, χωρίς πέτρες και με πολλές εναλλαγές κλίσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης για όλες τις κατηγορίες (ακόμη και για τις επιδοτούμενες ΜΧ65 – ΜΧ85 – ΜΧ2Τ) είναι ίσο με το ποσό του παράβολου συμμετοχής (85€), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (170€).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στο χώρο των pits μηχανικών και χρονομετρών άλλων εκτός από αυτών της κατηγορίας που αγωνίζεται.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο χώρος της πίστας βρίσκεται κοντά στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών κοντά στη διασταύρωση Δουνέϊκων Συγκεκριμένα: Για όσους έρχονται από Πύργο, 500 περίπου μέτρα μετά την πρώτη πινακίδα για Δουνέϊκα και στο τέλος μια μικρής κατηφόρας, υπάρχει δεξιά ταμπέλα της Πίστας Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον δρόμο για 1500 περίπου μέτρα.

Η πρόσβαση για όσους έρχονται από Πάτρα και για λόγους οδικής ασφάλειας είναι ως εξής:  Στην 2η διασταύρωση Δουνέϊκων στρίβουμε αριστερά (επί της Ε.Ο.) στον κόμβο για την κεντρική είσοδο της “ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ” και αμέσως δεξιά στον αγροτικό δρόμο παράλληλα της Εθνικής Οδού ( ο οποίος συναντάται με την προαναφερόμενη διασταύρωση ) και στον οποίο θα υπάρχουν πινακίδες που θα καθοδηγούν

Από Θεσσαλονίκη μέσω Εναντίας.

Συντεταγμένες GPS  37o44’52.75” B  21o21’47.95”E

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ προτεινόμενα

ΖΟΡΜΠΑΣ Μυρτιά Ηλείας (κοντά στην πίστα)

Τήλ  2621054238-54638

Προσφορά

40 Ευρώ το δίκλινο με πρωινό.

ORIZONTES

Κατάκολο Ηλείας

Τήλ  2621041781

Προσφορα

60 Ευρώ μονόκλινο με πρωινό

70 Ευρώ δίκλινο με πρωινό.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS  
ΣΑΒΒΑΤΟ  
10:30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ    
ΩΡΑ Κατηγορία Χρόνος  
8:00-11:00 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    
10:50 OPEN   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:00 OPEN 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:10 ΜΧ1   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:20 ΜΧ1 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:30 ΜΧ2   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
11:40 ΜΧ2 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
11:50 ΜΧ 65   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:00 ΜΧ 65 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:10 ΜΧ 85   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:20 ΜΧ 85 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:30 QUAD   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
12:40 QUAD 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
12:50 OPEN   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:00 OPEN 15′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:10 ΜΧ1   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:20 ΜΧ1 20′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
13:35 ΜΧ2   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
13:45 ΜΧ2 20′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:00 ΜΧ 65   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:10 ΜΧ 65 15′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:20 ΜΧ 85   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:30 ΜΧ 85 15′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
14:40 QUAD   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
14:50 QUAD 15′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
15:05 OPEN   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  OPEN   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:20 OPEN 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ Α’ ΣΚΕΛΟΣ
15:40 ΜΧ1   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
15:50 ΜΧ1 20′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:05 ΜΧ2   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
16:15 ΜΧ2 20′ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ
16:30 ΜΧ 65   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ 65   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
16:45 ΜΧ 65 12’+ 2 ΓΥΡΟΙ Α’ ΣΚΕΛΟΣ
17:00 ΜΧ 85   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ 85   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:15 ΜΧ 85 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ Α’ ΣΚΕΛΟΣ
17:35 QUAD   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  QUAD   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
17:50 QUAD 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ Α’ ΣΚΕΛΟΣ

 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ MOTOCROSS  
ΚΥΡΙΑΚΗ  
       
ΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ  
8:50 QUAD   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:00 QUAD 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:10 MX2   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:20 MX2 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:30 MX1   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
9:40 MX1 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
9:50 MX 65   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:00 MX 65 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:10 MX 85   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:20 ΜΧ 85 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:30 OPEN   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
10:40 OPEN 15′ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
10:55 ΜΧ2   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ2   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:10 ΜΧ2 25’+2 ΓΥΡΟΙ Α’ ΣΚΕΛΟΣ
11:40 ΜΧ1   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ1   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
11:55 ΜΧ1 25’+2 ΓΥΡΟΙ Α’ ΣΚΕΛΟΣ
12:25 ΜΧ 65   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ 65   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
12:40 ΜΧ 65 12’+2 ΓΥΡΟΙ Β’ ΣΚΕΛΟΣ
12:45 ΜΧ 85   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ 85   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:00 ΜΧ 85 15’+ 2 ΓΥΡΟΙ Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:20 OPEN   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  OPEN   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
13:35 OPEN 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ Β’ ΣΚΕΛΟΣ
13:50 QUAD   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  QUAD   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14:05 QUAD 15′ + 2 ΓΥΡΟΙ Β’ ΣΚΕΛΟΣ
14:45 ΜΧ2   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ2   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:00 ΜΧ2 25’+ 2 ΓΥΡΟΙ Β’ ΣΚΕΛΟΣ
15:30 ΜΧ1   ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  ΜΧ1   Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
15:45 ΜΧ1 25′ + 2 ΓΥΡΟΙ Β’ ΣΚΕΛΟΣ
17:00     ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Σχετικά Άρθρα