Ανάκληση Honda VFR1200X και VFR1200F για αντικατάσταση του άξονα µετάδοσης κίνησης

Ανάκληση για 142 μοτοσυκλέτες της Honda κάνει η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη , πρόκειται για τα μοντέλα VFR1200F/FA/FD και VFR1200X/XA/XD για  αντικατάσταση του  άξονα µετάδοσης κίνησης. Παρακάτω διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση.

Θέµα: Ανάκληση δικύκλων µοτοσικλετών µάρκας Honda, µοντέλο VFR1200F/FA/FD (Κωδικός Μοντέλου: SC63, Έτος Μοντέλου: 2010 έως 2015) και µοντέλο VFR1200X/XA/XD  (Κωδικός Μοντέλου:  SC70,  Έτος  Μοντέλου:  2012  έως  2015), για  αντικατάσταση του  άξονα µετάδοσης κίνησης

honda-vfr1200-anaklisi

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των µοτοσικλετών HONDA στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών µάρκας Honda.

Η ανάκληση αφορά 142 δίκυκλα, τα οποία αναλύονται ως εξής:

  1. ∆ίκυκλη Μοτοσικλέτα Honda, Μοντέλο: VFR1200F/FA/FD, Κωδικός Μοντέλου: SC63, Έτος  Μοντέλου:  2010  έως  2015,  Ηµεροµηνία  κατασκευής  των επηρεαζόµενων   πλαισίων:    2   Μαρτίου   2010    έως    2   Σεπτεµβρίου   2015,    56 µοτοσικλέτες προς  επισκευή
  2. ∆ίκυκλη Μοτοσικλέτα Honda, Μοντέλο: VFR1200X/XA/XD, Κωδικός Μοντέλου: SC70, Έτος  Μοντέλου:  2012  έως  2015,  Ηµεροµηνία  κατασκευής  των επηρεαζόµενων  πλαισίων:   29   Νοεµβρίου  2011   έως   2  Σεπτεµβρίου  2015,   86 µοτοσικλέτες προς  επισκευή

Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, το ρουλεµάν στον σταυρό του άξονα κίνησης, λόγω συναρµολόγησης ενδέχεται να υπερθερµανθεί, προκαλώντας την πρόωρη φθορά του κελύφους του κάτι το οποίο µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε ακινητοποίηση του πίσω τροχού αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήµατος.

Μέχρι  στιγµής  στην  Ελλάδα  δεν  έχει  αναφερθεί  καµία  περίπτωση  ατυχήµατος  που  να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής,  ώστε  να  προσέλθουν  στα  κατά  τόπους  εξουσιοδοτηµένα συνεργεία  Honda  για  να γίνει  αρχικά  έλεγχος  και  έπειτα  αντικατάσταση  του  επηρεαζόµενου  ανταλλακτικού  (άξονας µετάδοσης κίνησης) µε βελτιωµένο, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν   µε   την   Τεχνική   ∆ιεύθυνση   της   εταιρείας   Αδελφοί   Σαρακάκη   ΑΕΒΜΕ   στα τηλέφωνα 210 3483624 και 797 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση:  [email protected]

Σχετικά Άρθρα