Ανακοίνωση της ΑΜΟΤΟΕ σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή

Μια σημαντική ανακοίνωση της ΑΜΟΤΟΕ σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή, που αφορά όλους τους αγωνιζόμενους!

Με βάση τον Νόμο 4479/2017 η “Κάρτα Υγείας Αθλητή” προσκομίζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη γραμματεία ή στον αρμόδιο Πρόεδρο Συμβουλίου Αγωνοδικών, σε κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα και είναι  βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα.

Η διαδικασία έκδοσης είναι η ακόλουθη:

1.            Κάνουμε εισαγωγή στο σύστημα με τους κωδικούς του σωματείου

2.            Ανοίγουμε τη καρτέλα του αθλητή

3.            Προς τα κάτω και δεξιά υπάρχει του κουμπί «Εκτύπωση κάρτας υγείας», το επιλέγουμε και εμφανίζεται η προεπισκόπηση στην οθόνη

4.            Σε αυτή την σελίδα επάνω και αριστερά υπάρχει ένας εκτυπωτής, τον επιλέγουμε και γίνεται η εκτύπωση.

 

Η “Κάρτα Υγείας Αθλητή” θεωρείται από ιατρό καρδιολόγο και ισχύει για ένα έτος. –ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΜΚΑ-.Ο αθλητής, ο οποίος δεν επιδείξει την κάρτα του, δεν δύναται να συμμετάσχει στον αγώνα, γι αυτό, παρακαλούμε, ενημερώστε όλους τους αθλητές σας, να επικοινωνήσουν με τα σωματεία όπου είναι εγγεγραμμένοι, ώστε να παραλάβουν τις κάρτες τους.