5ος Αγώνας Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018 – Μεγαλόπολη – 18/11/2018

Το Αθλητικό Σωματείο Aγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης (Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓ/ΛΗΣ), διοργανώνει τον   5o. αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018, που θα διεξαχθεί στις 11.30, στην πίστα ΜotoCross Mεγαλόπολης.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο Aγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης (Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓ/ΛΗΣ) μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον   5o. αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11.30, στην πίστα ΜotoCross Mεγαλόπολης.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Ζώταλης Ιωάννης

Μέλη: Ήντουνας Κωνσταντίνος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών:Φραγκούλης Κων/νος

Αγωνοδίκες: Κυριαζής Σπύρος – Τσονόπουλος Μπάμπης

Αλυτάρχης: Μανιάτη Σταυρούλα

Τεχνικός Έφορος: Λαφογιάννης Ιωάννης

Γραμματεία: Δεληγιώργη Κωνσταντίνα

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRONTEAM

Ιατρός Αγώνα: Τσίχλης Σταύρος

Πληροφορίες: amotoe.gr, [email protected] (site σωματείου)

Ι. Ζώταλης τηλ. 6977010248   (μόνο για έκτατη ανάγκη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 12/11/2018 .

Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 16/11/2018 – 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Σάββατο 17/11/2018 – 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 18/11/2018. από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 18/11/2018 από 08:00 έως 09:30

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 18/11/2018 ώρα 09:20 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 18/11/2018 ώρα 09:30

Έναρξη αγώνων Κυριακή 18/11/2018 ώρα 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 18/11/2018 ώρα 16:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή 18/11/2018 .ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85 – ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 16/11/2018 και ώρα 14.00 ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ), όπως επίσης και αθλητές από 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτες 2Τ, τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

EXPERT: Αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 καθώς και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος 2017. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες. Η κατηγορία θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα μαζί με την κατηγορία αλλά θα κατατάσσεται και θα βαθμολογείται ξεχωριστά.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross Μεγαλόπολης η οποία έχει μήκος 1810μ, ελάχιστο πλάτος 7 μ, είναι αριστερόστροφη, έδαφος μεσαίο, χωρίς πέτρες και με αρκετές εναλλαγές κλίσεων.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ). Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγορίων (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Από την κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης προς Ανδρίτσαινα, υπάρχουν πινακίδες (η πίστα είναι δίπλα στην κοινότητα Πλάκα)

Συντεταγμένες GPS 37°25’48.31″ Β 22°06’20.24″ Ε

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενώνας Λεοντάρι 2791061108, 2791025700

«Αρέθουσα», 2791029090, www.arethoussa.gr

«Λυκαίον» 279125000, www.hotel-likaion.gr

Ξενοδοχειο “Παν” τηλ 2791022270

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΧ 1 – EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:20
ΜΧ 1 – EXPERT ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 09:30 20’
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 09:50
ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 09:55 15’
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:10
MX 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 10:15 15’
ΜΧ 2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:30
MX 2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 10:35 20’
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:55
MX OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 11:00 20’
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:20
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:25
ΜΧ 85 1ο ΣΚΕΛΟΣ 11:30 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:50
MX 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:55
MX 65 1ο ΣΚΕΛΟΣ 12:00 12’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ1-EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:15
ΜΧ1-EXPERT Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12:20
ΜΧ1-EXPERT 1ο ΣΚΕΛΟΣ 12:25 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:50
ΜΧ 2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12:55
ΜΧ 2 1ο ΣΚΕΛΟΣ 13:00 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:25
MX OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 13:30
MX OPEN 1ο ΣΚΕΛΟΣ 13:35 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:00
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:05
ΜΧ 85 2ο ΣΚΕΛΟΣ 14:10 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:30
MX 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:35
MX 65 2ο ΣΚΕΛΟΣ 14:40 12’ +2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ1-EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:55
ΜΧ1-EXPERT Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15:00
ΜΧ1-EXPERT 2ο ΣΚΕΛΟΣ 15:05 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:30
ΜΧ 2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15:35
ΜΧ 2 2ο ΣΚΕΛΟΣ 15:40 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:55
MX OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 16:00
MX OPEN 2ο ΣΚΕΛΟΣ 16:05 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΑΠΟΝΟΜΗ 17:00

Σχετικά Άρθρα