Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2014, ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 Προκηρύχθηκε και επίσημα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας 2014 με 6 αγώνες. Ο αγώνας των Σερρών θα είναι διπλός.
Αυτό που βλέπουμε με την πρώτη ματιά είναι η νέα κατηγορία Νέων = Νέων 125 & Νέων 300 Επίσης στην κατηγορία ΟΡΕΝ βλέπουμε και την υποκατηγορία ΟΡΕΝ 600
Η νέα κατηγορία των Νέων δεν καταλάβαμε που απευθύνεται όταν  ανακοινώνεται 10 μέρες πριν την εκκίνηση του πρωταθλήματος, άραγε ποιος θα προλάβει να προετοιμαστεί και πότε θα ενημερωθούν οι τυχόν που θα ήθελαν να συμμετέχουν.

Δείτε την Προκήρυξη παρακάτω για λεπτομέρειες

IMG_5048

Μοτοσυκλέτας 2014

Η Αθλητική ΜΟΤΟΕ, για το 2014, προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ταχύτητας µοτοσυκλετών, αποτελούµενο από 6 αγώνες σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Ηµεροµηνία Τόπος Σωµατείο
27 Απριλίου Τρίπολη ΑΡΤΕΜΙΣ
8 Ιουνίου Μέγαρα ΟΜΑ∆Α 65
29 Ιουνίου Μέγαρα ΦΙΑΜ
13/14 Σεπτεµβρίου Σέρρες ΛΑΜΣ (2πλός)
26 Οκτωβρίου Τρίπολη ΛΕΜΟΤ

Για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα ταχύτητας προκηρύσσονται οι παρακάτω κατηγορίες µοτοσυκλετών/αγωνιζοµένων (όπου αναφέρεται ο όρος αθλητής/ές εννοείται και η αθλήτρια/ες):

Supersport                     µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Supersport (4/κύλινδρες 600κ.ε., 3/κύλίνδρες 675 κ.ε.. 2/κύλινδρες 750 κ.ε.), αθλητές 16 ετών και άνω – άσπρα φόντα, µπλε αριθµοί

Superstock:                    µοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία Superstock (3-4/κύλινδρες 1000 κ.ε., 2/κύλινδρες 1200 κ.ε.), αθλητές 18 ετών και άνω οι  – κόκκινα φόντα, λευκοί αριθµοί (1*)

Racing:                            µοτοσυκλέτες των κατηγοριών 125 Racing και 250 Racing ακολουθώντας τον τεχνικό κανονισµό της αντίστοιχης κατηγορίας, αθλητές 15/16 και άνω – µαύρα/πράσινα φόντα (125/250), λευκοί αριθµοί. (2*)

Νέων:                     αθλητές που δεν έχουν συµµετάσχει σε αγώνα ταχύτητας, ο περιορισµός δεν ισχύει για αθλήτριες. Η κατηγορία διαιρείται σε 2 υποκατηγορίες:

Νέων 125:           αθλητές 15-25 ετών – Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 125-200 4Τ µονοκύλινδρες & 125 2Τ

Νέων 300:           αθλητές 16-25 ετών – Μοτ/τες µε έγκριση τύπου δρόµου 250-300κε 4Τ. Μέχρι 250κε µε ελευθερία βελτιώσεων και µέχρι 300κε χωρίς µετατροπές στον κινητήρα. (2*)

Οpen (Πανελλ. Κύπελλο):  Μοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για τις κατηγορίες superbike, supersport & stocksport (καθώς και µοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, κυβισµού 400-1450 κ.εκ) οποιασδήποτε χρονιάς, αθλητές 18 ετών και άνω – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί. Ελαστικά ενιαίου κατασκευαστή/τύπου για όλους τους συµµετέχοντες. Για το 2014 έχουν επιλεγεί ελαστικά Dunlop D211 GP Racer τα οποία θα διατίθενται σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο

ΟΡΕΝ 600              Μοτοσυκλέτες διαπιστευµένες διεθνώς για την κατηγορία supersport καθώς µοτοσυκλέτες µε έγκριση τύπου δρόµου, 400-675κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – µπλέ φόντα, λευκοί αριθµοί, η κατηγορία θα διεξάγεται ταυτόχρονα µε την κατηγορία ΟΡΕΝ στην οποία θα βαθµολογούνται οι αθλητές της ΟΡΕΝ 600, θα αποτελεί όµως και ξεχωριστό Επαθλο µε ξεχωριστή βαθµολογία και ξεχωριστές απονοµές ανά αγώνα και έτος.

Στην κατηγορία Open δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής:

1.    οι 6 πρώτοι της τελικής κατάταξης της προηγούµενης αγωνιστικής περιόδου,

2.    οι 10 πρώτοι της τελικής κατάταξης όλων των υπολοίπων πρωταθληµατικών κατηγοριών,

Στις κατηγορίες Supersport και Superbike µπορούν να συµµετάσχουν όσοι έχουν συµµετάσχει σε µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιηµένη αγωνιστική εµπειρία

Στην κατηγορία Racing 125-250 εκτός από την βράβευση των 6 πρώτων στους αγώνες, κύπελλο θα παίρνει και ο πρώτος αθλητής µε µοτοσυκλέτα Racing 125.

Για το έτος 2014, το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα 125 € (2ήµερος αγώνας: 200 €). Η συµµετοχή σε δεύτερη κατηγορία επιβαρύνεται µε 40€ (ή 80€ αντίστοιχα, ανώτατα όρια).

Με σκοπό την θέσπιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλους, ορίζονται τα παρακάτω:

Απαγορεύονται οι δοκιµές µε οποιαδήποτε µοτοσυκλέτα στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα 11 µέρες πριν την Παρασκευή της εβδοµάδας τέλεσης του αγώνα. Σε περίπτωση διήµερου αγώνα, το 11ήµερο ισχύει από την ΠΕΜΠΤΗ πριν τον αγώνα.

Οποιαδήποτε παράβαση του κανονισµού, επιφέρει τον αποκλεισµό του αθλητή από τον αγώνα.

Η  Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει την ελεύθερη προπόνηση εντός της περιόδου απαγόρευσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου 45 µέρες νωρίτερα.

Ο αριθµός των ελαστικών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στους αγώνες, είναι ∆ΥΟ ΖΕΥΓΗ (για χρονοµετρηµένες δοκιµές και αγώνα). Στους διήµερους αγώνες ή αγώνες µε 2 σκέλη, επιτρέπεται ένα επιπλέον ζεύγος. ΤA ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΡΚΑΡΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση βρόχινων συνθηκών, επιτρέπεται 2  επιπλέον ζευγάρια βρόχινων ελαστικών, αντικατάσταση καινούργιων µαρκαρισµένων ελαστικών µε βρόχινα που θα µαρκαριστούν εκ νέου καθώς και κοπή αυλακώσεων σε κάθε τύπο ελαστικών (slicks & µε έγκριση τύπου).

Οι αθλητές µπορούν να συµµετέχουν σε 2 κατηγορίες στην κάθε αγωνιστική συνάντηση. Οι περιορισµοί της εκάστοτε κατηγορίας ισχύουν. Ο κάθε αθλητής δικαιούται να χρησιµοποιήσει µόνο µια µοτοσυκλέτα σε δοκιµές/αγώνα ανά κατηγορία.

Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Αθλητικού ∆ελτίου σωµατείου της ΑΜΟΤΟΕ. Μπορούν ακόµα να συµµετάσχουν αθλητές – κάτοχοι αδειών χωρών-µελών των FIM/FIM Europe, εφ’ όσον έχουν άδεια εκκίνησης (starting permission) από τον εποπτικό τους φορέα και οι οποίοι, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Αθλητικό Νόµο της Ελλάδος, δεν βαθµολογούνται.

Οι αθλητές θα βαθµολογούνται σύµφωνα την θέση που τερµάτισαν σε κάθε αγώνα, βάσει του παρακάτω βαθµολογικού πίνακα:

Θέση:

1     25  6     10  11     5
2     20  7     9 12     4
3     16  8     8 13     3
4     13  9     7 14     2
5     11  10     6 15     1

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προηγηθεί ο αγωνιζόµενος µε τους καλύτερους τερµατισµούς. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθµίας προσµετρά το τελευταίο χρονικά αποτέλεσµα.

(1*) Η συµµετοχή, υπό όρους, µε µοτοσυκλέτες Superbike, καταργείται. Για την οµαλή µετάβαση στο 2015, το 2014 και µόνο, επιτρέπεται η συµµετοχή µε συγκεκριµένη µοτοσυκλέτα Superbike µε την οποία συµµετείχε ο αθλητής το 2013

(2*) Στις κατηγορίες Racing (125) και Νέων (συνολικά) τα κατώτατα ηλικιακά όρια µειώνονται κατά 1 έτος σε περίπτωση αθλητή καταταγµένου βαθµολογικά σε αγώνισµα κυκλικής διαδροµής (ελάχιστο όριο η συµµετοχή σε 3 αγώνες). Το ανώτατο όριο των 25 ετών δεν ισχύει για αθλήτριες.

 

Related Posts