Βαθμολογία MiniGP Cup 2013

Η Βαθμολογια του κυπελου MiniGP Cup για το 2013

ΟΔΗΓΟΣ Σύνολο 1ος αγώνας 2ος αγώνας 3ος αγώνας
1 55 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ Λ.Ε.ΜΟΤ. 63 25 25 13
2 88 ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 51 20 11 20
4 99 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙ ΑΡΗΣ 45 20 25
7 97 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΗΣ 29 13 16
3 71 ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 26 16 10
5 11 ΧΑΒΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ΟΜΑ∆Α65 26 16 10
9 19 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 21 10 11
6 56 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΑΡΗΣ 13 13
8 44 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΡΗΣ 11 11
10 36 ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΜΟΤ 7 7
11 32 ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ 0
12 22 ΤΣΙΑΒΟΣ ΟΡΦΕΑΣ Ε.Δ.Ο. 0

 

 

Δείτε Σχετικά άρθρα