4ος Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO & 2ος αγώνας Νοτίου Ελλάδος 7/4/2019 Μέγαρα

Το αθλητικό σωματείο Λ. Ε. Μ. Μ.  διοργανώνει τον 4ο Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO και τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος ENDURO Νοτίου Ελλάδος για το έτος 2019, που θα γίνει στα Μέγαρα.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ειδικός Κανονισμός 4ου Αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO & 2ος Αγώνας Πρωταθλήματος ENDURO Νοτίου Ελλάδος – ΛΕ. Μ. Μ.

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το αθλητικό σωματείο Λ. Ε. Μ. Μ. μετά από έγκριση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε διοργανώνει τον 4ο Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO και τον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος ENDURO Νοτίου Ελλάδος για το έτος 2019. Οι αγώνες θα προσμετρήσουν αντίστοιχα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. και στο Πρωτάθλημα ENDURO Νοτίου Ελλάδος 2019.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:

– τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

– τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

– τον γενικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α.ΜΟ.ΤΟ.Ε. 2019

– την προκήρυξη αγώνων Enduro της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. 2019

– τον παρόντα ειδικό κανονισμό

– τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν εκδοθούν.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Έναρξη εγγραφών:                                              Δευτέρα 01/04/2019

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών                        Πέμπτη 04/04/2019 ώρα 24:00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών                       Παρασκευή 05/04/2019 ώρα 24:00

Οι ημερομηνίες ισχύουν τόσο για τις συμμετοχές του πανελληνίου πρωταθλήματος όσο και για τις συμμετοχές του πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ :

Σάββατο 06/04/2019 από 14:00 έως 20:00 για Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Πρωτάθλημα Νοτίου και Κυριακή 7/04/2019 από 07:00 έως 08:30 μόνο για Πρωτάθλημα Νοτίου. Δημοσίευση συμμετοχών, λίστας εκκίνησης: Σάββατο 06/04/2019 Ώρα 14:00 βάσει των εμπρόθεσμων συμμετοχών.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Κυριακή 7/04/2019 και ώρα 09:00

Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος: Κυριακή 7/04/2019 αμέσως μετά την εκκίνηση του τελευταίου αναβάτη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από την Κεντρική Πλατεία Μεγάρων ( Βασιλέως Κωνσταντίνου ) όπου θα βρίσκετε και η Γραμμάτια.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 30 λεπτά μετά τον λήξη τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη.

Απονομές επάθλων: Κυριακή 30’ μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Τουμπανιάρης Χρήστος.

Μέλη: Κουντεμάνης Ιερόθεος.

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΑΜΟΤΟΕ

Αγωνοδίκης: Παπαπανούσης Νικόλαος – Δρένης Παναγιώτης.

Αλυτάρχης: Τουμπανιάρης Χρήστος.

Βοηθός Αλυτάρχη – Επιθεωρητής διαδρομής: Τουμπανιάρης Δημήτρης.

Γραμματεία Αγώνα: Σταματάκης Ιωάννης.

Τεχνικός Έφορος: Χατζής Χρήστος.

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Θ. Α.

Ιατρός Αγώνα: Θ.Α.

 

 ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

ΑΠΛΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ Περιγραφή – Διάρκεια – Σήμανση – Ανεφοδιασμοί

 ΧΩΡΟΙ ΑΓΩΝΑ:

Το Park Ferme θα είναι στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων. Η Γραμματεία του αγώνα θα βρίσκεται στο ίδιο μέρος.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

Η διαδρομή του αγώνα είναι κυκλική με ουρά “9” και το συνολικό μήκος είναι 188 km για τον αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος και 136 km για τον αγώνα του πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος.

Η ροή των διαδρομών του αγώνα έχει ως εξής:

Εκκίνηση από τον χώρο εκκίνησης της Κεντρικής Πλατείας Μεγάρων.

Μετάβαση στο ΣΕΧ 1 και στην ειδική διαδρομή 1 στην περιοχή Πευκενέα (38ο 03’ 05’’ – 23ο 14’ 38’’) μήκους 4,0km

Απλή διαδρομή 21 km προς περιοχή Ζάχουλη (38ο 04’ 07΄- 23ο 14’ 54’’ ) όπου υπάρχει το ΣΕΧ2 και η ειδική διαδρομή 2 στην περιοχή Ζάχουλη μήκους 4,0km

Απλή διαδρομή 23 km Προς περιοχή Πευκενέα και είσοδος στο ΣΕΧ3 όπου ολοκληρώνεται και ο πρώτος κύκλος.

Ο αγώνας του πανελληνίου πρωταθλήματος θα αποτελείται από τρεις κύκλους και ο αγώνας του Ν. Ε. από δυο κύκλους.

Ο αγώνας της κατηγορίας Hobby του πρωταθλήματος Ν. Ε. θα αποτελείται από έναν κύκλο και τρεις ειδικές διαδρομές.

Το πρόγραμμα των δύο πρωταθλημάτων έχει ως εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΕΧ 1 ΣΕΧ 1
Ειδική Διαδρομή 1 Ειδική Διαδρομή 1
ΣΕΧ 2 ΣΕΧ 2
Ειδική Διαδρομή 2 Ειδική Διαδρομή 2
ΣΕΧ 3 ΣΕΧ 3
Ειδική Διαδρομή 3 Ειδική Διαδρομή 3
ΣΕΧ 4 ΣΕΧ 4
Ειδική Διαδρομή 4 Ειδική Διαδρομή 4
ΣΕΧ 5 ΣΕΧ 5
Ειδική Διαδρομή 5 Ειδική διαδρομή 5
ΣΕΧ 6
Ειδική Διαδρομή 6
ΣΕΧ 7
Ειδική Διαδρομή 7 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Τα σήματα που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα είναι τα εξής:

Κορδέλες στις ειδικές διαδρομές, διαφορετικό χρώμα αριστερά – δεξιά.

Σωστή πορεία ή κορδέλα πορτοκαλί χρώματος ( ΚΤΜ )

Λάθος πορεία

Προσοχή κίνδυνος

Στροφή δεξιά

Στροφή αριστερά

Στοπ

Δείγματα των σημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα θα είναι σε εμφανές σημείο στον χώρο της εκκίνησης και είναι τυποποιημένα από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Η λέσχη θα μεταφέρει κάνιστρα με καύσιμο πριν το ΣΕΧ 1που θα παραδοθούν μέχρι τις 8 : 30 στην γραμματεία του αγώνα. Στον αγώνα θα υπάρχουν 2 σημεία ανεφοδιασμού στο χώρο των ΣΕΧ, μεταξύ λευκής και κίτρινης σημαίας.

 ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες των αγώνων είναι οι αναφερόμενες στην προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 2019 και του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος 2019 Αντίστοιχα.

 ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα παράβολα της συμμετοχής ορίζονται:

Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO 2019

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, 90€

Κατηγορία ΕN, EW 30€

Β. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ENDURO ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019

Κατηγορίες Ε1, Ε2, Ε3, ΕS, ΕO, ΕΗ 70€

Κατηγορίες ΕN, ΕJunior Sprint 30€

Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20€ επιπλέον και δηλώνονται μόνο μέσα από το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αθλητή.

Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα για τον συμμετέχοντα πλήρη αποδοχή και γνώση του ειδικού κανονισμού όσο και του γενικού κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν

Την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας τους

Την άδεια οδήγησης.

Την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας σε ισχύ.

(Απαγορεύονται αυστηρά οι φωτοτυπίες των παραπάνω εντύπων).

Ο τεχνικός έλεγχος εξακρίβωσης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και για το πρωτάθλημα Ν.Ε θα ανοίξει το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 ώρα 14:00 και θα κλείσει την 20:00 και την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 ώρα 07:00 έως 08:30

Ο τεχνικός έλεγχος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισμό Enduro 2019. Τυχόν παρέκκλιση από τα απαιτούμενα συνεπάγεται αποκλεισμό από τον αγώνα. Κατά την περίπτωση που κάτι διαφύγει από την προσοχή του τεχνικού εφόρου δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε παράβαση και μη συμμόρφωση στον τεχνικό κανονισμό Enduro 2019 όπως αυτός δημοσιεύθηκε από την ΑΜΟΤΟΕ. Ο αγωνιζόμενος φέρει ακέραιη την ευθύνη του.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης πριν την εκκίνηση, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από πρόταση των τεχνικών εφόρων και απόφαση των αγωνοδικών, θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κλάση που πραγματικά ανταποκρίνεται.

Οι κατηγορίες των συμμετεχόντων θα είναι αυτές που ορίζονται σαφώς από την προκήρυξη των αγώνων Enduro 2019 της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6 Κ.Ο.Κ.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να καλύπτουν τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και οι συμμετέχοντες υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. Εφόσον μάλιστα αγωνιζόμενος βρεθεί παραβάτης του Κ.Ο.Κ. θα υποστεί περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο. Κατά την διάρκεια οδήγησης σε άσφαλτο οι αθλητές απαγορεύεται να υπερβαίνουν τα 50km/h.

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (PARK-FERME)

Ο χώρος του park ferme θα βρίσκεται στον χώρο της Κεντρικής Πλατείας Μεγάρων.

Θα είναι περιφραγμένος και φυλασσόμενος ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Στον χώρο του park ferme η μοτοσυκλέτα θα εισέρχεται από τον ίδιο τον αθλητή και θα τοποθετείται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από τον κριτή του park ferme.

Στον χώρο του park-ferme απαγορεύονται, με ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα, τα κάτωθι:

Να τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας της μοτοσυκλέτας

Να αγγίζεται η μοτοσυκλέτα άλλου αναβάτη ή και του ιδίου αθλητή εκτός από την στιγμή της εισόδου – εξόδου όπου και την σπρώχνουν.

Το κάπνισμα.

Η παραμονή στον χώρο πέραν του επιτρεπτού.

Τα ίδια ισχύουν και κατά την διάρκεια που οι μοτοσυκλέτες θα επιτηρούνται μετά τον τερματισμό.

Οι μοτοσυκλέτες μετά το τέλος του αγώνα, βγαίνουν από το Park-Ferme μόνο από τον αθλητή και μόνο υπό την επιτήρηση του τεχνικού εφόρου. Οι μοτοσυκλέτες δεν βγαίνουν από μηχανικούς ή άλλα άτομα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η εκκίνηση θα δοθεί στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων.

Επίσημη ώρα του αγώνα ορίζεται από σύστημα GPS και δεν υπάρχει δυνατότητα ενστάσεως επί αυτής.

Η σειρά εκκίνησης για το πανελλήνιο πρωτάθλημα έχει την εξής σειρά κατηγοριών:

EnduroGP, E3, E1, E2, EN, ES, ΕW και οι αναβάτες θα ξεκινήσουν με βάση την μέχρι τώρα βαθμολογία τους.

Ενώ για το πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος θα ακολουθηθεί η εξής σειρά κατηγοριών:

Ε2, Ε3, Ε1, ΕΝ, ΕS, E Open, EHobby και οι αναβάτες θα ξεκινήσουν με βάση την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος 2019. Αναβάτες που τυχόν άλλαξαν κατηγορία θα εκκινήσουν με βάση τον αριθμό συμμετοχής τους.

Η εκκίνηση θα δίνεται ανά χρονικό διάστημα ενός λεπτού. Σε κάθε λεπτό θα εκκινούν δύο αναβάτες. Αν αναβάτης φθάσει στην γραμμή εκκίνησης με καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός λεπτού θα παίρνει ποινή 60’’ για κάθε λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό από το σήμα εκκίνησης κάθε αναβάτης πρέπει να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του και να περάσει μια δεύτερη γραμμή που βρίσκεται 20 μέτρα μετά την γραμμή εκκίνησης χρησιμοποιώντας μόνο την δύναμη του κινητήρα του. Σε αντίθετη περίπτωση χρεώνεται με ποινή 10’’. Στον σταθμό της αφετηρίας δεν θα επιτραπεί ανοχή στην άφιξη.

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της εκκίνησης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, καθώς και του  Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος θα ανακοινωθούν το Σάββατο στις 14:00 και θα υπάρχουν δημοσιευμένες στο site http://sportstiming.gr/  και θα σχηματιστούν με βάση τις εμπρόθεσμες συμμετοχές. Οι αναβάτες με εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα εκκινήσουν στο τέλος της σειράς των αναβατών του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, και πριν από τους αναβάτες που πραγματοποιούν λιγότερους γύρους.

Οι αναβάτες της κατηγορίας Junior Sprint θα πραγματοποιήσουν 4 φορές την ειδική «Πευκενέας».

ΑΡΘΡΟ 10.   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων θα γίνει μετά τον τεχνικό έλεγχο το Σάββατο 6/4 για το πανελλήνιο πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα νοτίου Ελλάδας, και την Κυριακή αμέσως μετά την λήξη του τεχνικού έλεγχου για το πρωτάθλημα νοτίου Ελλάδας . Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι αγωνιζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αλυτάρχη του αγώνα ανά πάσα στιγμή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός θα γίνει στο χώρο του park ferme και κατά τον τερματισμό του αγώνα     δεν θα ισχύσει ποινή προπορείας, παρά μόνο αργοπορίας. Αμέσως μετά οι μοτοσυκλέτες θα παραμείνουν στον χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Οι οδηγοί που δεν θα κατευθυνθούν αμέσως στον χώρο του park-ferme θα αποκλείονται από τον αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 12.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΠΑΘΛΑ

Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα γίνει στην Γραμματεία του αγώνα, 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του τελευταίου αναβάτη και θα οριστικοποιούνται 30 λεπτά μετά την ανακοίνωσή τους. Τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του θα υπάρχει άμεση ενημέρωση χρόνων και αποτελεσμάτων στο site:www.s-timing.com. Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο χώρο των εγκαταστάσεων του γηπέδου .

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο – 2ο – 3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

Στον 4ο – 5ο – 6ο κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 13.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του αγώνα:

για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Περιπτώσεις αθλητών που δεν αναφέρονται εγκαίρως δεν θα εξετάζονται, ανεξαρτήτως περιπτώσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

Hotel Cokkinis τηλέφωνο 229602250 και www.cokkinishotel.com/en/

Ξενοδοχείο Μπούσουλας τηλέφωνο 2296062260 και http://www.kinetta.gr/index.php/el/

Σχετικά Άρθρα