1ος Αγώνας Παν. Πρωτάθληματος TRIAL 28/8/2016 Βόλος

Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Βόλου ΜΟΤΟΛΕΒ, διοργανώνει τον 1ο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος TRIAL 2016, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 , στο Βόλο, στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου.

_TRIAL__2016ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Βόλου ΜΟΤΟΛΕΒ, μετά από έγκριση της Αθλητικής

Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας ΜΟΤΟΕ, διοργανώνει τον 1ο αγώνα Πανελληνίου

Πρωταθλήματος TRIAL 2016, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 , στο

Βόλο, στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου.

Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/99, τον γενικό κανονισμό

αγώνων Μοτοσυκλέτας TRIAL 2016 της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε. την προκήρυξη TRIAL 2016

της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.και τον παρόντα ειδικόκανονισμό.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος : ΖΟΥΧΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Μέλη: .ΣΙΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

Πρόεδρος Αγωνοδικών : Θ.Α.

Αγωνοδίκες: ΤΣΑΛΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΛΟΣΤΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αλυτάρχης: ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ

Γραμματέας Αγώνα: ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τεχνικός Έφορος : ΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ιατρός αγώνα:INTERSALONIKA

Έκδοση αποτελεσμάτων: ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η διάρκεια του αγώνα είναι 180 λεπτά. Διαδρομή: Το μέγεθος της διαδρομής του αγώνα

είναι 1,4 χλμ με 6 ειδικές και γίνεται 3 φορές(3 κύκλους),δηλαδή συνολικά είναι 4,2 χλμ και

18 ειδικές.

Έπαθλα: 1ος-2ος- 3ος κάθε κατηγορίας κύπελλο, 4ος-5ος- 6ος κάθε κατηγορίας μετάλλιο.

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα καλέστε: ΤΗΛ: 6975724249 κο. Ευστάθιο Ζούχα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 22/8/2016

Λήξη εγγραφών: Σάββατο 27/8/2016

Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 28/8/2016 από 9:00 έως 10:00 π.μ

Τεχνικός έλεγχος: Κυριακή 28/8/2016 από 9:00 έως 10:00 π.μ

Άνοιγμα park ferme: Κυριακή 28/8/2016 ώρα 9:00 π.μ

Εκκίνηση Αγώνα: Κυριακή 28/8/2016 ώρα 10:30 π.μ.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: 30λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα

Απονομή επάθλων: 30 λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εφόσον δεν

υπάρξουν ενστάσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον

Αθλητικό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για την δήλωση συμμετοχής τους. Οι

δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μέχρι το Σάββατο 27/8/2016

Η δήλωση Συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο από τις λέσχες στο e-amotoe.gr

Το παράβολο συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ορίζεται στα 50 ευρώ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. (Φόντα Συμμετοχής-Αριθμοί)

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι αθλητές είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία Α

Από 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Λευκό φόντο -Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 1)

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το δυσκολότερο για τα ελληνικά επίπεδα

Σήμανση ΕΔ=Κόκκινο βέλος.

Κατηγορία Β

Από 18 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Λευκό φόντο -Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 2)

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Μέτριες σε τεχνική δυσκολίες

Σήμανση ΕΔ=Πράσινο βέλος

Κατηγορία Junior

Από 12 έως 17 ετών και κυβισμό από 50 έως 125 κυβικά.

Λευκό φόντο -Μαύροι αριθμοί (οι αριθμοί αρχίζουν με το ψηφίο 3)

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν

Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

 

Κατηγορία HOBBY(Κατηγορία που δεν βαθμολογείται ούτε προσμετρά

σε Πρωτάθλημα)

Από 50 ετών και χωρίς περιορισμό στον κυβισμό της μοτοσυκλέτας καθώς και

οι πρωτοεμφανιζόμενοι αρχάριοι στο Trial

Λευκό φόντο-Μαύροι αριθμοί(οι αριθμοί αρχίζουν από το ψηφίο 4)

Επίπεδο δυσκολίας ΕΔ=Το ευκολότερο δυνατόν

Σήμανση ΕΔ=Κίτρινο βέλος

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Ο ανεφοδιασμός επιτρέπεται μόνο στο χώρο επισκευών-ανεφοδιασμού με τον κινητήρα

σβηστό διαφορετικά υπάρχει ποινή αποκλεισμού. Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται με

μπιτόνια καυσίμων και παρουσία πυροσβεστήρα μη τήρηση επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

Η εξωτερική βοήθεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (εκτός του χώρου επισκευών – ανεφοδιασμού) σε

περίπτωση βλάβης στη διαδρομή,η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από τον αναβάτη με τα

εργαλεία που διαθέτει.

Τελετή απονομής επάθλων

Η τελετή απονομής θα γίνει στο χώρο του αγώνα.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις και οι εφέσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη,τον Βοηθό του ή στον

Γραμματέα του αγώνα προσωπικά από τον ίδιο τον αθλητή. Κάθε ένσταση πρέπει να

αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα.

Το κόστος ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος έφεσης είναι

διπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

1.Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το λιγότερο 30’ λεπτά μετά το πέρας εξακρίβωσης.

2.Κατά των αποτελεσμάτων εντός 30’ λεπτών μετά την δημοσίευση των.

3.Για τεχνικούς λόγους εντός 30’ λεπτών μετά τον τερματισμό και του τελευταίου αθλητή.

Δείτε Σχετικά άρθρα