Φωτογραφίες: Behind the Race, 4ος Αγώνας ΠΠΤ. Μέγαρα 5/10/2014

Φωτογραφίες από τον 4ο αγώνα του Παν. Πρωτ. Ταχ. 2014 που έγινε στα Μέγαρα στις 5 Οκτωβρίου. Σε αυτό το Άλμπουμ παρουσιάζονται φωτογραφίες από τα παντοκ, και όπως λέει ο τίτλος είναι η δράση πίσω από τον αγώνα.

Φωτογραφίες: Ιωάννα Φιωτάκη – Αθηνά Καντιμοίρη – Γιώργος Φιωτάκης © BikerSpirit 2014

“Behind the Race, 4ος Αγωνας ΠΠΤ. Μέγαρα 5/10/2014
Φωτογραφίες: Ιωάννα Φιωτάκη – Αθηνά Καντιμοίρη – Γιώργος Φιωτάκης © BikerSpirit 2014”

From Behind the Race, 4ος Αγωνας ΠΠΤ. Μέγαρα 5/10/2014. Posted by Georgios Fiotakis on 10/09/2014 (208 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2