Ανάκληση Honda GL1800A Goldwing 2010 έως 2016

Ανάκληση  µοτοσικλετών  µάρκας Honda, µοντέλο GL1800A Goldwing  (Κωδικός Μοντέλου:   SC68,   Έτος    Μοντέλου:   2010    έως   2016)  για   δυσλειτουργία   στο µηχανισµό ενεργοποίησης του  αερόσακου.

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των µοτοσυκλετών HONDA στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών µάρκας Honda, µοντέλο GL1800A Goldwing (Κωδικός Μοντέλου: SC68,  Έτος  Μοντέλου: 2010  έως  2016).

Η  ανάκληση  αφορά  3  δίκυκλα, µε  ηµεροµηνία  κατασκευής  από   23η   Σεπτεµβρίου 2008 έως 22η Οκτωβρίου 2015.

Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, σε ορισµένες µοτοσικλέτες, ενδέχεται ο µηχανισµός ενεργοποίησης του αερόσακου, στην περίπτωση µόνο που αυτός ενεργοποιηθεί  κατά  την  διάρκεια  ατυχήµατος,  να  παραγάγει  µεγαλύτερη  πίεση  φουσκώµατος από την κανονική, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει την ρήξη του και ενδεχοµένως τον τραυµατισµό του αναβάτη.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής,  ώστε  να  προσέλθουν  στα  κατά  τόπους  εξουσιοδοτηµένα  συνεργεία  Honda  για  να γίνει αντικατάσταση του µηχανισµού µε νέο βελτιωµένο, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν   µε   την   Τεχνική   ∆ιεύθυνση   της   εταιρείας   Αδελφοί   Σαρακάκη   ΑΕΒΜΕ   στα τηλέφωνα 210 3483300 & 210 3483624 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e- mail στη διεύθυνση: customer_service@saracakis.gr.

 

Δείτε Σχετικά άρθρα