1ος Αγώνας Πρωταθλήματος Μotocross Βορείου Ελλάδος 14/10/2018

Το Αθλητικό Σωματείο ΛΕΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , διοργανώνει τον 1ο Αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου  Ελλάδος  2018, poy θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2018 , στην πίστα motocross Απαλού.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕ.Μ.Ε . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΛΕΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ  διοργανώνει τον 1ο Αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου  Ελλάδος  2018.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2018 , στην πίστα motocross Απαλού.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος  2018

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΚΡΙΤΗΣ ΚΡΙΤΟΥ

Μέλη: ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΤΕΛΗΣ

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πρόεδρος Αγωνοδικών: ΠΡΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγωνοδίκες: Θ.Α.

Αλυτάρχης: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τεχνικός Έφορος: ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Γραμματεία: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

Έκδοση Αποτελεσμάτων: IRON TEAM

Ιατρός Αγώνα: INTERSALONICA

Πληροφορίες: www.amotoe.gr

Τηλ. ανάγκης: ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6937 885109

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018   ώρα 24.00

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018  ώρα 24.00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 14 Οκτωβρίου από 08:00 έως 09:30

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 14 Οκτωβρίου από 08:00 έως 09:30

Έναρξη ελεύθερων και κατατακτήριων δοκιμών: Κυριακή  14 Οκτωβρίου ώρα 09:30

Έναρξη αγώνων Κυριακή 14 Οκτωβρίου : 11:30

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 14 Οκτωβρίου  ώρα 16:50

Απονομή επάθλων: Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 17:00

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής για τις κατηγορίες MX1, MX2, EXPERT,OPEN ορίζεται στα 60 ευρώ και για τις κατηγορίες MX-65 , MX-85 , MX2T στα 20 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, αν ο αθλητής δεν βρεθεί στις συμμετοχές του site, της ΑΜΟΤΟΕ. Υπεύθυνο για την δήλωση συμμετοχής είναι το Σωματείο που ανήκει ο Αθλητής.

Οι συμμετοχές (εμπρόθεσμες) λήγουν την Παρασκευή 12-10-2018, ενώ οι εκπρόθεσμες συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι το Σάββατο 13-10-2018 και ώρα 12 π. μ. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας δεν υπάρχει καμιά περίπτωση συμμετοχής στον αγώνα. Επίσης, σε περίπτωση που αθλητής δεν είναι δηλωμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ, δεν έχει δυνατότητα συμμετοχής στον αγώνα.

Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους μέχρι Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και μόνο εάν συντρέχει σοβαρό και αιτιολογημένο πρόβλημα.

Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Για το Πρωτάθλημα Motocross B. Ελλάδας προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες μοτοσυκλετών / αγωνιζομένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες) :

 

ΜΧ1 : Πρωτάθλημα για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 176 – 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΜΧ2 : Πρωτάθλημα για αθλητές 15 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176- 250 κ.ε. (4Τ), όπως επίσης και για αθλητές από 13-18 ετών (ΜΧ2Τ) με μοτοσυκλέτες 2Τ, τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό 101- 144 κ.ε (2Τ). Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ65 : Πρωτάθλημα για αθλητές 8 – 12 ετών. Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς 14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο ταχύτητες δεν επιτρέπονται). Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.

ΜΧ85 : Πρωτάθλημα για αθλητές 11-15 ετών. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’ εμπρός και 16’’ πίσω ή και 17’’-14’’ και με κυβισμό 66 – 85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι 150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.

ΟΡΕΝ : Πρωτάθλημα για αθλητές γεννημένους από το 1982 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.

EXPERT  Πρωτάθλημα για αθλητές με μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 -650 κ.ε. (4Τ). Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ οι αθλητές που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα των κατηγοριών ΜΧ1 – ΜΧ2 και στην πρώτη πεντάδα της κατηγορίας OPEN του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος MOTOCROSS 2018 καθώς και οι Πρωταθλητές των κατηγοριών ΜΧ1 και ΜΧ2 του Πρωταθλήματος MOTOCROSS Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος 2017. Φόντα αντίστοιχα με τη κατηγορία στην οποία ανταποκρίνεται η μοτοσυκλέτα συμμετοχής ή ίδια με αυτά που χρησιμοποιούσαν στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν. Η κατηγορία θα αγωνίζεται εκ περιτροπής μαζί με τις κατηγορίες ΜΧ1 ή ΜΧ2, αλλά θα κατατάσσεται και θα βαθμολογείται ξεχωριστά.

Μπορούν ακόμα να συμμετάσχουν, μόνο στην κατηγορία MXExpert, αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-μελών των FIM-UEM, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα (εκτός των αθλητών MΧ 65 & ΜΧ 85 όπου μετέχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες) αλλά δεν βαθμολογούνται.

Η κατηγορία ΜΧ2Τ απευθύνεται αυστηρά σε αναβάτες 13-18 ετών που συμμετέχουν στην κατ. ΜΧ2 με μοτοσικλέτα 2Τ 101-144κ.ε., οι οποίοι όμως ΔΕΝ κατατάσσονται και ΔΕΝ βαθμολογούνται ξεχωριστά – κοινή κατάταξη και βαθμολογία με την κατηγορία ΜΧ2

Σε κάθε αγωνιστική συνάντηση θα γίνονται 2 αγώνες για κάθε κατηγορία και οι αθλητές θα βαθμολογούνται ξεχωριστά σε κάθε αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross ΑΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ η οποία έχει μήκος 1450μ, ελάχιστο πλάτος 8,00 μ, είναι ΑΜΜΩΔΕΣ σε όλο της το μήκος.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τους αγώνες συνολικά

μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στους 2   αγώνες (σύμφωνα και με την προκήρυξη).

Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι: Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο,5ο,6ο μετάλλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι αθλητές των κατηγοριών ΜΧ65, ΜΧ85, ΜΧ2Τ πληρώνουν το ίδιο παράβολο   με τις άλλες κατηγορίες

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου

εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ερχόμενοι από Εγνατία επιλέγετε την έξοδο προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΧΩΡΙΟ ΑΠΑΛΟ

 

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΩΡΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΧ 1 – EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9:20  
ΜΧ 1 – EXPERT ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡHMENA 09:30 20’
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 09:50  
ΜΧ 85 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡHMENA 09:55 15’
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:10  
MX 65 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡHMENA 10:15 15’
ΜΧ 2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:30  
MX 2 ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡHMENA 10:35 20’
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10:55  
MX OPEN ΕΛΕΥΘΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡHEMENA 11:00 20’
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:20  
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:25  
ΜΧ 85 1ο ΣΚΕΛΟΣ 11:30 15’ + 2 ΓΥΡΟI
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 11:50  
MX 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 11:55  
MX 65 1ο ΣΚΕΛΟΣ 12:00 12’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ1-EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:15  
ΜΧ1-EXPERT Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12:20  
ΜΧ1-EXPERT 1ο ΣΚΕΛΟΣ 12:25 20’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ 2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 12:50  
ΜΧ 2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 12:55  
ΜΧ 2 1ο ΣΚΕΛΟΣ 13:00 20’ + 2 ΓΥΡΟI
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 13:25  
MX OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 13:30  
MX OPEN 1ο ΣΚΕΛΟΣ 13:35 15’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ 85 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:00  
ΜΧ 85 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:05  
ΜΧ 85 2ο ΣΚΕΛΟΣ 14:10 15’ + 2 ΓΥΡΟI
MX 65 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:30  
MX 65 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 14:35  
MX 65 2ο ΣΚΕΛΟΣ 14:40 12’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ1-EXPERT ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 14:55  
ΜΧ1-EXPERT Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15:00  
ΜΧ1-EXPERT 2ο ΣΚΕΛΟΣ 15:05 20’ + 2 ΓΥΡΟI
ΜΧ 2 ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:30  
ΜΧ 2 Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 15:35  
ΜΧ 2 2ο ΣΚΕΛΟΣ 15:40 20’ + 2 ΓΥΡΟI
MX OPEN ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 15:55  
MX OPEN Γ.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 16:00  
MX OPEN 2ο ΣΚΕΛΟΣ 16:05 15’ + 2 ΓΥΡΟI
  ΑΠΟΝΟΜΗ 17:00  

 

Σχετικά Άρθρα