3ος αγώνας Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018 – Δουνέϊκα Ηλείας – 14/10/2018

Το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας (ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. Α.Σ.) διοργανώνει τον 3ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδας 2018, που θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2018, στην πίστα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ» στα Δουνέϊκα Ηλείας.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Δικυκλιστικό Αθλητικό Σωματείο Ηλείας (ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. Α.Σ.) μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 3ο αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2018 στην πίστα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ» στα Δουνέϊκα Ηλείας

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Νοτίου Ελλάδος 2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Γούναρης Γεώργιος

Μέλη: Κατσιλιέρης Διονύσιος – Αποστολόπουλος Θεόδωρος

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Μανωλάκης Ιωάννης

Αγωνοδίκες : Βεργόπουλος Γεώργιος – Θ.Α.

Αλυτάρχης: Αθηναίος Τάσος

Τεχνικός Έφορος: Κουφός Ιωάννης

Γραμματεία: Γιαννακοπούλου Κυριακή

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRONTΕΑM

Ιατρός Αγώνα:INTERSALONICA

Πληροφορίες:www.amotoe.gr.

Βεργόπουλος Γεώργιος 6972818933            (τηλ. μόνο σε έκτακτη ανάγκη)

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 05 Οκτωβρίου

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 11 Οκτωβρίου ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 14 Οκτωβρίου από 08:00 έως 09:20

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 14 Οκτωβρίου από 08:00 έως 09:20

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 09:00 στον χώρο της πίστας

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 09:30

Έναρξη αγώνων: Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 17:10

Απονομή επάθλων: Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 17:35

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPENορίζεται στα 60 ευρώκαι για τις κατηγορίες ΜΧ 65 – ΜΧ 85– ΜΧ2Τ στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής (ακόμη και η εκπρόθεσμη) γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου ΜΟΝΟ εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ), όπως επίσης και αθλητές από 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτες 2Τ, τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

EXPERT: Αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ).Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 καθώς και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος 2017. Σε αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται και οι αθλητές από ξένες χώρες.Φόντα αντίστοιχα με τη κατηγορία στην οποία ανταποκρίνεται η μοτοσυκλέτα συμμετοχής ή ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαν στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν. Η κατηγορία θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα μαζί με τις κατηγορίες ΜΧ1 ή ΜΧ2εκ περιτροπής κι ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων στη μπάρα εκκίνησης, αλλά θα κατατάσσεται και θα βαθμολογείται ξεχωριστά. Στον συγκεκριμένο αγώνα θα αγωνιστεί μαζί με την κατηγορία ΜΧ2.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross «Παναγιωτόπουλος Κεραμοποιία» η οποία έχει μήκος 1600μ. ελάχιστο πλάτος 8μ. είναι με μεσαίο προς μαλακό έδαφος, χωρίς πέτρες και με πολλές εναλλαγές κλίσεων

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσυκλετών θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών ως εξής : ΜΧ1, MX85, MX65, MX2-EXPERT,OPEN

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο 4ο – 5ο -6ο κάθε κατηγορίας κύπελλο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής (60 ευρώ), ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (120 ευρώ). Οι αθλητές των επιδοτούμενων στο παράβολο συμμετοχής κατηγοριών (ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το ίδιο παράβολο ένστασης / έφεσης με τις άλλες κατηγορίες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο χώρος της πίστας βρίσκεται κοντά στο 12ο χλμ της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών κοντά στη διασταύρωση Δουνέϊκων Συγκεκριμένα: Για όσους έρχονται από Πύργο, 500 περίπου μέτρα μετά την πρώτη πινακίδα για Δουνεΐκα και στο τέλος μια μικρής κατηφόρας, υπάρχει δεξιά ταμπέλα της Πίστας Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε τον δρόμο για 1500 περίπου μέτρα. 

Η πρόσβαση για όσους έρχονται από Πάτρα και για λόγους οδικής ασφάλειας είναι ως εξής:  Στην 2η διασταύρωση Δουνέϊκων στρίβουμε αριστερά (επί της Ε.Ο.) στον κόμβο για την κεντρική είσοδο της “ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ” και αμέσως δεξιά στον αγροτικό δρόμο παράλληλα της Εθνικής Οδού ( ο οποίος συναντάται με την προαναφερόμενη διασταύρωση ) και στον οποίο θα υπάρχουν πινακίδες που θα καθοδηγούν

Από Θεσσαλονίκη μέσω Εναντίας.

Συντεταγμένες GPS  37o44’52.75” B  21o21’47.95”E 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ προτεινόμενα {κοντά στην πίστα}

‘’ΖΟΡΜΠΑΣ’’ Μυρτιά Ηλείας Τηλ  2621054238-54638

Προσφορά:

40 Ευρώ το δίκλινο με πρωινό

 

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

08:00   09:20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

09:00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΧ 1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:20  
ΜΧ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 09:30 20’
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 09:50  
ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 09:55 15
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:10  
MX 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 10:15 15’
ΜΧ 2– EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:30  
MX 2- EXPERT ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 10:35 20
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:55  
MX OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 11:00 20’
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:20  
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:25  
ΜΧ 85 1ο ΣΚΕΛΟΣ 11:30 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:50  
MX 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:55  
MX 65 1ο ΣΚΕΛΟΣ 12:00 12’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:15  
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12:20  
ΜΧ1 1ο ΣΚΕΛΟΣ 12:25 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 2-EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:50  
ΜΧ 2-EXPERT Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12:55  
ΜΧ 2-EXPERT 1ο ΣΚΕΛΟΣ 13:00 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:25  
MX OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 13:30  
MX OPEN 1ο ΣΚΕΛΟΣ 13:35 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:00  
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:05  
ΜΧ 85 2ο ΣΚΕΛΟΣ 14:10 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:30  
MX 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:35  
MX 65 2ο ΣΚΕΛΟΣ 14:40 12’ +2 ΓΥΡΟΙ
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 30 ΛΕΠΤΩΝ    
ΜΧ1 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:25  
ΜΧ1 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15:30  
ΜΧ1 2ο ΣΚΕΛΟΣ 15:35 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
ΜΧ 2-EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16:00  
ΜΧ 2-EXPERT Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 16:05  
ΜΧ 2-EXPERT 2ο ΣΚΕΛΟΣ 16:10 20’ + 2 ΓΥΡΟΙ
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16:25  
MX OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 16:30  
MX OPEN 2ο ΣΚΕΛΟΣ 16:35 15’ + 2 ΓΥΡΟΙ
  ΑΠΟΝΟΜΗ 17:35  

 

Σχετικά Άρθρα