1ος Αγώνας Κυπέλλου «SUPER MOTO 2018» Σέρρες, 3 Ιουνίου 2018

Η ΛΑΜΣ διοργανώνει τον 1ο Αγώνα Κυπέλλου SUPERMOTΟ που θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2018 στην Πίστα Καρτ Σερρών.

ΑΦΙΣΑΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ«SUPER MOTO 2018» Σέρρες, 3 Ιουνίου 2018

 

Η ΛΑΜΣ μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 1ο Αγώνα Κυπέλλου SUPERMOTΟ που θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2018 στην Πίστα Καρτ Σερρών.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με:
•    Τον αθλητικό νόμο 2725/99
•    Τον γενικό και τεχνικό κανονισμό SUPERMOTO.
•    Την προκήρυξη του Κυπέλλου SUPERMOTO 2018.
•    Τις διατάξεις του παρόντος ειδικού κανονισμού.
•    Τα δελτία πληροφοριών που αφορούν τον συγκεκριμένο αγώνα.

1.ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος :ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλος :ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Μέλος : ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ:

Πρόεδρος αγων/κών:

Αγωνοδίκης: ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αγωνοδίκης: ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αλυτάρχης: ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Γραμματέας: ΛΑΜΣ

Τεχνικός έφορος: ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Έφορος αποτελεσμάτων: ΛΑΜΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
O αγώνας θα διεξαχθεί σε κλειστή ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ διαδρομή.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Θα υπάρχει μια κοινή κατηγορία «RACING OPEN» όπως αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό SUPERMOTO της ΑΜΟΤΟΕ.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που είναι κάτοχοι αθλητικού δελτίου της ΑΜΟΤΟΕ σε ισχύ για το έτος 2018 και να είναι άνω των 15 ετών. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 80,00 €.

Η δήλωση συμμετοχών γίνεται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα της Αθλητικής ΜΟΤ.Ο.Ε., (www.amotoe.gr) και μόνο μέσω των Αθλητικού Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής, εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 1/6/2018 και ώρα 24:00 και εκπρόθεσμα μέχρι το Σάββατο 2/6/2018 και ωρα 24:00. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20,00€ και δηλώνονται και αυτές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Αθλητής ο οποίος δεν βρίσκεται στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ μετά την λήξη των εκπρόθεσμων συμμετοχών, δεν μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα.

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να φορούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και των δοκιμών, δερμάτινη φόρμα ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, κράνος, μπότες και γάντια για χρήση σε αγώνες MOTOCROSS ή ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.

6. ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα χρώματα των φόντων είναι ελεύθερα και ο αριθμός συμμετοχής ορίζεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ομοσπονδίας.

7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Θα γίνει στο χώρο της πίστας την Κυριακή 3 Ιουνίου από 08:00 έως 10:00.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι αγωνιζόμενοι ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να παρουσιαστούν στον τεχνικό έλεγχο με τη φόρμα, το κράνος, τις μπότες και το δελτίο αθλητή.

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η διαδρομή είναι κλειστή κυκλική ασφάλτινη . Το μήκος της είναι 1150 μέτρα και το πλάτος της 8 μέτρα. Η χωρητικότητα της διαδρομής ορίζεται σε 30 μοτοσυκλέτες.

9. ΔΟΚΙΜΕΣ
Οι ελεύθερες δοκιμές θα ξεκινήσουν την Κυριακή 3 Ιουνίου στις 10:15. Η συμμετοχή στις ελεύθερες δοκιμές είναι προαιρετική.
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όσοι έχουν πραγματοποιήσει 3 χρονομετρημένους γύρους.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

Η εκκίνηση θα είναι τύπου ταχύτητας και η διάταξη στη σχάρα εκκίνησης θα είναι ανά τριάδες. Ο αγώνας θα αποτελείται από 2 σκέλη 16 γύρων το καθένα.
Σε περίπτωση βρόχινου αγώνα οι γύροι θα μειώνονται κατά 2.

11.ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μετά το τέλος του αγώνα κάθε κατηγορίας οι 3 πρώτες μοτοσυκλέτες καθώς και μία που θα επιλέγεται από τον Αλυτάρχη θα κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (park ferme) για 15 λεπτά από την ώρα τερματισμού της πρώτης μοτοσυκλέτας.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Δεν γίνεται δεκτή ένσταση εναντίον διαπίστωσης γεγονότος που δηλώνεται από τον αλυτάρχη, τους εφόρους εκκίνησης και τερματισμού ή από οποιονδήποτε άλλο έχει ορισθεί από την οργάνωση για την διαπίστωση αυτού του γεγονότος. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής.

13.ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στο τέλος του αγώνα. Θα απονεμηθούν κύπελλα στους πρώτους και μετάλλια στον 4ο,5ο,6ο . Οι απονομές επάθλων του αγώνα αφορούν στην βαθμολογία του αθλητή στα 2 σκέλη συνολικά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προσμετρά το καλύτερο αποτέλεσμα, αν η ισοβαθμία συνεχίζεται προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου σκέλους

14.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

Έναρξη εγγραφών

Τρίτη

29 Μαΐου 2018

Λήξη εμπρόθεσμων εγγραφών

Παρασκευή

1 Ιουνίου 2018

ώρα

23:59

Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών

Σάββατο

2 Ιουνίου 2018

ώρα

23:59

Έλεγχος εξακρίβωσης & Τεχνικός έλεγχος

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

08:00-10:00

Έναρξη ελεύθερων δοκιμών (διάρκεια 30 λεπτά)

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

10:15

Ενημέρωση αναβατών

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

10:45

Έναρξη 1 χρονομετρημένων δοκιμών (διάρκεια 20 λεπτά)

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

11:15

Έναρξη 2 χρονομετρημένων δοκιμών (διάρκεια 20 λεπτά)

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

12:00

Έναρξη 1 σκέλους αγώνα

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

13:00

Έναρξη 2 σκέλους αγώνα

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

14:30

Απονομές

Κυριακή

3 Ιουνίου 2018

ώρα

15:15